Uudised

IN MEMORIAM. Tanel Linnus 11. veebruar Võrumaa Kutsehariduskeskus

TANEL LINNUS
15.03.1954-09.02.2022


Eesti haridustegelane, ajaloolane ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse pikaaegne direktor Tanel Linnus lahkus 09. veebruaril 2022 igavikuteele.

Tanel Linnus sündis haritlaste peres. Noormees süttis ajaloo- ja kultuurihuvist oma isa ja vanaisa kõrval. Tema vanaisa Ferdinand Linnus oli Eesti esimene etnoloogiadoktor ning Eesti Rahva Muuseumi direktor ning isa Jüri Linnus oli Tartu Ülikooli ajaloodoktor ja õppejõud.

Kooliteed alustas Tanel Linnus Tartu A. H. Tammsaare nimelises I Keskkoolis (praegune Treffneri Gümnaasium) ning jätkas Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille ta lõpetas 1977. aastal cum laude ajaloolase ja etnograafina. 2010. aastal kaitses Tanel Linnus  Tartu Ülikoolis magistrikraadi koolikorralduse erialal.

Tanelit iseloomustas juba koolipõlvest peale aktiivne ja ettevõtlik eluhoiak. Selle hoiakuga võttis Tanel vastu aina uusi väljakutseid.

2001. aastal asus Tanel Linnus juhtima ja kaasajastama Võrumaa Kutsehariduskeskust, kus äsja olid üheks kooliks liitunud Väimela Põllumajandustehnikum ja Võru Tööstustehnikum. Tööd tuli teha palju, sest õppebaas oli suures osas amortiseerunud ning sisugi vajas uuendamist. Taneli põhimõte oli, et meeskonnaga suudab rohkem. Nõnda pühendaski Tanel koos lähimate kaasvõitlejatega järgmised 20 aastat Võrumaa Kutsehariduskeskuse ülesehitamisele, et luua uuenenud sisu ja vormiga kooli. Võrumaa Kutsehariduskeskus arenes paljudes komponentides üheks Eesti kutsehariduses lipulaevaks.

Tanel ei pühendunud mitte ainult Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhtimisele, vaid oli tulihingeliseks eestvedajaks kutsehariduse edendamisel kogu riigis. Tanel juhtis pikka aega Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingut ning Liivimaa Kutsekoolide Ühendust. Ta oli ühtaegu nii innovaator kui elluviija.

Tanel Linnus oli aktiivne ka muudes ühiskondlikes tegevustes. Näiteks oli ta Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi asutajaliige ning pikaajaline eestvedaja, Akadeemilise Ajalooseltsi liige ning on olnud ka Tartu Koolijuhtide Ühenduse esimees.

Kolleegid meenutavad Tanel Linnust kui head kõnemeest, huvitavat vestluskaaslast ja kindla sõnaga koolijuhti. Oma tegemistes oli Tanel kirglik ja pühendunud.

Sügav kaastunne Taneli perele, sõpradele ja kõigile kaasvõitlejatele.

Ei ole õige öelda, et inimesed
tulevad ja lähevad.
On inimesi,
kes tulevad
ja kunagi ei lähe.
[---]

         (A. Suuman)

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus

Eesti haridustegelane, ajaloolane ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse pikaaegne direktor Tanel Linnus lahkus 09. veebruaril 2022 igavikuteele.

Tanel Linnus sündis haritlaste peres. Noormees süttis ajaloo- ja kultuurihuvist oma isa ja vanaisa kõrval. Tema vanaisa Ferdinand Linnus oli Eesti esimene etnoloogiadoktor ning Eesti Rahva Muuseumi direktor ning isa Jüri Linnus oli Tartu Ülikooli ajaloodoktor ja õppejõud.

Kooliteed alustas Tanel Linnus Tartu A. H. Tammsaare nimelises I Keskkoolis (praegune Treffneri Gümnaasium) ning jätkas Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille ta lõpetas 1977. aastal cum laude ajaloolase ja etnograafina. 2010. aastal kaitses Tanel Linnus  Tartu Ülikoolis magistrikraadi koolikorralduse erialal.

Tanelit iseloomustas juba koolipõlvest peale aktiivne ja ettevõtlik eluhoiak. Selle hoiakuga võttis Tanel vastu aina uusi väljakutseid.


2001. aastal asus Tanel Linnus juhtima ja kaasajastama Võrumaa Kutsehariduskeskust, kus äsja olid üheks kooliks liitunud Väimela Põllumajandustehnikum ja Võru Tööstustehnikum. Tööd tuli teha palju, sest õppebaas oli suures osas amortiseerunud ning sisugi vajas uuendamist. Taneli põhimõte oli, et meeskonnaga suudab rohkem. Nõnda pühendaski Tanel koos lähimate kaasvõitlejatega järgmised 20 aastat Võrumaa Kutsehariduskeskuse ülesehitamisele, et luua uuenenud sisu ja vormiga kooli. Võrumaa Kutsehariduskeskus arenes paljudes komponentides üheks Eesti kutsehariduses lipulaevaks.

Tanel ei pühendunud mitte ainult Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhtimisele, vaid oli tulihingeliseks eestvedajaks kutsehariduse edendamisel kogu riigis. Tanel juhtis pikka aega Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingut ning Liivimaa Kutsekoolide Ühendust. Ta oli ühtaegu nii innovaator kui elluviija.

Tanel Linnus oli aktiivne ka muudes ühiskondlikes tegevustes. Näiteks oli ta Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Seltsi asutajaliige ning pikaajaline eestvedaja, Akadeemilise Ajalooseltsi liige ning on olnud ka Tartu Koolijuhtide Ühenduse esimees.

Kolleegid meenutavad Tanel Linnust kui head kõnemeest, huvitavat vestluskaaslast ja kindla sõnaga koolijuhti. Oma tegemistes oli Tanel kirglik ja pühendunud.

Sügav kaastunne Taneli perele, sõpradele ja kõigile kaasvõitlejatele.

Ei ole õige öelda, et inimesed
tulevad ja lähevad.
On inimesi,
kes tulevad
ja kunagi ei lähe.
[---]

         (A. Suuman)

 

Võrumaa Kutsehariduskeskus