Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Tisler (kutsekeskharidus)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine (päevane)Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Kes on tisler ja mida ta oskab?

Tisler on oskustööline, kes töötab mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes, valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (kapid, riiulid, lauad jne) ja teisi puittooteid (uksed, aknad, trepid jne.)

Kuidas tisleriks õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane) õpe 

Õppeaeg: 3 aastat.

Ettevõttepraktika maht: 36 EKAP (ca 936 astronoomilist tundi)

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritatakse tisleri 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õpitakse erinevaid puitmaterjale, mööbli- ja puittoodete kavandamist ja valmistamist, jooniste koostamist, mööbli viimistlemist. Lisaks erialastele teadmistele õpitakse üldharidusaineid, kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.
Puidu valdkonna õpilastel on võimalus end täiendada puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER.

Mis saab edasi?

Tisler on alati olnud nõutud spetsialist kõikvõimalikes puidutöötlusega tegelevates ettevõtetes. Ettevõtlikumad loovad oma firma. Samuti on tisleril head edasiõppimise võimalused − Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses  saab õppida 5. taseme puittoodete tehnoloogiks, puidualast kõrgharidust pakuvad Tallinna Tehnikaülikool ja Eesti Maaülikool. 

Stipendium

Sellel õppekaval õppides on võimalik kandideerida Wermo stipendiumile.

Lauri Tasso