Õppetöö

Praktika

Praktikakorralduse eeskiri sätestab Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimuva praktika korralduse.

Praktikakorralduse eeskiri kehtestatakse vastavalt järgnevale:

  • Kutseõppeasutuse seadusele (KÕS) §17. Praktika on õppekava raames töökeskkonnas juhendaja juhendamisel kindlate õpieesmärkidega tehtav töö.
  • Kõrgharidusstandardile §5 (6). Praktika on õpiväljundite saavutamiseks korraldatav sihipärane tegevus, mis on suunatud õpitud teadmiste ja oskuste rakendamisele töökeskkonnas õppeasutuse määratud vormis ning juhendaja juhendamisel. Rakenduskõrgharidusõppes moodustab praktika õppekavas määratud õppe mahust vähemalt 15 protsenti.
  • Praktikal viibimise ajal laienevad õpilastele töötervishoiu- ja tööohutusealased õigusaktid.
  • Praktikal juhinduvad õpilased ettevõtte töökorralduse reeglitest.

 

Regulatsioonid

Juhendid

Blanketid

Praktikabaasid

Töökohapõhine õpe