Sisseastumine

Erialad

Puittoodete tehnoloog

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpeEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

Puittoodete tehnoloog planeerib, organiseerib ja valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest kvaliteedile vastavat mööblit ja puittooteid.

Õppevorm: sessioonõpe, 1 nädal kuus (kontakttunnid VKHK tehnomajas vahelduvad iseseisva tööga. Õppetöö korraldamine on paindlik ja arvestab ka töötava õppija võimalustega).

Õppeaeg: 2 aastat

Eeldus alustamiseks: keskharidus või vastava valdkonna kutsekeskharidus

Vaid Võrumaa Kutsehariduskeskuses saab õppida puittoodete tehnoloogiks. Tehnoloogil on laialdased teadmised materjalidest, seadmetest ja tehnoloogiatest, mis võimaldavad tal töötada puidu töötlemisega tegelevas ettevõttes spetsialistina väga erinevatel ametikohtadel. Heal spetsialistil on ka võimalused kiireks tõusuks ametiredelil.

Ainulaadne võimalus end täiendada puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER.

 

Töötukassa toetab

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.