Sisseastumine

Erialad

Mehhatroonik - tehnik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidus, 4. või 5. kvalifikatsioonitasemele vastavad kompetentsid või töökogemus elektroonika ja automaatika valdkonnasÕppeaeg0,5 aastat

Mehhatroonika on mehaanika-, elektroonika- ja infotehnoloogiasüsteemide samasuunalist koostoimet käsitlev tehnikavaldkond.

5. taseme mehhatroonik-tehnik töötab iseseisvalt või meeskonnas, juhtides mehhatroonika projektide teostamist ning vastutades meeskonna töö tulemuste eest. Ta valib ja rakendab uute lahenduste leidmiseks erinevaid tehnoloogiaid ja meetodeid, võttes seejuures arvesse energiatõhususe, säästlikkuse ja keskkonnahoiu põhimõtteid.

Mehhatroonik-tehniku töö eeldab lisaks kutsespetsiifilistele tegevustele ka meeskonna juhendamist, klientide nõustamist, ressursside jaotamist ja tööde delegeerimist ning koostööd elektrikute, automaatikute, tehnoloogide, IT- jm sidusvaldkondade spetsialistidega.

Õpingute lõppedes võimalik sooritada mehhatrooniku 5. taseme kutseeksam.

Töötukassa toetab

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.