Kalender

Filtreeri koolitusi


Kõik RKT Töötukassa Tasuline

Õppeaastad

Kõik 20242024 20232023 20222022 20212021 20202020 20192019 20182018

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2018(38)
12september
Vana-Võromaa vegan - taimetoidu koolitus kokkadele

Koolituse lõppedes:

Oskab valmistada sooje taimseid suppe ja salateid

Oskab kasutada umbrohtu toiduna

Oskab kasutada sügisande toitude ja hoidiste valmistamiseks

Oskab valmistada jõululauale taimetoitu

 

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20

Aeg: 12.09.- 7.11.2018 kell 16.00- 19.45,    12., 19. september ja 3. oktoober ning 7. november

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Kadri Karu

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

13september
CNC puidupingioperaatori täienduskoolitus

Koolituse lõppedes:

tunneb CNC seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid;

töötleb puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pinkidega järgides lõiketöötlemise režiime, tööjooniseid ja etteantud kvaliteedi nõudeid;

töötab meeskonnaliikmena, järgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;

oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandab oma karjääri.

 

Kestus:14 õppepäeva

Maht: 100

Aeg: 13.09.2018 - 06.12.2018 neljapäeviti kell 9.00- 16.00,

September: 13,20,27; Oktoober: 4,11,18,25; November: 1,8,15,22,29; Detsember: 6

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitajad ja mööbli- ja puidutöötlemise kompetentsikeskuse TSENTER töötajad Jörgen Dobris ja Randi Sepping

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee,

Sulge

17september
Erialane inglise keel teenindus- ja kaubandustöötajatele

Koolituse lõppedes:
mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides.

 

Kestus: 20 õppepäeva, 4 akadeemilist tundi korraga

Maht: 80

Aeg: 17.9.2018 - 21.11.2018 (September: 17,19,24,26; Oktoober: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31; November: 5,7,12,14,19,21)

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

17september
Menüüde koostamine ja kalkulatsioonide alused

Koostab juhendi alusel menüü vastavalt tervisliku toitumise põhimõtetele, menüü koostamise alustele lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest. Koostab kalkulatsioonikaardid, arvutab kogused nii bruto kui netokaaludes, arvestab kuum- ja külmtöötlemiskadusid.

 

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20

Aeg: 17.9.2018 - 1.10.2018 (September: 17,24,26; Oktoober: 1)

Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Liilia Raik.

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel. 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee. Aeg: September: 17,19,24; Oktoober: 1; Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Kertu Pehlak

Sulge

17september
Keevitaja täienduskoolitus (käsielektroodkeevitus MMA)

Koolituse lõppedes:
1. Oskab valmistada ette töökoha, seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele,
2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart, WPS) ning vajadusel korrigeerib keevitusseadme re?iime.
3. Lõpetab tööprotsessi, kontrollib töö teostust etteantud tehnilistele nõuetel ja teostab vajadusel defektide parandused.
4. Jälgib töö teostamisel ohutustehnika, keskkonnaohutuse nõudeid.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40

Aeg: 17.09.-24.10.2018 kell 16.00-19.45 September: 17, 19, 24, 26; Oktoober: 3, 10, 17, 24;

 

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;  Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

 

Projektijuht

Vilson, Merle

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele 

 

Sulge

24september
Pehme mööbli restaureerimine

Koolituse lõppedes:
Karkassi ettevalmistamine
Lõikab pehmendus- ja alusmaterjali
Lõikab pealistusmaterjali (kangas või nahk)
Pealistab (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali
Õmbleb mööblikatte (lukud, tepingud jm)
Polsterdab karkassi ja monteerib toote

Kestus: 16 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: : 24.9.2018 -15.11.2018, kell 16.15- 20.00,  september: 24, 27, oktoober: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, november: 1, 5, 8,12,15

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, http://www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender, https://facebook.com/vkhktk; Koolitus toimub kooli tehnomajas . Kaasa palume võtta restaureerimiseks oma diivan või tugitool. Kui pole eset restaureerimiseks, palun anna teada koolitusjuhile. Leiame.

Õppekava lühiandmed

 

Kursusele registreerimine 

 

Sulge

28september
Tervislike smuutide valmistamine

Täienduskoolitus smuutide valmistamisest,
komponentidest ja tehnoloogiatest,
menüüsse sobitamisest ja serveerimisest .

Koolitus toimub 28.9.2018 - 15.10.2018, 5 õppepäeva, kokku 20 tundi

28.09, 5.10, 8.10  ja 15.10 kl 16.00 - 19.00

Täpsem info ja registreerumine: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

01oktoober
Esinemis- ja suhtlemisoskuste arendamine

Koolituse lõppedes:

• Teadvustab ettevalmistuse ning teadliku esinemisoskuste rakendamise mõju esinemise tulemuslikkuse kindlustamisel.
• Valmistub esinemiseks, tuleb toime esinemisärevusega, kasutab enesekindluse saavutamiseks sobilikke võtteid.
• Loob esinedes silmside kuulajatega, kontrollib tempot ja kasutab sõnumi ilmestamiseks sobival viisil ?este.
• Koostab esinemise toetuseks esitluse, kasutades selleks enimlevinud arvuti programme.

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20 tundi

Aeg: 01.10.2018 - 17.10.2018

Koolitus toimub 01.10.2018 kell 9.00- 16.00,  09.10.2018 kell 16.00-19.00 ,   10.10.2018. kell 16.00- 19.00,   17.10..2018. kell 9.00-16.00

Koolitaja:  kutsega suhtlemistreener Kadri Kõiv

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk.

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

 

Sulge

01oktoober
Projektide koostamine, finantseerimine ja juhtimine

Koolituse lõppedes:
 adub projektitöö erinevust püsitegevustest
 teab projekti tunnuseid ja eristab projekti osade hierarhiat
 oskab sõnastada probleemi/vajadust ja formuleerida sellele vastavad eesmärgid
 saab aru enamikes taotlusvormides esitatud nõuetest ja terminoloogiast
 oskab otsida ja leida rahastusallikaid
 oskab töötada rahastaja juhenditega ja jälgida hindamise eripärasid
 on suuteline koostama projekti või projektitaotlust

Kestus: 10 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: 01.10.2018 - 03.12.2018, (10 õppepäeva, 8 akadeemilist tundi korraga), esmaspäeviti kell 9.00-16.00 oktoober: 1, 8, 15, 22, 29; November: 5,12,19, 26; detsember: 3

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info merle.vilson@vkhk.ee või kooli kodulehel www.vkhk.ee

 

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele 

Sulge

01oktoober
Tehniline joonestamine puidu- ja metalliettevõtjatele

Koolituse lõppedes:
• tunneb tasapinnalist tööruumi
• loob detaile ja vaateid mõõtkavas
• koostab detailidest sõlmesid
• vormistab joonist, kirjanurka ja mõõtkava.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Algus: 01.10.2018- 28.11.2018, kell 16.00 - 20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info merle.vilson@vkhk.ee või tel.: 7850818

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

02oktoober
Erialane vene keel teenindus- ja kaubandustöötajatele

Koolituse lõppedes:
• mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
• mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
• vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes
tööalastes teenindussituatsioonides

Kestus: 15 õppepäeva

Maht: 60 tundi

Aeg: 02.10.2018 - 20.11.2018, koolitus toimub teisipäeval ja neljapäeval,  Oktoober: 2,4,11,16,18,23,25,30; November: 1,6,8,13,15,20 kell 16.00-19.10

Märkused: Koolitusele registreerumine merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, koolitaja Irina Porohnja

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

03oktoober
Uued tehnoloogiad ja vahendid puhastusteeninduses

Koolituse lõppedes:
• Õppija teab koristamise üldtehnoloogiat; mustuse tekkimist, mustuse liike ja oskab määratleda koristusvajaduse
• Õppija oskab valida, doseerida ja kasutada puhastusaineid, koristustarvikuid ja - masinaid
• Õppija oskab rakendada koristusmeetodeid igapäevasel ja suurpuhastusel

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 03.10.-29.10.18. , E, K kell 16.00- 20.00 Oktoober: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Märkused: Koolitusele registreerumine e-posti teel: merle.vilson@vkhk.ee , tel.: 785 0818, koolitaja Kai Rehe

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele:

Sulge

04oktoober
FIE raamatupidamine ja maksustamine

Koolituse lõppedes:

tunneb FIE kui ettevõtlusvormi eeliseid ja puuduseid;
tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust;
koostab FIE raamatupidamisdokumente;
oskab liigitada varad, kohustused, tulud ja kulud;
teab kassa- ja tekkepõhise arvestuse erinevusi ja oskab arvestuste üldpõhimõtteid;
määratleb FIE ettevõtluse tulud ja kulud ning eristada isiklikku ja ettevõtluses kasutatavat vara;
teab FIE maksustamise põhimõtteid;
oskab koostada FIE tuludeklaratsiooni;
oskab tekkepõhiste arvestusandmete alusel koostada FIE kassapõhist tuludeklaratsiooni;
teab FIE maksumuudatusi 2018. aastal.

Kestus: 3 õppepäeva

Maht: 30 tundi

Aeg: 04.10.2018 - 18.10.2018,  koolitus toimub 4, 11 ja 18 oktoobril kell 9.00-16.30. Koolitaja Merike Prätz

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk,

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

04oktoober
Pneumoseadmete käitleja täienduskoolitus

Koolituse lõppedes:
• oskab lugeda pneumoskeeme;
• teab pneumoseadmete ehitust;
• dimensioneerib pneumoseadmeid;
• loob pneumojuhtimise süsteeme;
• paneb kokku, häälestab ja hooldab pneumojuhtimise süsteeme.

 

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 4.10.- 30.18., T, N kell 16.00-20.00

Oktoober: 4, 9, 11; 16, 18, 23, 25,30 Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika eriala kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk;

 

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele


 


 


 


 

Sulge

08oktoober
Erialane eesti keel muukeelsetele teenindus- ja kaubandustöötajatele

Täienduskoolitus klienditeenindajatele, kaubanduses ja teeninduses töötajatele ning töötutele, kes ei valda nõutaval tasemel erialast eesti keelt (vähemalt B1 tase) või kui vastav, siis puudub praktiline rakendamine (oskused on aegunud). Koolitusel saab osaleda, kui algtasemelt (A) on vaja edasi liikuda järgmisel tasemele (B - tase). Osaleda saavad töötajad ja töötud, tööotsijad ja kodused inimesed.

Kestus: 20 - 25 õppepäeva

Maht: 60

Aeg: 8.10.2018 - 17.12.2018 kl 16.00 - 17.30

Registreeru koolitusele 

Õppekava lühiandmed

NB! Kui olete registreerunud, siis enne koolitusgruppi arvamist võtame ühendust.

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

16oktoober
Arvjuhtimisega metallipingi operaatori täienduskoolitus

Koolituse lõppedes:
• Oskab ette valmistada tööpingi
• Oskab hooldada tööpinki
• Oskab töödelda detaile APJ frees- ja treipinkidel

Kestus: 12 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: 16.10. - 20.11.18.   T kell 16.00-19.45;   K 8.30-16.30

Oktoober: 16, 17, 23, 24, 30, 31 November: 6, 7, 13, 14, 20

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse metallitehnoloogia eriala juhtivõpetaja Jüri Post

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

16oktoober
Teppo tüüpi lõõtspilli valmistamise kursus

MTÜ A. Teppo Lõõtsatalu ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse ühisprojekt.

Koolitus toimub 16.10.2018 - 23.05.2019

Info ja registreerumine: www.lootsatalu.ee või tel 5135350

Sulge

17oktoober
Toitlustusteenindaja täienduskoolitus

Koolituse lõppedes:

Teab toitlustusteeninduse põhimõtteid ja oskab teenindusprotsessi planeerida

Oskab kasutada toitlustusteeninduse alast terminoloogiat ning tuleb toime teenindussituatsioonides nõutaval tasemel eesti, vene ja inglise keeles.

Oskab koostada ja kirjutada teeninduses vajalikke lihtsamaid tekste eesti, vene ja inglise keeles.

Teab ja tunneb erinevaid kultuure, nendevahelisi erinevusi ning oskab neid teadmisi rakendada toitlustusteeninduses. 

Kestus: 12 õppepäeva

Maht: 60 tundi

Aeg: 17.10.2018 - 06.12.2018, kell 16.00- 20.00, Oktoober: 17, 18, 25, 31; November: 1, 8, 15, 22, 28, 29; Detsember: 5, 6

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

 

Sulge

18oktoober
Turunduskoolitus väikettevõtjatele

Koolitusgrupp on komplekteeritud.

Täienduskoolitus väikeettevõtjatele, sh FIE - dele, samuti töötavatele ja töötutele isikutele, väikeettevõtlusega alustajatele ning neile, kes vajavad täiendavaid teadmisi ja oskusi turundusest.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
Turundus - põhimõisted ja turundustegevused
Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad
Turundusmeetodid, -tegevused ja -kanalid
Internetiturundus, IKT kasutamine turunduses
Reklaam
Sisuturundus
Turundusplaani koostamine
 

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Lisainfo ja koolitusele registreerumine: tel 7850817, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

29oktoober
Nõustamisoskuste arendamine meeskonnatöös

Koolituse lõppedes:

Mõistab nõustamis-ja konsulteerimisoskuste kasutamise vajadust ning näidustust oma töös;

Teadvustab konsultandi/nõustaja rolli ja sellega kaasnevat vastutust, sh eetikat;

Juhib nõustamisprotsessi, teadvustab tegevuse eesmärke erinevates etappides ja oskab valida nende saavutamiseks sobivad meetodid;

Loob nõustamiseks usaldusliku ning sobiva õhkkonna kasutades psühholoogilise kontakti loomise oskusi;

Juhib nõustamisvestlust aktiivse kuulamise tehnikate kaudu.

Kestus: 3 õppepäeva

Maht: 18 tundi

Aeg: 29.10.2018 - 12.11.2018, Koolitus toimub 29.10.;   05.11. ja  12.11. 2018 kell 9.00-14.30

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk, Koolitaja kutsega suhtlemistreener Kadri

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

01november
Hüdroseadmete käitleja täienduskoolitus

Koolituse lõppedes:
• oskab lugeda hüdroskeeme;
• teab hüdroseadmete ehitust;
• dimensioneerib hüdroseadmeid;
• loob hüdrojuhtimise süsteeme;
• paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteeme.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 01.11.- 27.11.18., T, N kell 16.00-20.00 ; November: 1, 6, 8,13;15, 20, 22, 27

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhk,

Koolitaja mehhatroonika eriala kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Õppekava lühiandmed

 

Kursusele registreerimine 

 

Sulge

01november
Keevitaja täienduskoolitus (poolautomaatkeevitus MIG/MAG)

Koolituse lõppedes:
1. Valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks MIG/MAG keevitusseadmetel vastavuses kehtivate kutsestandardite ja ohutustehnika nõuetega.
2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme tööreziime
3. Lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile

Kestus 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 01.11.-29.11.2018  kell 16.00-20.45,  November: 1, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 29

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, , https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

05november
Kodu- ja sisustustekstiili õmbleja

Koolituse lõppedes:

Omandab õmblustööks vajalikud oskused töötamaks õmblusmasinatel

Õmbleb ja viimistleb erinevaid tootesõlmi ja jälgib kvaliteedinõudeid

Õmbleb ja viimistleb erinevaid kodutekstiile jälgides kvaliteedinõudeid

Kavandab, konstrueerib ning õmbleb erinevaid kodutekstiile kasutades sobivaid materjale ja tehnoloogiat jälgides kvaliteedinõudeid ja ajakava
 

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 5.11.2018 - 28.11.2018,  November: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 kell 16.00-20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 7850818.  Võimalik kaasa võtta oma riie padja, kardina õmblemiseks ja õmblusniit

Õppekava lühiandmed

Kursusele registreerimine 

Sulge

06november
Põranda PVC rullmaterjalide koolitus

Täienduskoolitus põranda PVC rullmaterjalidest ja nende paigaldamisest.
Praktilisel täienduskoolitusel omandatakse teadmised ja oskused
põrandate PVC rullmaterjalidest,
aluspindade ettevalmistamisest ja töötlemisest,
materjalide paigaldamisest tootjajuhiseid ja tööülesandeid ning
töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid järgides.
 Koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kl 17 - 20.45 järgmistel kuupärvadel: 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. ja 29.novembril.

Koolitaja: Andres Aruväli - ehituse õppekavarühma õpetaja

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

07november
Tabelarvutus kontori- ja kaubandustöötajatele

Indrek Saar,  indrek.saar@vkhk.ee, IT õppetooli juhtivõpetaja, kõrgharidus IT alal , töökogemus 15.a.Koolituse läbinu:

oskab koostada keerukamaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki

rakendab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone

 •  

Koolitaja: Indrek Saar, IKT juhtivõpetaja

Koolitus toimub 7.11.2018 - 22.11.2018 

6 õppepäeva,  (a`4 akadeemilist tundi), kokku 24 tundi

7., 8.,  13., 14., 15.,  21. ja 22. novembril kell 16.00 - 19.10

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

07november
Täienduskoolitus kokkadele- suupistete valmistamine ja lauakate

Koolituse läbinu:

Suupistete valmistamisel käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi.

Suupistelaua valmistamisel lähtub majanduslikust mõtlemisest ning oskab käidelda toidutooret ja toitu säästlikult.

Täidab enesekontrolli tegevusi.

Oskab oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida.

Oskab töötada iseseisvalt ja meeskonnas.

Valmistab suupisteid vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Planeerib eri tüüpi laudade katmist vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele.

Teeb juhendi alusel ettevalmistustööd eri tüüpi laudade katmiseks.

Teenindab erinevaid laudu ning teeb järeltööd laudade katmisel.

Koolitus toimub 12.11.2018 - 4.12.2018, 8 õppepäeva, kokku 40 tundi

12.,13.,19., 20., 26. ja 27. novembril ning 3., 4. detsembril kell 16.00 - 19.45 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:  tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

14november
Käsitsi hööveldamine

Õpituba Käsitsi hööveldamine on mõeldud kõigile,

kes vajavad teadmisi ja oskusi käsitsi hööveldamisest -

kuidas höövlit kasutada, milline on hea höövel, kuidas käsitsi hööveldada ning millised on põhilised töövõtted.

Vastupidiselt lihvimisele ei teki hööveldamisel tolmu ning tulemus jääb kvaliteetsem.

Hööveldamisel saame ka ilusad laastud, millest võib teha kaunistusi.

Koolitaja: Tiit Raik

Registreerumine toimub 7. novembrini või koolituskohtade täitumiseni.

tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee või

 

Koolitus on tasuline. Maksumus ühele osalejale on 16 eurot. Tasumine sulrahas.

Palun võtta kaasa täpne summa.

Õpituba toimub 14. novembril kl 16.00 - 19.00 tehnomajas, puidutehnoloogia töökojas.

Kohtumiseni!

Sulge

15november
Maalri täienduskoolitus- dekoratiivviimistlus

 

Koolituse lõppedes:

1) valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja;
2) teostab pindade ettevalmistuse järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
3) viimistleb pindu dekoratiivvärvi ja -seguga järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
4) kasutab pindade viimistlemisel jäljendustehnikat (aaderdamine ja marmoreerimine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
5) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

Kestus: 4 õppepäeva

Maht 20 tundi

Algus: 15.11.2018- 27.11.2018, November: 15,20,22,27, kell 16.00-20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 7850818.

Õppekava lühiandmed:

 

Kursusele registreerimine 

Sulge

21november
Köögiviljad magusates küpsetistes

Kutsume õpituppa "Köögiviljad magusates küpsetistes".

Koolituse viib läbi Liilia Raik - toitlustuse õpetaja ja toitumisnõustaja.

Õpitoas tutvustame köögivilju, nende kasutusvõimalusi magustoitudes ning seda, kuidas tervislikke pirukaid ja kooke valmistada.

Paljud retseptid on üllatuslikud (n hapukapsas šokolaadikoogis). Osalejatele kaasa retseptid.

Koolitus on tasuline. Maksumus ühele osalejale 13 eurot.

Tasumine on sulrahas (palun võtta kaasa täpne summa).

Registreerumine koolitusele tel 7850818 või e-post: merle.vilson@vkhk.ee

või https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1699

Õppekava lühiandmed

Koolitus toimub meie õppeköögis 21. novembril kl 16.00 - 18.15.

Rõõmsa kohtumiseni!

Sulge

22november
Kaasaegsete IKT süsteemide kasutamine transpordiettevõttes

Täienduskoolitus IKT vahendite, tarkvara ja süsteemide rakendamisest transpordiettevõttes -
transpordivahendite diagnostikas, hoolduses ja remondis.
Koolitusel käsitletakse navigaatorite ja nutiseadmete võimalusi,
identifitseerimisseadmeid, RFID süsteeme ja muid praktilisi rakendusi.

Koolitus toimub 22.11.2018 - 20.12.2018,

8 õppepäeva, kokku 40 tundi

 

Täpsem info ja registreerumine: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

26november
Pikaajaliste heade koostöösuhete loomine klientide ja koostööpartneritega

Koolituse läbinu:

valmistub kliendikontaktiks teadvustades enda ja partneri huvisid ja eesmärke
koostab enesetutvustuse ja esitleb ennast erinevates suhtlemissituatsioonides sobivalt
arvestab telefonisuhtluse eripäradega
kasutab viisakusvestlust klientidega suhtlemisel ja vestluseks sobiva õhkkonna loomiseks
valmistub esinemiseks, tuleb toime esinemisärevusega, kasutab enesekindluse saavutamiseks sobilikke võtteid
loob silmside kuulajatega, kontrollib tempot ja kasutab sõnumi ilmestamiseks sobival viisil žeste ja visuaalseid abivahendeid

Koolitaja:  kutsega suhtlemistreener Kadri Kõiv

Koolitus toimub 26.11.2018 - 10.12.2018, 3 õppepäeva, kokku 20 tundi,

26. novembril, 3. ja 10. detsembril kell 9.00 - 16.00

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:  tel. 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

 Õppekava lühiandmed

Sulge

28november
IKT teenuste (pilveteenused, kontoritarkvara) kasutamine

Koolituse läbinu:

omab arusaama pilveteenuste võimalustest, et teha efektiivsemalt meeskonnatööd

oskab koostada dokumenti ja tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki pilveteenust pakutavas keskkonnas
oskab anda faili või kausta ühiskasutusse, järgides jagamise õigusi
paigaldab ja eemaldab kontoritööks vajalikku vabavara,
kasutab vajadusel töö lihtsustamiseks erinevaid funktsioone

Koolitaja: Indrek Saar, IKT juhtivõpetaja

Koolitus toimub 28.11.2018 - 13.12.2018 kell 16.00 - 19.10, 6 õppepäeval (a`4 akadeemilist tundi).

Registreerumine ja täpsem info:  merle.vilson@vkhk.ee, 7850818 

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

30november
Tekstitöötlus, failihaldus ja ühistöövahendite kasutamine

Koolitus toimub 30.11.2018 - 14.02.2019.a. Võru Täiskasvanute Gümnaasiumis, kokku 40 tundi, kl 14.00 - 17.00.

Koolitaja: Kristel Plakso

Koolitus toimub 30.11, 6.12, 13.12.2018

4.01, 10.01, 17.01, 24.01, 31.01, 07.02 ja 14.02.2019.a.

