Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Ärikorralduse spetsialist

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Kes on ärikorralduse spetsialist ja mida ta oskab?

Ärikorralduse spetsialist on kaasatud ettevõtte juhtimistegevusse, ta täidab majandus- ja ettevõtlusalast kompetentsust nõudvaid ülesandeid valdkondade esmatasandi juhina või spetsialistina. Tema põhilised tööülesanded tulenevad ettevõtte tegevusvaldkonnast ja vajadustest, näiteks tegevuste ja ressursside kasutamise korraldamine, turundustegevuse planeerimine ja rakendamine, müügitöö korraldamine, majandusarvestus, jm. 

Kuidas ärikorralduse spetsialistiks õppida saab?

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, ühel päeval nädalas

Õppeaeg: 2 aastat

Ettevõttepraktika maht: 30 EKAP (ca 780 astronoomilist tund)

Eeldus alustamiseks: keskharidus

Õppekava läbimisel sooritatakse 5. taseme ärikorralduse spetsialisti kutseeksam.

Mida õpitakse?

Õpitakse müügi, turunduse, tootmise, hanke ja ostutoimingute korraldamist. Lisaks juhtimist ja majandusarvestust ning valikaineid.

Varasemat töökogemust ja õpinguid saab arvestada VÕTA süsteemi abil.

Mis saab edasi?

Peale lõpetamist on võimalus kandideerida tööjõuturul ettevõtlusalast kompetentsust eeldavatele järgnevatele ametikohtadele: ärikorralduse spetsialist, müügiesindaja, turundusspetsialist, ostuspetsialist, müügiagent, tootetutvustaja ja ostujuht.
 

Viibeke Turba