Uudised

EWERS tunnustas ja koolitas praktikapartnereid 29. mai Agnes Catrén Pähna


Iga kutseõppeasutuse tõhusa toimimise lahutamatu osa on head partnerettevõtted praktikakoostöös. 23. mail toimus EWERSis praktikaettevõtete koolitusseminar ning tunnustati kooli õppekavarühmade 2023/24. õppeaasta parimaid praktikapartnereid.


Parimad praktikaettevõtted olid 2023/2024. õa-l järgmised ettevõtted:

AS Kurmik (ehitusvaldkonnas)
Acino Estonia OÜ (mehhatroonikavaldkonnas)
Parksepa Keskkool (IT-valdkonnas)
Jaagumäe Kaubanduse OÜ (juhtimise ja halduse valdkonnas)
Urvaste Kool (koduteeninduse valdkonnas)
PILE OÜ (puiduvaldkonnas)
AS Võru Hallid (metallivaldkonnas)
Pintmann Grupp OÜ (teenindusvaldkonnas)

Tunnustatud praktikaettevõtteid iseloomustas soov pakkuda praktikandile võimalikult väärtuslikku erialast praktikakogemust, avatud ja lahendustele orienteeritud koostööd kooliga ka probleemide ilmnemisel ning valmisolek pakkuda tuge ja praktikakogemust ka hariduslike erivajadustega õpilastele.

Koolitusseminaril tegi EWERSi direktor Eveli Kuklane ülevaate kutseharidusreformi hetkeseisust ning kavas olevatest muutustest. Tööandjate esindajad andsid omakorda tagasisidet regiooni vajaduste
osas kutseõppe arendamisel.

Koolitaja Kadri Kõiv viis läbi lühikoolituse teemal „Juhendamine, koostöö ning suhtlemine praktikameeskonnas ja ettevõttes“. Koolitusel kõneldi praktika ja meeskonnasisese juhendamise nurgakividest ja olulistest tegevustest.


EWERSi õpilased Aleksander Aun, Crislyn Kauts, Martin Tiitson ja Steven Smorodin jagasid oma praktikalugusid läbi praktikandi silmade ja kogetu.

Viimaks arutati ühiselt ja töörühmiti läbi võimalused praktikale kandideerimise protsessi, praktikadokumentatsiooni, praktikaettevõtete koolitusvajaduse ning koolipoolse toetamise
arendamiseks.


Suur tänu koolitusseminarist osalenutele. Täname abikoka eriala õpilasi ja õpetaja Erika Luksi, kes valmistasid ja katsid maitsva kohvilaua. Aitäh kõigile, kes korraldamisele ja õnnestumisele kaasa aitasid!

Iga kutseõppeasutuse tõhusa toimimise lahutamatu osa on head partnerettevõtted praktikakoostöös. 23. mail toimus EWERSis praktikaettevõtete koolitusseminar ning tunnustati kooli õppekavarühmade 2023/24. õppeaasta parimaid praktikapartnereid.


Parimad praktikaettevõtted olid 2023/2024. õa-l järgmised ettevõtted:

AS Kurmik (ehitusvaldkonnas)
Acino Estonia OÜ (mehhatroonikavaldkonnas)
Parksepa Keskkool (IT-valdkonnas)
Jaagumäe Kaubanduse OÜ (juhtimise ja halduse valdkonnas)
Urvaste Kool (koduteeninduse valdkonnas)
PILE OÜ (puiduvaldkonnas)
AS Võru Hallid (metallivaldkonnas)
Pintmann Grupp OÜ (teenindusvaldkonnas)

Tunnustatud praktikaettevõtteid iseloomustas soov pakkuda praktikandile võimalikult väärtuslikku erialast praktikakogemust, avatud ja lahendustele orienteeritud koostööd kooliga ka probleemide ilmnemisel ning valmisolek pakkuda tuge ja praktikakogemust ka hariduslike erivajadustega õpilastele.

Koolitusseminaril tegi EWERSi direktor Eveli Kuklane ülevaate kutseharidusreformi hetkeseisust ning kavas olevatest muutustest. Tööandjate esindajad andsid omakorda tagasisidet regiooni vajaduste
osas kutseõppe arendamisel.

Koolitaja Kadri Kõiv viis läbi lühikoolituse teemal „Juhendamine, koostöö ning suhtlemine praktikameeskonnas ja ettevõttes“. Koolitusel kõneldi praktika ja meeskonnasisese juhendamise nurgakividest ja olulistest tegevustest.


EWERSi õpilased Aleksander Aun, Crislyn Kauts, Martin Tiitson ja Steven Smorodin jagasid oma praktikalugusid läbi praktikandi silmade ja kogetu.

Viimaks arutati ühiselt ja töörühmiti läbi võimalused praktikale kandideerimise protsessi, praktikadokumentatsiooni, praktikaettevõtete koolitusvajaduse ning koolipoolse toetamise
arendamiseks.


Suur tänu koolitusseminarist osalenutele. Täname abikoka eriala õpilasi ja õpetaja Erika Luksi, kes valmistasid ja katsid maitsva kohvilaua. Aitäh kõigile, kes korraldamisele ja õnnestumisele kaasa aitasid!