Sisseastumine

Erialad

Ehituspuusepp

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe / töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Kes on ehituspuusepp ja mida ta oskab?

Ehituspuusepp on oskustööline, kes töötab ehitus- või kinnisvara korrashoiu ettevõttes või puitkonstruktsioonide tööstusliku valmistamisega tegelevas ettevõttes.
Ehituspuusepa peamised tööülesanded on puidust konstruktsioonielementide ja ehitusdetailide valmistamine ja monteerimine; puitkonstruktsioonidest seinte, vahelagede ja katuste ehitamine ja soojustamine, sageli ka taastamine ja ümberehitamine; ehitiste sise- ja väliselementide (uksed, aknad trepid jne) sobitamine ja paigaldamine.

Ehituspuusepa töö eeldab kohanemisvõimet erinevate töökeskkonna tingimustega (kõrgus, ilmastikuolud jne), koostöö- ja meeskonnatöö valmidust, rutiinitaluvust, keskendumisvõimet ning hoolikust. Vajalik on hea koordinatsioon ja füüsiline vastupidavus.

Kuidas saab õppida?

Ehituspuusepaks saab Võrumaa Kutsehariduskeskuses õppida kahel viisil:

  • sessioonõppena - sobib juhul, kui soovid omandada Ehituspuusepa kutset, aga hetkel selles valdkonnas ei tööta.
  • töökohapõhiselt - sobib juhul, kui töötad juba antud valdkonnas ja saad kohustusliku praktilise osa sooritada oma töökohas.

Õppevorm: sessioonõpe vastavalt graafikule, üks nädal kuus

Mis saab edasi?

Õppekava läbimisel sooritatakse ehituspuusepa 4. taseme kutseeksam, mille järel väljastatakse Eesti Ehitusettevõtjate Liidu kutsetunnistus.