1. Õpiväljundid

Tekstitöötlus MS Word -

tunneb tekstitöötlusprogrammi töökeskkonda;

oskab koostada arvutiga lühemaid ja pikemaid tekste, järgides tekstitöötluse põhireegleid (suur ja väike algustäht; kirjavahemärgid, reavahetused ja tühikud; poolpaks, kald- ja allajoonitud kiri; üla- ja alaindeks; sõna-, rea-, lõiguvahe; teksti joondamine; laadid ja dokumendimallid; loetelud; värvid, joonised, pildid, diagrammid, tabelid);

kopeerib tekstifaili erinevas formaadis algmaterjali (tekst, pilt, tabel, diagramm) ning töötleb neid vajaduse korral;

oskab printida tervet dokumenti või mingit osa sellest;

oskab salvestada dokumenti erinevates vormingutes;

teab koostöötamise vahendeid ja oskab neid vajadusel kasutada.

Failihaldus -

kasutab vilunult operatsioonisüsteemi graafilist kasutajaliidest (muudab akende suurust, töötab mitmes aknas, muudab vaateid, sordib faile, otsib vajalikku);

salvestab tehtud tööd ettenähtud kohta,

leiab ja avab salvestatud faili uuesti,

salvestab selle teise nime all,

kopeerib faile ühest kohast teise.

2. Lõpetamise tingimused:

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus

Info ja registreerumine:

Merle Vilson, tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

03detsember
Keevitaja täienduskoolitus (TIG keevitus)

Koolituse lõppedes õppija:
valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks TIG keevitusseadmetel, jälgides tööohutuse reegleid
valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime.

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis, mehaanika ja metallitöö õpetaja

Koolitus toimub 3.12.2018 - 18.12.2018 kell 16.00-19.45 järgmistel kuupäevadel:

Detsember: 3., 4., 6.,10.,11.,13.,17., 18

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

03detsember
IKT lahenduste ja süsteemide rakendamine kaubandusettevõttes

https://www3.vkhk.ee/internet/RKT/IKTKAUB.pdfTäienduskoolitus IKT lahendustest kaubandusettevõttes, erinevate süsteemide (tellimise, kassasüsteemid jm) kasutamisest, töökohal vajalike IKT lahenduste ja süsteemide kasutamisest, IKT süsteemide tellimise ja uuendamise põhimõtetest.
Koolitusele on oodatud müüjad, klienditeenindajad, müügikorraldajad ja töötud, kes vajavad hulgi- või jaekaubanduses töökohale asumiseks täiendavaid teadmisi ja oskusi.

Õppekava:

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 24

Aeg: 03.12.2018 - 19.12.2018

 

Registreeru kursusele

 

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

05detsember
Lõikeriistade teritamine

Õpituba Lõikeriistade teritamine

annab ülevaate terade materjalidest, teritamisseadmetest, tööriistadest ning teadmised ja oskused nugade, kirveste, peitlite ja höövlite teritamisest.

Koolituse viib läbi Tiit Raik.

Täpsem info ja registreerumine tel 7820818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

või https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1697

Koolitus on tasuline. Maksumus on ühele osalejale 16 eurot.

Tasumine sularahas. Palun võta kaasa täpne summa.

Koolitus toimub tehnomajas, puidutehnoloogia töökojas.

Kohtumiseni!

Sulge

05detsember
Jõuluseadete valmistamise õpituba

Kutsume jõuluseadete valmistamise õpituppa, 5. detsembri õhtul kl 16.30 - 19.00.

Juhendaja on Reet Lohuväli. Õpitoas meisterdame looduslikest materjalidest jõuluseadeid ja -pärgi.

Vajaminev looduslik materjal on meie poolt, samuti abimaterjal ja tarvikud.

Soovi korral võib kaasa võtta oma kaunistusmaterjali.

Õpituba toimub täiskasvanute koolituse majas.

Õpituba on tasuline (9 eurot). Osalejatele tunnistus.

Registreerumine 30.novembrini või õppekohtade täitumiseni tel 56905389

või terje.kruusalu@vkhk.ee.

Registreeru kohe Kursusele registreerimine

 

 

Sulge

10detsember
Piparkoogitaigna valmistamine

Tõelised jõulud on piparkoogihõngulised!

Kutsume kõiki huvilisi osalema õpitoas Piparkoogitaigna valmistamine.

Koolitaja on Liilia Raik - toitlustuse erialal õpetaja ning tema juhendamisel  

valmistame klassikalist piparkoogitainast päris algusest peale -

keedame siirupi, teeme taigna, vormime piparkoogid, valmistame glasuuri ja küpsetame.

Maitseme piparkooke ning jagame ideid piparkoogilõhnalisteks jõuludeks.

Iga osaleja saab kaasa endavalmistatud taignapalli ja piparkookide retseptid.

Registreerumine 20. novembrini tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

või  https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1698

Koolitus on tasuline.

Maksumus ühele osalejale on 13 eurot. Tasumine on sularahas.

Palun võta kaasa täpne summa.

Koolitus toimub õppeköögis.

Rõõmsa kohtumiseni!

 

 

 

 

Sulge
2019(71)
21jaanuar
Tehniline joonestamine

Eesmärk: Puuduva  või aegunud kvalifikatsiooniga puidu- ja metallivaldkonnas töötavate inimeste kvalifikatsiooni tõstmine tehnilise joonestamise osas

 

Sihtgrupp: Metallitööstuses, puidutööstuses, ehituses projektidega ja projekteerimisega seotud töötajad. Täiskasvanud arvuti algoskused omandanud inimesed, kes on madala konkurentsivõimega ning soovivad omandada või vajavad tööülesannetest lähtudes masinjoonestamise jooniste lugemise oskust, selle tehnoloogiat ja soovivad saada tarkvarast põhjalikumat ülevaadet. Optimaalne grupi suurus 12 inimest.

 

Maht:   40  tundi

 

Aeg:  21.01.- 13.02.2019

Jaanuar: 21,23,28,30   Veebruar: 4,6,11,13

Koolitaja:     Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Aivar Kalnapenkis

 

Koolituse lõppedes:

 • tunneb tasapinnalist tööruumi
 • loob detaile ja vaateid mõõtkavas
 • koostab detailidest sõlmesid
 • vormistab joonist, kirjanurka ja mõõtkava.
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

29jaanuar
Erialane soome keel teenindus- ja kaubandustöötajatele

Eesmärk:         Oskab suhelda soome keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:         Teenindajad, kes vajavad soome keele osklust  klientidega suhtlemisel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 29.01.- 07.05.19., kell 17.30- 19.45  (27 õppepäeva, 3 akadeemilist tundi korraga)

                        Teisipäeval ja neljapäeval

Jaanuar. 29,31 Veebruar: 5,7,12,14,19,21,26,28; Märts: 5,7,12,14,19,21,26,28; Aprill: 2,4,9,11,16,23,25; Mai: 2,7

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse soome keele koolitaja täiskasvanute koolituses

                        Siiri Toomik

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registreerumine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e- post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, 5667 0850

Sulge

07veebruar
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori ettevalmistus kutseeksamiks - osakutse laserlõikepinkide operaator

Täienduskoolitus APJ laserlõikepinkide
tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolitaja: Jaanis Tigas, mehaanika ja metallitöö õpetaja
Koolitus toimub 07.02 - 12.04.2019. a. õppegrupiga kokkuleppel.

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

13veebruar
Erialane inglise keel teenindus- ja kaubandustöötajatele

Eesmärk:         Oskab suhelda inglise keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:        Teeninduse valdkonna töötajad, kes on ammu keelt õppinud ja selle unustanud ning need kes on ise õppinud keelt  ja ei ole võimelised korrektselt inglise keelse kliendiga suhtlema. Oskavad keelt A1  tasemel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 13.02.- 24.04.19., kell 16.00- 19.10  (20 õppepäeva, 4 akadeemilist tundi korraga)

                       

Veebruar: 13,18,20,25,27; Märts: 4,6,11,13,18,25,27; Aprill: 1,3,8,10,15,17,22,24

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse inglise  keele kutseõpetaja

                        Kaili Leino

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registrteerumine

Sulge

14veebruar
Erialane vene keel teenindus- ja kaubandustöötajatele

Eesmärk:         Oskab suhelda vene keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:         Teeninduse valdkonna töötajad, kes on ammu keelt õppinud ja selle unustanud ning need kes on ise õppinud keelt  ja ei ole võimelised korrektselt vene keelse kliendiga suhtlema. Oskavad keelt A1  tasemel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 14.02.- 25.04.19., kell 16.00- 19.10  (20 õppepäeva, 4 akadeemilist tundi korraga)

                        Teisipäeval ja neljapäeval

Veebruar: 14,19,21,26,28; Märts: 5,7,12,14,19,21,26,28; Aprill: 2,4,9,11,16,23,25

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse vene keele kutseõpetaja

                        Irina Porohnja

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registreerumine

Sulge

18veebruar
Suupisted vabariigi aastapäevaks

18. veebruaril kell 17.00-18.30

Õpitoa viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada suupisteid, mida mõnus pakkuda vabariigi aastapäeval oma pere ringis

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!    

Registreerumine     

Sulge

25veebruar
Keevitaja täienduskoolitus (MIG/MAG)

Eesmärk: Võimaldab erialase hariduseta töötajate kvalifikatsiooni tõsta ning paraneb töötulemus ja töö efektiivsus. Annab oskused, et sooritada keevitaja kutseeksam.

 

Sihtgrupp: Töötavad keevitajad, kel puudub erialane haridus või on aegunud kutsetunnistus ja soovivad teha eriala kutseeksamit; töötud, kes soovivad kandideerida tööle metalliettevõttesse

 

Maht:   40  tundi

 

Aeg: 25.02.- 20.03.2019  kell 16.00-20.00

Veebruar: 25,27; Märts4,6,11,13,18,20

Koolitaja:        Võrumaa Kutsehariduskeskuse  metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

 

Koolituse lõppedes:

1. Valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks MIG/MAG keevitusseadmetel vastavuses kehtivate kutsestandardite ja ohutustehnika  nõuetega.

2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme tööreziime

3. Lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile

Õppekava

Registreerumine

Sulge

04märts
Vastlapäeva eri

4. märtsil kell 17.00-18.30

Õpitoa viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada vastlatoite, mida mõnus pakkuda vastlapäeval oma pere ringis

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa! 

Registreerumine        

Sulge

06märts
Viljapuude ja marjapõõsaste lõikamine

Täienduskoolitus viljapuude ja marjapõõsaste lõikamise põhiviisidest ja tehnikast.

Koolitusel õpitakse noore ja kandeealise viljapuu võrakujundust ning lõikamist,

vana viljapuu noorenduslõikust, kuuviljaliste ja marjapõõsaste lõikamist.

Koolituse maht: 8 tundi

Koolituse aeg: 6.03 ja 13.03 kl 16.30 - 19.30

Koolitaja: Reet Lohuväli

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

07märts
Kodulehe loomine (sisuhaldustarkvaraga Wordpress)

Eesmärk: Omandatakse oskused oma ettevõtte kodulehe tegemiseks, et paremini turustada oma tooteid ja olla nähtav klientidele

 

Sihtgrupp:  : Ettevõtjad, FIE-d jne kes soovivad luua lihtsat kodulehte. Eelistatud on erialase hariduseta, madalama haridustasemega ja 50+ vanuses inimesed

Grupi suurus: 12 inimest

 

 

Maht: 20  tundi

 

Aeg:  07.03.- 04.04.2019, kell 16.00- 19.10,  5 õppepäeva, (a`4 akadeemilist tundi)

Märtsis: 7,14,21,28 ja aprillis: 4

 

 

Koolitaja: Tiit Raik- Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT valdkonna  kutseõpetaja

 

Koolituse lõppedes:

 • Oskus paigaldada sisuhaldustarkvara
 • Õppekava
 • Registreerumine
 • MÄRKUS: Grupp on komplekteerunud. Kui registreerud, jääd reservi. Kui keegi loobub koolitusest, saame arvata koolitusgruppi.
Sulge

20märts
Pehme mööbli restaureerimine

Eesmärk: Koolitus tagab kvaliteetsema tööjõu ja loob inimestele parema konkurentsivõime tööturul.

 

Sihtgrupp: Erialase hariduseta ja aegunud osksutega tööealine elanikkond ja mööblitööstusesse tööle minevad töötud, kel mööblitööstuses töötamise kogemus.  Grupi suurus 12 inimest

 

Maht: 80  tundi

 

Aeg:  20.03.- 05.06.2019 K, N kell 16.15- 20.00; 16 õppepäeva, 5 tundi korraga

Märts: 20, Aprill: 10,11,17,24,25; Mai: 2,8,9,15,22, 23,29,30, Juuni: 5

Koolitaja:     Võrumaa Kutsehariduskeskuse  täiskasvanute koolituse koolitaja Ene Väär ja puidutehnoloogia eriala kutseõpetaja Andrus Luts

Koolituse lõppedes:

Karkassi ettevalmistamine
Lõikab pehmendus- ja alusmaterjali
Lõikab  pealistusmaterjali (kangas või nahk)
Pealistab (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali

Õmbleb  mööblikatte (lukud, tepingud jm)
Polsterdab karkassi  ja monteerib toote

Õppekava

Registreerumine

Koolitusgrupp on komplekteerunud (võimalus registreeruda reservi, kui keegi loobub õppekohast)
 

Sulge

25märts
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori ettevalmistus kutseeksamiks - osakutse painutuspinkide operaator

Täienduskoolitus APJ painutuspinkide
tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolitaja: Jaanis Tigas - mehhaanikainsener, metallide töötlemise valdkonna õpetaja.

Kvalifikatsioon: tase 4 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori osakutse - lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator

Koolitus toimub 25.03 - 17.06.2019. a., kokku 80 tundi

25.märtsil, 1., 8., 15., 22., 29. aprillil, 6., 13., 20. mail ja 17. juunil kl 8.30 - 15.45.

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

25märts
Poolautomaatkeevitaja (tase3) ettevalmistuskoolitus kutseeksamiks

Eesmärk: Võimaldab erialase hariduseta töötajate kvalifikatsiooni tõsta ning paraneb töötulemus ja töö efektiivsus. Annab oskused, et sooritada keevitaja kutseeksam.

Sihtgrupp:

 Erialase hariduseta töötavad keevitajad; metallitöötlejad, kes vajavad keevituse oskust; töötud, kel metallitöö kogemus ja kes soovivad kandideerida tööle metalliettevõttesse kus nõutav keevitaja oskus või inimesed on aegunud kutsetunnistus. Osalejatel on soov sooritada edaspidi poolautomaatkeevitaja kutseeksam, tase 3.

 

Maht:   40  tundi

Aeg: 25.03.- 17.04.2019  kell 16.00-20.00

 Märts: 25,27; Aprill: 1,3,8,10, 15, 17

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse  metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

Õppekava

Registreerumine

Koolituse lõppedes:

 1. Oskab valmistada ette töökoha, seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele,

2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart, WPS) ning vajadusel korrigeerib keevitusseadme režiim

3. Lõpetab tööprotsessi, kontrollib töö teostust etteantud tehnilistele nõuetel ja teostab vajadusel defektide parandused.

4. Jälgib töö teostamisel ohutustehnika, keskkonnaohutuse nõudeid.

Sulge

26märts
Elektriku koolitus

Koolituse eesmärk: Ettevalmistus elektriku kutseeksamiks

Sihtgrupp: Töökogemusega elektrikud, kes soovivad sooritada kutseeksami

Maht: 80  tundi

Aeg: 26.03.- 23.05.2019  kell 16.00 -19.45

 Ajakava on järgmine:

Märts: 26, 28

Aprill: 2,4,9,11,23,25

Mai: 2,7,9,14,16,21,22,23

Maksumus: 2000 eurot ühele osalejale individuaalõppes (sisaldab koolitust ja õppematerjale), kui grupis mitu osalejat, maksumus ühele osalejale 1500 eurot

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse  kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Õpiväljundid:

Koolituse lõppedes õppija:

Ehitab elektripaigaldise vastavalt projektil

Teeb kontrolltoiminguid vastavalt hoolduskavale

Teab tööohutuse nõudeid

Koolituse täies mahus läbinutele ja arvestuse positiivselt sooritanutele väljastatakse tunnistus

Lisainfo ja kursusele registreerumine koolituskohtade täitumiseni telefonil 785 0818; 5667 0850, või e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: https://www3.vkhk.ee/internet/TASULINE/EL.pdf

Registreeru koolitusele:https://www3.vkhk.ee/internet/RKTregistreerimine.asp?id=1704

Sulge

01aprill
Mehhatroonikasüsteemide paigaldamine ja käit

Eesmärk: Omandatakse uuenenud mehhtroonikasüsteemide paigaldamise ja käidu oskused

 

Sihtgrupp: Ettevõtetes automaatika- ja mehhatroonika valdkonnas  tegutsevad töötajad.

Grupi suurus: 8 osalejat

 

 

Maht: 40  tundi

Aeg:  01.04.- 29.04.2019, esimesel koolituspäeval 1. aprillil algus kell  17.30, edaspidi kell 16.00- 19.45;   8 õppepäeva, (a`5 akadeemilist tundi)

Aprill: 1,3,8,10,17,22,24, 29

Koolitaja: Viktor Dremljuga- Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja

 

Koolituse lõppedes teadmised ja oskused:

 • Paigaldab ja programmeerib programmeeritavaid loogika kontrollereid,
 • Loob andmeliiklust kontrollerite ja muude tööstusautomaatika seadmete vahel
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

03aprill
Windows 10 töökeskkond

Eesmärk: Tänapäeva arvutid on varustatud Windows 10 operatsioonisüsteemiga ning tavakasutaja ei pruugi teada kõikidest pakutavatest lahendustest. Lisaks pilveteenuste uuendustega, muutub kasutaja töökeskkond mugavamaks ühistöövahendeid kasutades, mille tulemusena on tema failid alati salvestatud ning varundatud. Töö tegemine ei sõltu enam ühe arvuti taga olemisest, vaid seda võib teha mobiilselt ja väljaspool kontorit.

Sihtgrupp:  Koolitusele on oodatud kõik, kelle töö on seotud arvutiga või tunnevad, et ei oska seda kasutada. Lisaks ootame koolitusele inimesi, kes soovivad teada saada uutest tehnoloogia  võimalustest ühistöövahendite näitel, kus keskendutakse Google ja Hotmaili pilveteenuste võimalustele. Eelistatud on erialase hariduseta ja madalama haridustasemega inimesed, kel vanus 50+. Optimaalne grupi suurus: 12-15 inimest.

 

Maht:  24  tundi

 

Aeg:  03.04.- 24.04.2019, kell 16.00- 19.10,  6 õppepäeva, (a`4 akadeemilist tundi)

Aprill: 3,4,10,17,18,24

 

Koolitaja: Indrek Saar- Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna  juhtivõpetaja või Tiit Raik- IT kutseõepetaja

 

Koolituse lõppedes:

 • Omab arusaama Windows 10 töökeskkonna häälestamise võimalustest
 • Oskab keskkonna enda jaoks sobivalt häälestada
 • Oskab kasutada ühistöövahendeid pilveteenust pakutavas keskkonnas
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

08aprill
Saksamaa toidud

Õpitoa viivad  läbi Saksamaalt Eestisse külla tulnud õpetajad Kimberly Schmücker, Kathrin Schiller ja Patricia Böse

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada saksa traditsioonilise prae ning desserdi.

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 785 0818, 5657 0850

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Registreeru koos sõpradega ja tule kohale!       

Sulge

09aprill
Kohvi- ja kohvijookide koolitus

Eesmärk:         Paludel ametikohtade on töötajal  ametijuhendis kohvi või kohvijoogi pakkumine. Inimesed, kes seda õppinud pole, vajavad täienduskoolitust.  

 

Sihtgrupp:       Inimesed, kel vajadus valmistada kohvi ja kohvijooke. Toitlustajad, baarmenid, kokad, abikokad, toitlustusteenindajad, majutusasutuste- ja turismiasutuste- ning ettevõttete teenindajad, sekretärid, juhiabid. Eelistaud on erihariduseta, madalama haridustasemega ja vanuses 50+ inimesed.

Grupi suurus: 12 inimest

 

 

Maht:               20  tundi

 

Aeg:                 09.04. - 02.05.2019., kell 16.00- 19.10  (4 õppepäeva, 5 akadeemilist tundi korraga)

Aprill: 9,16,23, Mai: 2

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse teeninduse ja joogiõpetuse valdkonna kutseõpetaja

                        Indrek Noorsalu, Eleriin Adason, Helger Aava

Koolituse lõppedes:

 • Oskab kohvi ja kohvijooke valmistada
 • Oskab kohvi ja kohvijooke serveerida
 • Oskab kohvi ja kohvijooke soovitada
 • Õppekava
 • Registreerumine
 • MÄRKUS: Grupp on komplekteerunud. Kui registreerud, jääd reservi. Kui keegi loobub koolitusest, saame arvata koolitusgruppi.
Sulge

09aprill
3D modelleerimine (Sketchup)

Eesmärk: Loob Sketchup 3D mudeleid

 

Sihtgrupp:Kodu- või mööblikujundusega tegelev töötaja, kes pole eriala õppinud, on madalama haridustasemega ja ka vanuses 50+ inimesed.

grupi suurus 12 inimest

 

Maht:   24  tundi

 

Aeg: 09.04.- 02.05.2019 

Aprill: 9,11,16,23,25 ja Mai: 2

Koolituse kuupäevad ja kellaajad täpsustuvad

 

Koolitaja:        Võrumaa Kutsehariduskeskuse  IT  valdkonna kutseõpetaja Tiit Raik

Koolituse lõppedes:

Mõistab 3D modelleerimise põhimõisteid, vaated, mõõtkava.

Leiab vajadusel repositooriumitest teiste jooniseid, muutmisel või kasutamisel viitab autorile.

Kujundab ümber Sketchupi töölaua vastavalt oma eelistustele. 

Loob Sketchup 3D mudeleid kasutades enamlevinud tööriistu ja optimaalsemaid töövõtteid.

Õppekava

Registreerumine

Sulge

10aprill
Õpituba - maastiku maalimine

Maastiku maalimise õpituba toimub 8.aprillil kl 16 - 19 ning juhendajaks on Patricia Böse Saksamaalt,  Hesseni Liidumaa Õpetajate Akadeemiast.

Patricia Böse omandas 2013.a. riiklikult tunnustatud klaasimaali meistri ja klaasitehniku kvalifikatsiooni ning

taotleb praegu kutseõpetaja kutset ruumikujunduse ja värvitehnoloogia valdkonnas. 

Õpituba toimub Väimelas ning kogunemine on täiskasvanute koolituse majas.

Õpitoas kasutame maalimisel guaššvärve ning kõik vajaminevad vahendid on osalejatele kohapeal olemas.

Registreerumine

Lisaks info ja registreerumine:

Terje Kruusalu, tel 56905389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

 

 

Sulge

15aprill
Õpituba- kiired lihavõttetoidud

15. aprillil kell 17.00-18.30

Õpitoa viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada kiiresti lihavõttetoite, mida mõnus pakkuda  oma pere ringis.

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!         

 

 

Registreerumine koolitusele

Sulge

16aprill
Õpituba - lihavõttemunade kaunistamine

Koolitus lihavõttemunade kaunistamisest, kasutades erinevaid tehnikaid (värvimine, dekoreerimine jm).

