Uudised

Võrumaa Kutsehariduskeskuse esindus osales hariduskonverentsil ja projektikohtumisel Gdanskis 20. juuni jaan.stein

12. – 13. juunil 2017 toimus Poolas projekti „ Further Vocational Training in Energy Service Technicians“ (VESTE) projektikohtumine, Baltic Sea Academy liikmete aastakoosolek ning hariduskonverents, millest võtsid osa Henn Tarro, Kertu Pehlak ja Siret Lillemäe.


12. juunil osaleti   projekti VESTE („Further Vocational Training for Energy Service Technicians“) järjekordsel projektipartnerite kohtumisel, kus anti ülevaade tehtust ning lepiti kokku järgnevad tegevused.

Rohkem infot projekti kodulehel http://veste-project.eu/

13 .juunil toimus Gdanskis konverents „Meistrid kujundavad tulevikku – uued teed väikeettevõtjate ja väikeettevõtete juhtivtöötajate koolituses.“

Esinejad Poolast, Saksamaalt ja Leedust jagasid kogemusi meistritaseme (5. tase) õppekavade uuendamisel. Kesksel kohal oli ettevõtlusõppe osa uutes õppekavades.

Kuna ettevõtlusõppe arendamine kutsehariduses on väga aktuaalne ka Eestis, saime palju kasulikke mõtteid.

Gdanskis toimus ka Läänemeremaade koolitusasutuste ja ettevõtjate ühenduste koostöövõrgustiku  Baltic Sea Academy (http://www.balticsea-academy.eu) liikmete korraline aastakoosolek, kus kinnitati aastaruanne ja pandi paika tulevikuplaanid. Võrumaa Kutsehariduskeskus on Baltic Sea Academy asutajaliige aastast 2010.

12. juunil osaleti   projekti VESTE („Further Vocational Training for Energy Service Technicians“) järjekordsel projektipartnerite kohtumisel, kus anti ülevaade tehtust ning lepiti kokku järgnevad tegevused.

Rohkem infot projekti kodulehel http://veste-project.eu/

13 .juunil toimus Gdanskis konverents „Meistrid kujundavad tulevikku – uued teed väikeettevõtjate ja väikeettevõtete juhtivtöötajate koolituses.“

Esinejad Poolast, Saksamaalt ja Leedust jagasid kogemusi meistritaseme (5. tase) õppekavade uuendamisel. Kesksel kohal oli ettevõtlusõppe osa uutes õppekavades.

Kuna ettevõtlusõppe arendamine kutsehariduses on väga aktuaalne ka Eestis, saime palju kasulikke mõtteid.


Gdanskis toimus ka Läänemeremaade koolitusasutuste ja ettevõtjate ühenduste koostöövõrgustiku  Baltic Sea Academy (http://www.balticsea-academy.eu) liikmete korraline aastakoosolek, kus kinnitati aastaruanne ja pandi paika tulevikuplaanid. Võrumaa Kutsehariduskeskus on Baltic Sea Academy asutajaliige aastast 2010.