Uudised

Töötukassa suurendab tasemeõppes õppimise toetust 09. juuni jaan.stein


Alates augustist suureneb Eesti Töötukassa tasemeõppetoetus. Toetust makstakse täiskasvanud inimestele, kel ei ole eriala või kelle oskused on vananenud ning kes asuvad õppima erialasid ja ameteid, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid või kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal. Täpsem info https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus

Võrumaa Kutsehariduskeskuse erialadest saab  toetust järgmistel erialadel õppides:

Mehhatroonik

5.  taseme kutseõpe (esmaõpe, keskhariduse baasil 2 a)

Mehhatroonik

Kutsekeskharidusõpe (põhikooli baasil 3 a)

Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist

Kutsekeskharidusõpe (põhikooli baasil 3 a)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe, keskhariduse baasil 1 a)

Metallilõikepinkidel töötaja

Kutsekeskharidusõpe (põhikooli baasil 3 a)

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

4. taseme kutseõpe (esmaõpe, põhikooli baasil  0,5 a)

Puittoodete  konstrueerija-tehnoloog

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe, keskkooli baasil  0,5 a)

Puittoodete  tehnoloog

5. taseme kutseõpe (esmaõpe, keskkooli baasil 2 a)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog

5. taseme  kutseõpe (jätkuõpe, keskkooli baasil 1 a))

Metallilõikepinkidel töötaja

Kutsekeskharidusõpe  (põhikooli baasil 3 a)

Alates augustist suureneb Eesti Töötukassa tasemeõppetoetus. Toetust makstakse täiskasvanud inimestele, kel ei ole eriala või kelle oskused on vananenud ning kes asuvad õppima erialasid ja ameteid, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid või kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal. Täpsem info https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/tasemeoppes-osalemise-toetus

Võrumaa Kutsehariduskeskuse erialadest saab  toetust järgmistel erialadel õppides:

Mehhatroonik

5.  taseme kutseõpe (esmaõpe, keskhariduse baasil 2 a)

Mehhatroonik

Kutsekeskharidusõpe (põhikooli baasil 3 a)

Infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist

Kutsekeskharidusõpe (põhikooli baasil 3 a)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe, keskhariduse baasil 1 a)

Metallilõikepinkidel töötaja

Kutsekeskharidusõpe (põhikooli baasil 3 a)

CNC puidutöötlemiskeskuse operaator

4. taseme kutseõpe (esmaõpe, põhikooli baasil  0,5 a)

Puittoodete  konstrueerija-tehnoloog

5. taseme kutseõpe (jätkuõpe, keskkooli baasil  0,5 a)

Puittoodete  tehnoloog

5. taseme kutseõpe (esmaõpe, keskkooli baasil 2 a)

Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog

5. taseme  kutseõpe (jätkuõpe, keskkooli baasil 1 a))

Metallilõikepinkidel töötaja

Kutsekeskharidusõpe  (põhikooli baasil 3 a)