Õpitoa viib läbi Patricia Böse - Saksamaa Õpetajate Akadeemiast, kunstnik ja disainer.

Lihavõttemunade kaunistamise õpituba toimub 16. aprillil kl 16 - 19

täiskasvanute koolituse majas.

Lisainfo: Terje Kruusalu, tel 56905389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreerumine

 

 

 

 

Sulge

24aprill
Aedade ja haljasalade kujundamine ja hooldamine

Täienduskoolitus aedade ja haljasalade planeerimisest - haljastus- ja eskiisplaani koostamisest,

kujundamise ja hooldamise põhimõtetest,

põhilistest hooldustöödest ja -võtetest, pindade ettevalmistus- ja istutustöödest,

kasvuaegsetest ja aastaringsestest hooldustöödest.

Koolituse maht: 8 tundi

Koolitus toimub 24.04 ja 15.05 kl 16.30 - 19.30

Koolitaja: Reet Lohuväli

Koolitusele registreerumine

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

06mai
Õpituba- peenralt potti

Õpitoa peenralt potti viib läbi Liilia Raik

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid töövõtteid ja valmistada tervislikke ja odavaid toite, kasutades lisandina nõgest, naati ja võilille, mida mõnus süüa suveks vormi saamiseks.

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 7850818 või http//www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine koolituse alul sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ja võta sõbrad ka kaasa!      

Täpsem info: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Koolitusele registreerumine   

GRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD!

Sulge

08mai
Valemid ja funktsioonid tabelarvutuses

Eesmärk: Oskus kasutada tabelarvutuse võimalusi igapäevatöös

 

Sihtgrupp:  Töötajad, kellel ei ole erialast ja IKT haridust, madalama haridustasemega või aegunud oskustega töötajad ning tööle kandideerivad töötud, kellel on varasem kogemus tabelarvutusega ja kelle töö nõuab või kes soovib tulevikus hakata kasutama tabelarvutust - Exceli või LibreOffice Calc programme.

Optimaalne grupi suurus: 12-15 inimest.

 

Maht:  24  tundi

 

Aeg:  08.05.- 29.05.2019, kell 16.00- 19.10,  6 õppepäeva, (a`4 akadeemilist tundi)

Mai: 8,9,15,22,23,29

 

Koolitaja: Indrek Saar- Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna  juhtivõpetaja

 

Koolituse lõppedes:

Oskab  koostada keerukamaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki

Kasutab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone

Õppekava

Registreerumine

Sulge

13mai
Sündmuste korraldus ja mänguõpetus- täienduskoolitus majutus- ja turismiettevõtjatele

Eesmärk:

 Koolitus annab teadmised mängude põhialustest, traditsioonilistest mängudest, mängureeglite kehtestamisest. Õpitakse tundma mängude ohutust, koormust vastavalt sihtgrupile ja läbiviimist.

Sihtgrupp:

 Majutusasutuste ja turismiettevõte ja teiste ettevõtete töötajad, kel igapäevatöös on vajadus sündmusi korraldada ja mänge läbi viia. Eelistatud on erialase hariduseta ja madalama haridustasemega ning 50+ vanuses inimesed.

 

Maht:    20  tundi

Aeg: 13.05.- 22.05.2019  kell 16.00- 19.45

Mai: 13, 15, 20, 22

 

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse  turismikorralduse eriala kutseõpetaja Viibeke Turba

Koolituse lõppedes:

 Valmistab ette territooriumi, ruumid ja vahendid sündmusteks ja vaba aja tegevuste läbiviimiseks

 Tutvustab ja viib läbi seminari/konverentsi korralduse ja vaba aja tegevused

 

Koolituse täies mahus läbinutele ja arvestuse positiivselt sooritanutele väljastatakse tunnistus

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium, kursuse toimumist finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine". Kursus on osalejale TASUTA. Osaleda saavad täiskasvanud inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud).
Kursusel EI SAA osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.
 

Lisainfo ja kursusele registreerumine koolituskohtade täitumiseni täiskasvanute koolitustalituses või telefonil 785 0818; 5667 0850, või e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

 

 

Sulge

22mai
Suve- ja püsililled haljastuses

Täienduskoolitus suve- ja püsililledest haljastuses,

suve- ja püsilillede planeerimisest haljastuses , nende istutamisest ja hooldamisest.

Koolitusel õpitakse kompositsiooni kujundamist, tutvutakse erinevate suve- ja püsililleliikide ning sortidega

ning nõuetega istutamisel ja hooldamisel.

Koolituse maht: 4 tundi

Koolituse aeg: 22.05.2019 kl 16.30 - 19.30

Koolitaja: Reet Lohuväli

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

 

Sulge

22mai
Eesti keel muukeelsetele töötajatele

Eesti keele algtaseme koolitus muukeelsetele töötajatele.

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:
Õppe kogumaht on 60 akad. tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe (sh 48 akad. tundi praktiline töö).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Sihtrühma kuuluvad kõikide valdkondade muukeelsed töötajad, olenemata ametikohast ning töötud ja tööotsijad, kes ei valda nõutaval  tasemel eesti keelt.

Eesmärk:

Täienduskoolituse eesmärgiks on  eesti keele oskuste arendamine  igapäevaste suhtlemis- ja koostööoskuste ning parema tööalase toimetuleku saavutamiseks.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab ja tunneb oma tööalast sõnavara ja põhitermineid
 • oskab end mõistetavaks teha ja rääkida
 • mõistab kuuldud ja loetud teksti
 • oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti
   

Õppesisu:

Enda tutvustamine

Minu haridustee, töö ja hobid

Minu töökoht ja amet

Ettevõte ja asutus

Tööalane sõnavara ja terminoloogia

Suhtlemine ja koostöö

Praktilised harjutused auditoorse töö teemadel

Valiklugemine, info leidmine ja vahendamine

Lünktekstid, analüütilised tekstid

Ametikirjade, lihtsamate tekstide ja dokumentide koostamine

Suuline esinemine

Õpiväljundite saavutamisel omistatakse tunnistus.

Koolitaja: Ülle Sillamäe

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Koolituse hind individuaalõppes on 1 osalejale 1250 eur.

 

Sulge

03juuni
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori ettevalmistus kutseeksamiks - osakutse painutuspinkide operaator

Täienduskoolitus APJ painutuspinkide tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolituse maht: 80 tundi

Koolituse aeg: kokkuleppel, ajavahemikul 03.06 - 20.06.2019

 

Kooolitaja: Jaanis Tigas, mehhaanika ja metallitöö õppekavarühma õpetaja

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

12juuni
Õpituba- Hispaania traditsioonilised toidud

Oled oodatud HISPAANIA TOITUDE VALMISTAMISE JA DEGUSTEERIMISE ÕPITUPPA!

12. juunil kell 17.00-18.30

Õpitoa  viivad läbi kolm rõõmsat täiskasvanud õppurit Hispaaniast, kes hetkel praktiseerivad Võru ja Võrumaa ettevõtetes.

Patrick BretónAlbert Rodriguez Alsina and Elena Pachón rahvusvahelise ärikorralduse  õpilased Hispaania IES LLUÏSA CURA koolist

Koolituse käigus saate katsetada erinevaid hispaanlastele omaseid töövõtteid ja valmistada ning degusteerida Hispaania toitu.

Koolitus toimub kooli õppeköögis ja teenindusklassis.

Täpsem info ja  registreerimine kohtade täitumiseni (Registreerumiseks palun saada nimi, isikukood, telefoni number, e-posti aadress ja elukoht) e-posti aadressil: merle.vilson@vkhk.ee, tel. 785 0818, 5667 0850

Hind ühele osalejale 13,00 eurot (Maksmine sularahas, palun võta kaasa täpne raha)

Õpituba toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Tule ise  ja võta sõbrad ka kaasa!

Sulge

22-18
august-juuni
Tööstusrobootika baaskoolitus

Täienduskoolituse eesmärgiks on oskuste ja teadmiste omandamine tööstusrobotitest,

nende tööpõhimõtetest ja robotite programmeerimisest.

Koolitus toimub 22.08.2019  - 18.06.2020.a.

kogumaht 80 tundi

Toimumiskoht: tehnomaja

Koolitaja: Viktor Dremljuga

Registreerumine

Õppekava

Info ja registreerumine:

Terje Kruusalu

tel 56905389, 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Sulge

09september
Abikokk

Õppesisu:

Majutusvaldkonna alused

Toitlustusvaldkonna alused

Toitumisõpetus

toiduainete õpetus

Hügieeninõuded toitlustusasutuses

Puhastustööd

Jäätmekäitlus

Teeninduse alused

Abikoka praktilised tööd

Arvutiõpetus

Etikett

Eriala praktika

Maht: 976 tundi

Õppekava:

Sulge

09september
ESF Abikokk 976-tundi

ÕPPESISU:

 • Majutusvaldkonna alused

 • Toitlustusvaldkonna alused

 • Toitumisõpetus

 • Toiduainete õpetus

 • Hügieeninõuded toitlustusasutuses

 • Toiduvalmistamise põhialused

 • Puhastustööd

 • Jäätmekäitlus

 • Teeninduse alused

 • Abikoka praktilised tööd

 • Arvutiõpetus

 • Etikett

 • Eriala praktika

Koolituse viivad läbi Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi- ja toitlustuskorralduse valdkonna õpetajad.

Õppekava

Sulge

09september
Abikokk

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:

976 tundi, millest kontaktõpe koolis 640 tundi ja praktika ettevõttes336 tundi

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
 

Koolituse sihtrühm on pikaajalised (vähemalt 12 kuud) töötud.

Õppetöö alustamiseks nõuded puuduvad.

Õppe eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et koolituse läbinu omandab abikokana töötamiseks vajalikud kompetentsid: käitleb toidutooret kasutades sobivat külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi, oskab käidelda toidutooret ja toitu säästlikult, täidab enesekontrolli tegevusi, planeerib tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt ning oskab meeskonnas töötada. Valmistab toidu vastavalt klientide vajadusele ja soovidele ning käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • valmistab ja serveerib toitu, arvestades klientide vajadusi, ootusi ja soove, lähtuvalt suurköögi või restoraniköögi töö eripärast;
 • teenindab toitlustusettevõttes, järgib kliendikeskse teeninduse põhimõtteid ning majutusettevõtte, suurköögi või restoranitöö eripära;
 • valmistab, serveerib toite ja jooke vastavalt erinevatele teenindussituatsioonidele (catering-teenindus, seminaride ja konverentside toitlustamine jms)
 • järgib tööohutus-, keskkonnaohutus- ja hügieeninõudeid;
 • väärtustab erinevate toidukultuuride mitmekesisust;
 • töötab juhendamisel tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult majutusettevõttes, suurköögis või restoranis, lähtudes kokatöö eetikast;
 • korraldab enda tööd ratsionaalselt, analüüsib, hindab ja parendab enda ning meeskonnatööd;
 • väärtustab enda kutse- ja tööalast arengut ja edasist õpiteed, lähtuvalt majutus- ja toitlustusvaldkonna arengust;
 • mõistab loetud tekste ning väljendab ennast eesti keeles selgelt ja arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 • mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab ja järgib jätkusuutliku arengu põhimõtteid;
 • mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub ühiskonnas kehtivatest väärtustest.

Õppesisu:

Kontaktõpe koosneb moodulitest:

 • Majutusvaldkonna alused
 • Toitlustusvaldkonna alused
 • Toitumisõpetus
 • Toiduainete õpetus
 • Hügieeninõuded toitlustusasutuses
 • Toiduvalmistamise põhialused
 • Puhastustööd
 • Jäätmekäitlus
 • Teeninduse alused
 • Abikoka praktilised tööd
 • Arvutiõpetus
 • Etikett
 • Eriala praktika

Õppemeetodid:

Rollimängud, videoõpe ja analüüs, probleemülesannete lahendamine, grupitöö- ja paaristöö, projektitöö, õppekäigud, praktiline töö.

Õppekeskkond:

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse loengu- ja praktikaruumides.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on moodulite läbimine ning praktiline kooli eksam.

Õpingute lõpetamiseks sooritataval eksamil hinnatakse teadmisi (test) ja praktilisi oskusi (praktiline töö).

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 50 % õigeid vastuseid

Praktiline töö

Töö loetakse sooritatuks kui õpilane valmistab ette antud aja jooksul retseptide järgi erinevad road.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: 

Tunnistus, kui õpingud on läbitud nõuetekohaselt ja sooritatud koolieksam. Tõend, kui ei saavutatud kõiki õpitulemusi. Koolituse läbinul on võimalus sooritada kutseeksam.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Võrumaa Kutsehariduskeskuse Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi- ja toitlustuskorralduse valdkonna õpetajad omavad pikaajalist kogemust eriala õpetamisel või töötamist erialal. Koolitaja Viibeke Turba- haridusteaduste magister, täiskasvanute koolitaja tase 6, õpetaja tase 6, hotelliteenindaja tase 6;  Kaja Rahu- kutsemagister, pikaajalise kogemusega turismi- ja toitluse valdkonna koolitaja; Kai Lauri-  Võrumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse valdkonna pikaajaline koolitaja ja puhastusteenindaja tase 4; Renate Hirschon- Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja toitlustuse valdkonnas, kesk- eriharidus kokk, kokk- tase 5, pikaajaline kogemus koolitajana kokanduse valdkonnas; Liilia Raik- Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kogemus üle 3 aasta koolitajana täiskasvanutele, pagar tase 4, kondiiter- tase 4, Airi Pilt- Võrumaa Kutsehariduskeskuse inglise keele ja IT kutseõpetaja, kõrgharidus inglise filoloog, õpib magistriõppes

Õppekava õppe maht teemade kaupa

Teema

Tunde

Majutusvaldkonna alused

10

Toitlustusvaldkonna alused

10

Toitumisõpetus

10

Toiduainete õpetus

20

Hügeeninõuded toitlustusasutuses

40

Toiduvalmistamise põhialused

80

Puhastustööd

80

Jäätmekäitlus

20

Teeninduse alused

80

Abikoka praktilised tööd

250

Arvutiõpetus

20

Etikett

20

Praktika ettevõtetes

336

Kokku:

976

Õppekava:

Sulge

09september
Enesetundmine ja valmisolek muudatusteks

Õppe kogumaht on 48 tundi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Koolituse sihtrühm on pikaajalised (vähemalt 12 kuud) töötud.

Õppetöö alustamiseks nõuded puuduvad.

Õppe eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õppija:

1) väärtustab õppimist elukestva protsessina;

2) arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise

oskusi;

3) arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt

tegutseda;

4) võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest;

5) teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi, mis võimaldavad adekvaatse enesehinnangu

kujunemist ning konkreetsete karjääriotsuste langetamist;

6) on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, töösuhteid reguleerivatest

õigusaktidest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest suundumustest ning

kohalikust majanduskeskkonnast;

7) kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel;

8) analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri.

Õpiväljundid:

 

Enesetundmine

Isiksuseomadused: närvisüsteemi tüüp, temperament ja iseloom.

Isiksuseomadused: väärtused, vajadused, motivatsioon, hoiak, emotsioonid.

Isiksuseomadused: võimed, intelligentsus, huvid, oskused (üldoskused, erioskused)

Minapilt ja enesehinnang, identiteet, refleksioon.

Suhtlemine: Baas suhtlemisoskused: kontakt, kuulamine, küsimuste esitamine, suletud ja avatud küsimused, selge eneseväljendus.

Õppemooduli läbinud õppija :

 1. analüüsib enda isiksust ja kasutab eneseanalüüsi tulemusi elutee planeerimisel ja
  karjäärivalikute tegemisel;
 2. on motiveeritud õppima, tunneb ja kasutab erinevaid õpistrateegiaid;
 3. oskab analüüsida ennast kui tulevast töötajat;
 4. oskab näha oma erinevate elurollide seost karjäärivalikutega.
 5. oskab luua, hoida ja lõpetada kontakti
 6. oskab esitada asjakohaseid küsimusi
   
   
  Karjääriinfo tundmine
   
  Muutuv tööturg: tööturu olukord, trendid, arengusuunad, prognoosid, tööandjate ootused,
  ettevõtluse vormid, töösuhteid reguleerivad õigusaktid.
  Muutuv tööjõuturg: tööjõuturu nõudlus ja pakkumine, konkurents, elukestev õpe, töömotivatsioon.
  Majandustegevusalad, amet ja ametite rühmad, kutse ja kutseoskused, kutsestandardid,
  kutse-eelistused.
  Haridustee: erialad, haridussüsteem, formaalne ja mitteformaalne haridus, hariduse ja tööturu
  vahelised seosed.
   
  Õppemooduli läbinud õppija :
 1. tunneb tööturu suundumusi, erinevaid töövaldkondi ning on teadlik võimalustest ja

nõuetest tööturul;

 1. mõistab hariduse ja tööturu vahelisi seoseid ning vajadust pidevaks enesearendamiseks;
 2. oskab leida infot tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta ning kasutab seda oma

haridustee planeerimisel.

Planeerimine ja otsustamine

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsimine,  alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriteenused.

Isikliku- ja tööalase karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, õpimotivatsioon, kandideerimisdokumendid (CV, motivatsioonikiri, avaldus, tööintervjuu: ettevalmistus, riietus, enesetutvustus), karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine.

Õppemooduli läbinud õppija :

1) mõistab karjääriplaneerimist kui terviklikku, järjepidevat ja elukestvat protsessi;

2) suudab iseseisvalt otsustada ja analüüsida otsuseid mõjutavaid tegureid;

3) kasutab vajaduse korral karjäärispetsialistide abi (karjäärinõustamist, tuge karjääriinfo

hankimisel ja analüüsil);

4)koostab isikliku ja tööalase  karjääriplaani

 1. koostab kandideerimisdokumente
 2. oskab ennast turustada tööintervjuul
   
  Õppesisu:
   
  Kontaktõpe koosneb moodulitest:
   
 • Enesetundmine
 • Karjääriinfo tundmine
 • Planeerimine ja otsustamine
   

Õppemeetodid:

Rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, probleemülesannete lahendamine, grupitöö- ja paaristöö, praktiline töö.

Õppekeskkond:

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse loenguruumides.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Õpingute lõpetamise eelduseks on moodulite läbimine ning koostatud  eneseanalüüs ja karjääriplaan.

Hindamismeetodid:

eneseanalüüsi ja karjääriplaani koostamine

 

Hindamiskriteeriumid:

Õpilane koostab eneseanalüüsi ja karjääriplaani

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: 

Tunnistus, kui õpingud on läbitud nõuetekohaselt ja koostatud eneseanalüüs ja karjääriplaan.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kõrgharidusega õpetajad Viibeke Turba- haridusteaduste magister, täiskasvanute koolitaja tase 6 ja õpetaja tase 6  ja Elin Võro- kõrgharidusega psühholoog- nõustaja omavad pikaajalist kogemust eriala õpetamisel või töötamist erialal.

 

Lisa 1 Õppekava õppe maht teemade kaupa

Teema

Tunde

Enesetundmine

12

Karjääriinfo tundmine

16

Planeerimine ja otsustamine

20

Kokku:

48

Õppekava:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulge

12september
CNC puidupingi operaatori täienduskoolitus

Eesmärk: Oskus töödelda puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pingiga

 

Sihtgrupp: Puiduettevõtete töötajad ja töötud, kel eelnev kogemus puidutehnoloogia valdkonnas 

 

Maht:  100  tundi, millest 30 ak tundi teooria ja 70 ak tundi praktiline töö

 

Aeg:  12.09.- 12.12.2019 N  kell  9.00-16.00

September: 12,19; Oktoober: 3,10,17,24,31, November: 7,14,21,28; Detsember: 5,12

Koolituse lõppedes:

•tunneb CNC seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid

•töötleb puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pinkidega

järgides lõiketöötlemise režiime, tööjooniseid ja etteantud

kvaliteedi nõudeid

•töötab meeskonnaliikmena, järgib töötervishoiu, töö- ja

keskkonnaohutusnõudeid

•oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise

võimaluste kohta, kavandab oma karjääri

Õppesisu

- Tööohutus
- Sissejuhatus CNC koolitusse
- Erinevad CNC lõikeinstrumendid ja nende eripärad
- Erinevad CNC pingid (3, 4, 5 teljelised jne)
- Ettevõtetesse õppekäigud
- Programmide tegemine kasutades programmi WoodWop6
- CNC pingi hooldus
- Praktiline töö CNC pingil

Õppemeetodid

Loeng, vestlus, praktilised harjutuse, praktiline töö CNC seadmetega

Õppekeskkond Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidu ja mööblitootmise kompententsikeskuses TSENTER kus on labor ja arvutid programmerimiseks  kus on 5 teljeline CNC pink ning muud seadmed puidu töötlemiseks viimistlemiseks ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia arvutikalssis, kus võimalik programme programmeerida, puidutehnoloogia eriala töökojas, kus on 3 teljeline CNC pink ja teised seadmed puidu töötlemiseks.

Õppematerjalid

Lauri Tasso koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Osalemine vähemalt 70% tundides ja sooritanud kõik arvestused ning praktilised ülesanded on sooritatud ja on valminud detailid vastavad programmeeritud joonistele.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse kooli tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutanud, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus : Lauri Tasso- Võrumaa Kutsehariduskeskuse CNC puidutöötlemise valdkonna koolitaja, kõrgharidus puidutehnoloogia valdkonnas, kogemustega CNC  puidupingi koolitaja täiskasvanute koolituses, CNC puidupinkide töö nõustaja ettevõtjatele

Täpsem info: e-post: merle.vilson@vkhk.ee; tel.: 785 0818

Õppekava

Registreerumine

Sulge

16september
Tervislikud aedviljatoidud- täienduskoolitus kokkadele

Eesmärk:         Tervisliku toitumise nõuetest lähtudes peavad toitlustusasused pakkuma enam aedviljatoite ja nende valmistamise koolitust vajavad kokad ja abikokad, kes töötavad toitlustusasutustes.

Sihtgrupp:       Inimesed, kel vajadus erialase toitlustuse koolituse järele, et olla konkurentsivõimelisem tööturul, võimaldada puu- ja köögiviljade laialdasemat tarbimist ning mitmekesistada aedviljatoitude menüüd. Eelistatud on erialase hariduseta, madalama haridustasemega ja 50+ vanuses inimesed.

Grupi suurus: 12 inimest 

Maht:               20  tundi

Aeg:                 16.09- 30.09.19., kell 16.00- 19.10  (4 õppepäeva, 5 akadeemilist tundi korraga)

                        September: 16,18,23,30

Koolitaja:        Liilia Raik-  Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kogemus täiskasvanute koolitusgruppide koolitajana 3 aastat, pagar tase 4 ja kondiiter tase 4 kutse                  

Koolituse lõppedes:

 • Valib roogade valmistamiseks erinevad puu- ja köögiviljad
 • Kasutab asjakohaseid ja õigeid külm- ja kuumtöötlemise meetodeid
 • Valmistab ja serveerib toite kasutades erinevaid puu- ja köögivilju lähtuvalt etteantud tehnoloogiast
 • Õppesisu:
 • Õppe sisu:

  Teooria: 10 tundi

  Aedviljad

  Aedviljade ettevalmistamine toidu valmistamiseks

  Külm- ja kuumtöötlemise võtted

  Praktika: 10 tundi

  Suppide ja salatite valmistamine ja serveerimine

  Vormiroogade ja magusate suppide, kissellide, vahtude, kreemide ja putrude valmistamine ja serveerimine

  Hautiste ja küpsetatud magustoitude valmistamine ja serveerimine

  Küpsetiste valmistamine ja serveerimine

  Õppekeskkonna kirjeldus:

  Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis ja teenindusklassis, kus olemas retseptid, pliidid, ahjud, lauad, töövahendid ja seadmed ning serveerimise lauad, lauakatted, nõud.

