Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Mehhatroonik

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Kes on mehhatroonik ja mida ta oskab?

Mehhatrooniku ülesandeks on ettevõtte tehnoloogiliste seadmete toimimise tagamine, nende hooldamine ja rikete avastamine. Ta programmeerib ja seadistab tööstusliinid või robotid täitma vajalikke käsklusi ning sooritama ettenähtud tegevusi. 

Kuidas mehhatroonikuks õppida saab?

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, ühel päeval nädalas 

Õppeaeg: 2 aastat

Eeldus alustamiseks: keskharidus

Ettevõttepraktika maht: 30 EKAP (ca 780 astronoomilist tundi)

Õppekava läbimisel sooritatakse lõpueksam.

Mida õpitakse?

Õppekava annab kutseerihariduse  elektroonika ja automaatika valdkonnas, mille tulemusena omandatakse vajalikud erialased teadmised ja praktilised tööoskused.  Lisaks erialalisele ettevalmistusele tagab õppekava vajalikud pädevused tööks erinevates meeskondades, vajadusel ka  esmatasandi juhina. Õppekava sisaldab ka aineid, mille käigus omandatakse tööks vajalikke info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid, samuti antakse algoskused ettevõtlikkuse ja algatusvõime arenguks.

Mis saab edasi?

Mehhatroonika valdkonnas on tööd leida lihtne, sest vajadus sellise spetsialisti järele on suur. Mehhatroonikud leiavad tööd tootvas tööstuses, mehhatroonika-, automaatika-, aparaaditööstuse või elektroonika valdkonna ettevõtetes. Kiiresti arenev valdkond soosib edasiõppimist kõrgkoolides rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes. 

Stipendium

Sellel õppekaval õppides on võimalik kandideerida Toftani stipendiumile.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi

Indrek Saar