Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Metallide töötlemise tehnik - tehnoloog

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpe Õppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekskeskharidus ja töökogemus või 4. tasemele vastavad kompetentsidÕppeaeg1 aasta

Kes on metallide töötlemise tehnik-tehnoloog ja mida ta oskab?

Tehnik-tehnoloog on keskastme spetsialist, kes on valmis juhendama oskustöötajaid ja kogemuste omandamise järel juhtima esmatasandi struktuuriüksuse tööd metalliettevõttes.

Kuidas metallide töötlemise tehnik-tehnoloogiks õppida saab?

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, ühel päeval nädalas 

Õppeaeg: 1 aasta

Ettevõttepraktika maht: 15 EKAP (ca 390 astronoomilist tundi)

Eeldus alustamiseks: keskharidus, vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme erialale vastava kutse või erialase töökogemuse olemasolu

Õppekava läbimisel sooritatakse lõpueksam või soovi korral tasuline 5. taseme kutseeksam (vt kutse andmine).

Mida õpitakse?

Õppekava käigus õpitakse tundma ja rakendama peamisi metallitöötlemise valdkonna tehnoloogilisi protsesse ja seadmeid, omandatakse praktilise töö oskused väga erinevatel tehnoloogilistel seadmetel: arvjuhtimisega metallilõikepinkidel, erinevatel lehetöötlus-, keevitus- ja viimistlusseadmetel, omandatakse oskused meeskonnatööks ja juhendamiseks.

Mis saab edasi?

Õppekava annab kutse- ja erialase ettevalmistuse, mis võimaldab töötamist keskastme spetsialistina metallitöö valdkonnas.
Viienda taseme kutseõppe lõpetanu võib asuda edasi õppima rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi
 

Indrek Saar