  Arvuti koos esitlustehnikaga, et vaadata videod, ja kõike vajalikku koolituse läbiviimiseks
 •  
 • Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

17september
Viinamarjakasvatus

Täienduskoolitus toimub 17.09 kl 16 - 19

Pruuli - Kaska Viinamarja talus.

Täienduskoolitusel tutvutakse erinevate sortide ja kasvunõuetega

viinapuu kasvatamisehga avamaal ja katmikalal,

kasvukoha valiku ja istutamisega,

istikute valimise, istutamise  ja hooldustöödega.

Lisainfo ja registreerumine: tel 7850817, 56905389 või e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

või otse siin registreerumine

Õppekava

 

 

Sulge

17september
Vene keel kontoritöötajatele

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 40 akad. tundi praktiline töö)

Aeg:

Aeg: 17.09.- 21.11.2019 kell 16.00- 19.10

September: 17,19,24,26; Oktoober: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31;

November: 5,7,12,14,19,21

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eelistatud kursuse sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine  elanikkond vanuses 50+.

Kontoritöötajad, kes peavad oma igapäevatöös kasutama korrektset vene keelt ning soovivad oma keeleoskust arendada.

Grupi suurus: 10-12 inimest

Õppe alustamise nõuded:

Vene keele oskus vähemalt algtasemel (A1).

Eesmärk Omandada vene keele oskus tööalaseks suhtlemiseks

Õpiväljundid:

 • tunneb ametikeele eripära, klientidega suhtlemise aspekte, ametisuhtluse etiketti;
 • oskab keelereegleid rakendada, koostada korrektset teksti, tööalaselt suhelda;
 • teab vene keele reegleid, suhtlusreegleid ja rakendab neid kõnes ja kirjas;
 • omab suuremat keelelist vabadust ametialases suhtlemises

Õppesisu:

 • Auditoorne osa 40 tundi

Vene keele grammatika

Arvsõnad

Isikulised asesõnad

Viisakusväljendid ja nende kasutamine

Küsimuste esitamine

Erialane terminoloogia

Organisatsioonide nimed, nende lühendid

E-kiri (koosoleku kutse, teade, õnnitlus, tänukiri)

Suhtlemine tööl

Telefonisuhtlus. Telefonietikett

Suhtlemine klientidega

 

 • Praktiline osa 40 tundi

Amet ja keel. Kirjakeel

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud

Praktilised suulised ja kirjalikud harjutused

Päringute tegemine. Infootsing

Kutsete, teate, õnnitluste koostamine, tänukirjade tekstide koostamine.

Õppemeetodid

Loeng, vestlus, tõlkimine, kuulamine,  grammatika  harjutused, rollimängud

Õppekeskkond

Koolitus toimub keeleklassis, kus on olemas arvuti, kuulamiseks seadmed, salvaestamiseks tehnika, õpetaja valmistatud õppematerjalid vene keele omandamiseks.

Õppematerjalid

Irina Porohnja koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 70% koolitusel osalemine

Hindamine mitteeristav. arvestatud/ mittearvestatud

Õpiväljundid on saavutatud kui testis 60% õigeid vastuseid

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui ei, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Irina Porohnja- kõrgharidusega pedagoog,  Võrumaa Kutsehariduskeskuse üle 5 aasta kogemusega vene keele koolitaja täiskasvanute koolitusgruppidele

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-postil merle.vilson@vkhk.ee. tel.: 785 0818

Õppekava

Registreerumine


 

 

Sulge

18september
Kohaliku Omaalgatuse projekti kirjutamine

Läheneb Kohaliku Omaalgatuse projekti kirjutamise tähtaeg.

Tule õpi, kuidas kirjutada head projekti.

Teemad:

 • Mis on projekt? Aitab kaasa arusaamisele, et projektitaotlus ei ole lihtsalt raha küsimise palvekiri
 • Rahastaja ja taotleja eesmärgid. Kas on mõistlik üldse taotlust esitada?
 • Parimad praktikad ja näpunäited. Küsimused-vastused

Praktilised harjutused asjakohase fookuse sättimiseks ja sobiva väljenduse leidmiseks

Aeg: 18. septembril kell 14.30- 16.45

Maksumus: 20 eurot ühele osalejale

 Õppekava

Registreerumine

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse projektide koostamise, juhtimise ja finantseerimise  koolitaja Haimar Sokk

Sulge

18september
Pehme mööbli restaureerimine

Eesmärk: Oskus restaureerida pehmet mööblit 

Aeg: September: 18,19,20,25,26,27; Oktoober: 2,3,4,29,30,31; November: 5,6,7,8 kell 16.00-20.00

Õppe sisu:

Teooria 20 tundi

Ohutustehnika. Karkassi ettevalmistamine

Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine

Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)

Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine

Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne ) õmblemine

Karkassi polsterdamine

Toote monteerimine

Praktika 60 tundi
Karkassi puhastamine- vana pealisriide eemaldamine, vedrude vahetus
Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine
Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)
Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine
Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne ) õmblemine
Karkassi polsterdamine
Toote monteerimine
 

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub puidutehnoloogia õppetöökojas,  kus on olemas tööpingid, õmblusmasin, seadmed, töövahendid, tööriistad, õppevahendid pehme mööbli valmistamiseks ja polsterdamiseks.

Koolitajad: Ene Väär- ettevõtja pehme mööbli restauraator, 15 aastase kogemusega pehme mööbli restaureerimise koolituste läbiviija; Andrus Luts- puidutehnoloogia alane kõrgharidus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia eriala kutseõpetaja, kogemusega täiskasvanute koolituste läbiviija puidu tehnoloogia ja pehme mööbli restureeimise valdkonnas

Täpsem info ja koolitusel registreerumine: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

19september
Inimeste juhtimine puiduettevõttes (esmatasandi juhtidele)

Täienduskoolitus toimub Erasmus+ projekti "Skilled Up" puidusektori töötajate arenguprogrammi raames.

Koolituse eesmärk: puiduettevõtte esmatasandil inimeste juhtimisoskuste ja teadmiste omandamine,

majandus- ja tööturualase teadlikkuse tõstmine ning meeskonnatööks suhtlemisoskuste arendamine.

Koolitus toimub 19.09 - 12.12.2019.a.  Võrumaa Kutsehariduskeskuses, kompetentsikeskuses Tsenter.

Õppekava

Registreerumine

Arenguprogrammi info:

projektijuht Astrid Org

tel 5283552

e-post: astridorg@gmail.com

Sulge

22september
Sündmuste korraldus ja mänguõpetus- täienduskoolitus majutus- ja turismiettevõtjatele

Eesmärk: Oskused terviklikult hea ürituse korraldamiseks ja läbiviimiseks

Sihtgrupp: Turismiettevõte töötajad ja asutuste ürituste korraldajad. Kogemus ürituste läbiviimisel.

Maht:  20 tundi, millest 6 ak tundi teooria ja 14 ak tundi praktika

Õpiväljundid:

 • Valmistab ette territooriumi, ruumid ja vahendid sündmusteks ja vaba aja tegevuste läbiviimiseks

 • Tutvustab ja viib läbi seminari/konverentsi korralduse ja vaba aja tegevused

 • Oskab läbi viia erinevatele sihtgruppidele aktiivtegevusi (mängud, viktoriinid, jne)

Õppe sisu:

 • Teooria 6 tundi
  Territooriumi, ruumide ja vahendite ettevalmistamine sündmusteks
  Konverentsi või seminari ettevalmistus
  Kohvipauside ning toitlustuse korraldus
  Vaba aja ja mängude ettevalmistamine
 • Praktika 14 tundi
  Territooriumi ja ruumide ettevalmistus
  Eelarve koostamine
  Konverentsi, kohvipauside ja toitlustuse korraldus
  Vaba aja tegevuste läbiviimine
  Osaleb tegevuste läbiviimisel, järgides tegevuste plaani
  Jälgib osalejaid, tagab usaldusväärse õhkkonna, vajadusel suunab külastajaid
  Mängureeglite kehtestamine ja tutvustamine ning mängude läbiviimine
 • Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpperuumides, kus on vajalik esitlustehnika ja tingimused video tegemiseks ning  õppematerjalid. Võimaluse korral  üks päev toimub õuesõppena.

Koolitaja Viibeke Turba- haridusteaduste magister, Võrumaa Kutsehariduskeskuse turismi- ja toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kogemustega täiskasvanute koolitaja tase 6,  mentor Tartu Ülikooli tudengitele, kutseõpetaja tase 6,  hotelliteenindaja tase 4

 

Õppekava

/Grupp on komplekteerunud

 

 

Sulge

26september
Praktikajuhendamine ettevõttes

ESF projekti 2014 - 2020.1.05.18 -0375

raames toimub praktikajuhendajate koolitusseminar

26. - 27.09.2019.a. Pühajärve Spa Hotellis.

Koolituse eesmärgiks on praktikajuhendajate teadmiste ja oskuste arendamine kutseõppeasutuste õppekavas sätestatud nõuete täitmiseks ja õpiväljundite saavutamiseks, tagasisideks ning hindamiseks ning praktikaettevõtte, kooli ja praktikandi koostöö ning ühtse praktikasüsteemi arendamiseks.

Sihtgrupp: kooli ja ettevõtete ning asutuste praktikajuhendajad

Koolitajad:

Riina Randmaa - õppedirektor, haridustase: magistriõpe, kutsemagister (infotehnoloogia), teeninduse ja tehnoloogia valdkonna juht

Mehis Adamson - kutseõpetaja, haridustase: magistriõpe, teadusmagister (MSc, Tartu Ülikool, õigusteadus)

Indrek Saar - juhtivõpetaja, haridustase: magistriõpe, kutsemagister (Tallinna Ülikool)

Arvi Lokk - juhtivõpetaja, haridustase: magistriõpe, kutsemagister (Tallinna Ülikool)

Matti Timmermann - koolitaja, haridustase: kõrgharidus (Tallinna Tehnikaülikool), mehaanikainsener, Tarkon AS personaliosakonna juht ning Kutsekoda, kutsekomisjoni liige ja ettevõtja.

Alari Kulljus - koolitaja, haridustase: kõrgharidus (Tallinna Tehnikaülikool),  koolitaja, ekspert ja nõustaja, ettevõte  CAD4Wood OÜ.

 

 

Õppekava

Registreerumine

Info ja registreerimine:

projektijuht Terje Kruusalu

tel 56905389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

27september
Metallitöötleja (koosteluksepp- keevitaja)

Õppe kogumaht on 976 tundi, millest kontaktõpe koolis on 640 akadeemilist tundi ning praktika ettevõttes 336 tundi.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Koolituse sihtrühm on pikaajalised (vähemalt 12 kuud) töötud.

Õppetöö alustamiseks nõuded puuduvad.

Õppe eesmärk:

Koolituse läbinu omandab toorikute ettevalmistamise, detailide mõõtmise, märkimise, töötlemise ja metallkonstruktsioonide koostamise ning valmistamise oskused, kasutades keevitus-, metallilõike- ja tõsteseadmeid, elektrilisi ja mehaanilisi käsitööriistu ning muid vahendeid.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • oskab lugeda tehnilist dokumentatsiooni;
 • tunneb masinaehituses kasutatavaid konstruktsiooni- ja keevitusmaterjale, nende tähistusi ja omadusi;
 • valdab lukksepatööde tehnoloogiat;
 • valmistab ette koostusid keevitamiseks;
 • teostab lihtsamate metalltoodete nurk- ja põkkliidete keevitamist vähemalt asendis PF kasutades MIG/MAG seadmeid (keevitusprotsess 135  ISO 4063 järgi);
 • teostab keevisõmbluste visuaalset kontrolli.
   

Õppesisu:

Kontaktõpe koosneb kahest moodulist: üldettevalmistav ja eriala toetav moodul (vt lisa). Üldettevalmistav moodul:

 • Koostelukksepa alusteadmised

Eriala toetav moodul:

 • Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine
 • Rakised ja koostamine
 • Mõõtmine ja keevisliidete kontrollimine
 • Troppimis- ja teisaldustööde tegemine
 • Keevitamise alusteadmised
 • Poolautomaatkeevitamine ja detailide järeltöötlemine
 • Eriala praktika

Õppemeetodid:

Loeng, probleemülesannete lahendamine, praktiline töö õppetöökojas, video vaatamine ja analüüsimine

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid:

Õpingute lõpetamiseks sooritataval eksamil hinnatakse teadmisi (test) ja praktilisi oskusi (praktiline töö).

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Teadmiste test

Positiivseks soorituseks on vaja vähemalt 60 % õigeid vastuseid

Praktiline töö etteantud joonise alusel

Töö loetakse sooritatuks kui see vastab joonise tehnilistele nõuetele ja tööohutuse osas on antud positiivne hinnang

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: 

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.

Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Tehniline haridus mehaanika või metallide töötlemise alal, rohkem kui kolmeaastane praktiline töökogemus nimetatud valdkonnas ja  täiskasvanute koolitamise kogemus.

Janis Tigas- Võrumaa  Kutsehariduskeskuse metallitehnoloogia valdkonna kutseõpetajata, lehtmetalli töötlemispingi operaator tase 4 ja

4 aastane töökogemus täiskasvanute koolituses koolitajana;

Aivar Kalnapenkis- Võrumaa Kutsehariduskeskuse metallitenoloogia valdkonna kutseõpetaja, stazeerinud Euroopas, koolitaja kogemus üle 20 aasta keevituse vallas

Lisa 1 Õppekava õppe maht teemade kaupa

Teema

Tunde

Koostelukksepa alusteadmised

104

Detailide ja koostude ettevalmistamine ja koostamine

104

Rakised ja koostamine

52

Mõõtmine ja keevisliidete kontrollimine

104

Troppimis- ja teisaldustööde tegemine

34

Keevitamise alusteadmised

57

Poolautomaat keevitamine ja detailide järeltöötlemine

185

Praktika ettevõttes

336

Kokku:

976

Õppekava:

 

 

Sulge

30september
Kliendi nõustamine müügiprotsessis

Täienduskoolitus kliendi nõustamisest müügiprotsessis.

Koolitusel läbitakse järgmised teemad:

Kliendikeskne teenindus

Kliendi ootused müügiprotsessis

Müügitehnikate valik

Isiklik müük

Müügijärgne teenindus

Meeskonnatöö kliendi nõustamisel

Tagasiside ja eneseanalüüs

Koolitaja: Ere Laidver

Koolitus toimub 30.09, 07.10 ja 14.10 kl 8.30 - 15.00

Koolitusele registreerumine

Õppekava lühiandmed

Sulge

30september
Projektide koostamine, finantseerimine ja juhtimine

Eesmärk Omandada oskused projektide koostamiseks, finantseerimiseks ja juhtimiseks

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 100 akad. tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu  60 akad. tundi praktiline töö)

Aeg: 30.09. – 02.12.2019 kell 9.00- 16.00 Esmaspäevad

Sept: 30, Okt.: 7,14,21,28, Nov.: 4,11,18,25, Dets.: 2

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Ettevõtjad ja töötajad ( projektijuhid, kontoritöötajad, personalijuhid,  kellel on  vajalik tegeleda projektitööga ja puuduvad nõuetekohased teadmised ja oskused).

Grupi suurus: 10  inimest

Õppe alustamise nõuded:  Kuulumine sihtgruppi

Õpiväljundid:

 • teab projekti tunnuseid ja eristab projekti osade hierarhiat
 • oskab sõnastada probleemi/vajadust ja formuleerida sellele vastavad eesmärgid
 • saab aru enamikes taotlusvormides esitatud nõuetest ja terminoloogiast, oskab otsida ja leida rahastusallikaid
 • on suuteline koostama tavaprojekti või projektitaotlust

Õppe sisu:

 • Auditoorne töö: 20 tundi

Pojektitöö olemus ja erinevus korralise tööst ning püsirahastusest. Plussid ja miinused

projekti erinevad kategooriad ja projekti iseloomustavad tunnused

Probleemide tuvastamine ja eesmärkide sõnastamine

Huvigrupid ja töö nendega

Ideede genereerimine, erinevad meetodid

Loogiline maatriks, tegevuskava, ajakava ja eelarve koostamine

Meeskond ja projektijuht,

Parimad praktikad

Projekt kui rahastuse taotlemise vorm, doonorite erinevad nõuded

Taotlusprojektide vormistamine ja aruandlus. Projektide hindamine.

Võimalike rahastusallikate leidmine

Projektide juhtimine

 

 • Praktiline töö : 60 tundi

Probleemide tuvastamine ja sõnastamine abistava meetodiga (probleemipuu, ajurünnak vmt) 

Projektimeeskondade koostamine, eesmärkide seadmine ja ülesannete jagamine

Rollimäng – projekti juhtimine

Projektide esitlemine, hindamine ja tagasiside andmine kaasõpilastele

Praktiline töö toimub läbivalt projektimeeskondades

 

 • Iseseisev töö 20 tundi

Projekti koostamine osade kaupa

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Haimar Sokk, kõrgharidus, kogemusega projektide hindaja ja täiskasvanute koolitaja ning  nõustaja projektide koostamisel, finantseerimisel ja juhtimisel

Koolituskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone ruum 210

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eriala klassides, arvutiklassides ja seminariruumides,  kus on olemas vajalik tehnika, õppematerjalid koolituse läbiviimiseks

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

 

Sulge

01oktoober
Hapendamine on tervislik ja trendikas

Eesmärk: Oskus tervislikult ja trendikalt köögi- ja puuvilju ning seeni töödelda- hapendada

Maht: 3  tundi

Aeg: 01.10. 2019 kell 16.00- 18.15

Õpiväljundid:

Oskab hapendada köögivilju, seeni ja puuvilju

Teemad:

Hapendatud punane peakapsas

Hapendatud tomatid

Hapendatud peet

Hapendatud kõrvits

Hapendatud õunad

Hapendatud metsaseened

Hapendatud köögiviljasalat

Maksumus: 20 eurot ühele osalejale sularahas vahetult enne koolitust

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna koolitaja Renate Hirschon, kokk tase 5, kogemusega toitlustuse valdkonna täiskasvanute koolituste läbiviija

Koolitusel osalemise lõpus väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta

Täpsem info: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

03oktoober
Eesti keel

Eesmärk Valdab toitlustuse ja kokanduse alast sõnavara ja suhtleb igapäevatööl eesti keeles

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest 80 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 40  akad. tundi praktiline töö)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Vene keele baasil eesti keele õpe, toitlustuse valdkonnas. Tunneb eelnevalt ladina tähestikku.

Individuaalõpe või kaks inimest grupis

Maksumus: 2000,00 eurot ühele osalejale

Õpiväljundid:

 • teab ja tunneb oma tööalast sõnavara ja põhitermineid
 • oskab end mõistetavaks teha ja rääkida (tase A1/A2)
 • mõistab kuuldud ja loetud teksti
 • oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti

Õppesisu:

Auditoorne töö: 40 tundi

Enda tutvustamine

Minu haridustee, töö ja hobid

Minu töökoht ja amet

Ettevõte ja asutus

Tööalane sõnavara ja terminoloogia

Suhtlemine ja koostöö

 

Praktilised tööd: 40 tundi

Praktilised harjutused auditoorse töö teemadel

Valiklugemine, info leidmine ja vahendamine

Lünktekstid, analüütilised tekstid

Lihtsamate tekstide ja dokumentide koostamine

Suuline suhtlemine

 

Õppemeetodid

Vestlus, lugemine, praktiline töö- harjutused, ülesanded, lünktekstid, kuulamine, dialoogid

Õppekeskkond: Võrumaa Kutsehariduskeskuse keeleõppe klass, kus olemas õpikud, arvuti ja esitlustehnika, kuulamiseks vajalikud õppevahendid.

Õppematerjalid

Kaja Vodi koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Praktilised harjutused (test, vestlus,

lugemis- ja kuulamisülesanne, dialoog,

rollimäng)

Õppija läbib praktilised harjutused täies

mahus, kõik õpiväljundid on

saavutatud.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui ei, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Kaja Vodi- Kõrgharidus- eesti keele filoloog, Võrumaa Kutsehariduskeskuse eesti keele kutseõpetaja, koolitaja kogemus üle 20 aasta, kogemusega koolitaja täiskasvanutele nii grupi- kui individuaalkoolitustel

Õppekava

Registreerumine

Sulge

03oktoober
Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFILUS, PROFINET)

Eesmärk Omandada oskused tööstuskontrollerite programeerimise osas

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on 80 akad. tundi, millest  80 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu  60 akad. tundi praktiline töö)

Aeg03.10.-26.11.2019 T, N kell 16.00- 19.45

Oktoober 3,8,10,15,17,22,24,29,31; November: 5,7,11,14, 19,21,26

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eelistatud on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.

Elektrikud, automaatikud, mehhatroonikud, mehaanikud ja teised töötajad

Grupi suurus: 8 osalejat

 

Õpiväljundid:

 • Paigaldab ja programmeerib programmeeritavaid loogika kontrollereid
 • Loob andmeliiklust kontrollerite ja muude tööstusautomaatika seadmete vahel

Õppe sisu:

 • Teooria 20 tundi

Kontrollerite ehitus

Tööstuskontrollerite programmeerimise keskkonnad

Andmeside protokollid(MPI, PROFIBUS, PROFINET)

Signaalide protokollid

Kontrollerite sarja S7(Firma SIEMENS) programmeerimine „STEP7“  tarkvara keskkonnas

 • Praktika 60 tundi

Silindrite koostamise automatiseeritud tootmisliini  programmeerimine ja seadistamine.

Töö nr 1 MPS „Distribution Station“ programmi koostamine, Töö nr 2 Kontrollerisse laadimine ja häälestamine,  Testing Station, Töö nr 3 Andmevahetus jaamade vahel kasutades MPI Profibus protokolle

Õppekeskkonna kirjeldus: õppetöö viiakse läbi mehhatroonika  laboris kus on seadmed ja vahendid ning õpetaja koostatud õppematerjal teooria ja praktiliste tööde läbiviimiseks

Koolitaja: Viktor Dremljuga- kõrgharidus mehhatroonika valdkonnas, Võrumaa Kutseharariduskeskuse mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja, Eestis tunnustatud valdkoona kutseõeptaja ja ettevõtjate nõustaja

Koolituse lõpus õpiväljundite saavutanule väljastatakse tunnistus

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-post: merle.vilson@vkhk.ee. tel.: 785 0818

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

07oktoober
Tehniline joonestamine

Eesmärk: Puuduva  või aegunud kvalifikatsiooniga puidu- ja metallivaldkonnas töötavate inimeste kvalifikatsiooni tõstmine tehnilise joonestamise osas

Sihtgrupp: Metallitööstuses, puidutööstuses, ehituses projektidega ja projekteerimisega seotud töötajad. Täiskasvanud arvuti algoskused omandanud inimesed, kes on madala konkurentsivõimega ning soovivad omandada või vajavad tööülesannetest lähtudes masinjoonestamise jooniste lugemise oskust, selle tehnoloogiat ja soovivad saada tarkvarast põhjalikumat ülevaadet. Optimaalne grupi suurus 12 inimest.

