Meist

Meie lugu


Meie lugu 

Elu on pidevas muutumises. Meie kool on selle elavaks tõestuseks. 100 aastat tagasi alustas Väimela mõisas tegevust Väimela Põllutöökool, kus õpilased äratati hommikul kell 4, et nad karjalauta ja põldudele juhatada. Täna leiame oma õpilased moodsatest laboratooriumitest, masinasaalidest, õppeköögist.

Muutused on peegeldunud ka kooli nimes. On vilistlasi, kes mõtlevad heldinult tagasi Väimela Näidissohvoostehnikumile, Võru Tööstustehnikumile, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumile või nüüd ka Võrumaa Kutsehariduskeskusele. Iga nimi tähistab oma ajajärku - loomist, kasvamist, liitumist või edasiminekut.

01.09.2023 astusime taas sammu edasi. 24 aasta eest kahe kutsekooli liitumisel tekkinud Võrumaa Kutsehariduskeskuse nimi jäi meile kitsaks. 

Ah et kuidas? Esiteks, kolm aastat tagasi liitusid meiega täiskasvanud üldharidusõppurid. Kui varem viis koolitee nad Võru Täiskasvanute Gümnaasiumisse, siis alates 2020. aastast on nad osa Võrumaa Kutsehariduskeskuse kooliperest. Üldharidusõppijad moodustavad meie õpilaskonnast tubli veerandi. Teiseks, juba rohkem kui 10 aastat tegutseb meie kooli hõlmas puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, kelle eesmärk on tugida teadmiste ja tehnoloogiatega valdkonna ettevõtlust. TSENTER kannab kaalukat rolli regionaalse ettevõtluse arengu toetamisel, nende töö meie hõlmas pole kuidagi kõrvaltegevus, vaid kandev suund meie kooli missiooni elluviimisel. Ning viimaks, kutse ja üldhariduse õppijate kõrval pakume igal aastal enam kui pooletuhandele inimesele ka võimalust ennast täiendada koolitustel ja teeme koostööd üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidega.

Oleme jõudnud uude ajajärku ja saame teid tervitada Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse nime kõrval on tänasest kasutusel ka lühinimi EWERS.

Aga miks EWERS?

Ewersi lugu on suur ja kannab endas sügavat tähendust.  

Siit koolihoovist mitte kaugel, vanas Väimela mõisas alustas oma õpetajakarjääri noormees nimega Johann Gustav Ewers. Peale 10 aastat Väimela mõisa koduõpetajana liikus noormees Tartusse, kus ta hiljem 13 korral Tartu Ülikooli rektoriks valiti. Olgugi, et edasine elu viis ta Väimelast eemale, jäi ta siinse kandi ja inimestega seotuks elu lõpuni.

Rektor Ewers kandis endas väärtusi, mis ühtivad ka meie, Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse väärtustega. Teda on kirjeldatud kui tegudeinimest. Tema õpetamisstiil oli personaalne ja praktiline. Ning mis kõige tähtsam, ta märkas oma õpilasi ning oli neile hooliv, kannatlik ja võimestav mentor.

Ewers on andnud meile eeskuju, mida jälgida ja loo, mida jagada!

Meie lugu 

Elu on pidevas muutumises. Meie kool on selle elavaks tõestuseks. 100 aastat tagasi alustas Väimela mõisas tegevust Väimela Põllutöökool, kus õpilased äratati hommikul kell 4, et nad karjalauta ja põldudele juhatada. Täna leiame oma õpilased moodsatest laboratooriumitest, masinasaalidest, õppeköögist.

Muutused on peegeldunud ka kooli nimes. On vilistlasi, kes mõtlevad heldinult tagasi Väimela Näidissohvoostehnikumile, Võru Tööstustehnikumile, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumile või nüüd ka Võrumaa Kutsehariduskeskusele. Iga nimi tähistab oma ajajärku - loomist, kasvamist, liitumist või edasiminekut.

01.09.2023 astusime taas sammu edasi. 24 aasta eest kahe kutsekooli liitumisel tekkinud Võrumaa Kutsehariduskeskuse nimi jäi meile kitsaks. 

Ah et kuidas? Esiteks, kolm aastat tagasi liitusid meiega täiskasvanud üldharidusõppurid. Kui varem viis koolitee nad Võru Täiskasvanute Gümnaasiumisse, siis alates 2020. aastast on nad osa Võrumaa Kutsehariduskeskuse kooliperest. Üldharidusõppijad moodustavad meie õpilaskonnast tubli veerandi. Teiseks, juba rohkem kui 10 aastat tegutseb meie kooli hõlmas puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, kelle eesmärk on tugida teadmiste ja tehnoloogiatega valdkonna ettevõtlust. TSENTER kannab kaalukat rolli regionaalse ettevõtluse arengu toetamisel, nende töö meie hõlmas pole kuidagi kõrvaltegevus, vaid kandev suund meie kooli missiooni elluviimisel. Ning viimaks, kutse ja üldhariduse õppijate kõrval pakume igal aastal enam kui pooletuhandele inimesele ka võimalust ennast täiendada koolitustel ja teeme koostööd üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidega.

Oleme jõudnud uude ajajärku ja saame teid tervitada Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse nime kõrval on tänasest kasutusel ka lühinimi EWERS.

Aga miks EWERS?

Ewersi lugu on suur ja kannab endas sügavat tähendust.  

Siit koolihoovist mitte kaugel, vanas Väimela mõisas alustas oma õpetajakarjääri noormees nimega Johann Gustav Ewers. Peale 10 aastat Väimela mõisa koduõpetajana liikus noormees Tartusse, kus ta hiljem 13 korral Tartu Ülikooli rektoriks valiti. Olgugi, et edasine elu viis ta Väimelast eemale, jäi ta siinse kandi ja inimestega seotuks elu lõpuni.

Rektor Ewers kandis endas väärtusi, mis ühtivad ka meie, Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse väärtustega. Teda on kirjeldatud kui tegudeinimest. Tema õpetamisstiil oli personaalne ja praktiline. Ning mis kõige tähtsam, ta märkas oma õpilasi ning oli neile hooliv, kannatlik ja võimestav mentor.

Ewers on andnud meile eeskuju, mida jälgida ja loo, mida jagada!

ewers_labi_ajaloo
ewers_labi_ajaloo