Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Kokk

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg2 aasta

Kes on kokk ja mida ta oskab?

Kokk käitleb toiduaineid, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. Kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovidele.

Kuidas kokaks õppida saab?

Eeldus alustamiseks: põhiharidus 

Õppevorm: mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe, ühel päeval nädalas

Õppeaeg: 2 aastat

Ettevõttepraktika maht: 30 EKAP (ca 780 astronoomilist tundi)

Õppekava läbimisel sooritatakse koka 4. taseme kutseeksam.

Mida õpitakse?

Koka erialal õppides saad omandada vajalikud teadmised ja oskused selleks, et töötada enesekindlalt ja väärikalt oma ameti kaaslaste seas. Lisaks söögivalmistamisele saad palju uusi teadmisi lauakatmisest, joogiõpetusest, serveerimisest ning erinevate rahvaste tavadest  ja kommetest. 

Mis saab edasi?

Koka eriala lõpetanud ootab kindel töö restoranides, hotellides, kohvikutes, baarides, pubides, sööklates, koolides, lasteaedades, haiglates, kiirtoitlustus- ja  peoteenindusettevõtetes ning suurköökides. Võimekatest kokkadest kasvavad välja peakokad, toitlustusjuhid, oma toidukoha omanikud. Edasiõppimise võimalus vanemkokk tase 5 erialal. 
 

Viibeke Turba