Uudised

Barcelona õppereis 15. jaanuar Irina Porohnja


Võrumaa Kutsehariduskeskuses on võimalik teeninduse valdkonna õpilastel õppida täiendavat vene keelt PRÕM projekti „Kombineeritud vene keele õpe“ raames. Projekt on rahastatud tegevusest 8.8 Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses. Meetme raames toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet eesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

Projekti „Kombineeritud vene keele õpe“ eesmärgiks on toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse teeninduserialade õpilaste vene keelse suhtlusoskuse omandamist reaalsetes erialastes teenindussituatsioonides.

Koolidel, kes osalevad keeleõppe projektis, oli võimalus saata oma keeleõpetaja 07.01-11.01.2019 õppereisile Katalooniasse.

Võrumaa Kutsehariduskeskusest osales õppereisil vene keele õpetaja Irina Porohnja: „Minu õppereisi eesmärgiks oli õppida ja jagada kogemusi Kataloonia kolleegidega, kuidas on korraldatud ning kuidas õpetatakse riigikeelt multikultuurilises ja –keelses keskkonnas.

Barcelonasse saabusin 7. jaanuari hilisõhtul. Barcelona on Kataloonia pealinn, elanike arvult Hispaania teine linn. Linn asub Vahemere rannikul, Llobregati ja Besòsi jõe suudmete vahel.

Teisipäeval, 8.jaanuaril, sõitsime bussiga Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament'i (haridusministeeriumi). Seal toimus seminar teemal „Kataloonia keelepoliitika“. Eestlaste ettekanne seminaril oli teemal „Keeleõppe erinevatest aspektidest Eestis (edu ja väljakutsed)“, samas osalesime ka praktilises keeleõppe töötoas. Peale lõunat korraldas SA Innove esindus õppereisil osalejatele täiendava keeleõppe seminari.

9.jaanuaril külastasime üldhariduskooli Institut Secretari Coloma.

Kataloonias omandatakse põhiharidus 16. eluaastaks. Edasi järgneb kaheaastane ülikooliks ettevalmistus, mis ei ole enam kohustuslik hariduse osa. Koolis õpib umbes 500 õpilast. Piirkonnas elab paljudest rahvustest inimesi ja koolides võib kuulda kuni 200 erinevat keelt. Õppekeel on siiski katalaani või hispaania keel. Tunnid kestavad 55 minutit. Ühes klassis võivad istuda ja õppida eri rahvustest lapsed. Need õpilased, kes tulid Hispaaniasse hiljuti, õpivad eraldi väikeklassis (mitte rohkem kui 10 õpilast) katalaani keelt ja ainult pärast võivad õppida teistega koos. Võõrkeelest on kasutusel inglise või prantsuse keel.

Meile oli organiseeritud ülevaatlik linna ekskursioon bussiga. Sõidu jooksul avanes võimalus nautida imelisi vaateid Barcelona linnale.

10.jaanuaril külastasime Institut Lluïsa Cura (kutseõppeasutus).

Meile tutvustati sealseid õppejõude, klassiruume, kus viiakse läbi erinevaid õppetööga seonduvaid tegevusi. Õppimine koolis on tasuline, 200 eurot aastas. Koolis on kaks vahetust. Koolis õpetatakse turismi, kaubandust, administreerimist. Õpilased osalevad väga palju erinevates projektides. Kasutatavad võõrkeeled – inglise, saksa ja prantsuse keel. Hindamine on 1-10 palli süsteemis, positiivne lävend on 5. Õppetoetust ja toitlustust koolis ei ole. Õpetajatel on samad mured ja probleemid nagu Eesti koolides.

11.jaanuari varahommikul alustasime sõitu koju.

Olen rahul ja eesmärk on saavutanud. Stažeerimise käigus sain palju uusi mõtteid, ideid ja kogemusi. Antud perioodil sain kõigega hakkama, vaatamata keelte erinevustele. Jäin nähtu ja kogetuga väga rahule.

Barcelona on linn, mida soovitan kõigil külastada vähemalt korra elus.

Suur tänu selle positiivse kogemuse ning võimaluse eest Võrumaa Kutsehariduskeskusele ja SA Innove’le.

Veel pilte galeriis.


