Meist

Ajaloost


Selleks, et rääkida meie kooli ajaloost, peame me kõigepealt selgitama tähtsat asjaolu. Nimelt on õppeasutuse aluseks kahe erineva kooli – Väimela Põllumajandustehnikumi ja Võru Tööstustehnikumi liitmine 1999 aasta septembris. Sellest ajast saame rääkida Võrumaa Kutsehariduskeskusest.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esiisadeks on 1920. aastal loodud Väimela Põllutöökool ja 1925. aastal loodud Võru Tööstuskool. 

1. septembrist 2012 liideti Võrumaa Kutsehariduskeskusega Vana-Antsla Kutsekeskkool.

1. septembril 2023 toimus kooli nime vahetus ja Võrumaa Kutsehariduskeskusest sai Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus.

Selleks, et rääkida meie kooli ajaloost, peame me kõigepealt selgitama tähtsat asjaolu. Nimelt on õppeasutuse aluseks kahe erineva kooli – Väimela Põllumajandustehnikumi ja Võru Tööstustehnikumi liitmine 1999 aasta septembris. Sellest ajast saame rääkida Võrumaa Kutsehariduskeskusest.

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esiisadeks on 1920. aastal loodud Väimela Põllutöökool ja 1925. aastal loodud Võru Tööstuskool. 

1. septembrist 2012 liideti Võrumaa Kutsehariduskeskusega Vana-Antsla Kutsekeskkool.

1. septembril 2023 toimus kooli nime vahetus ja Võrumaa Kutsehariduskeskusest sai Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus.

Väimela Põllutöökool

Väimela Põllutöökoolis said õpilased ettevalmistuse õppinud põllupidaja kutseks. Peamisteks õppeaineteks olid: taimekasvatus, loomakasvatus, aiandus-mesindus, ehitus, masinaõpetus, loomade tervishoid jt.

Kool on kandnud aegade jooksul mitmeid nimesid ning muutnud õppekorraldust. Koolitatud on siin maamajandusele vajalikke spetsialiste: agronoome, zootehnikuid, veterinaarvelskreid ja tehnik-elektrikke.

Seoses kutsehariduse ümberkorraldamisega 1997. aastal oli Väimela Põllumajandustehnikumis võimalik õppida kahel erialal: põllumajanduse elektrifitseerimine ja maaturism. Põllumajanduse sidumine turismiteenindusega oli tekkinud kohalikest vajadustest.

Pildigalerii Väimela Põllutöökoolist