Meist

Tööpakkumised

Ehitusvaldkonna kutseõpetaja

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus kuulutab välja avaliku konkursi ehitusvaldkonna kutseõpetaja tööle võtmiseks.

Ehitusvaldkonna kutseõpetaja  - õppetöö läbiviimine ja õppearendustegevus ehitusvaldkonna õppeainetes

Pakume Sulle

Osalise koormusega tööd, mis sõltub paljuski Sinu valmisolekust erinevate ehitusvaldkonna teemade õpetamisel, sisseelamiseks vajalikku tuge, väga suure mõjuga tähendusrikast tööd, võimalust osaleda õppija ja kooli arengu kujundamisel, tuge sinu enda professionaalses arengus, sh koolitusi ja stažeerimisvõimalust (EWERSil on Erasmus+ akrediteering) ja võimalust osaleda koostöövõrgustike töös. Täpse tunnikoormuse lepime kokku Sinuga koostöös.

Oled sobiv kandidaat kui

Kutseõpetaja ametisse kandideerides on Sinul minimaalselt keskharidus või kutsekeskharidus ning erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas või kehtiv kutsetunnistust õpetatavas valdkonnas. Eelistatult on Sul kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas ning õpetamisala ettevalmistus.

Sind iseloomustab hea koostöövõime, ettevõtlikkus, empaatiavõime ja uuendusmeelsus. Täpsem info juhtivõpetajalt Lauri Tasso, lauri.tasso@ewers.ee või tel 527 5663. 

Kandideerimiseks esita palun CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning motiveeritud avaldus hiljemalt 30. novembriks e-posti aadressile ewers@ewers.ee.