Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

ESF projekt Kutsehariduse maine tõstmine

„Praktikasüsteemi arendamine kutse-ja kõrghariduses, sh õpetajakoolituse koolipraktika“, „Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“ ja „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“(edaspidi PRÕM) elluviimiseks tegevus 8.7 Kutsehariduse maine tõstmine viiakse ellu Võrumaa Kutsehariduskeskuses ajaperioodil 16.01.2017-31.10.2018.

Projekti eesmärgiks on suurendada kõikide sihtgruppide, eriti põhikoolide ja gümnaasiumide õpilaste ning õpetajate ja täiskasvanud elanikkonna teadlikkust kutsehariduse võimaluste kohta, tutvustada erialasid ning kutseharidust ja reaalseid töövõimalusi  koostöös partnerite – ettevõtete ja teiste koostööpartneritega ning kujundada positiivset hoiakut kutsehariduse ning töökultuuri ja meisterlikkuse ning praktiliste oskuste väärtustamiseks.

Alaeesmärkideks on elukestva õppe väärtustamine ning ühiskonnas vähem populaarsete erialade esiletoomine (näiteks tehnika- ja tehnoloogiavaldkonna erialad) ja tutvustamine koostöös partneritega, väärtustades koos haridust ja kultuuri, sealhulgas Võrumaa ja Kagu-Eesti omapära.

Projekti 5 peamist tegevust:

  • Erialade ja töömaailmaga tutvumine Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja ettevõtetes;
  • VKHK toodete eksponeerimine;
  • Võru Roboti Tsõõr;
  • Kutsehariduse kuldvillak. Mälumäng arvutil;
  • Kutseharidusteater ja –bussid.

Projekti koostööpartnerid:

Räpina Aianduskool, Valgamaa Kutseõppekeskus, SA Võrumaa Arenguagentuur, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Töötukassa Võrumaa Osakond, Võru Instituut, MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster, Rauameister AS, MTÜ Robootika ja Hanza Mechanics Tartu AS.