Vastuvõtt

Mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarne õpe on kutseõppe tasemeõppe õppevorm, mille puhul õpe toimub õppesessioonidena. Mittestatsionaarses õppes moodustab õpilase iseseisev töö üle poole õppekavajärgsest õpingute mahust.

Võrumaa Kutsehariduskeskus pakub mittestatsionaarset õpet järgmistel erialadel: