Koolielu

Õpilasküla

Kooli õpilasküla asub Väimelas ja koosneb kolmest õpilaskodust.

Õpilaskülas on kokku 223 majutuskohta. Toad on kõigi mugavustega (ühe- ja kahekohalised). Kõigis tubades on internetiühenduse võimalus. Ühe koha maksumus kuus on 35 kuni 65 eurot, olenevalt ruumide renoveerimise astmest ja teistest olmetingimustest. Kommunaalteenuste eest õppur eraldi maksma ei pea. 

Kõigile mitteõppuritest klientidele on koha maksumuseks Kooli tee 1 ja Kooli tee 2 õpilaskodudes 17 eurot ööpäevas ja Kooli tee 3 õpilaskodus 10 eurot ööpäevas.

Samas on head võimalused õppimiseks ja puhkamiseks. Õpilaskülas on jõusaal ja vahetus läheduses täismõõtmetes staadion. On võimalus kasutada ka Väimela tervisekeskuse ja ujula teenuseid.

Tutvu õpilasküla sisekorraeeskirjaga.

 

Koha taotlemine õpilaskülas

Õpilaskülas koha saamiseks pead esmalt esitama avalduse õpilasküla majavanemale. Kõik avaldused registreeritakse ja need on aluseks vabanevate kohtade jagamisel. Kui oled saanud õpilaselamusse koha või toa, tuleb Sul sõlmida varaüürileping. Lepingu sõlmimisel tuleb eelnevalt tasuda tagatisraha Rahandusministeerium-i arveldusarvele:

  • arveldusarve nr EE891010220034796011;
  • viitenumber 2800082734;
  • maksekorraldusele peab märkima oma nime ja  selgitusse tagatisraha tasumine
  • tagatisraha suuruseks on 70 eurot

Kui leping on sõlmitud, tuleb majajuhataja juures vormistada ruumide üleandmise-vastuvõtmise akt ning seejärel võidki õpilaskodusse kolida.

Varaüürilepingud sõlmitakse üheks õppeaastaks. Kõigil, kes soovivad ka järgmisel õppeaastal õpilaselamus elada, tuleb üürilepingut pikendada ENNE 30. juunit.

Alates 15. augustist 2018 a saab majavanem Taimi Kurim’i juures (õpilaskodu nr 3, tuba 138) sõlmida üürilepingut ja selleks on vaja esitada tagatisraha sissemaksmise kohta maksekorralduse koopia või panga väljavõte.

Põhikooli baasil sisseastujale on lepingu sõlmimisel vajalik lapsevanema kohalolek.

Täpsem info telefonil 785 0826 , 5566 0719.

Tuba õpilaskodus
Tuba õpilaskodus