Maht:   40  tundi

Aeg:  07.10.-30.10.2019

Oktoober: 7,9,14,16,21,23,28,30

Koolitaja:   Puidutehnoloogia alane kõrgharidus,   Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõeptaja Lauri Tasso, CNC töötlemispingi operaator tase 4 

Õpiväljundid:

Tunneb tasapinnalist tööruumi

Loob detaile ja vaateid mõõtkavas

Koostab detailidest sõlmesid

Õppesisu

Sissejuhatus ainesse

Tööriistad ja töölaud

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas

Detailse kujundi loomine

Modifitseerimiskäsud

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine

Jooniste keskkond ja mudelruum

Mõõdud, dimensioonid, tabelid

Kirjanurk ja mõõtkava

Jooniste printimine ja konvertimine

Õppemeetodid

Miniloeng, praktiline töö- jooniste koostamine arvutiklassis koos aruteluga

Õppekeskkond

Õpe viiakse läbi arvutiklassis, kus võimalik kasutada juhendmaterjale ja koostada juhendamisel jooniseid

Õppematerjalid

Lauri Tasso koostatud  õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Osalema peab vähemalt 80% tundides ja hindmaine on mittehindeline: arvestatud/ mittearvestatud

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium


Praktiline töö- joonise koostamine detailist


Praktiline töö joonise koostamine- vastab õpiväljunditele

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kui õpiväljundid on saavutatud väljastatakse kooli tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavuta väljastatkse tõend koolitsel osalemise kohta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818

 

Sulge

09oktoober
Ilupõõsaste kujundamine ja hooldamine

Täienduskoolitus ilupõõsaste liikidest, ilupõõsaste kasutamisest haljastuses, liigitamisest haljastamisel, istutamis- , hooldamis- ja kujundusvõtetest, ilupõõsaste lõikamisest.

Koolituse ees,ärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine ilupõõsastest, erinevate liikide kasutamisest, kujundamisest ja hooldustöödest.

Koolitus toimub 9. ja 23. oktoobril kl 16.30 - 19.30.

Koolitaja: Reet Lohuväli -  Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, haridustase: kõrgharidus (bakalaureus, Eesti Maaülikool 1991), kesk - eriharidus (1986.a. maastikukujundaja eriala, Jäneda Sovhoostehnikum), täiskasvanute koolitaja kogemus üle 5 aasta.

Registreerumine

Õppekava

Info: Terje Kruusalu, tel 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Sulge

09oktoober
Munavalge keedukreemi (sefiiri) valmistamine

Eesmärk: Omandada oskus munavalge keedukreemi valmistamiseks

Maht: 3 tundi

Õpiväljundid:

 • Teab toiduaineid, millest valmib munavalge keedukreem
 • Oskab valmistada munavalge keedukreemi
 • Oskab kasutada pritsimistehnikat

Koht: Koolitus toimub 9. oktoobris Väimelas Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis/ teenindusklassis kell 16.00-18.15

Koolitaja Liilia Raik, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, kogemusega täiskasvanute koolitusgruppide koolitaja, kondiiter tase 4, pagar tase 4

Maksumus ühele osalejale 20 eurot sularahas vahetult enne koolitust

Koolituse lõpus väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta

Täpsem info: tel.: 785 0818, e-post:merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine koolitusele

Sulge

15oktoober
Ökoturismi toodete arendus ja digiturundus

Täienduskoolitus turismiettevõtete töötajatele ökoturismi toodete arendusest ja digiturundusest.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
Säästev areng turismiettevõtluses
Toodete ja teenuste mõju keskkonnale
Eesti ökotooted ja –teenused ning pakkumine sihtturgudele

Praktiline ökotoote või teenuse arendamine

Sihtrühmade ja –turuanalüüs

Digiturundus- ja müügikanalid: Mobiil Kodulehekülg (veebiturundus – n visitestonia.com, puhkaeestis.ee)
Internet, internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram)
Tutvumine parimate praktikatega ökoturismi toodete ja teenuste arendamisel (Soomaa, Setomaa, Saaremaa jt) ettevõtetes. Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine
Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis
Koolitaja: Aivar Ruukel, ettevõtte Karuskose OÜ juhataja, haridustase: magistriõpe, (kutsemagister EMÜ 2011),  Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži lektor, pikaajaline kogemus (üle 15 a.) koolitaja ja ettevõtjana.

Koolitus toimub 15. ja 16.oktoobril, 28. ja 29. oktoobril ning 13.novembril 2019.a.

15.oktoobril kl 11 - 18, 16.oktoobril kl 9 - 16.15,

28.oktoobril kl 11 - 18, 29.oktoobril kl 9 - 16.15,

13.novembril kl 11 - 18.

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuses Tsenter (Pärna tee 1).

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

22oktoober
Vene köök: pelmeenid, pirukad, plaadikook

Eesmärk: Omandada oskused vene köögi toidukultuurist

Õpiväljundid:

 1. Teab vene köögi toidukultuuri eripära.
 2. Oskab valida toiduained pelmeenide, pirukate ja plaadikookide valmistamiseks.
 3. Valmistab pelmeene, pirukaid ja plaadikooki

Õppesisu:

Valmistame pelmeene, teeme pirukaid ja plaadikooki ning maiseme kõike koos ühises lauas. Inara Luigas räägib meile vene toidukultuurist ja oma ettevõttest ning seal pakutavast heast paremast.

Maht: 3 tundi

Aeg. 16.00-18.15

Maksumus: 20 eurot ühele osalejale ühele osalejale, maksmine e- arve alusel või sularahas vahetult enne koolituse algust.

Koolituskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköök/ teenindusklass

Koolitaja:  Inara Luigas- ettevõtja (seto- ja vene köögi  toitude pakkuja ja propageerija) , koolitaja

Koolituse lõpul väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta

Täpsem info: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

24oktoober
Leivakoolitus

Eesmärk: Oskus ise küpsetada leiba

Õppesisu: Valmistame koos koolitaja  taigna, küsetame ja maitseme sooja maitsvat leiba. Kaasa saad taigna, et kodus perele küpsetada soe ja lõhnav leib.

VÕTA KAASA leivavorm!

Koolituse maht 3 tundi, aeg kell 16.00-18.15

Maksumus: 20 eurot ühele osalejale, maksmine e- arve alusel või sularahas vahetult enne koolitust

Koolituskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköök/ teenindusklass

Koolitaja: Renate Hirschon- Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kokk tase 4

Koolituse lõpus väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Täpsem info: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

31oktoober
Toiduhügieen

Eesmärk: Teab toiduhügieeni nõudeid ja võib töötada toitlustusasutuses

Sihtgrupp: toitlustusasutuste töötajad

Maht: 6 tundi + eksam

Aeg: 31.oktoober, 2019 kell 14.00- 18.30

Õppesisu:
I OSA
1.Toiduhügieen ja toiduhügieeni põhimõtted
2.Toiduhügieeni määravad tegurid
3.Toidu füüsikaline, keemiline ja bioloogiline saastumine
4.Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid
Test
II OSA
5.Toiduainete säilivuse parandamine
6.Toidumürgistused
7.Isiklik hügieen
Test
III OSA
8.Puhastamine ja desinfitseerimine
9.Toitlustusettevõttes esinevad kahjurid
10.Enesekontrolli põhimõtted
11.Kasutatud allikad
Eksami sooritanutele väljastatakse tunnistus

Koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse peahoone, kogunemine fuajees

Koolitaja : Võrumaa Kutsehariduskeskuse pikaajalise kogemusega toitlustus- ja majutuse valdkonna kutseõpetaja, haridusteaduste magister,  Kaja Rahu

Maksumus: 30 eurot ühele osalejale. Maksmine garantiikirja alusel e- arvega või vahetult enne koolitust sularahas.

Koolituse lõpus kui õpiväljundid on saavuatud, väljastatakse tunnistus.

Täpsem info tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

04november
Keevitaja täienduskoolitus (käsielektroodkeevitus MMA)

Eesmärk: Võimaldab erialase hariduseta töötajate kvalifikatsiooni tõsta ning paraneb töötulemus ja töö efektiivsus. Annab oskused, et sooritada keevitaja kutseeksam.

Sihtgrupp: Kogemusega töötud, kes soovivad kandideerida tööle metalliettevõttesse, töötavad keevitajad, kel puudub erialane haridus või on aegunud kutsetunnistus ja soovivad teha eriala kutseeksamit. Grupi suurus 10 inimest

Maht:   40  tundi

Aeg: 04.11.- 27.11.2019 kell 16.00-19.45

November: 4,6,11,13,18,20,25,27

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis- kõrgharidus tehnoloogia valdkonnas,  Võrumaa Kutsehariduskeskuse  metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja, stazeerinud Euroopa Liidus ja Eesti ettevõtetes, koolitaja kogemus üle 20 aasta

Koolituse lõppedes:

1. Oskab valmistada ette töökoha, seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele,

2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart, WPS) ning vajadusel korrigeerib keevitusseadme režiime.

3. Lõpetab tööprotsessi, kontrollib töö teostust etteantud tehnilistele nõuetel ja teostab vajadusel defektide parandused.

4. Jälgib töö teostamisel ohutustehnika, keskkonnaohutuse nõudeid

Õppe sisu:

Teooria 10 tundi

1. Töö- ja tuleohutus keevitustööde teostamisel.

2. Seadmete tööpõhimõtted ja elektrotehnika alused.

3. Erialased tehnilised dokumendid , joonised ja nendel kasutatav tingmärkide süsteem.

4. Töökoha, detailide ettevalmistamine keevitustööks.

5. Seadmete seadistamine etteantud režiimile, keevitustööde teostamine ja tulemuse kontroll.

6. Keskkonna ja jäätmemajanduse reeglite järgimine.

Praktika 30 tundi

1. Töökoha, detailide ettevalmistamine keevitustööks.

2. Seadmete seadistamine etteantud režiimile, keevitustööde teostamine ja tulemuse kontroll.

3. Arvestustöö

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolil olemas interaktiivsete seadmetega varustatud loengute klassid.

Koolil olemas vajalik metallitöökoda koos keevitusbokside ja keevitustöödeks vastava sisustusega ja õppematerjalidega

Koolituse lõpus õpiväljundite saavutamisel väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavuta, väljastatatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

05november
APJ lehtmetalli töötlemispingi operaatori ettevalmistus kutseeksamiks - osakutse laserlõikepinkide operaator

Täienduskoolitus APJ laserlõikepinkide tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.
Koolitaja: Jaanis Tigas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, haridustase: kõrgharidus (õppeaeg 5 ja enam aastat), mehaanikainsener, täiskasvanute koolitaja (mehhaanika ja metallitöö õppekavarühm), lehtmetalli APJ painutuspinkide operaatori kutse (tase 4).

Koolituse maht: 80 tundi

Koolituse aeg:  18.11 - 17.12.2019

18.11, 26.11, 27.11, 03.12, 05.12, 10.12, 12.12 ja 17.12 kl 8.30 - 15.45

Koolitusele registreerumine

Õppekava

Täpsem info: Terje Kruusalu

tel 56905389 või 7850817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

 

Sulge

05november
Piparkoogitaigna ja sellest piparkoogimaja valmistamine

06november
Isadepäeva maiustuste valmistamine koos lastega

Eesmärk: Oskus valmistada isale üllatus isadepäevaks- lapsel omavalmistatud maiustus

Õppe sisu: Valmistame koos lastega koolitajaga (kutsega kondiiter tase 4 ja pagar tase 4) Liilia Raigi juhendamisel toredaid maiustusi. Pärast maitseme neid ja saate koju kaasa retseptid.

Maht 3 tundi

Aeg: 6. novemebr 2019 kell 16.00-18.15

Maksumus: 20 eurot täiskasvanule ja alates 7 aastane laps. ( Ühe lapsevanemaga koos üks kuni 6 aastane laps tasuta)

Maksmine sularahas vahetult enne koolituse algust.

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis/ teenindusklassis

Täpsem info ja registreerumine: tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Koolituse lõpus väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

11november
Puidupingioperaator (tase 3) ettevalmistus kutseeksamiks

Eesmärk: Omandab oskused puidupingioperaatori kutseeksami sooritamiseks

Sihtrühm: kogemusega puidu valdkonna töötajad või endised töötajad puiduvaldkonnas, kel puudub puidupingioperaatori kutse ja on soov edaspidi omandada kutse.

Maht:  40 tundi (10 tundi teooriat ja 30 tundi praktikat)

Aeg: November: 25,28; Detsember: 2,3,4,9,10,11

Õpiväljundid:
Oskab korraldada oma tööd ning järgib töö kohal töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid
Seadistab puidutöötlemise pinke, arvestades nende tööpõhimõtteid, detailide
lõiketöötlemise re?iime ja materjalide omadusi
Valmistab puidust ja puidupõhistest materjalidest puidutööpinkidel toorikuid ja
detaile, arvestades materjalide omadusi ja nende masintöötlemise tehnoloogiat

Õppesisu:

Teooria: 10 tundi

Puidupingioperaatori (tase 3) kutsestandard ja kutseeksami korraldus ning nõuded

Töötervishoid, töö- ja keskkonnaohutus ettevõttes ja töökohal

Erialane terminoloogia

Puitmaterjalid ja nende kvaliteet

Lõikeinstrumendid

Mööbli ja puittoodete joonestamise alused

Praktika:  30 tundi

Masinprojekteerimine

Tehnoloogia

Puidutöötlemispinkide seadistamine

Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemispinkidel, järgides tehnilises dokumentatsioonis

olevaid nõudeid

Koolituskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia töökoda koos puidupinkide, seadmete ja õppematerjalidega.

Koolitajad: Arvi Lokk- Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidu- ja ehituse valdkonna juhtivõpetaja tehnoloogia alane kõrgharidus, kutsemagister, kogemus koolitajana üle 20 aasta, kutseõpetja tase 7;  Andrus Luts- Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, tehnoloogia alane kõrgharidus,  puidupingioperaator tase 3, kogemus täiskasvnute koolitajana üle 20 aasta

Koolituse lõpus kui õpiväljundid saavutatud väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavuanud väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Täpem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee
Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

13november
Ühistöövahendid ja kontoritarkvara

Eesmärk: Arvutikasutaja töökeskkond  muub mugavaks, kasutades  ühistöövahendeid, mille tulemusena on  failid alati salvestatud ning varundatud. Tööd saab teha  mobiilselt ja väljaspool kontorit. 

Sihtgrupp: Töötajad, kelle töö on seotud arvutiga, kellel on  vajadus  kasutada uusi tehnoloogiaid ning ühistöö vahendeid, kus keskendutakse Google ja Hotmaili  pilveteenuste võimalustele.

Grupi suurus:  10-15  inimest

Aeg: November 13, 14, 21, 26, 27, kell 16.00-19.10

Õpiväljundid:

 • Oskab töökeskkonda enda jaoks sobivalt häälestada

 • Oskab paigaldada ja kasutada kontoritarkvara

 • Oskab kasutada ühistöövahendeid pilveteenust pakutavas keskkonna

 

Õppe sisu:

 • Teooria: 10 tundi

Töökeskkonna häälestamine

Kontoritarkvara paigaldamine ja kasutamine

Ühistöövahendid ja nende võimalused pilveteenust pakutavates keskkondades

 • Praktika: 10 tundi

Töökeskkonna häälestamine

Kontoritarkvara paigaldamine ja kasutamine (ninite.com lahenduse näol)

Ühistöövahendid ja nende võimalused pilveteenust pakutavates keskkondades

(Google Drive, OneDrive, Box jt)

Ühistöövahendid nutiseadmes ja nende turvalisus

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus viiakse läbi Võrumaa Kutsehariduskeskuse arvutiklassis, kuhu on paigaldatud

Windows 10 keskkond koos kontoritarkvaraga. Lisaks on võimalus kasutada Android

tahvelarvuteid, et muuta ühistöövahendite kasutamine mobiilseks.

Koolitaja: Indrek Saar- kõrgharidus It valdkonnas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT valkonna kutseõpetaja ja tehnoloogia valdkonna juhtivõpetaja, IT süsteemide spetsialist tase 4 ja kutseõpetaja tase 7

Koolituse lõpus kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui ei saavutanud õpiväljundeid väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

13november
Vahemere toidukultuur ja hispaania köök

Eesmärk: Omandada teadmised vahemere köögikultuurist ja põhilistest toitudest

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on  20 akad. tundi, millest 20 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 12 akad. tundi praktiline töö)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eelistatud  kursuse sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealisele elanikkonnale vanuses 50+.

Toitlustusasutuste töötajad (juhid, kokad, abikokad, turismitalunikud, cateringi pakkujad)

Grupi suurus: 10-12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Sihtgruppi kuulumine ja töökogemus

Koolituse aeg: November: 13,14, 20,21 õhtuti kell 16.00-19.45

Õpiväljundid:

 • Kirjeldab vahemere toidukultuuri eripärasid.
 • Tunneb vahemeremaade  toidukultuuri, iseloomulikke toite, tooraine kasutamise võimalusi ning  valmistusviise.
 • Valmistab ja serveerib Hispaania  toite ja jooke

Õppe sisu:

 • Auditoorne osa: 8 tundi

Vahemere toidukultuur

Tervislik vahemere toit

Kombed, söögikorrad, toiduained, toidu valmistamine

Oliivid- tüüpilised vahemeremaade road

 • Praktiline osa: 12 tundi

Pizza valmistamine

Pasta valmistamine

Paella valmistamine

Risotto valmistamine

Bouillabaisse valmistamine

Nizza salati valmistamine

Kreeka salati valmistamine

Moussaka valmistamine

Kuskussi valmistamine

Hummuse valmistamine

Jookide valmistamine  ja degusteerimine- maitsed ja sobivus erinevate toitudega

Õppemeetodid

Loeng, vestlus, praktiline töö köögis ja teenindusklassis

Koolitaja: Tiina Saar- erialane kesk- eri haridus kokana, Võrumaa Kutsehariduskeskus ekoolitaja, kokk tase 4, stazeerinud mitmel korral  Hispaanias jt vahemeremaades kokana.

Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Võrumaa Kutseharidusekuse õppeköögis, kus on olemas kõik pliidid, seadmed, nõud, lauakatmise vahendid, toiduained ja õpetaja koostatud õppematerjal.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818

Koolituse lõpus kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutanud, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta

Õppekava

Registreerumine

 

 

 

Sulge

14november
Puitmööbli restaureerimise baaskoolitus

Eesmärk: Omandada oskused lihtsamate puitesemete restaureerimiseks

Aeg: November: 14,18,20,21,25,27,28; Detsember: 2,4,5,9,10,11,12

Õpiväljundid:

 • Taastab lihtsamat puitmööblit (laud, tool, väike kapp) arvestades algupärast viimistlusviisi ja materjali

 • Dokumenteerib teostatud tööd nõuetekohaselt

 • Järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid

Õppe sisu:

 • Teooria
  Mööbliesemete areng läbi erinevate ajastute ja stiiliperioodide
  Eseme seisukorra uurimine ja hindamine
  Restaureerimise dokumenteerimine
  Puitmööbli restaureerimise põhitõed ja-võtted
  Töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõuded
 • Praktika
  Mööblieseme kahjustuse määramine
  Eseme osandamine ja pinna puhastamine
  Puitosade käsitsi viimistlemine

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õpe toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia õppeklassides ja puidutöökojas. Kus olemas kõik masinad, seadmed, töövahendid ja viimistlusvahendid ning õpetaja koostatud juhendid. Koolitusel osaleja võib kaasa võtta oma väikese puiteseme (tool, kapp, …) mille restaureerib.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Osalemine vähemalt 70% õppetöös ja kõik praktilised ülesanded on sooritatud. Hindamine mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud. Praktiline töö (restaureeritud ese) Töö teostatud vastavalt juhendile ja on ilus.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui ei, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Urmas Paulus- kõrgharidus puidutehnoloogia valdkonnas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia valdkonna kutseõpetaja, kogemustega puidutehnoloogia eriala  täiskasvanute koolituste läbiviija

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

18november
Paberist gigantlille valmistamine

Täienduskoolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine paberist gigantlillede valmistamisest - materjalidest, töövahenditest ja tehnoloogiatest. Koolitaja juhendamisel valmistatase üks suur roos - eraldi meisterdatakse vars, lehed, õie kroonlehed ja südamik.

Koolitus toimub 18. novembril 2019.a. kl 14.15 - 19.30

peahoones ruumis 313

Koolitaja: Riina Kikas, haridustase kesk-eriharidus, täiskasvanute koolitajana viinud läbi gigantlillede meisterdamise kursusi kaks aastat.

Ta on õppinud ja täiendanud ennast Peterburis ning omab vastavat sertifikaati. EV 100 raames toimus tema valmistatud lilledest isikunäitus Valgas.
 

Koolitusele registreerumine

Õppekava

 

Lisainfo: tel 56905389 või e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee


 

Sulge

18november
Efektiivsed suhtlemisoskused

Eesmärk Omandab edukaks suhtlemiseks head oskused

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on  20 akad. tundi, millest  20akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 12  akad. tundi praktiline töö)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eelistatud sihtgrupiks on: erialase hariduseta täiskasvanud; keskhariduseta täiskasvanud; aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kelle töö eeldab tulemuslikuks suhtlemiseks klientide ja koostööpartneritega täienduskoolitust

Grupi suurus: 10-12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Eraldi nõudeid pole. Koolitus on mõeldud kõigile neile, kelle töö  tulemuste saavutamiseks on oluline proaktiivne ja ennetav suhtlemine klientide ja koostööpartneritega

AEG: November: 18, 25; Detsember 2, kell 9.00-15.00 Koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomajas, ruum 216

Õpiväljundid:

 • analüüsib oma igapäevast suhtlemist pingelistes töösituatsioonides,
 • teadvustab enda vastutust ning rolli keeruliste suhtlemissituatsioonide juhtimisel,

Õppe sisu:

Teooria: 8 tundi/ Praktika 12 tundi

 • Suhtlemise peamised seaduspärasused ja efektiivsed suhtlemisoskused. Keerulised suhtlemissituatsioonid spetsialistide töös. /Enda suhtlemise tendentside teadvustamine ja analüüs.
 • Esmase kontakti eesmärgid ja eripärad. Hirmud ja barjäärid, mis takistavad kontakti loomist.
 • Viisakusvestluse olemus ja põhimõtted. Tehnikad, mille kasutamine aitab vestlusteks sobivalt valmistuda. /Viisakusvestluse praktiseerimine.
 • Probleemide ja konfliktide tekkimise põhjused.
 • Erinevate osapoolte vajadused. Enesekehtestamise olemus./  Enesekehtestamist nõudvad situatsioonid tööl, situatsioonide analüüs ja rollimängud.
 • Põhimõtted ja tehnikad, mille rakendamine aitab kaasa toimivate koostöösuhete loomisele.  /Ennetavate teadete kasutamise praktiseerimine.
 • Positiivsete ja tunnustavate sõnumite roll suhtlemisel ja/ praktiseerimine.
 • Ootuste väljendamine ning piiride seadmine./  Partneri koostöövalmiduse suurendamine.
 • Käiguvahetuse mõiste ja tehnika./  Praktilised harjutused
 • Enesekehtestamist eeldavate situatsioonide lahendamise praktikum koos tagasisidega.
 • /Video- situatsiooni mäng (etteantud ülesanne) ja analüüs
 •  

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse ärikorralduse eriala õppeklassides, kus on võimalus kasutada audiovisuaalseid vahendeid, teha video ülesvõtteid ja analüüsida videot nii individuaalselt kui grupile. Õpetaja koostatud õppematerjal, arvuti, projektor jm vajalikud õppevahendid.

