Arhiveeritud projektid


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.


Siit leiate infot Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse projektide kohta, mis on juba lõppenud.

Veel

Erasmus+ koostööprojekt „Digitalise VET (DigiVET)“ nr 2018-1DE02-KA202-005185

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on partnerkoolide õpetajate kogemuste ja teadmiste jagamine digivahendite kasutamisel õppetöös. Projekti lõpptulemusena valmib ülevaade projektipartnerite parimatest praktikatest digivahendite kasutamise valdkonnas kutseõppes.

Juhtivpartner:
IB Berlin-Brandenburg GMBH Region Brandenburg Nordost Saksamaalt (www.internationaler-bund.de)

Kestvus:
01.10.2018-31.03.2020

Partnerid:

IB Berlin-Brandenburg GMBH Region Brandenburg Nordost Saksamaalt (www.internationaler-bund.de)

Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras Leedust (www.mpcentras.lt)

Võrumaa Kutsehariduskeskus Eestist (www.vkhk.ee)

Rahastusallikas:
Erasmus+ strateegilise koostööprogramm

Key Action 2: Strategic Partnerships

Projekti eelarve: 14 375 EUR
 

Artiklid

 

Siret Lillemäe