Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Keevitus- ja metallitööd

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine (päevane)Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Mida oskab keevitus-ja metallitööde eriala lõpetaja?

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavas ettevõttes ning ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. Tema põhitöö on keevitustööde ettevalmistamine, tarindi koostamine vastavalt joonisele, keevisliidete teostamine ning järeltöötlus ja tulemuse kontroll. Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Kuidas keevitus-ja metallitööde erialal õppida saab?

Õppevorm: statsionaarne koolipõhine (päevane) õpe 

Õppeaeg: 3 aastat

Ettevõttepraktika maht: 35 EKAP (ca 910 astronoomilist tundi)

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppekava läbimisel sooritatakse 4. taseme kutseeksam vastavalt spetsialiseerumisele. (vt kutse andmine)

Mida õpitakse?

Keevitus- ja metallitööde erialal õpitakse masinaehitust, metallide töötlemist, käsikaar- , ja poolautomaat- ja TIG keevitust, detailide töötlemist CNC freespingil ja CNC treipingil, lisaks üldharidusaineid. Lisaks erialastele teadmistele õpitakse üldharidusaineid, kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus. 

Mis saab edasi?

Keevitajad leiavad tööd põhiliselt metalltooteid ja -konstruktsioone valmistavates ettevõtetes, aga ka energeetika-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes firmades, kus tehakse keevitustöid. Keevitusteenuseid vajatakse ka paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel. 
Eriala lõpetanul on Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses võimalik edasi õppida  5.taseme jätkuõppes, metallide töötlemise tehnik-tehnoloog erialal.  
 

Riio Post