Täiendusõpe

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase tasemehariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

VKHK Täiendusõppe õppekorralduseeskiri

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Arvutikasutus

Tehniline joonestamine 2D-tarkvara abil (40 tundi), 15.09-13.10.2020

Tehniline joonestamine 3D-tarkvara abil (40) tundi, 27.10-19.11.2020

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil (40 tundi), 6.05 - 27.05.2020

 

Ehitus ja tsiviilrajatised

Dekoratiivviimistlus sisekujunduses (26 tundi), 13.10-27.10.2020

Plaatija (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (40 tundi), 08.10-29.10.2020

 

Elektrienergia ja energeetika

Elektrik (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (80 tundi), 21.01-12.03.2020

 

Hulgi- ja jaekaubandus

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 tundi), 26.10-23.11.2020

 

Isikuareng

Erialane inglise keel teenindustöötajatele (80 tundi), 5.10-23.11.2020

Erialane soome keel teenindustöötajatele (80 tundi), 4.02-7.05.2020

Erialane vene keel teenindustöötajatele (80 tundi), 22.09-1.12.2020

 

Juhtimine ja haldus

Personalitöö väikeettevõttes (48 tundi), 07.09-05.11.2020

 

Koduteenindus

Majutusettevõtte numbritubade hoolduskoristus (40 tundi), 10.02-9.03.2020

 

Majandusarvestus

FIE raamatupidamine (40 tundi), 5.03-26.03.2020

 

Majutamine ja toitlustamine

Catering ja peoteenindus (40 tundi), 7.10-25.11.2020

 

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)

Pehme mööbli restaureerimine (80 tundi), 28.02-24.04.2020

Puitliidete valmistamine (26 tundi), 12.11-26.11.2020

Puitmööbli restaureerimine (80 tundi), 15.09-26.11.2020

Puitmööbli valmistamine (60 tundi), 15.09-29.102020

Puittoodete valmistamine käsitööriistadega (40 tundi), 5.03-23.04.2020

Puittoodete viimistlemine (40 tundi), 25.11-14.12.2020

 

Mehaanika ja metallitöö

APJ metallitöötlemispingi operaator (60 tundi), 5.10-11.11.2020

Keevitaja algtaseme koolitus (MIG/MAG) (80 tundi), 13.10-24.11.2020

Keevitaja koolitus (TIG) (80 tundi), 19.10-09.12.2020

Keevitaja koolitus edasijõudnutele (MIG/MAG) (40 tundi), 26.11-15.12.2020

 

Reisimine, turism

Sündmuskorraldus (26 tundi), 2.03-16.03.2020

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.

Tasuta kursustele on eelkõige oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad, erialase tasemehariduseta või keskharidusega täiskasvanud, samuti aegunud oskustega tööealine elanikkond 50+.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

 

Täiendkoolitusele registreerudes palun tutvuge 

VKHK Täiendusõppe õppekorralduseeskiri

Palun arvestage sellega, et kursusele registreerudes ei ole Te automaatselt kursuse õppegruppi arvatud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine (see on kirjeldatud õppekavas) ja õppija kursusel osalemissoovi põhjendus. Teiega võetakse enne kursuse algust ühendust ja antakse teada, kas olete õppegruppi arvatud.

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Arvutikasutus

Tehniline joonestamine 2D-tarkvara abil (40 tundi), 15.09-13.10.2020

Tehniline joonestamine 3D-tarkvara abil (40) tundi, 27.10-19.11.2020

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil (40 tundi), 6.05 - 27.05.2020

 

Ehitus ja tsiviilrajatised

Dekoratiivviimistlus sisekujunduses (26 tundi), 13.10-27.10.2020

Plaatija (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (40 tundi), 08.10-29.10.2020

 

Elektrienergia ja energeetika

Elektrik (tase 4) kutseeksamiks ettevalmistamine (80 tundi), 21.01-12.03.2020

 

Hulgi- ja jaekaubandus

Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 tundi), 26.10-23.11.2020

 

Isikuareng

Erialane inglise keel teenindustöötajatele (80 tundi), 5.10-23.11.2020

Erialane soome keel teenindustöötajatele (80 tundi), 4.02-7.05.2020

Erialane vene keel teenindustöötajatele (80 tundi), 22.09-1.12.2020

 

Juhtimine ja haldus

Personalitöö väikeettevõttes (48 tundi), 07.09-05.11.2020

 

Koduteenindus

Majutusettevõtte numbritubade hoolduskoristus (40 tundi), 10.02-9.03.2020

 

Majandusarvestus

FIE raamatupidamine (40 tundi), 5.03-26.03.2020

 

Majutamine ja toitlustamine

Catering ja peoteenindus (40 tundi), 7.10-25.11.2020

 

Materjalide töötlemine (klaas, paber, plast, puit)

Pehme mööbli restaureerimine (80 tundi), 28.02-24.04.2020

Puitliidete valmistamine (26 tundi), 12.11-26.11.2020

Puitmööbli restaureerimine (80 tundi), 15.09-26.11.2020

Puitmööbli valmistamine (60 tundi), 15.09-29.102020

Puittoodete valmistamine käsitööriistadega (40 tundi), 5.03-23.04.2020

Puittoodete viimistlemine (40 tundi), 25.11-14.12.2020

 

Mehaanika ja metallitöö

APJ metallitöötlemispingi operaator (60 tundi), 5.10-11.11.2020

Keevitaja algtaseme koolitus (MIG/MAG) (80 tundi), 13.10-24.11.2020

Keevitaja koolitus (TIG) (80 tundi), 19.10-09.12.2020

Keevitaja koolitus edasijõudnutele (MIG/MAG) (40 tundi), 26.11-15.12.2020

 

Reisimine, turism

Sündmuskorraldus (26 tundi), 2.03-16.03.2020