Uudised

Distantsõppe periood algab 14. detsembrist 2020. a. 10. detsember


Lugupeetud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lapsevanemad, koostööpartnerid!

 1. Alates 14. detsembrist 2020. a. kuni jõuluvaheaja alguseni on koolis distantsõppe periood. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni Moodle vahendusel. Õppeülesannete esitamine ning tagasisidestamine toimub Moodle vahendusel.
 2. Nõustamiseks võib ühendust võtta kooli sotsiaalpedagoogi ning psühholoog-nõustajaga.
 3. Peale 14. detsembrit on kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud:
 • praktiliste tööde sooritamiseks;
 • moodulite lõpphindamiste läbiviimiseks;
 • õppevõlgade likvideerimiseks;
 • lisatuge vajavatele õpilastele;
 • jälgige tunniplaani.

Alustame kontaktõppega uuel aastal 11. jaanuarist 2021. a.

Jooksvat infot edastame kooli veebilehel www.vkhk.ee

Lugupeetud Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased, lapsevanemad, koostööpartnerid!

 1. Alates 14. detsembrist 2020. a. kuni jõuluvaheaja alguseni on koolis distantsõppe periood. Õppeülesanded, -materjalid ning täpsemad juhised jõuavad õpilasteni Moodle vahendusel. Õppeülesannete esitamine ning tagasisidestamine toimub Moodle vahendusel.
 2. Nõustamiseks võib ühendust võtta kooli sotsiaalpedagoogi ning psühholoog-nõustajaga.
 3. Peale 14. detsembrit on kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud:
 • praktiliste tööde sooritamiseks;
 • moodulite lõpphindamiste läbiviimiseks;
 • õppevõlgade likvideerimiseks;
 • lisatuge vajavatele õpilastele;
 • jälgige tunniplaani.

Alustame kontaktõppega uuel aastal 11. jaanuarist 2021. a.

Jooksvat infot edastame kooli veebilehel www.vkhk.ee