Koolitaja:

Kadri Kõiv-  kadri@developdesing.eu; suhtlemistreener 7, täiskasvanute koolitaja 7, mitmekülgne kogemus suhtlemisoskuste õpetamisel täiskasvanutele. B.A sotsiaaltöös Tartu Ülikoolist

Koolituse lõpus kui õpiväljundid saavutatud, väljastatakse tunnistus. Kui õpiväljuneid ei saavutanud, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

 

Sulge

21november
Müürsepa (tase 4) ettevalmistuskoolitus kutseeksamiks

Täienduskoolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine müürsepa tase 4 kutseeksami

sooritamiseks ja kvalifikatsiooni omandamiseks.

Koolituse sihtgrühm: Ehitusettevõtete töötajad, kes ei oma vastavat kvalifikatsiooni, aegunud oskustega

või keskhariduseta töötajad.

Õppegrupi suurus: 8 - 10 inimest

Õpiväljundid:

Tunneb ehitusmaterjalide põhiliike, seinamaterjale, segude põhiomadusi ning segude valmistamise viise

Tunneb troppide, haardevahendite ning riputusvarustuse põhiliike, väikekaaluga raskuste ümbertõstmise ja ladustamise reegleid

Tunneb kivihoonete ja –ehitiste rajamisel kasutatavate osade ja koostiskonstruktsioonide põhiliike ning kivimüüri ja monteeritavate raudbetoonist koostekonstruktsioonide kvaliteedile esitatavaid nõudeid.

Oskab korraldada nõuetekohaselt töökoha ja ehitada joonistele ning materjalidele vastavat müüri 

 

Koolituse õppesisu:

Ehitusmaterjalide põhiomadused

Kivi- ja ühendusmaterjalide klassifikatsioon

Hoonete ja ehitiste klassifikatsioon

Ehitussegud

Kivimüüri elemendid

Müürsepa tööriistad ja vahendid

Tellisseinte müürimine

Räästade, rinnatiste, paisumisvuukide ehitamine

Müürsepa töökorraldus

Töökoha korraldamine

Üldteave betoonitöödest

Ohutustehnika nõuded ja tuleohutusmeetmed müürimis- ja betoontööde tegemisel

Müüri ehitus vastavalt joonistele ja materjalidele

 

Koolitus toimub 21. ja 27.novembril ning 4., 11. ja 16.detsembril kl 8.30 - 16.00

ehituse õppeklassides ja ehituslaboris.

Koolitaja: Andres Aruväli – ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühma õpetaja ja koolitaja, ehitusalane kõrgharidus ning kogemus koolitaja ja praktikuna üle 20 aasta, omab müürsepa (tase 4) kvalifikatsiooni ning on tunnustatud koolitaja ja ehitusettevõtete nõustaja.

Õppekava

Registreerimine

Täpsem info ja registeerumine:

Terje Kruusalu

tel 56905389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

 

Sulge

21november
Esinemisoskuste arendamine

Eesmärk Omandada esinemisoskused edukaks esinemiseks

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus

Õppe kogumaht on  30 akad. tundi, millest 20 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu  akad.12 tundi praktiline töö)

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Eelistatud sihtgrupiks on: erialase hariduseta täiskasvanud; keskhariduseta täiskasvanud; aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+,  kes vajavad täienduskoolitust esinemiseks kolleegide ja koostööpartnerite ees.

Grupi suurus:10-12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Sihtrühma kuulumine ja nõusolek videotreeningus osalemiseks

Aeg: November: 21, 28; detsember: 6, kell 9.00- 15.00, Koht: Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja, ruum 216

Õpiväljundid:

 • Teadvustab ettevalmistuse ning teadliku esinemisoskuste rakendamise mõju esinemise tulemuslikkuse kindlustamisel.
 • Valmistub esinemiseks, tuleb toime esinemisärevusega, kasutab enesekindluse saavutamiseks sobilikke võtteid.
 • Loob esinedes silmside kuulajatega, kontrollib tempot ja kasutab sõnumi ilmestamiseks sobival viisil žeste.
 • Mõistab visualiseerimise olulisust  ja leiab sobivaid viise enda sõnumi visualiseerimiseks (nt pabertahvel, fotod,  esitlusprogrammid jmt.).

Õppe sisu:

Teooria: 8 tundi

Peamised esinemisoskused: kontakti loomine auditooriumiga, oma kehakeele ja hääle kontrollimine esinemismulje loomiseks.

Esinemisärevuse kontrollimine.

Esinemise struktuur, sh veenev alustamine, informatsiooni esitamine ja lõpumulje loomine.

Esinemise ettevalmistamine.

Visuaalsete abivahendite, märkmete ja jaotusmaterjali kasutamine esinemisel. 

Praktika: 12 tundi

Esinemiskava koostamine

Esinemise ettevalmistamine

Esinemiseks abi- ja jaotusmaterjali ettevalmistamine

Enese ettevalmistus esinemiseks

Visualiseerimiseks valmistumine

Esinemine koos tulemuslikkuse tagasisidega kaaslastelt ja õpetajalt

Iseseisev töö: 10 tundi

Esitluse koostamine etteantud teemal

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse seminariruumis, kus on kõik vajalikud seadmed ja tehnika ning vahendid esinemise läbiviimiseks. Kasutatakse õpetaja koostatud õppematerjale

Koolitaja: Kadri Kõiv, suhtlemistreener 7, täiskasvanute koolitaja 7,  mitmekülgne kogemus  suhtlemisoskuste õpetamisel täiskasvanutele. B.A sotsiaaltöös Tartu Ülikoolist

Koolituse lõpus kui õpiväljundid saavutatud väljastatakse tunnistus, kui õpiväljundeid ei saavutanud, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818

Õppekava

Registreerumine

 

 

 

Sulge

25november
Puidupingioperaatori (tase 3) ettevalmistuskoolitus kutseeksamiks

Eesmärk: Omandatakse oskused puidupingioperaatori kutseeksami sooritamiseks

Sihtgrupp: Erialase hariduseta kuid töötavad või puiduettevõttes töötanud töötud ja kodused, kel plaanis sooritada kutseeksam puidupingioperaatori erialal.

Grupi suurus: 10 inimest

Maht: 40  tundi

Aeg:  25.11.-11.12,2019, kell 16.00- 19.45  8 õppepäeva, (a`5 akadeemilist tundi)

November: 25,28, Detsember: 2,3,4,9,10,11

Koolitaja: Arvi Lokk- Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutehnoloogia eriala kutseõpetaja

 

Teemad:

 • Töötervishoid, töö- ja keskkonnaohutus ettevõttes ja töökohal
 • Erialane terminoloogia
 • Puitmaterjalid ja nende kvaliteet
 • Lõikeinstrumendid
 • Mööbli ja puittoodete joonestamise alused
 • Masinprojekteerimine
 • Tehnoloogia
 • Puidutöötlemise pinkide seadistamine
 • Puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemine puidutöötlemise pinkidel, järgides tehnilises dokumentatsioonis olevaid nõudeid
 • Puidupingioperaatori kutsestandard ja kutseeksami korraldus ning nõuded
 • Õppekava:
 • Registreerumine:
Sulge

04detsember
Piparkoogitaigna ja sellest piparkoogimaja valmistamine

Õppesisu:

Toiduained piparkoogitaigna valmistamiseks

Piparkoogitaigna valmistamine

Piparkoogimaja mudeli koostamine

Piparkoogimajaks detailide küpsetamine

Piparkoogimaja komplekteerimine ja kokkupanek

Õppemeetodid

Loeng, vestlus, praktiline töö

Õppekeskkond

Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköök koos sealse õppematerjaliga- toiduained, seadmetega, töövahenditega, pliitide ja ahjudega

Õppematerjalid

Liilia Raigi koostatud õppematerjalid

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid

Hindamismeetod: praktiline töö: valmib piparkoogitaigen ja piparkoogimaja

Hindamiskriteerium: Taigen on maitsev ja piparkoogimaja valmistatud ning püsib koos

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kui õpiväljundid on saavutatud, väljastatakse tunnistus, kui ei, väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus Kogemustega Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja ja kutsega kondiiter, tase 4 Liilia Raik

Maksumus: 20 eurot ühele osalejale, mis sisaldab koolituse ja õppematerjalid

Õppekava:

Registreerumine:

Täpsem info ja registreerumine: tel.: 7850818, 56670850, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge
2020(43)
09-20
jaanuar-veebruar
Töö korraldamine puiduettevõttes (esmatasandi juhile)

Puiduvaldkonna ettevõtete esmatasandi juhtidele suunatud täiendkoolituse eesmärk on anda koolitatavatele teadmisi ja praktilisi oskusi efektiivsest tootmis-ja kvaliteedijuhtimisest ning turvalise töökeskkonna loomisest.

Tegemist on koolituse teise osaga Erasmus+ projekti "Skilled Up" raames läbiviidavast arenguprogrammist puidusektori töötajatele. 

ÕppekavaAstrid Org, projektijuht

Sulge

15jaanuar
Ungari köök

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus:

Õppe kogumaht on  4 akadeemilist tundi, millest 4 akadeemilist tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 3,5 akad. tundi praktiline töö)

 Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Algajad kokad ja /või  asjahuvilistest toiduvalmistajad.

Õppe alustamise nõuded puuduvad.

Grupi suurus 10 inimest.

Õppe eesmärk:

 Koolituse läbinu teab Ungari toidukultuuri ja oskab valmistada Ungari traditsioonilisi toite.

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • käsitleb ohutult seadmeid ja töövahendeid;
 • oskab valmistada ja serveerida traditsioonilisi Ungari toite.
 • Õppesisu:
   Töö- ja terviseohutus köögis.
 • Ungari toidukultuur ja traditsioonilised toidud.
 • Toiduained traditsiooniliste toitude valmistamiseks.
 • Täidetud pannkoogid, köögiviljad munaklimpidega, kapsarullid, kala hautis, guljašš, kana paprikas, magus köömne pasta, külm puuviljasupp,  kaneeli-, käsna-  ja kreemikook.
 • Toitude ungaripärane serveerimine.
   
  Õppemeetodid:
   
  Loeng, vestlus, praktiline töö.
   
  Õppekeskkond:
   
  Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköök, kus on olemas pliidid, ahjud, seadmed, toiduvalmistamise nõud ja toiduained Ungari toitude valmistamiseks.
   
 • Õppematerjalide loend:
   Õppematerjalid on koostanud koolitaja Tiina Saar.
   
  Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid
  Nõutav on osalemine 100% kontakttundides, kõikide praktiliste ülesannete sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.
  Hindamine mitteeristav: arvestatud/mittearvestatud
   

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö.: Ungari toitude valmistamine ja serveerimine.

Praktiline töö on sooritatud ja õpiväljundid saavutatud täies mahus.

 • Toitu valmistades käitles ohutult seadmeid ja töövahendeid.
 • Toit on valmistaud vastavalt retseptidele ja serveeritud ungaripäraselt.

 

Kursuse  läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus

 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

 

Tiina Saar- Kokk, tase, 4, abikokk- tase, 3. Kogemustega Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna koolitaja.

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

17jaanuar
Laserlõikepingil töötamise põhialused

Koolituse eesmärk on anda ülevaade laserlõikepingi kasutusvõimalustest ning baasoskused toodete valmistamiseks laserlõikepingil.

 Astrid Org projektijuht

Sulge

20-31
jaanuar
Puhastusteenindus algajale

 

Koolituskoht:  Antsla Gümnaasium 20.-30.01.2020 9.00-15.30  ja 31.01.2020 Väimelas Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Maksumus: 600 eurot ühele osalejale

Õppe kogumaht:

60 akadeemilist  tundi, millest 60 akad. tundi on kontaktõpe (sh ligikaudu 30 akad. tundi praktiline töö).

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

Puhastusteenindajana tööle asuda soovijad.

Õppetöö alustamise nõuded puuduvad.

Grupi suurus 10- 15 inimest.

Õppe eesmärk:

Omandada oskused puhastusteenindaja tööks.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada oma tööd ning järgib töökohal töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • teab koristamise üldtehnoloogiat; mustuse tekkimise põhjuseid, mustuse liike ja oskab määratleda koristusvajaduse;
 • oskab valida, doseerida ja kasutada puhastusaineid, koristustarvikuid ja – masinaid;
 • oskab rakendada koristusmeetodeid igapäevasel- ja suurpuhastusel.
    
  Õppesisu:
   
 • Koristusvajaduse määratlemine: Mustus ja vesi. Mustuse tekkimine.  Mustuse liigid ja ärahoidmine.
 • Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine: Koristusainete valimine. Koristusainete doseerimine. Koristusainete kasutamine.
 • Koristustarvikute ja masinate valik ja kasutamine: Tarvikute ja masinate valimine. Tarvikute ja masinate tööks ettevalmistamine.  Tarvikute ja masinate kasutamine, nende hooldamine. 
 • Kattematerjalide puhastamine ja hooldus: Põrandakattematerjalid.  Muud pinnad ja materjalid.
 • Koristusmeetodid: Koristusmeetodite jaotus.  Hoolduskoristusmeetodid. Suurpuhastusmeetodid. Hooldus- ja kaitsemeetodid.
 • Ergonoomika: Koristustööde planeerimine ja korraldamine.  Ergonoomika koristustöödel.
 • Praktilised tööd: Mustuse tundmine. Koristusainete tundmine ja doseerimine. Koristustarvikute tundmine ja kasutamine, hooldamine. Erinevate pindade hooldamine. Töö koristusmasinatega.  

Õppemeetodid:

Loeng, vestlus, praktiline töö.

Õppekeskkond:

Antsla Gümnaasiumi  ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpperuumid  koos vastavate töövahendite, puhastusainete ja -masinatega.

Õppematerjalide loend:

Õppematerjalid on koostanud koolitaja Juta Mõts 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja –kriteeriumid:

Nõutav on osalemine vähemalt 70% kontakttundides, kõikide praktiliste ülesannete sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.

Hindamine on mitteeristav: arvestatud/ mittearvestatud

Hindamismeetodid

Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö: Ruumi puhastamine.

Praktiline töö on sooritatud ja õpiväljundid saavutatud täies mahus

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Tunnistus

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Juta Mõts- Ettevõtja puhastusteeninduse alal, kogemustega puhastusteeninduse koolitaja  täiskasvanute koolituses.

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

20jaanuar
E - arvete koostamine ja haldamine

Täienduskoolitus e - arvete koostamisest ja haldamisest

toimub 20.jaanuaril kl 14.15 - 17.30

Võrumaa Kutsehariduskeskuses, peahoones õpperuumis P218.

Sihtrühm: ettevõtete ja asutuste töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi e - arvete koostamisest, haldamisest,

saatmisest ning e - tehingute õiguslikest aspektidest.

Koolituse maht: 4 tundi

Koolitaja: Mehis Adamson, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, haridustase: õigusteaduse kutsemagister (MSc), pikaajalise kogemuse (üle 10 aasta) koolitaja, nõustaja ja ettevõtja (Actum Consult OÜ).

Õppesisu:

Auditoorne ja praktiline töö:

e - arve koostamine ja saatmine

Nõuded e- arvetele

Saatmine erinevatele adressaatidele

Õiguslik käsitlus

Avaliku sektori nõuded e - arvetele

Õppekava

Registreerumine

Koolitus on tasuline.

Info ja registreerumine: Terje Kruusalu, tel 56905389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Sulge

21-12
jaanuar-märts
Ettevalmistus elektriku 4. taseme kutseeksamiks

Sihtrühm:

Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp) töötajad, algajad mehhaanikud, elektrikud, mehhatroonikud, kes vajavad ettevalmistust elektrik tase 4 kutseeksamiks.

Õppe alustamise nõuded: töökogemus elektrikuna,  mehhatroonikuna  või mehhaanikuna. Grupi suurus: 8 inimest.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

tunneb tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;

komplekteerib elektrikomponentide vastavust spetsifikatsioonile ning hindab visuaalselt elektrikomponentide korrasolekut vastavalt kvaliteedinõuetele;

tähistab ja paigaldab elektrikomponendid vastavalt etteantud töödokumentatsioonile;

 ühendab elektrikomponendid lähtudes tootestandardist ning tootepõhistest juhenditest.

Õppe sisu:

Töö- ja terviseohutus, keskkonnanõuded ning õigusaktid (paigaldiste projekteerimise ja ehituse standardid, elektriseadmete ehituseeskirjad jm).

Elektrotehnika (Ohmi ja Kirchoffi seaduste rakendused alalis- ja vahelduvvooluahelates, elektrimasinate ja -aparaatide töötamise põhimõtted jm).

Tööriistad, tarvikud.

Elektrotehnika alused.

Elektrimõõtmised.

Elektrivalgustus.

Elektriaparaadid.

Elektrivarustus.

Elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine.

Ressursside  otstarbekas ja efektiivne kasutamine.

Aeg: 21.01.-12.03.2020, kell 16.00-20.00

Jaanuar: 21,23,28,30

Veebruar: 4,6,11,13,18,20,25,27

Märts: 3,5,10,12

Koolitaja: Viktor Dremljuga- Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhtroonika ja elektrifitseerimise valdkonna kutseõpetaja.

Koolitus on osalejale tasuta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, kooli kodulehel www.vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

04-16
veebruar-juuni
Erialane soome keel teenindustöötajatele

NB!

 

Sihtrühm: Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta, teeninduse valdkonna töötajad. Koolitusel ei saa osaleda riigeelarvelisel kohal õppijad.

Õppe alustamise nõuded: Soome keele oskus A1 keeleoskustasemel.

Grupi suurus 10 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast soome keelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast soome keelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides soome keeles.
 • Õppe sisu:
 • Igapäevane suhtlemine.
 • Telefonisuhtlus.
 • Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine.
 • Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine.
 • Kaupluse teenindussituatsioonid.
 • Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine.
 • Enamlevinud toitude ja jookide nimetused.
 • Eesti rahvustoidud.
 • Laua- ja serveerimisnõud.
 • Arveldamine.
 • Grammatika harjutused.
 • Dialoogid etteantud teemadel.
 • Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne).
 • Aeg: 04.02.-16.06.2020 kell E, T: 17.30-19.45; N: 19.15- 21.15
 •  
 • Mai: 18,19,21,25,26,28; Juuni: 1,2,4,8,9,11,15,16
 • Koolitaja Siiri Toomik- soome keele filoloog
 • Koolitus on osalejale tasuta
 • Registreerumine ja täpsem info: tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, kooli kodulehel www.vkhk.ee
 • Õppekava:
 • Registreerumine:
Sulge

09veebruar
Leivakoolitus

Koolituse aeg: 9. veebruar kell 13.00-15.15

Maht: 3 akadeemilist tundi

Koolitaja: Liilia Raik- pagar tase 4, Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja

Õpiväljundid

 1. Teab Eesti leivakultuuri ajalugu.
 2. Oskab valida toiduained leiva valmistamiseks.
 3. Valmistab erinevat leiba (lihaga, seemnetega).

Õppesisu:

 1. Tooraine leiva valmistamiseks.
 2. Leiva valmistamine.
 3. Leiva serveerimine

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

10-12
veebruar-märts
Majutusettevõtte numbritubade hoolduskoristus

Sihtrühm:

Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp) majutusasutuste numbritubade puhastustööde teostajad, majutus- ja turismiettevõtete teenindajad ja puhastusteenindajad.

Õppe alustamise nõuded: Eelnev töökogemus puhastusteenindajana.

Grupi suurus: 12 inimesSihtrühm:

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhastusastet ja etteantud juhiseid;

valib koristustarvikud ja- masinad ning valmistab need tööks ette;

valib vastavalt juhistele sobiva koristusaine ja mõõdab välja sobiva koguse, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning jälgides kasutusjuhendit;

puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid  koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid, ja /või – masinaid;

puhastab vastavalt juhistele seinad ja põrandad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või – masinaid;

puhastab ja korrastab vastavalt juhistele kasutatud koristustarvikuid ja/või –masinaid;

vahetab voodipesu ja käterätikud ning korrastab voodi.

Õppe sisu:

Koristustööde planeerimine.

Koristusaine valimine ja doseerimine.

Koristustarvikute/ masinate valimine ja ettevalmistamine.

Hoolduskoristuse tegemine.

Mööbli ja esemete puhastamine.

Seinte ja põrandate puhastamine.

Koristustarvikute ja masinate puhastamine ning korrastamine.

Voodipesu ja käterätikute vahetamine ja voodite korrastamine.

Aeg: 10.02.-12.03.2020, kell 16.00-19.45

Veebruar: 10,13,17,27

Märts: 2,5,9,12

Koolitaja: Kai Rehe- kutsega  puhastusteenindaja tase 4; Võrumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse valdkonna kutseõpetaja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 7850818, e-post:merle.vilson@vkhk.ee, kodulehel: www.vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

12veebruar
Võileivatordi valmistamine

Koolituse aeg ja koht: 12. veebruar, 2020. kell 16.00-18.15,  Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis

Sihtrühm:  Algajad kokad ja /või  asjahuvilistest toiduvalmistajad.

Grupi suurus: 10 inimest.

Maksumus ühele osalejale: 20 eurot

Õppe sisu:

Töö- ja terviseohutus köögis.

Võileivatordi valmistamise toiduained.

Võileivatordi valmistamise viisid ja valmistamine

Võileivatordi kaunistamine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

28-12
veebruar-juuni
Pehme mööbli restaureerimine

NB! Koolituse toimumise kuupäevad on muutunud!

Koolitusgrupp on komplekteerunud

Sihtrühm: 

Eelistatud on erialase tasemehariduseta, madalama haridustasemega ja aegunud oskustega töötavad inimesed vanuses 50+.   Puiduettevõtete töötajad, väikeettevõtjad,  FIE-d, MTÜ-de töötajad, muuseumide restauraatorid ja tööõpetuse õpetajad, kes vajavad erialast täienduskoolitust.  Grupi suurus 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Huvi valdkonna vastu, kasuks tuleb eelnev töökogemus puidutöö valdkonnas.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

oskab valmistab ette karkassi;

oskab lõigata pehmendus-, alus- ja pealistusmaterjali;

osakab pealistada (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali;

oskab õmmelda mööblikatte (lukud, tepingud, …);

osakab polsterdada karkassi ja monteerida toote.

Koolituse maht:

80 akadeemilist tundi, sh 30 tundi auditoorset tööd ja 50 tundi praktilist tööd

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 30 tundi

Praktiline töö: 50 tundi

Tööohutusnõuded 

Karkassi ettevalmistamine Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 

Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)

Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine

Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne) õmblemine

Karkassi polsterdamine

Toote monteerimine

 

Karkassi puhastamine- vana pealisriide eemaldamine, vedrude vahetus

Pehmendus- ja alusmaterjalide lõikamine 

Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistamine (liimimine)

Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine

Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jne) õmblemine

Karkassi polsterdamine

Toote monteerimine

Toimumisaeg:

28.veebruar-12.juuni  2020, esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 16:15-20:00

Koolitajad:

Ene Väär- FIE pehme mööbli restaureerijana ja tunnustatud pehme mööbli valmistajate koolituse juhendaja 20 aastat.

