Täiendusõpe

Tasuta riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused


Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

 

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

NB! Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega toimuvad alates 31.05.2021.a. täienduskoolitused koolitusgruppidele siseruumides vastavalt kehtestatud tingimustele.

Täpsem info: https://www.hm.ee/et/koroona#uudised_koroona

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Arvutikasutamise baaskoolitus 15.02 - 03.03, 28. - 15.06.2021, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine 4.10 - 18.10.2021, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus planeerimisel,  26 tundi

Online esinemine planeerimisel, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil 20.09 - 1.10.2021, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm) 6.09 - 10.09.2021, 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil planeerimisel,  39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks planeerimisel, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina planeerimisel,  26 tundi

Pakendidisain  väiketootjale planeerimisel planeerimisel,  26 tundi

Bürootöötaja digioskused planeerimisel,  78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga planeerimisel, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele planeerimisel, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  3. - 18.06.2021, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga planeerimisel, 26 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva) planeerimisel,  26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele planeerimisel,  26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil  planeerimisel, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus planeerimisel,  79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET) 7.09 - 14.10.2021,  79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil planeerimisel, 39 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel planeerimisel,  26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine planeerimisel, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes planeerimisel, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine 31.05- 18.06.2021, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias planeerimisel,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias planeerimisel, 26 tundi

Tasuta koolitusi pakub Haridus- ja teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (17 - aastased ja vanemad), kes kuuluvad õppekavas kirjeldatud sihtgruppi.

Tasuta kursustel ei saa osaleda riigi- ja kohalike omavalitsuste töötajad, kutseõppeasutustes või kõrgkoolis tasemeõppes õppijad.

Koolitustele registreerudes tutvuge VKHK täiendusõppe õppekorralduseeskirjaga.

Palun arvestage sellega, et kursustele registreerudes ei ole te automaatselt kursuse õppegruppi vastu võetud. Kursusel osalejate valikukriteeriumiks on sihtgruppi kuulumine ja registreerumise järjekord ning õppija osalemissoovi põhjendus.

 

Koolitustele registreerumine: koolituskalender

NB! Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangutega toimuvad alates 31.05.2021.a. täienduskoolitused koolitusgruppidele siseruumides vastavalt kehtestatud tingimustele.

Täpsem info: https://www.hm.ee/et/koroona#uudised_koroona

 

Täpsem info:

Telefonil:  785 0818, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Telefonil:  785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Kursused

Arvutikasutamise baaskoolitus 15.02 - 03.03, 28. - 15.06.2021, 26 tundi

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine 4.10 - 18.10.2021, 26 tundi

Kaugtöös kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus planeerimisel,  26 tundi

Online esinemine planeerimisel, 26 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil 20.09 - 1.10.2021, 39 tundi

3D modelleerimine (Sketch Up programm) 6.09 - 10.09.2021, 39 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil planeerimisel,  39 tundi

Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks planeerimisel, 26 tundi

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina planeerimisel,  26 tundi

Pakendidisain  väiketootjale planeerimisel planeerimisel,  26 tundi

Bürootöötaja digioskused planeerimisel,  78 tundi

Andmete visualiseerimine  MS PowerBi-ga planeerimisel, 26 tundi

Andmeanalüüs MS Excelis raamatupidajatele planeerimisel, 26 tundi

MS Excel finantstöötajatele  3. - 18.06.2021, 39 tundi

Pilditöötlus vaba tarkvaraga planeerimisel, 26 tundi

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva) planeerimisel,  26 tundi

Tabelarvutus edasijõudnutele planeerimisel,  26 tundi

Treppide konstrueerimine 3D-tarkvara abil  planeerimisel, 39 tundi

Tööstusrobotite programmeerimise algkursus planeerimisel,  79 tundi

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET) 7.09 - 14.10.2021,  79 tundi

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil planeerimisel, 39 tundi

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel planeerimisel,  26 tundi

Tootmisettevõtte digitaliseerimine planeerimisel, 39 tundi

Kaugtöö korraldamine ettevõttes planeerimisel, 39 tundi

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine 31.05- 18.06.2021, 52 tundi

CAM jooniste koostamine ja lugemine CNC tehnoloogias planeerimisel,  26 tundi

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias planeerimisel, 26 tundi