Meist

Tööpakkumised

Mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja

Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutab välja avaliku konkursi mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja tööle võtmiseks

Mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja - õppetöö läbiviimine ja õppearendustegevus automaatika/mehhatroonika valdkonna õppeainetes

Pakume Sulle

Osalise kuni täiskoormusega tööd, mis sõltub paljuski Sinu valmisolekust erinevate teemade õpetamisel; sisseelamiseks vajalikku tuge; väga suure mõjuga tähendusrikast tööd; võimalust osaleda õppija ja kooli arengu kujundamisel; tuge sinu enda professionaalses arengus, sh koolitusi ja stažeerimisvõimalust (VKHKl on Erasmus+ akrediteering); võimalust osaleda koostöövõrgustike töös; 56 päeva puhkust ja täiskohaga õpetaja palka vähemalt 1750 eurot. Täpse tunnikoormuse lepime kokku Sinuga koostöös.

Oled sobiv kandidaat kui

Õpetaja ametisse kandideerides on Sinul minimaalselt keskharidus või kutsekeskharidus ning erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas või kehtiv kutsetunnistust õpetatavas valdkonnas. Eelistatult on Sinul kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas ning õpetamisala ettevalmistus.

Sind iseloomustab hea koostöövõime, ettevõtlikkus, empaatiavõime ja uuendusmeelsus. Täpsem info direktorilt Eveli Kuklane, telefon: 5308 9990.

Kandideerimiseks esita palun CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning motiveeritud avaldus hiljemalt 9. augustiks e-posti aadressile vkhk@vkhk.ee.