Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

ESF projekt „Uute ametioskustega tööle“ nr 2014-2020.3.02.18-0107

ESF projekt „Uute ametioskustega tööle“ on rahastatud meetmest 3.2 „Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks“ tegevuse „Tööturuteenuste laiendamine uutele sihtrühmadele ja uute tööturuteenuste pakkumine“

Projekti eesmärgiks on pakkuda pikaajalistele, vähemalt 12 kuud eelkõige töötuna mittearvel olevatele meestele ja naistele enesetäiendamise võimalusi läbi erinevate koolituste ning tööpraktika, misläbi tõstetakse nende konkurentsivõimet ja püsimist tööturul.

Projekti kestvus:

11.07.2018-10.07.2020

Projekti raames toimuvad järgmised erialased koolitused:

2018/2019 õppeaastal

  • Turismiettevõtte teenindaja
  • Puittoodete valmistaja ja viimistleja

2019/2020 õppeaastal

  • Abikokk
  • Koostelukksepp-keevitaja

Õppijatel on võimalus sooritada omandatud erialal kutseeksam. Lisaks läbivad kõik projektis osalejad enesetundmise  koolituse ja eriala tööpraktika.

8 projektis osalejat saavad võimaluse läbida B-kategooria juhilubade kursuse ning sooritada vastavad eksamid.

Õppijaid toetatakse õppimise ajal nõustamisega ning kõikidel gruppidel on tugiisik. Õppijad saavad õppeaja jooksul õppe- ning sõidutoetust.

 

Projekti eelarve:

226 702,97 EUR (toetus 192 697,52 EUR, omafinantseering 34 005,45 EUR)

 

Siret Lillemäe