Uudised

Kevadnädal ja õpilasvarjutamine: kokkuvõte 21. märts Elis Luik


Kevadnädal algas esmaspäevase, juba traditsiooniks saanud, teemahommikuga. Sel korral oli teemahommikul meile rääkimas Maaülikooli esindaja võimalustest jätkata oma õpiteed kõrghariduses. Esineja tegi ülevaate ülikooli tegevustest, tõi välja, mis on kutsekooli ja ülikooli vahe elukutse omandamisel ning kuidas need teineteist täiustavad. Näiteks on suurepärane mõte meie tisleri eriala lõpetanutel jätkata metsanduse ja puidutöötlemise erialal Maaülikoolis, sest kutsekoolis omandatakse oskused „Kuidas?“ ja ülikool annab vastused küsimusele „Miks?“. Tulemuseks on oma ala tippspetsialist, kes oskab ja teab.

Päeva teiseks tähtsüdmuseks oli toitlustusteenindajate koolisisene kutsevõistlus. Seekord pandi oskused, täpsus ja loomingulisus proovile mokteilide valmistamises. Parimaks mokteilimeistriks krooniti Signe Mägi, II koha vääriliseks tunnistati Kadri Leies ja uhke III koht läks Janeli Kindsigole.

Kevadnädala teisel päeval tähistasime emakeelepäeva. Selle puhul toimus emakeelepäeva teemaline Kahoot. Kahootis oli osalejaid pea 60 ja auhinnalised kohad andsime välja kahes kategoorias- õpilased ja õpetajad-töötajad. Esimesed kolm kohta õpilastel jagunesid järgnevalt: III koht Roland Land KMp-21, II koht Karmo Teesalu KuVa-22 ja I koht Urmet Pihus ITSp-20. Õpetajate ja töötajate kategoorias jagunesid kohad aga nii: III koht Rina Peibonen, II koht Elis Luik ja I koht Kaiu Zernand.

Neljapäev tõi järjekordsed koolisisesed kutsevõistlused. Sel korral võistlesid omavahel esimese ja teise kursuse keevitus-ja metallitööde õpilased. Poiste ülesandeks oli koostada detail vastavalt joonisele. Soorituse puhul hinnati nii poiste mõõtmistäpsust, keevitusõmbluse vastavust joonisele kui ka keevituse kvaliteeti. I. kursusele tõi võidu koju Sten Rätsep ja II. kursuse parimaks tunnistati Martin Tiitson.

Kevadnädala lõpetas lauatennise võistlus Väimela Tervisekeskuses. Osalejaid oli kokku 10 ja esikolm jagunes järgnevalt: III koht Alexandra Mironenko, II koht Armani Sults ja I koht Erki Väin. Võistlust aitasid korraldada ÕE liikmed Kaido Sepping ja Marius Silver Tedder.

Täname kõiki kevadnädalal osalejaid!

 

Õpilasvarjutamine

13.03- 19.03 nädalal toimus ka maakonnaülene õpilasvarjutamise nädal. Võrumaa Kutsehariduskeskust külastas sel nädal 29 õpilasvarju üheksast erinevast koolist. Kõige populaarsem eriala, mida sooviti selle nädala jooksul vaadelda oli IT süsteemide nooremspetsialisti eriala, mida varjutati kokku 13 õpilase poolt. Samuti tunti huvi mehhatroonika, keevitus- ja metalli, tisleri ja ehituserialade suhtes. Õpilasvarjude tagasisidest selgus, et päeva korraldusega jäädi väga rahule, varjutajad olid toredad ja vastasid meelsasti varjude küsimustele. Suurem osa ka pidas vaadeldud eriala endale sobivaks ja kavatseb meie juures õpinguid jätkata.

 

Kevadnädal algas esmaspäevase, juba traditsiooniks saanud, teemahommikuga. Sel korral oli teemahommikul meile rääkimas Maaülikooli esindaja võimalustest jätkata oma õpiteed kõrghariduses. Esineja tegi ülevaate ülikooli tegevustest, tõi välja, mis on kutsekooli ja ülikooli vahe elukutse omandamisel ning kuidas need teineteist täiustavad. Näiteks on suurepärane mõte meie tisleri eriala lõpetanutel jätkata metsanduse ja puidutöötlemise erialal Maaülikoolis, sest kutsekoolis omandatakse oskused „Kuidas?“ ja ülikool annab vastused küsimusele „Miks?“. Tulemuseks on oma ala tippspetsialist, kes oskab ja teab.

Päeva teiseks tähtsüdmuseks oli toitlustusteenindajate koolisisene kutsevõistlus. Seekord pandi oskused, täpsus ja loomingulisus proovile mokteilide valmistamises. Parimaks mokteilimeistriks krooniti Signe Mägi, II koha vääriliseks tunnistati Kadri Leies ja uhke III koht läks Janeli Kindsigole.

Kevadnädala teisel päeval tähistasime emakeelepäeva. Selle puhul toimus emakeelepäeva teemaline Kahoot. Kahootis oli osalejaid pea 60 ja auhinnalised kohad andsime välja kahes kategoorias- õpilased ja õpetajad-töötajad. Esimesed kolm kohta õpilastel jagunesid järgnevalt: III koht Roland Land KMp-21, II koht Karmo Teesalu KuVa-22 ja I koht Urmet Pihus ITSp-20. Õpetajate ja töötajate kategoorias jagunesid kohad aga nii: III koht Rina Peibonen, II koht Elis Luik ja I koht Kaiu Zernand.

Neljapäev tõi järjekordsed koolisisesed kutsevõistlused. Sel korral võistlesid omavahel esimese ja teise kursuse keevitus-ja metallitööde õpilased. Poiste ülesandeks oli koostada detail vastavalt joonisele. Soorituse puhul hinnati nii poiste mõõtmistäpsust, keevitusõmbluse vastavust joonisele kui ka keevituse kvaliteeti. I. kursusele tõi võidu koju Sten Rätsep ja II. kursuse parimaks tunnistati Martin Tiitson.

Kevadnädala lõpetas lauatennise võistlus Väimela Tervisekeskuses. Osalejaid oli kokku 10 ja esikolm jagunes järgnevalt: III koht Alexandra Mironenko, II koht Armani Sults ja I koht Erki Väin. Võistlust aitasid korraldada ÕE liikmed Kaido Sepping ja Marius Silver Tedder.

Täname kõiki kevadnädalal osalejaid!

 

Õpilasvarjutamine

13.03- 19.03 nädalal toimus ka maakonnaülene õpilasvarjutamise nädal. Võrumaa Kutsehariduskeskust külastas sel nädal 29 õpilasvarju üheksast erinevast koolist. Kõige populaarsem eriala, mida sooviti selle nädala jooksul vaadelda oli IT süsteemide nooremspetsialisti eriala, mida varjutati kokku 13 õpilase poolt. Samuti tunti huvi mehhatroonika, keevitus- ja metalli, tisleri ja ehituserialade suhtes. Õpilasvarjude tagasisidest selgus, et päeva korraldusega jäädi väga rahule, varjutajad olid toredad ja vastasid meelsasti varjude küsimustele. Suurem osa ka pidas vaadeldud eriala endale sobivaks ja kavatseb meie juures õpinguid jätkata.