Õppetöö

VÕTA


Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA).

VÕTA abil on võimalik õpingud kiiremini läbida, vältida juba omandatu üleliigset kordamist ning õppetöös keskenduda ainult olulisele ja uute teadmiste-oskuste omandamisele. VÕTA abil on võimalik täita ka sisseastumistingimusi.

VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

VÕTA käik Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses

 1. Õpilane tutvub õppekavaga ja võrdleb oma varasemate õpi- või töökogemuste vastavust õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.
 2. VÕTA taotlemiseks täidab õpilane avalduse infosüsteemis Tahvel.
 3. Õpilane lisab Tahvlis olevale avaldusele sobivad tõendusmaterjalid.
 4. VÕTA hindamiskomisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse vastavalt VÕTA korras kehtestatud tingimustele.
 5. Kuni VÕTA taotluse osas otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema õppetöös.
 6. Õpilane saab VÕTA komisjoni otsusega tutvuda õppeinfosüsteemi Tahvel.

VÕTA taotlusi saab esitada kaks korda õppeaastas:

 • 15. oktoobriks;
 • 15. jaanuariks.

Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamist ning arvestamist ei kohaldata kooli lõpetamiseks nõutava lõputöö kaitsmise ja/või lõpueksami(te) sooritamise osas.

Täpsem informatsioon asub kooli õppekorralduseeskirja lisas nr 4: VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE TINGIMUSED JA KORD

VÕTA kohta saad lähemalt lugeda  https://www.hm.ee/v%C3%B5ta

VÕTA nõustamisele võib pöörduda:

ylle.muru@ewers.ee
kaiu.zernand@ewers.ee
Peahoone ruum 122
Tel. +372 508 04, +372 508 24
juta.kond@ewers.ee
Tel. +372 508 03

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses on võimalik taotleda varasemate õpingute ning töökogemuse arvestamist (VÕTA).

VÕTA abil on võimalik õpingud kiiremini läbida, vältida juba omandatu üleliigset kordamist ning õppetöös keskenduda ainult olulisele ja uute teadmiste-oskuste omandamisele. VÕTA abil on võimalik täita ka sisseastumistingimusi.

VÕTA arvestamisel saab üle kanda varasemas tasemehariduses õpitut, muu organiseeritud õppetegevuse (kursused jne) ja töökogemuse kaudu ning igapäevase tegevuse käigus ja vabal ajal õppimise tulemusi. Varasemad õpi- või töökogemused peavad vastama õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.

VÕTA käik Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses

 1. Õpilane tutvub õppekavaga ja võrdleb oma varasemate õpi- või töökogemuste vastavust õppekavas olevatele teemadele või õpiväljunditele.
 2. VÕTA taotlemiseks täidab õpilane avalduse infosüsteemis Tahvel.
 3. Õpilane lisab Tahvlis olevale avaldusele sobivad tõendusmaterjalid.
 4. VÕTA hindamiskomisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse vastavalt VÕTA korras kehtestatud tingimustele.
 5. Kuni VÕTA taotluse osas otsuse teatavaks tegemiseni on taotleja kohustatud osalema õppetöös.
 6. Õpilane saab VÕTA komisjoni otsusega tutvuda õppeinfosüsteemi Tahvel.

VÕTA taotlusi saab esitada kaks korda õppeaastas:

 • 15. oktoobriks;
 • 15. jaanuariks.

Varasemate õpingute ja töökogemuse hindamist ning arvestamist ei kohaldata kooli lõpetamiseks nõutava lõputöö kaitsmise ja/või lõpueksami(te) sooritamise osas.

Täpsem informatsioon asub kooli õppekorralduseeskirja lisas nr 4: VARASEMATE ÕPINGUTE JA TÖÖKOGEMUSE ARVESTAMISE TINGIMUSED JA KORD

VÕTA kohta saad lähemalt lugeda  https://www.hm.ee/v%C3%B5ta

VÕTA nõustamisele võib pöörduda:

ylle.muru@ewers.ee
kaiu.zernand@ewers.ee
Peahoone ruum 122
Tel. +372 508 04, +372 508 24
juta.kond@ewers.ee
Tel. +372 508 03