Õppetöö

Õppe- ja rakenduskavadÕppekavarühm: ANDMEBAASIDE JA VÕRGU DISAIN NING HALDUS

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4, 180 EKAP, 215645 (õppekava/rakenduskava)

IT-süsteemide nooremspetsialist (osakutse kasutajatoe tehnik), tase 4, 60 EKAP, 215245 (õppekava/rakenduskava

 

Õppekavarühm: ELEKTROONIKA JA AUTOMAATIKA

Mehhatroonik, tase 4, 180 EKAP, 134868 (õppekava/rakenduskava)

Mehhatroonik, tase 5, 120 EKAP, 127697 (õppekava/rakenduskava)

Mehhatroonik-tehnik, tase 5, 30 EKAP, 215244 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, tase 4, 180 EKAP, 243482 (õppekava/rakenduskava)

Ehituspuusepp, tase 4, 120 EKAP, 231382 (õppekava/rakenduskava)

Plaatija, tase 4, 30 EKAP, 151712 (õppekava/rakenduskava)

Maaler, tase 4, 60 EKAP, 231042 (õppekava/rakenduskava)

Pottsepp-sell, tase 3, 60 EKAP, 215130 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: JUHTIMINE JA HALDUS

Ärikorraldusspetsialist, tase 5, 120 EKAP, 233403 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: KODUTEENINDUS; MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE; REISIMINE, TURISM JA VABA AJA VEETMINE

Abikokk, tase 3, 60 EKAP, 133577 (õppekava/rakenduskava)

Köögiabiline, tase 2, 120 EKAP, 214385 (õppekava/rakenduskava

Majutuskorraldus, tase 5, 120 EKAP, 129517 (õppekava/rakenduskava)

Puhastusteenindaja abiline, tase 2, 120 EKAP, 128957 (õppekava/rakenduskava)

Puhastusteenindaja - juhendaja, tase 4, 60 EKAP, 133597 (õppekava/rakenduskava)

Pärandturismi korraldaja, tase 4, 30 EKAP, 128837 (õppekava/rakenduskava)

Toitlustusteenindus, tase 4, 180 EKAP, 152299 (õppekava/rakenduskava

Turismiteenindus, tase 4, 180 EKAP, 243483 (õppekava/rakenduskava)

Vanemkokk, tase 5, 60 EKAP, 244263 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: MATERJALIDE TÖÖTLEMINE (KLAAS, PABER, PLAST JA PUIT)

Tisler, tase 4, 180 EKAP, 214241 (õppekava/rakenduskava)

Puittoodete tehnoloog, tase 5, 120 EKAP, 129057 (õppekava/rakenduskava)

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5, 30 EKAP, 214893 (õppekava/rakenduskava)

Puidupingi operaator, tase 3, 60 EKAP, 129897 (õppekava/rakenduskava)

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4, 30 EKAP, 127857 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevitus- ja metallitööd, tase 4, 180 EKAP, 220522 (õppekava/rakenduskava)

Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitus MIG/MAG), tase 4, 60 EKAP, 134637 (õppekava/rakenduskava)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog, tase 5, 120 EKAP, 127677 (õppekava/rakenduskava)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog, tase 5, 60 EKAP, 134698 (õppekava/rakenduskava)

CNC treipingi operaator, tase 4, 60 EKAP, 222183 (õppekava/rakenduskava)

CNC freespingi operaator, tase 4, 60 EKAP, 222182 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: ISIKUARENG

Kutsevalik, tase 2, 60 EKAP, 235062 (õppekava/rakenduskava)

Kutsevalik, tase 2, 30 EKAP, 214390 (õppekava/rakenduskava)

 

MITTESTATSIONAARNE ÜLDHARIDUSÕPE

Õppekava üldosa

Õppekavarühm: ANDMEBAASIDE JA VÕRGU DISAIN NING HALDUS

IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4, 180 EKAP, 215645 (õppekava/rakenduskava)

