Täiendusõpe

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

25.10.2021 kehtestas Vabariigi Valitsus täienduskoolitusel osalejatele COVID-19 leviku tõkestamiseks täiendavad piirangud.

Sellest tulenevalt peavad kõik koolitusel osalejad esitama COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise (va isikud, kellel on arstitõend vaktsineerimise mittevõimalikkuse kohta) kohta.

Koolitusel kehtib maskikandmise kohustus. 
Vabariigi Valitsuse korraldus: https://www.kriis.ee

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Arvutikasutamise baaskoolitus 15.02 - 03.03, 28. - 15.06.2021, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine 4.10 - 18.10.2021, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus 9.11 - 30.11.2021,  26 tundi

Online esinemine planeerimisel, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil 15.11 - 23.11.2021, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm) 6.09 - 10.09.2021, 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil 1.12 - 13.12.2021,  39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks planeerimisel, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina 7.10 - 15.10.2021,  26 tundi

Pakendidisain väiketootjale 28.10 - 10.11.2021,  26 tundi

Bürootöötaja digioskused 15.10 - 17.12.2021,  78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga planeerimisel, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele 23.09 - 8.10.2021, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  3. - 18.06.2021, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga 11. - 25.11.2021, 26 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva) 1.12 - 9.12.2021,  26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele planeerimisel,  26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil  planeerimisel, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus 9.11 - 14.12.2021,  79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET) 14.09 - 28.10.2021,  79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil 9.11 - 23.11.2021, 39 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel 9.12 - 15.12.2021,  26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine planeerimisel, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes 5.11 - 17.12.2021, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine 31.05- 18.06.2021, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias 22.10 - 6.11.2021,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias planeerimisel, 26 tundi

Arvutikasutamise baaskoolitus 5.10 - 2.11.2021, 26 tundi

Enesejuhtimine ja stressiga toimetulek 24.11 - 7.12.2021, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 20.09 - 24.11.2021, 78 tundi

Erialane soome keel teenindustöötajatele 5.10 - 9.12.2021, 78 tundi

Toetusprojekti koostamine ja projektitöö 29.09 - 10.11.2021, 39 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 13.10 - 20.10.2021, 26 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 22.11 - 13.12.2021, 39 tundi

CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine 23.11 - 15.12.2021, 52 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 11.11 - 15.12.2021, 52 tundi

Sündmus- ja ürituskorraldus 27.09 - 13.10.2021, 26 tundi

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

25.10.2021 kehtestas Vabariigi Valitsus täienduskoolitusel osalejatele COVID-19 leviku tõkestamiseks täiendavad piirangud.

Sellest tulenevalt peavad kõik koolitusel osalejad esitama COVID-19 tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise (va isikud, kellel on arstitõend vaktsineerimise mittevõimalikkuse kohta) kohta.

Koolitusel kehtib maskikandmise kohustus. 
Vabariigi Valitsuse korraldus: https://www.kriis.ee

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Arvutikasutamise baaskoolitus 15.02 - 03.03, 28. - 15.06.2021, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine 4.10 - 18.10.2021, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus 9.11 - 30.11.2021,  26 tundi

Online esinemine planeerimisel, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil 15.11 - 23.11.2021, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm) 6.09 - 10.09.2021, 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil 1.12 - 13.12.2021,  39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks planeerimisel, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina 7.10 - 15.10.2021,  26 tundi

Pakendidisain väiketootjale 28.10 - 10.11.2021,  26 tundi

Bürootöötaja digioskused 15.10 - 17.12.2021,  78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga planeerimisel, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele 23.09 - 8.10.2021, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  3. - 18.06.2021, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga 11. - 25.11.2021, 26 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva) 1.12 - 9.12.2021,  26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele planeerimisel,  26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil  planeerimisel, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus 9.11 - 14.12.2021,  79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET) 14.09 - 28.10.2021,  79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil 9.11 - 23.11.2021, 39 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel 9.12 - 15.12.2021,  26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine planeerimisel, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes 5.11 - 17.12.2021, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine 31.05- 18.06.2021, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias 22.10 - 6.11.2021,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias planeerimisel, 26 tundi

Arvutikasutamise baaskoolitus 5.10 - 2.11.2021, 26 tundi

Enesejuhtimine ja stressiga toimetulek 24.11 - 7.12.2021, 26 tundi

Erialane inglise keel teenindustöötajatele 20.09 - 24.11.2021, 78 tundi

Erialane soome keel teenindustöötajatele 5.10 - 9.12.2021, 78 tundi

Toetusprojekti koostamine ja projektitöö 29.09 - 10.11.2021, 39 tundi

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine) 13.10 - 20.10.2021, 26 tundi

Täienduskoolitus kokkadele: teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine 22.11 - 13.12.2021, 39 tundi

CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine 23.11 - 15.12.2021, 52 tundi

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus 11.11 - 15.12.2021, 52 tundi

Sündmus- ja ürituskorraldus 27.09 - 13.10.2021, 26 tundi