Õppetöö

Õpiränne


Välispraktika 

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

2. Erasmus+ õpirände eesmärk:

Avardada ja toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja õpetajate erialaste teadmiste ja oskuste arengut praktiseerides teistes Euroopa Liidu riikide õppeasutustes ja ettevõtetes, kasutades võõrkeelt ning viibides tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas.

3. Miks osaleda välispraktikal?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistele ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alaeesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Erasmus+ projekti toetusest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Toetus kantakse õpilase pangakontole (tavaliselt kahes osas: nädal enne praktikale minekut ning teine osa siis, kui õpilane on praktikalt tagasi ja projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ning esitanud vastava aruande).

 

Õpirändele saavad minna järgnevate alade õpilased:

 • Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist (2. aasta)
 • Tisler (2. aasta)
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (2. aasta)
 • Metallilõikepinkidel töötaja (2. aasta)
 • Mehhatroonik (2. aasta)
 • Majutusteenindus (2. aasta)
 • Toitlustusteenindus (3. aasta)

NB! Õppereisile saavad minna ainult täielikult vaktsineeritud või koroona viiruse läbi põdenud õpilased! 

Õpilastel on võimalik minna praktikale järgnevatesse asutustesse:

Asutus/Kool

Riik

ITSp-20

Tp-20

KBp-20

MTp-20

MHp-20

Mp-20

TTp-19

M.N EduGate LTD

Küpros

X

X

X

 

 

X

X

Technical College Reykjavik Island X            
Staaliches Berufliches Schulzentrum Wasserburg a. Inn Saksamaa   X          
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMA OMNIA Soome           X  

Õpirändel osalemiseks esita avaldus, Europassi CV ja motivatsioonikiri Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuhile elektrooniliselt aadressil artur.eliste@vkhk.ee .  Kohad on piiratud.

Välispraktika 

1. Mis on Erasmus+ programm?

Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.  http://adm.archimedes.ee/erasmusplus/

2. Erasmus+ õpirände eesmärk:

Avardada ja toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilaste ja õpetajate erialaste teadmiste ja oskuste arengut praktiseerides teistes Euroopa Liidu riikide õppeasutustes ja ettevõtetes, kasutades võõrkeelt ning viibides tavapärasest erinevas elu- ja töökeskkonnas.

3. Miks osaleda välispraktikal?

Õpirändeprojektide eesmärgiks on arendada õpilaste erialaseid kutseoskusi ning anda uusi teadmisi õpitaval erialal meie partnerkoolide praktikabaasides töötades. Lisaks saadud oskustele, teadmistele ja kogemustele arvestatakse välismaal sooritatud praktika ettevõttepraktika osana vastavalt sooritatud tundide mahule.

Välispraktika alaeesmärgiks on tõsta ka õppurite ettevõtlikkust ning suurendada nende võimalusi edukaks konkureerimiseks tööturul. Erialase terminoloogia kinnistamine võõrkeeles ning rahvusvahelise suhtlemiskogemuse saamine aitavad noortel soovi korral tööle asuda ka väljaspool Eestit. Kõik osalejad saavad Europassi Õpirändetunnistuse, mis on rahvusvahelistelt kehtiv tunnistus ja abiks töö leidmisel.

Erasmus+ projekti toetusest tasutakse õpirändele minejatele transport sihtkohta ja tagasi. Samuti on ette nähtud päevarahad, millest tasutakse majutus, toitlustus ja reisikindlustus.  Toetus kantakse õpilase pangakontole (tavaliselt kahes osas: nädal enne praktikale minekut ning teine osa siis, kui õpilane on praktikalt tagasi ja projektijuhile tagastanud nõutud dokumendid ning esitanud vastava aruande).

 

Õpirändele saavad minna järgnevate alade õpilased:

 • Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist (2. aasta)
 • Tisler (2. aasta)
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus (2. aasta)
 • Metallilõikepinkidel töötaja (2. aasta)
 • Mehhatroonik (2. aasta)
 • Majutusteenindus (2. aasta)
 • Toitlustusteenindus (3. aasta)

NB! Õppereisile saavad minna ainult täielikult vaktsineeritud või koroona viiruse läbi põdenud õpilased! 

Õpilastel on võimalik minna praktikale järgnevatesse asutustesse:

Õpirändel osalemiseks esita avaldus, Europassi CV ja motivatsioonikiri Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektijuhile elektrooniliselt aadressil artur.eliste@vkhk.ee .  Kohad on piiratud.

Asutus/Kool

Riik

ITSp-20

Tp-20

KBp-20

MTp-20

MHp-20

Mp-20

TTp-19

M.N EduGate LTD

Küpros

X

X

X

 

 

X

X

Technical College Reykjavik Island X            
Staaliches Berufliches Schulzentrum Wasserburg a. Inn Saksamaa   X          
ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMA OMNIA Soome           X