Koolitus on osalejale tasuta, rahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest  tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

02-18
märts
Sündmuskorraldus

NB!

Õppetööd ei toimu alates 16.03.20 seoses eriolukorraga viirusohu vältimiseks. Järgmised koolituskuupäevad teatatakse kuruslastele e-posti teel.

Sihtrühm:

Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp) majutus-, turismi- ja teenindusettevõtete töötajad.

Õppe alustamise nõuded: Puuduvad.

Grupi suurus: 12 inimest

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

valmistab ette territooriumi, ruumid ja vahendid sündmusteks ja vaba aja tegevuste läbiviimiseks;

tutvustab ja viib läbi seminari/konverentsi korralduse ja vaba aja tegevused;

oskab läbi viia erinevatele sihtgruppidele aktiivtegevusi (mängud, viktoriinid, jne).

Õppe sisu:

Territooriumi, ruumide ja vahendite ettevalmistamine sündmusteks .

Konverentsi või seminari ettevalmistus .

Kohvipauside ning toitlustuse korraldus.

Vaba aja tegevuste  ettevalmistamine.

Eelarve koostamine.

Vaba aja tegevuste läbiviimine.  

Aeg: 02.-18.03.2020, kell 16.00-20.00

Märts: 2,4,9,11,18

Koolitaja: Viibeke Turba- kutsemagister, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja (tase 6) ,  kutsega täiskasvanute koolitaja (tase 6), hotelliteenindaja (tase 4) ja pikaajalise kogemusega sündmuste korralduse  täiskasvanute koolituste läbiviija.

Koolitus on osalejale tasuta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, kooli kodulehel www.vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05-28
märts-mai
FIE raamatupidamine

 

Sihtrühm:

Tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE) ja alustavad ettevõtjad ning raamatupidajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi FIE raamatupidamisest.

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Grupi suurus: 10 inimest

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

oskab teha FIE raamatupidamist;

omab teadmisi FIE maksundusest;

oskab arvestust pidada oma ettevõtluse kulude ja tulude kohta manuaalselt või kasutab tabelarvutussüsteemi MS Excel.

oskab täita oma ettevõtluse tuludeklaratsiooni.

Õppe sisu:

 • Raamatupidamise seadused.

 • Ettevõtlusega seotud kulud ja tulud, hinnangud.

 • Nõuded algdokumentidele ja nende süstematiseerimisele ja säilitamisele.

 • FIE maksud ja maksed.

 • Tuludeklaratsiooni E vormi sisu ja vormistamine, seosed.

 • Kulude ja tulude arvestamine.

 • Kulude ja tulude hindamine.

 • Dokumentide süstematiseerimine.

 • Maksud ja maksed.

 • Dokumentide vormistamine, praktilised ülesanded.

 • Dokumentide süstematiseerimine kronoloogilises järjekorras oma ettevõttel.

 • Algdokumentide vastavuse kontroll pangaväljavõtetega.

Aeg: 05.03. -28.05.2020. kell 9.00-14.00

Mai: 21,28

Koolitaja: Merike Prätz- ettevõtja, raamatupidamise koolituste läbiviija täiskasvanutele

Koolitus on osalejale tasuta.

Täpsem info ja koolitustele registreerumine: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, kooli kodulehel www.vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine: GRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD

 

Sulge

05-18
märts-juuni
Puittoodete valmistamine käsitööriistadega

NB! Koolituse toimumise kuupäevad on muutunud!

Koolitusgrupp on komplekteerunud

Sihtrühm: 

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Sihtrühma kuuluvad puidu- ja mööbliettevõtete töötajad ja väikeettevõtjad, sh FIE`d, kes vajavad tänapäevaseid teadmisi ja oskusi puittoodete valmistamisest.

Õppe alustamise nõuded: Huvi valdkonna vastu, kasuks tuleb eelnev töökogemus puidutöö valdkonnas.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb puitmaterjale ja nende omadusi;
 • oskab kasutada ja hooldada käsitööriistu;
 • oskab töödelda puitu käsitööriistadega;
 • oskab jooniste alusel valmistada puittooteid.

Koolituse maht:

40 akadeemilist tundi, sh 10 tundi auditoorset tööd ja 30 tundi praktilist tööd

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 10 tundi

Praktiline töö: 30 tundi

 • puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemisel kasutatavad käsitööriistad (sh elektrilised ja suruõhu käsitööriistad);
 • puidu ja puidupõhiste materjalide omadused;
 • puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsi töötlemise tehnoloogia;
 • abivahendid, šabloonid, mõõteriistad, märkimisvahendid, kaliibrid ja nende kasutamise otstarve;
 • erinevad teritusvahendid ja käsitööriistade teritamise võtted;
 • lõikeriistad ja lihvmaterjalid;
 • puidu ja puidupõhiste materjalide mehaanilised ja füüsikalised omadused ning puidurikked;
 • puidust ja puidupõhistest materjalidest toodete valmistamisel töötlemise põhimõtted;
 • kvaliteedinõuded lõiketöötlemisele;
 • enim levinud puidu lõiketöötlemisel tekkinud vead, nende tekkepõhjused ja kõrvaldamise võimalused;
 • töötervishoiu- ja tööohutusnõuded.
 • puittoote (karp, lõikelaud, kandik, jne) eskiisi/ joonise  koostamine;
 • lähtuvalt valmistatavast tootest ja kasutatavast materjalist sobiva käsitööriista valimine ja kontrollib selle tehnilist korrasolekut. Vajadusel valmistab tööriista ette järgnevaks tööprotsessiks (hooldab, õlitab, teritab, puhastab vm);
 • valib lähtuvalt valmistatavast tootest sobiva mõõteriista, šablooni ning mõõdab ja märgistab toote;
 • töötleb käsitööriistadega puitu ja puidupõhist materjali, arvestades nende omadusi ja etteantud kvaliteedinõudeid ning järgides käsitööriistade kasutamise juhendeid ja ohutusnõudeid;
 • kontrollib töö käigus toote vastavust joonisele ja kvaliteedinõuetele, hinnates visuaalselt või kasutades selleks mõõteriistu;
 • viimistleb puittooteid.
   

Toimumisaeg:

5.märts-18.juuni 2020, 21.,26.,28. mail ja 4,16,18.juunil ja  kell 16.15-20.00

Koolitaja:

Tiit Raik - rakenduskõrgharidus puidutehnoloogia valdkonnas, kutsega tisler tase 3,Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT valdkonna kutseõpetaja, läbinud Garret Hack`i koolituse „Käsitööriistade kasutamine tisleri töös“, koolitaja kogemus 7 aastat

Täpsem info ja koolitusele registreerumine (koolitusrühm on komplekteerunud) : tel.785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on osalejale tasuta, rahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest  tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Õppekava

Registreerumine

Sulge

06-20
märts-mai
Tootearendus ja tehnoloogia (puiduvaldkonna esmatasandi juhtidele)

Koolituse eesmärk on anda puiduvaldkonna esmatasandi juhtidele ülevaade toote arendamise protsessi erinevatest etappidest ning toote loomiseks vajalike programmide ja seadmete kasutamise kogemus. Koolitus on üles ehitatud ühtse tervikuna, kus iga osa toetab lõpptulemust. Mooduli algetapis luuakse meeskonnad, kes teevad koos läbi kogu protsessi, mis kaasneb ühe toote loomisega: alates idee genereerimisest kuni valmis toote esitlemiseni.

https://www3.vkhk.ee/internet/kursus.asp?id=1833

 

 Sulge

06märts
Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine

Ettevõtluse alused ja äriplaani koostamine

6.märts kuni 30.aprill 2020

Koolituse toimumise ajad:

kahel päeval nädalas kell 9:00-14:30 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

täpsed kursuse kuupäevad selguvad esimesel kohtumisel

 

Õppe eesmärk:

Koolituse lõppedes on õppija omandanud ettevõtlusega alustamiseks vajalikud teadmised ja praktilised oskused äriplaani koostamiseks. Koolituse lõpuks on valminud nõuetekohane äriplaan, mis on ettevõtte käivitamise aluseks.

Õppe maht:

120 akadeemilist tundi, sh auditoorne töö 90 tundi ja iseseisev tööd 30 tundi

Hind: 970 eurot, sisaldab õppematerjale

Väljastatav dokument: Tunnistus väljastatakse õpiväljundite saavutamisel ja äriplaani kaitsmisel. Tõend väljastatakse 75% koolitusel osalemisel ilma äriplaani lõpliku koostamise ja kaitsmiseta.

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab ettevõtlusalaseid põhimõisteid, ettevõtluse ülesandeid, protsesse ja –vorme ning mõistab turumajanduse aluseid;
 • analüüsib oma äriideed, mõistab äriplaani koostamise vajadust;
 • tunneb äriplaani koostamise põhimõtteid ja struktuuri;
 • teab äriseadustiku ja muude vajalike õigusaktidega sätestatud nõudeid;
 • oskab asutada ettevõtet;
 • teab ärieetikat ja tunneb personalijuhtimise aluseid;
 • tunneb raamatupidamise põhialuseid ja koostab algdokumendid;
 • prognoosib ettevõtte kulud ja tulud, mõistab finantsjuhtimise aluseid;
 • mõistab maksunduse ja töötasu arvestamise aluseid;
 • teab turunduse põhimõtteid;
 • tunneb tööohutuse ja tervishoiu nõudeid;
 • mõistab ettevõtlusega ja äritegevusega seotud riske ja võimalusi ning koostab riskianalüüsi;
 • on koostanud nõuetele vastava ja teostatava äriplaani;
 • on esitanud ja kaitsnud äriplaani.

Koolitajad:

Mehis Adamson

IUA majandusõiguse bakalaureusekraad ja IUA õigusteaduse magistrikraad (cumlaude). Ta on ennast täiendanud Helsingi Ülikoolis, saanud EMI pankrotihalduri kutse, stažeerinud Tamperes ja Oslos. Alates 2010 aastast töötab Võrumaa Kutsehariduskeskuses õigusainete õpetajana ja on kooli nõukogu liige. Ettevõtjana omab rohkem kui 20 aastast praktilist kogemust ja tal on enam kui 25 aastat ärikogemusi nii Vene Föderatsioonist kui Eesti Vabariigist. 2007 aastast alates on ta ActumConsult OÜ õigusbüroo jurist. Mehis on olnud ABV Linnaarendus OÜ toimkonna liige ja Heating Expert OÜ toimkonna liige. Õigusalane pidev kohtupraktika on tal alates 1999. aastast. Tartu Rahvaülikoolis töötanud täiskasvanute koolitajana alates 2014. aastast.

Merike Prätz

Eesti Maaülikooli ettevõtluse ja ökonoomika magistrikraad (cumlaude). Ta on oma oskusi ja teadmisi pidevalt täiendanud raamatupidamise, suhtlemise, meeskonnatöö ja pedagoogika  valdkonnas ning viinud läbi mitmeid koolitusi raamatupidamise alustest kuluarvestuse ja aastaaruannete koostamiseni. Merike on  alates 2000. aastast andnud raamatupidamisalaseid konsultatsioone juriidilistele ja füüsilistele isikutele, töötanud Võrumaa Kutsehariduskeskuses kutseõpetajana raamatupidamise, maksunduse, finantsjuhtimise – ja analüüsi ning olnud majandusõpetuse õpetaja Vana-Antsla Kutsekeskkoolis ja Antsla Gümnaasiumis. Ta on juhendanud ja retsenseerinud Tallinna Majanduskooli, Võrumaa Kutsehariduskeskuse ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor õpilaste lõpu- ja diplomitöid finantsanalüüsi- ja juhtimise teemadel. Ettevõtjana (FIE) kogemus aastast 2005.

Piia Pääso

Tartu Ülikooli majandusteaduste ärijuhtimise turundusõppesuuna bakalaureusekraad ja sotsiaalteaduste haldusjuhtimise eriala magistrikraad. Piia on alates 2011 aastast Polli aiandusuuringute keskuse juhataja, tema tööks on keskuse arendamine, juhtimine ja igapäevatöö korraldamine; lisaks ERDF kompetentsikeskuste arendamise meetme projektide juhtimine ja uute projektide algatamine, lisaks ettevõtjate ja teadusasutuste koostöö arendamine. Igapäevaselt puutub ta kokku ettevõtjatega, kes soovivad välja arendada uusi tooteid millega tarbijateni jõuda. Nii era- kui avaliku sektori organisatsioonide turundustegevuse korraldamisega on ta tegelenud aastast 1996, sealjuures täiendanud oma teadmisi ja läbi viinud ettevõtlusalaseid koolitusi. Piial on koolitamise, arendusprojektide ja äriplaani koostamise ning juhendamise kogemus alates aastast 2003.

Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

Antud kursuse puhul kehtib tulumaksusoodustus (Tulumaksuseadus § 26). Teie poolt tasutud summa esitame Maksu- ja Tolliametile, mis kantakse Teie tuludeklaratsiooni koolituskuluna.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.785 0817, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

11märts
Kringli valmistamine

Koolituse aeg: 11. märts kell 16.00-18.15

Koolituse koht: Väimela, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköök.

Maksumus: 20 eurot ühele inimesele, mis sisaldab koolituse ja õppematerjalid.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab valmistada kringlit.

Koolitaja: Liilia Raik, Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kutsega pagar, tase 4.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.. 785 0818, 5667 0850, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

16-23
aprill
Kuidas hoida ennast määramatuse ja püsiva stressi tingimustes?

https://www3.vkhk.ee/internet/TASULINE/KUIDAS.pdfEesmärk: . E-koolitus pakub nõuandeid, kuidas püsiva stressiolukorras asjakohaselt reageerida.

Kestvas kriisis ja selle järgse eluga kohanemisel muutub järjest olulisemaks oskus püsiva pinge ja stressiga hakkama saada ning oskus teadlikult enda töövõimet ning taastumist toetavaid võtteid kasutada

 

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõigile, kes tunnevad, et soovivad täiendada enda teadmisi ja oskusi, mis aitavad määramatuse ja stressiga toime tulla.

Grupi suurus 10-12 inimest

 

Aeg:  Kaheosaline grupikoolitus veebikeskkonnas toimub 16.aprill ja 23.aprill 2020 kell 14-15.30 Zoom keskkonnas

 

Maksumus: 36,00 eurot ühele osalejale

 

Teemad:

 • Inimeste tavapärased reaktsioonid määramatus olukorras. Ülemäärase stressi märgid ja selle mõju töövõimele ja üldisemale heaolule.
 • Levinud käitumisviisid ebanormaalses olukorras, tavapärased võtted määramatusega toimetulekuks.
 • Enesejuhtimine pingelistes olukordades, põhimõtted  ja meetodid ärevuse vähendamiseks.
 • Tähelepanu teadlik suunamine ja enesemotiveerimine töövõime hoidmisel.
 • Toetavate rutiinide ja päevakava roll stressiga toimetulekul.
 • Kuidas  pakkuda toetust kolleegidele või lähedastele ülepingega toimetulekul.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena on osaleja:

 • analüüsinud enda seniste stressiga toimetuleku viiside kohasust püsiva stressiga hakkama saamiseks ;
 • tutvunud põhimõtetega, mille rakendamine aitab vähendada määramatusest tulenevat ebakindlust ning suurendada toimetulekut.

 

Koolituse korraldus ja osalemise tingimused

Koolitus viiakse läbi kahe osalisena,  mis moodustab ühtse terviku. Grupikoolituse kestvuseks on 90 minutit. Grupikoolitus viiakse läbi e-keskkonnas Zoom. Osalemise eelduseks on veebikaameraga arvuti (või nutiseadme) kasutamise võimalus.

Grupikoolitusele eelneb kõigi koolitusel osalejate individuaalne vestlus koolitajaga Zoom keskkonnas. Vestluse eesmärgiks on täpsustada koolitusel osalejate ootusi koolitusele, tutvustada e-koolitusel osalemise tehnilisi nõudeid  ja vajadusel pakkuda tuge keskkonna kasutamise seadistamisel.

Esimesele grupikoolitusele järgneb koduülesanne, mille mahuks on   kuni 60 minutit. Ülesande sisuks on koolitaja poolt soovitatud videosalvestuse vaatamine või artikli lugemine ning sellele tuginevalt küsimustele vastamine.  

 

Koolituse täies mahus  (sh iseseisva ülesande sooritanutele) läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

Registreerumine ja täpsem info:

Tel: 5667 0850

e-post: merle.vilson@vkhk.ee;

kooli kodulehel www.vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

30-14
aprill-mai
Mööbli viimistlemise põhitõed e-koolitus

Sihtrühm: erialase hariduseta või vananenud oskustega valdkonna töötajad; erineva haridustaseme- ja töökogemusega puiduvaldkonnas töötajad või tööotsijad 

 

Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutöö valdkonnas

 

Koolituse lõpuks õppija:

- Teab viimistluse tehnoloogiaid ja tunneb viimistluse valdkonna suundumusi

- Oskab mööbli- ja puittoodete viimistlemiseks valida sobivad materjalid ja seadmed

- Tunneb kvaliteedinõudeid

- Teab töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid

Õppe sisu:

Auditoorne töö:

 • Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded viimistlustöödel
 • Viimistlusmaterjalid ja nende liigitus
 • Viimistlustehnoloogiad, materjalide valiku põhimõtted, valdkonna suundumused
 • Kvaliteedinõuded viimistlusele, kvaliteedi hindamine, defektid
 •  

Koolitaja Jörgen Dobris, VKHK puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER arendusjuht, tehnikateaduste magister

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö viiakse läbi e-koolitusena veebikeskkonnas ning koolitus lõpeb testiga eelnevalt esitatud materjalidele. Koolitusele registreerunud osalejatele saadetakse vastav programmi link ning juhised, mille kaudu saab koolitust jälgida. Vajalik on telefoni, arvuti või tahvelarvuti ja interneti kasutamise võimalus

Koolitus toimub 30.04 kell 10.00-11.30 ja 14.05 kell 10.00-13.30

Õppekava

Registreerimine

 

 

Sulge

07-14
mai
E- Koolitus. Projekti kirjutamine

Projekti koostamise e-koolitus

Koolitus aitab kujundada projektipõhise lähenemise mõtteviisi ja annab teadmisi  taotlusprojektide koostamiseks. 

 

Ei ole võimalik õpetada kuidas iga taotleja peab oma konkreetset projekti koostama, sest iga projekt on täiesti ainulaadne ning omapärane. Sestap pööratakse koolitusel tähelepanu projektilise mõtteviisi kujundamisele, et taotlus oleks edukas olenemata valdkonnast. Kindlasti tulevad läbiarutamisel parimad praktikad ja sagedasemad vead.

 • Projekti edukaks toimimiseks on vajalik selgeks saada milles on probleem. Või mis on vajadus ehk mis on siis puudu? Saada aru, miks me kõike seda(projekti) ette võtame. Praktika on näidanud, et probleemi analüüs ja sõnastamine on üllatavalt keerukas ja aeganõudev, kuid hästi formuleeritud probleem on alus edukateks järgnevateks etappideks.
 • Hea kui on saadud aru, mis siis on mure. Nüüd järgmine etapp on see, et kirjeldada olukorda,  kui seda muret enam ei ole ehk eesmärki. Koolitus aitab aru saada, et projekti läbiviimine ei ole eesmärk, vaid kogu projekti tehakse mingi uue olukorra saavutamiseks, olukorra, millega ollakse rahul ja probleem on lahendatud.
 • Kui on formuleeritud probleem, tuleb tuvastada kelle probleem see on või keda see huvitab, e huvigrupid. Koolituse käigus selgitatakse ja arutatakse erinevate gruppide võimalikke huvisid ja kaasamise meetodeid.
 • Kui on arusaadav probleem, kindel eesmärk ja  asjaosalised huvigrupid on võimalus alustada tegevuskava koostamisega.  Tegevuskava rahaline väljendus on eelarve ja need kaks moodustavad projekti tuumikdokumentatsiooni.
 • Sageli juhtub nii, et läheb hästi ja taotlus rahastatakse. Kui eelnevalt tundus, et kõige suurem probleem on taotlusprojekti koostamine, siis nüüd võib olla suurem mure, projekti elluviimine. Selleks, et nii ei juhtuks, on hea läbi mõelda juba koostamise ajal meeskond ja rollid, samuti võimalikud tekkivad riskid.
 • Koolituse jooksul püüame kõigis etappides mõelda sellele, et hea ja toetatav  projekt on tavaliselt uuenduslik. Ärgitame mõtlema ja pakkuma välja ideid, et projekt oleks tulemuslik ning toetust vääriv.
 •  

Koolituse formaat

E-koolitus viiakse läbi neljal päeval distantsõppe vormis. Õpe toimub videoseminari ja grupitöö vormis ning eeldab õppurite osalemist otselülituses.  Õppuritelt oodatakse veebiseminaris osalemise tehnilist võimekust, so interneti püsiühedus, parim liitumine on kaamera ja mikrofoniga, minimaalne on osalemine mikrofoniga.

Koolituspäevade veebinare (veebi seminare) viiakse läbi 4 päeval. Veebinarid algavad 10:00 ja esialgselt on planeeritud kaks põhilist sessiooni, üks ennelõunal, teine pärast lõunat. Koolituse vorm on grupitööd, mida tehakse nii koolitussessioonide ajal kui nende vahelisel ajal. Videosessioonide pikkus ja lõplik arv otsustatakse jooksvalt, kuna ei ole eelnevat kogemust täiemahulise projekti koostamise veebikoolituse korraldamisest.

7.,8.,11.,14.mail Algus kell 10.00

Koolituse lõpuks õppija:

 • adub projektitöö erinevust püsitegevustest
 • teab projekti tunnuseid ja eristab projekti osade hierarhiat
 • oskab sõnastada probleemi/vajadust ja formuleerida sellele vastavad eesmärgid
 • saab aru enamikes taotlusvormides esitatud nõuetest ja terminoloogiast
 • oskab otsida ja leida rahastusallikaid
 • on suuteline koostama projektitaotlust
 • Õppekava:
 • Registreerumine:
 • Täpsem info ja registreerumine koolitusele: e- post:merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 5667 0850. www.vkhk.ee
Sulge

20-10
mai-juuni
Treppide konstrueerimine 3D tarkvara abil

Eelistatud sihtgrupp: erialase või keskhariduseta või aegunud oskustega ( 50+ vanusegrupp) töiskasvanud; puidu- ja ehitusettevõtete töötajad, kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi treppide konstrueerimisest tänapäevase 3D tarkvara abil.  

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus algtasemel

Grupi suurus: 12 - 15 osalejat.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

tunneb treppide konstrueerimise tarkvara 3D võimalusi;

oskab erinevate treppide ja piirete jooniseid arvutil 3D tarkvara abil konstrueerida .

Õppe sisu:

Treppide konstrueerimine ja tootmine

Erinevad trepid

Erinevad korruste piirded treppidele

Treppide kujud ja konstruktsioonid

Piirete kujud ja konstruktsioonid

3D tarkvara treppide konstrueerimiseks, kasutajaliides

3D tarkvara võimaluste kasutamine: jooniste lugemine, koostamine ja vormistamine

Treppide konstrueerimine arvutil 3D tarkvaraga

Korrusepiirete konstrueerimine arvutil 3D tarkvaraga

Koolituse maht: 40 tundi

Koolitus toimub 5 õppepäeval: 20.mail kl 10 – 17, 3.juunil kl 10 - 17, 4.juunil kl 9 - 16 ja 10.juunil kl 10 - 17.