IT-süsteemide nooremspetsialist (osakutse kasutajatoe tehnik), tase 4, 60 EKAP, 215245 (õppekava/rakenduskava

 

Õppekavarühm: ELEKTROONIKA JA AUTOMAATIKA

Mehhatroonik, tase 4, 180 EKAP, 134868 (õppekava/rakenduskava)

Mehhatroonik, tase 5, 120 EKAP, 127697 (õppekava/rakenduskava)

Mehhatroonik-tehnik, tase 5, 30 EKAP, 215244 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: EHITUS JA TSIVIILRAJATISED

Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus, tase 4, 180 EKAP, 243482 (õppekava/rakenduskava)

Ehituspuusepp, tase 4, 120 EKAP, 231382 (õppekava/rakenduskava)

Plaatija, tase 4, 30 EKAP, 151712 (õppekava/rakenduskava)

Maaler, tase 4, 60 EKAP, 231042 (õppekava/rakenduskava)

Pottsepp-sell, tase 3, 60 EKAP, 215130 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: JUHTIMINE JA HALDUS

Ärikorraldusspetsialist, tase 5, 120 EKAP, 233403 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: KODUTEENINDUS; MAJUTAMINE JA TOITLUSTAMINE; REISIMINE, TURISM JA VABA AJA VEETMINE

Abikokk, tase 3, 60 EKAP, 133577 (õppekava/rakenduskava)

Köögiabiline, tase 2, 120 EKAP, 214385 (õppekava/rakenduskava

Majutuskorraldus, tase 5, 120 EKAP, 129517 (õppekava/rakenduskava)

Puhastusteenindaja abiline, tase 2, 120 EKAP, 128957 (õppekava/rakenduskava)

Puhastusteenindaja - juhendaja, tase 4, 60 EKAP, 133597 (õppekava/rakenduskava)

Pärandturismi korraldaja, tase 4, 30 EKAP, 128837 (õppekava/rakenduskava)

Toitlustusteenindus, tase 4, 180 EKAP, 152299 (õppekava/rakenduskava

Turismiteenindus, tase 4, 180 EKAP, 243483 (õppekava/rakenduskava)

Vanemkokk, tase 5, 60 EKAP, 244263 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: MATERJALIDE TÖÖTLEMINE (KLAAS, PABER, PLAST JA PUIT)

Tisler, tase 4, 180 EKAP, 214241 (õppekava/rakenduskava)

Puittoodete tehnoloog, tase 5, 120 EKAP, 129057 (õppekava/rakenduskava)

Puittoodete konstrueerija-tehnoloog, tase 5, 30 EKAP, 214893 (õppekava/rakenduskava)

Puidupingi operaator, tase 3, 60 EKAP, 129897 (õppekava/rakenduskava)

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator, tase 4, 30 EKAP, 127857 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: MEHAANIKA JA METALLITÖÖ

Keevitus- ja metallitööd, tase 4, 180 EKAP, 220522 (õppekava/rakenduskava)

Keevitaja (osakutse poolautomaatkeevitus MIG/MAG), tase 4, 60 EKAP, 134637 (õppekava/rakenduskava)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog, tase 5, 120 EKAP, 127677 (õppekava/rakenduskava)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog, tase 5, 60 EKAP, 134698 (õppekava/rakenduskava)

CNC treipingi operaator, tase 4, 60 EKAP, 222183 (õppekava/rakenduskava)

CNC freespingi operaator, tase 4, 60 EKAP, 222182 (õppekava/rakenduskava)

 

Õppekavarühm: ISIKUARENG

Kutsevalik, tase 2, 60 EKAP, 235062 (õppekava/rakenduskava)

Kutsevalik, tase 2, 30 EKAP, 214390 (õppekava/rakenduskava)

 

MITTESTATSIONAARNE ÜLDHARIDUSÕPE

Õppekava üldosa