Meie koolist

Kooli nõukogu

Nõukogu on kooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu, mille ülesanne on kooli tegevuse korraldamine ja arengu kavandamine. Võrumaa Kutsehariduskeskuse Kooli Nõukogu on moodustatud direktori käskkirjaga nr 42-Ü, 11. september 2018.

Kooli Nõukogu koosseis:

 • Tanel Linnus – direktor
 • Riina Randmaa – õppedirektor
 • Vadim Mitroškin – tugitegevuste juht
 • Britt Vahter – kompetentsikeskuse juhataja
 • Mehis Adamson – kutseõpetaja, töötajate esindaja
 • Arvi Lokk – juhtivõpetaja
 • Indrek Saar - juhtivõpetaja
 • Merle Musting – büroojuhataja
 • Aare Mällo – kinnisvaratalituse juhataja
 • Taimi Kurim – majavanem
 • Laura Suurmann – õpilaskonna esindaja

Alus: Kutseõppeasutuse seadus § 17.