Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Ehituspuusepp

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Kes on ehituspuusepp ja mida ta oskab?

Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.

Ehituspuusepa peamised tööülesanded on puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine, puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ning soojustamine, puitkonstruktsioonide taastamine ja ümberehitamine, katusekatete paigaldamine, uste, akende ja treppide ning teiste sise- ja väliselementide paigaldamine.

Kuidas saab ehituspuusepaks õppida?

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppevorm: mittestatsionaarne sessioonõpe või töökohapõhine õpe ühel nädalal kuus

Õppeaeg: 2 aastat

Ettevõttepraktika maht: 30 EKAP (ca 780 astronoomilist tundi)

Õppekava läbimisel sooritatakse ehituspuusepa 4. taseme kutseeksam. 

Mida õpitakse?

Ehituspuusepad  õpivad puitliidete valmistamist, puitkarkass-seinte, puitvahelagede ja -põrandate, katusekonstruktsioonide ja teiste puitrajatiste ehitamist, avatäidete ja voodrilaudise ning katusekatete paigaldamist, puitkonstruktsioonide renoveerimist, ehitusmõõdistamist ja- joonestamist.

Mis saab edasi?

Eriala lõpetanul on võimalik töötada ehituspuusepana erinevatel ehitusobjektidel, samuti masintöötlejana  puiduettevõtetes ning edasi õppida Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses puittoodete tehnoloogia erialal.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi

Lauri Tasso