Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Mehhatroonik - tehnik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekskeskharidus, 4. või 5. kvalifikatsioonitasemele vastavad kompetentsid või töökogemus elektroonika ja automaatika valdkonnasÕppeaeg6 kuud

Kes on mehhatroonik-tehnik ja mida ta oskab?

Mehhatroonik-tehnik koostab, paigaldab, seadistab, häälestab ja hooldab mehhaanilisi, hüdraulilisi, pneumaatilisi, elektromehhaanilisi, elektroonilisi süsteeme. Tema ülesanne on kontrollida ja jälgida mehhatroonilise süsteemi toimivust. 5. taseme mehhatroonik-tehnik on valmis kandma meeskonnas juhi rolli ning tegema terviksüsteemide koostamisel koostööd sidusvaldkondade spetsialistidega.

Kuidas mehhatroonikuk-tehnikuks õppida saab?

Õppevorm: mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, ühel päeval nädalas 

Õppeaeg: 6 kuud

Eeldus alustamiseks: keskharidus, 4. või 5. kvalifikatsioonitasemele vastavad kompetentsid või töökogemus elektroonika ja automaatika valdkonnas

Praktika õppemahuga 10 EKAP (260 astronoomilist tundi) on integreeritud moodulite õppemahu hulka.

Õppekava läbimisel sooritatakse 5. taseme kutseeksam. (vt kutse andmine).

Mida õpitakse?

Õpitakse mehhatroonikaseadmete ja -süsteemide koostamist ning paigaldamist, hooldust ja remonti, tööstusrobotite programmeerimist, töö korraldamist ja juhendamist.

Mis saab edasi?

Kuna tootmises on vaja leida järjest rohkem uusi lahendusi, siis on mehhtaroonik-tehnik nõutud amet igas tööstusettevõttes. Nende palgatase ületab tublisti vabariigi keskmist. 5. taseme mehhatroonik-tehnik töötab iseseisvalt või meeskonnas, juhtides mehhatroonika projektide teostamist ning vastutades meeskonna töö tulemuste eest. Ta valib ja rakendab uute lahenduste leidmiseks erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid, võttes seejuures arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

Stipendium

Sellel õppekaval õppides on võimalik kandideerida Toftani stipendiumile.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi

Indrek Saar