Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

Projekt nr 2014-2020.1.03.19-0225 Digiõpik kutsekoolidele „Lõimitud üldained eriala moodulites“

Projekti eesmärk:
Projekti eesmärgiks on koostada eriala moodulitesse lõimitud üldainete digiõpik kasutamiseks kutsekeskhariduse õppekavadel õppivatele õpilastele.

Kestvus:
13.01.2020-30.09.2020

Rahastusallikas:
Euroopa Sotsiaalfondi meede „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ tegevus „Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine“.

Projekti eelarve:
23 281,20 EUR (toetus 19 789,02 EUR; omafinantseering 3492,18 EUR)

Artiklid:
Lõppes projekt digiõpik kutsekoolidele "Lõimitud üldained eriala moodulites"

Projektijuht:
Siret Lillemäe
siret.lillemae@vkhk.ee
+372 7850821