Irina Porohnja

 

Õppereis sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel PRÕM tegevuse 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“ ning Erasmus+ projekti  "Euroopa kogemusega tööturule" raames.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses on võimalik teeninduse valdkonna õpilastel õppida täiendavat vene keelt PRÕM projekti „Kombineeritud vene keele õpe“ raames. Projekt on rahastatud tegevusest 8.8 Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses. Meetme raames toetatakse kutse- ja kõrghariduse õppurite akadeemilise ja erialase eesti keele ning võõrkeelte õpet eesmärgiga suurendada õppijate sujuvat liikumist haridustasemete vahel ning õpingutejärgset toimetulekut, karjäärivõimalusi ja mobiilsust tööturul.

Projekti „Kombineeritud vene keele õpe“ eesmärgiks on toetada Võrumaa Kutsehariduskeskuse teeninduserialade õpilaste vene keelse suhtlusoskuse omandamist reaalsetes erialastes teenindussituatsioonides.

Koolidel, kes osalevad keeleõppe projektis, oli võimalus saata oma keeleõpetaja 07.01-11.01.2019 õppereisile Katalooniasse.

Võrumaa Kutsehariduskeskusest osales õppereisil vene keele õpetaja Irina Porohnja: „Minu õppereisi eesmärgiks oli õppida ja jagada kogemusi Kataloonia kolleegidega, kuidas on korraldatud ning kuidas õpetatakse riigikeelt multikultuurilises ja –keelses keskkonnas.

Barcelonasse saabusin 7. jaanuari hilisõhtul. Barcelona on Kataloonia pealinn, elanike arvult Hispaania teine linn. Linn asub Vahemere rannikul, Llobregati ja Besòsi jõe suudmete vahel.

Teisipäeval, 8.jaanuaril, sõitsime bussiga Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament'i (haridusministeeriumi). Seal toimus seminar teemal „Kataloonia keelepoliitika“. Eestlaste ettekanne seminaril oli teemal „Keeleõppe erinevatest aspektidest Eestis (edu ja väljakutsed)“, samas osalesime ka praktilises keeleõppe töötoas. Peale lõunat korraldas SA Innove esindus õppereisil osalejatele täiendava keeleõppe seminari.

9.jaanuaril külastasime üldhariduskooli Institut Secretari Coloma.

Kataloonias omandatakse põhiharidus 16. eluaastaks. Edasi järgneb kaheaastane ülikooliks ettevalmistus, mis ei ole enam kohustuslik hariduse osa. Koolis õpib umbes 500 õpilast. Piirkonnas elab paljudest rahvustest inimesi ja koolides võib kuulda kuni 200 erinevat keelt. Õppekeel on siiski katalaani või hispaania keel. Tunnid kestavad 55 minutit. Ühes klassis võivad istuda ja õppida eri rahvustest lapsed. Need õpilased, kes tulid Hispaaniasse hiljuti, õpivad eraldi väikeklassis (mitte rohkem kui 10 õpilast) katalaani keelt ja ainult pärast võivad õppida teistega koos. Võõrkeelest on kasutusel inglise või prantsuse keel.

Meile oli organiseeritud ülevaatlik linna ekskursioon bussiga. Sõidu jooksul avanes võimalus nautida imelisi vaateid Barcelona linnale.

10.jaanuaril külastasime Institut Lluïsa Cura (kutseõppeasutus).

Meile tutvustati sealseid õppejõude, klassiruume, kus viiakse läbi erinevaid õppetööga seonduvaid tegevusi. Õppimine koolis on tasuline, 200 eurot aastas. Koolis on kaks vahetust. Koolis õpetatakse turismi, kaubandust, administreerimist. Õpilased osalevad väga palju erinevates projektides. Kasutatavad võõrkeeled – inglise, saksa ja prantsuse keel. Hindamine on 1-10 palli süsteemis, positiivne lävend on 5. Õppetoetust ja toitlustust koolis ei ole. Õpetajatel on samad mured ja probleemid nagu Eesti koolides.

11.jaanuari varahommikul alustasime sõitu koju.

Olen rahul ja eesmärk on saavutanud. Stažeerimise käigus sain palju uusi mõtteid, ideid ja kogemusi. Antud perioodil sain kõigega hakkama, vaatamata keelte erinevustele. Jäin nähtu ja kogetuga väga rahule.

Barcelona on linn, mida soovitan kõigil külastada vähemalt korra elus.

Suur tänu selle positiivse kogemuse ning võimaluse eest Võrumaa Kutsehariduskeskusele ja SA Innove’le.

Veel pilte galeriis.


Irina Porohnja

 

Õppereis sai teoks Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusel PRÕM tegevuse 8.8 „Täiendav keeleõpe kutse- ja kõrghariduses“ ning Erasmus+ projekti  "Euroopa kogemusega tööturule" raames.