Koolitaja: Alari Kulljus – ekspert ja nõustaja ettevõttes CAD4Wood, haridustase: tehnoloogiaalane kõrgharidus.

Koolitus on osalejatele tasuta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 56905389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

 

Sulge

20mai
Pavlova koogi ja besee valmistamine

Koolituse aeg: 20.05.2020, kell 16.00-18.15

Koolituse koht: Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppeköögis.

Maksumus: 20 eurot ühele osalejale, mis sisaldab koolituse ja õppematerjalid.

Õpiväljundid: Koolituse läbinu oskab valmistada beseed ja pavlova kooki

Koolitaja: Liilia Raik- Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kutsega pagar, tase 4

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 785 0818, 5667 0850, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

21mai
Meeskonnatöö koolitus ühiseks taastumiseks eriolukorrast väljumise järgselt.

Grupikoolitus

Aeg: 21. mai kell 9.00-14.00

Maksumus: grupile 800 eurot

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud kõigile töökollektiividele, kes tunnevad, et soovivad täiendada enda teadmisi ja oskusi, mis aitavad määramatuse ja stressiga toime tulla.

Grupi suurus 10

inimest.

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • analüüsib enda seniste stressiga toimetuleku viiside kohasust püsiva stressiga hakkama saamiseks meeskonnas;
 • väheneb määramatusest tulenev ebakindlus ning suureneb toimetulek meeskonnas.

Õppe sisu:

 • Inimeste tavapärased reaktsioonid määramatus olukorras. Ülemäärase stressi märgid ja selle mõju töövõimele ja üldisemale heaolule.
 • Levinud käitumisviisid kriisi olukorras, tavapärased võtted määramatusega toimetulekuks.
 • Enesejuhtimine pingelistes olukordades, põhimõtted  ja meetodid ärevuse vähendamiseks.
 • Tähelepanu teadlik suunamine ja enesemotiveerimine töövõime hoidmisel.
 • Toetavate rutiinide ja päevakava roll stressiga toimetulekul meeskonnatöös.
 • Põhimõtted, mille rakendamine võimaldab pakkuda toetust kolleegidele või lähedastele üle pingega toimetulekul.

Koolituse täies mahus läbinule väljastatakse tunnistus

Registreerumine ja täpsem info18. maini : tel: 56670850, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

 

Sulge

27-29
mai
E - koolitus: Veebiturundus

Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine veebiturundusest, selle peamistest tööriistadest ja põhimõtetest.

Sihtgruppi kuuluvad ettevõtjad, ettevõtete ja asutuste töötajad ning kõik huvilised, kes vajavad täienduskoolitust veebiturundusest. Eelkõige on koolitusprogramm suunatud ettevõtjatele, kes näevad kriisis võimalust oma tegevuste ülevaatamiseks, analüüsiks ja uuteks suundadeks. 

 Koolituse aeg: 27., 28., 29.mail kl 13 - 17

Koolitus toimub Zoom keskkonnas. Koolitusel osalemiseks saadame eelnevalt vajalikud juhised.

E - õppe kogumaht: 12 tundi (auditoorne, praktiline ja iseseisev töö)

Maksumus: 80 eurot (koolitus koos materjalidega ja personaalne nõustamine)

Koolituse teemad:

Veebiturundus kui võimalus ettevõttele uue suuna andmiseks

Veebiturunduse peamised tööriistad ja nende kasutamine

Veebiturunduse põhimõtted

Turundusplaani koostamine

Veebiturunduse käivitamine

Koolitaja: Indrek Maripuu - ettevõtja ja konsultant, pikaajalise kogemusega (19 aastat) ettevõtluse arendaja ja ettevõtete turundaja (Loovusait jt). Haridustase: kõrgharidus.

Registreerumine ja täpsem info: Terje Kruusalu

tel: 56905389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

 

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

07-05
september-november
Personalitöö väikeettevõttes

NB! KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD.

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. 

Maht: 48 tundi

Sihtgrupp: Personalitööd korraldavad töötajad, väikeettevõtjad ja täiskasvanud, kes vajavad teadmisi ja oskusi personalitööst.

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 15 inimest.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 24 tundi
Personalitöö korraldus organisatsioonis
Personaliarvestus
Töösuhete administreerimine
Töö korraldamine, töö analüüs, personali planeerimine
Personali värbamine ja valik
Personali motiveerimine, tasustamine ja hindamine
Personali arendamine ja koolitamine
Personalitöötaja ning juhi koostöö, personalitöötaja suhtlemisoskused

Praktiline töö: 24 tundi
Personalitöö praktiline korraldamine organisatsioonis

Koolitajad:

Mari Nõmm - psühholoog  ja juhtimiskonsultant, haridustase: teadusmagister (MSc) psühholoogia, Tartu Ülikool 1996.  Töökogemus Tartu Ülikooli personaliosakonna juhatajana 2000 - 2013, Arengupartner OÜ koolitaja, juhtimiskonsultandina alates 2008. aastast.

Mehis Adamson - Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, haridustase: magistriõpe, õigusteaduse teadusmagister (MSc). Pikaajalise kogemusega (üle 10 aasta) koolitaja, nõustaja ja ettevõtja õigusalal - Actum Consult OÜ.

Maht: 48 tundi

Aeg: 7.09 - 5.11.2020

Koolitus toimub 6 õppepäeval kell 9 - 16

7. - 8.septembril, 8.oktoobril, 22.oktoobril, 4. - 5.novembril 2020

*Koolituse ajakavas võib tulla muudatusi. 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 569 05389, 78 50 817 

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreerumine

Õppekava

 

 

 

Sulge

10-11
september-juuni
Esmatasandi juht puidusektoris

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaastal Erasmus+ projekti Skilled Up arenguprogrammi raames. 

Arenguprogramm on suunatud mööbli- ja puidusektori ettevõtete esmatasandi praegustele või tulevastele juhtidele, kelle tööülesannete juurde kuulub kaastöötajate juhendamine ning töö korraldamine ühes kindlas töölõigus.

Koolituse eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamine puiduvaldkonnast ja majandusest tervikuna,  praktiliste kogemuste edasiandmine töö korraldamiseks ja inimeste juhtimiseks esmatasandi juhina. Koolituse raames teevad õppijad läbi ka toote arendamise tsükli – ideest teostuseni, tutvudes samal ajal praktiliselt nii joonestusprogrammi kui viimistlustehnikatega.

Koolituse toimumise aeg: 10.09.2020 - 11.06.2021

Koolituse maht: 390 tundi

Koolitus on osalejatele tasuta.

Õppekava

Registreerumine: astrid.org@vkhk.ee
      Astrid Org

Sulge

14-18
september-november
Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Sihtrühm:

Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp) teeninduse valdkonna töötajad.

Õppe alustamise nõuded: Inglise keele oskus A1 keeleoskustasemel.

Grupi suurus 12 inimest

Õpiväljundid

Koolituse lõpuks õppija:

mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast inglise keelset terminoloogiat;

mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast inglise keelset terminoloogiat;

vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides inglise keeles.

Õppe sisu:

 • Igapäevane suhtlemine.

 • Telefonisuhtlus.

 • Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine.

 • Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine.

 • Kaupluse teenindussituatsioonid.

 • Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine.

 • Enamlevinud toitude ja jookide nimetused.

 • Eesti rahvustoidud.

 • Laua- ja serveerimisnõud.

 • Arveldamine.

 • Grammatika harjutused.

 • Dialoogid etteantud teemadel.

 • Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne).A

Aeg: 14.09.-18.11.2020, kell 16.00-19.00

September: 14,16,21,23,28,30

Oktoober: 5,7,12,14,19,21,26,28

November: 2,4,9,11,16,18

Koolitaja: Kaili Leino- Võrumaa Kutsehariduskeskuse inglise keele kutseõpetaja

Koolitus on osalejale tasuta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, kooli kodulehel www.vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

 

 

Sulge

15-13
september-oktoober
Tehniline joonestamine 2D-tarkvara abil

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. Ajakava täpsustub.

Sihtgrupp:

Sihtrühma kuuluvad metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehitusettevõtete töötajad ja täiskasvanud,  kes vajavad teadmisi ja oskusi tehnilisest joonestamisest.

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega tööelaine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: Arvutioskuse algtase

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 4 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas   
 
Praktiline töö: 36 tundi

Detailsete kujundite loomine  

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine

Jooniste keskkond ja mudelruum  

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid   Kirjanurk ja mõõtkava

Jooniste printimine ja konvertimine 

Koolituse toimumisaeg: kaks korda nädalas teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16 - 19.45

15., 17., 24., 29.09, 1., 6., 8. ja 13.10.2020

Koolitus on osalejale tasuta (RKT). Koolitust rahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Täpsem info ja koolitusel registreerumine: tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine
 
 

Sulge

15-29
september-oktoober
Puitmööbli valmistamine

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. 

Maht: 60 tundi

Sihtgrupp: Puidu- ja mööblitootmise ettevõtete töötajad, väikettevõtjad ja täiskasvanud, kes vajavad teadmisi ja oskusi puitmööbli valmistamisest. 

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 20 tundi

Ohutustehnika ja töötervishoid seadmetega töötamisel

Puit ja puidupõhised materjalid

Puidu ja puidupõhiste materjalide töötlemine pinkidel ja käsitööriistadega

Puitmööbli (taburet/ tool/ riiul) valmistamiseks kavandi koostamine

Praktiline töö: 40 tundi

Kavandi alusel materjali valimine

Detailide valmistamine

Detailide viimistlemine

Detailide ühendamine

Puitmööbli viimistlemine

Koolitus on tasuta (RKT).

Koolituse aeg: 15.09 - 29.10.2020 kl 16 - 20

15., 17., 22., 24.09, 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29.10

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0817, 569 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

15-26
september-november
Puitmööbli restaureerimine

Õppegrupp on komplekteerunud. Võimalik on registreeruda ootele, kui keegi loobub koolitusest või kui avame uue koolitusgrupi.

Koolitus toimub 2020/ 2021 sügissemestril. Ajakava täpsustub.

Maht: 80 tundi

Aeg: 15.09.-26.11.2020

September: 15,17,22,24,29

Oktoober: 1,6,8

November: 3,5, 10,12,17,19,24,26

Osalejale koolitus tasuta, Vajalik kuulumine sihtgruppi.

Sihtgrupp:

Eelistatud sihtgrupiks on:  Mööbliettevõte töötajad, käsitöölised, väikeettevõtjad (kohvikud, muuseumid, jt), kes vajavad puitmööbli restaureerimise oskuseid, sisustades oma ruume vana mööbliga, eelistatud on erialase hariduseta täiskasvanud; keskhariduseta täiskasvanud; aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Õppe sisu:

 • Teooria 40 tundi
  Mööbliesemete areng läbi erinevate ajastute ja stiiliperioodide
  Eseme seisukorra uurimine ja hindamine
  Restaureerimise dokumenteerimine
  Puitmööbli restaureerimise põhitõed ja-võtted
  Töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutuse nõuded
 • Praktika 40 tundi
  Mööblieseme kahjustuse määramine
  Eseme osandamine ja pinna puhastamine
  Puitosade käsitsi viimistlemine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine.

 

 

Sulge

22-01
september-detsember
Erialane vene keel teenindustöötajatele

Sihtrühm:

Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp) teeninduse valdkonna töötajad.

Õppe alustamise nõuded: Vene keele oskus A1 keeleoskustasemel.

Grupi suurus 12 inimest

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast vene keelset terminoloogiat;

mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast vene keelset terminoloogiat;

vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides vene keeles.

Õppe sisu:

 • Igapäevane suhtlemine.

 • Telefonisuhtlus.

 • Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine.

 • Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine.

 • Kaupluse teenindussituatsioonid.

 • Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine.

 • Enamlevinud toitude ja jookide nimetused.

 • Eesti rahvustoidud.

 • Laua- ja serveerimisnõud.

 • Arveldamine.

 • Grammatika harjutused.

 • Dialoogid etteantud teemadel.

 • Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne).

 

Aeg: 22. september- 01. detsember

September: 22, 24, 29

Oktoober: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29

November: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26,

Detsember: 1

Koolitaja: Irina Porohnja- Võrumaa Kutsehariduskeskuse vene keele kutseõpetaja

Koolitus on osalejatele tasuta

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, kooli kodulehel www.vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05-10
oktoober-november
APJ metallitöötlemispingi operaator

Sihtrühm:

Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta töötajad, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp), kvalifikatsioonita metallitöötajad, kes soovivad tõsta oma kvalifikatsiooni.

Õppe alustamise nõuded:  Eelnev metallitöö oskus algtasemel.

Grupi suurus: 10 inimest

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

Oskab ette valmistada APJ treipingi ja APJ freespingitööpingi

Oskab hooldada APJ treipinki ja APJ freespinkitööpinki

Oskab töödelda detaile APJ frees- ja treipinkidel

Õppe sisu:

Tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid.

Freesimisel ja treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid.

Freespingid ja treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem.

Üldteadmised freespinkide ja treipinkide  hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne).

Mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised.

Tehnoloogilised režiimid freespinkidel ja treipinkidel, nende valiku alused.

Freesimisega ja treimisega  seotud terminoloogia.

Tööpinkide koordinaatsüsteemid.

Tööpinkide juhtsüsteemid; alamprogrammide otstarve ja võimalused.

Treimine ja freesimine.

Aeg: 05.10.-10.11.2020. kell 16.00-19.45

Oktoober: 5,6,12,13,19,20,26,27

November: 2,3,9,10

Koolitaja- Jüri Post- Võrumaa Kutsehariduskeskuse metallitehnoloogia valdkonna kutseõpetaja

Koolitus on osalejale tasuta.

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

06-29
oktoober
Ettevalmistus plaatija tase 4. taseme kutseeksamiks

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. 

Sihtgrupp:  ehitusettevõtete töötajad (ehitajad, plaatijad), väikeettevõtjad ja täiskasvanud, kes vajavad teadmisi ja oskusi plaatimistööks ning vastavat kvalifikatsiooni. 

Eelistatud  kursuse sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: Kogemus plaatimistöödel

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab valida tööks vajalikud materjalid ja töövahendid ning arvestada materjali kulu
 • Oskab ette valmistada plaaditava pinna
 • Oskab paigaldada hüdroisolatsioonimaterjali siseruumis
 • Plaadib põranda ja seina jälgides tööde tehnoloogiat ja kvaliteedinõudeid
 • Jälgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnanõudeid

Koolituse maht: 40 tundi

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 10 tundi

Praktiline töö: 30 tundi

Töö- ja terviseohutus, keskkonnanõuded

Töö planeerimine ja ettevalmistamine, töökoha ettevalmistamine

Plaatimismaterjalid, töövahendid, seadmed

Erinevad plaaditavad pinnad (põrandad, laed, seinad)

Pindade ettevalmistamine

Hüdroisolatsioonimaterjalid

 

Plaatimisel kasutatavad tööriistad ja nende praktiline kasutamine

Pindade ettevalmistamine tasandustöödeks

Seinte tasandamine

Põrandate tasandamine

Plaatimistöödel kasutatavate plaatide kasutusvõimalused

Plaatimissegude võrdlemine ja kasutamine

Hermeetikute omadused ja kasutamine

Plaadijaotuskava koostamine

Tööks vajalike materjalide koguse arvestamine

Seinapindade ja põrandapindade katmine erinevate plaatidega

Erikujuliste plaaditud pindade puhastamine, vuukimine ja nurkade hermetiseerimine

Töö ülevaatamine ja hindamine grupis koos koolitajaga

 

Toimumisaeg: 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. ja 29.oktoobril kl 16 - 19.45

Koolitaja:

Andres Aruväli - erialane haridus ehituse alal, ehituse eriala kutseõpetaja Võrumaa Kutsehariduskeskuses, kutse plaatija tase 4, koolitaja kogemus 7 aastat.

Koolitus on osalejale tasuta, rahastatakse ESF ja Eesti riigi vahenditest  tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames haridus- ja teadusministri 27.12.2019 käskkirja nr 1.1-2/19/346 alusel.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel.785 0817, 569 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

07-02
oktoober-november
Catering ja peoteenindus

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Eelistatud sihtrühm on erialase või keskhariduseta, aegunud oskustega (50+ vanusegrupp) toitlustus- ja majutusettevõtete teenindajad, abikokad, kokad, toitlustusteenindajad.

Õppe alustamise nõuded: Eelnev kogemus toitlustajana või toitlusteenindajana.

Grupi suurus: 12 inimest

 Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • planeerib catering- ja peoteeninduse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele
  ja sündmusele;
 • viib läbi  juhendi alusel ettevalmistustööd catering- ja peoteeninduseks;
 • teenindab ning teeb järeltööd.
 • Õppe sisu:
 • Menüü koostamine.

 • Kalkulatsioonide koostamine.

 • Lauanõud , lauakatted.

 • Ruumid ja nende ettevalmistus teeninduseks.

 • Teenindus ja teenindusviisid.

 • Järelteenindus
 • Aeg: 07.10.- 02.11.2020

 • Oktoober: 7,12,14,19,21,2628

 • November: 2

 • Koolitaja. Kertu Pehlak- Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja

 • Registreerumine ja täpsem info: tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, kooli kodulehel www.vkhk.ee

 • Õppekava:

 • Registreerumine:

 •  

 

 

Sulge

13-27
oktoober
Dekoratiivviimistlus sisekujunduses

 

Koolitusgruppi pole enam vabu kohti.

Maht : 26 tundi

Osalejale koolitus tasuta. Vajalik kuulumine sihgruppi.

Eelistatud sihtgrupiks on: erialase ehitaja või maalri hariduseta täiskasvanud; keskhariduseta täiskasvanud, kel kogemus maalritöös; aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+, kes töötavad või on töötanud ehitusel.

Grupi suurus:  10  inimest

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

1) Erinevad dekoratiivmaterjalid;
2) Dekoratiivmaterjalidega kaetavatele aluspindadele esitatavad nõuded;
3) Dekoratiivmaterjalide paigaldamiseks vajalikud sisekliima nõuded viimistletavatele pindadele;
4) Erinevad viimistluse abimaterjalid, nende omadused ja kasutusvõimalused;
5) Vigade võimalikud tekkepõhjused, nende ennetamine ja parandamine;
6) Erinevad dekoratiiv-viimistlustehnoloogiad (tehnikad, töövahendid jm);
7) Erinevad jäljendustehnikad, nendes kasutatavad materjalid ja töövahendid.

Praktiline töö: 16 tundi

1. Valmistab töö kvandi.
2. Katab mitteviimistletavad pinnad, valides asjakohased kattematerjalid. Valmistab ette viimistletavad pinnad. Vajaduse korral eemaldab eelnevad viimistluskihid, peseb pinnad sobiva vahendiga ja töötleb antiseptikuga. Krundib ja vajaduse korral värvib viimistletavad pinnad, arvestades pinnale kantava dekoratiivmaterjali eripära ja paigaldamise tehnoloogiat.
3. Kannab pinnale dekoratiivvärvi või -värvisüsteemi, juhindudes toote paigaldusjuhendist, paigaldustehnoloogiast ja proovipinnast.
4. Kannab pinnale erinevaid jäljendustehnikas kasutatavaid materjale (aaderdamine, marmoreerimine jne), lähtudes töö kavandist.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: Tel: 785 0818, 5667 0850, e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Ajakava: 13.10- 27.10.2020 kl 16 - 19.45

13., 15., 20., 22., 27.10

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

13-24
oktoober-november
Keevitaja algtaseme koolitus (MIG/MAG)

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. 

Maht: 80 tundi

Sihtgrupp: metalliettevõtete töötajad (keevitajad, metallitöötlejad); täiskasvanud, kes vajavad nõutavat kvalifikatsiooni.

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe alustamise nõuded: algteadmised metallitööst

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 30 tundi

materjalide tundmine

metallide ja nende sulamite omadused

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud

keevitusterminoloogia

keevitusprotseduuride kirjeldus

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine

keevitusrežiimid

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine

ohutusnõuded

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted

keevitaja kvalifitseerimise standardid 
 
Praktiline töö: 50 tundi

toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine

töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine

tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes juhendamisel keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine

WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine

keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil

töökoha korraldamine ja tööprotsess,  järgides töö- ja tuleohutusnõudeid

 

Koolituse toimumisaeg: teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16 - 20.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0817, 569 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

19-09
oktoober-detsember
Keevitaja koolitus (TIG)

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. 

Maht: 80 tundi

Sihtgrupp: Metallitöötlemisettevõtete töötajad (keevitajad, metallitöötlejad); täiskasvanud, kes vajavad keevitaja kvalifikatsiooni.

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+. 

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 30 tundi

materjalide tundmine

metallide ja nende sulamite omadused

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud

WPS (Welding Procedure Specification ehk keevitusprotseduuride kirjeldus

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine

keevitusrežiimid

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine

ohutusnõuded

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted

keevitaja kvalifitseerimise standardid

deformatsioonide vähendamise meetodid

metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus

detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks

TIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted

gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine

traatkeevituse režiimid

volframelektroodide kasutamine 
 
Praktiline töö: 50 tundi

töökoha ettevalmistamine

enne töö alustamist töökoha korraldamine, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid

detailide ettevalmistamine (puhastamine või freesimine) keevituseks, jälgides tööjoonist

detailide eelkuumutamine;  detailide mõõtmine vastavalt tööjoonisele

koostude koostamine joonisest lähtuvalt

keevituse teostamine

töö kontrollimine ja vajadusel parandamine

Koolituse toimumisaeg: esmaspäeviti ja kolmapäeviti kl 16 - 19.45

19., 21., 26., 28.10, 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25., 30.11, 2., 7., 9.12.2020

Koolitus on tasuta (RKT).

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0817, 569 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

26-23
oktoober-november
Kliendi nõustamine müügiprotsessis

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. 

Sihtgrupp: Klienditeenindajad, müüjad, hulgi- ja jaekaubandusettevõtete töötajad, kaubandusettevõtjad, sh FIE-d.

Eelistatud sihtrühm on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab ja tunneb kliendi nõustamise põhimõtteid, ootusi ning vajadusi müügiprotsessis
 • Oskab kaupu ja teenuseid tutvustada
 • Oskab klienti müügiprotsessis nõustada
 • Oskab tellimusi vormistada
 •  
 • Õppe sisu:
 • Auditoorne töö:
 • Kliendikeskne teenindus;
 • Kliendi ootused nüügiprotsessis;
 • Müügitehnikate valik;
 • Isiklik müük;
 • Müügijärgne teenindus;
 • Meeskonnatöö kliendi nõustamisel;
 • Tagasiside ja eneseanalüüs kliendi nõustamisel.
 • Praktiline töö:
 • Kliendi nõustamine erinevates müügietappides;
 • Eneseanalüüsi koostamine;
 • Eneseanalüüsi test;
 • Tellimuse vormistamine.
 •  
 • Koolituse toimumisaeg: 26.10 - 23.11.2020.a. kell 8.30 - 15.00
 • 26.oktoobril, 2., 9., 16., 23.novembril
 •  
 • Koolitaja: Ere Laidver - kaubanduse õpetaja, koolitaja ja ettevõtja (Erela OÜ).
 • Koolitus on osalejale tasuta
 • Täpsem info ja registreerumine: tel.: 785 0817, 569 05389
 • e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee
 • Õppekava
 • Registreerumine
Sulge

03-11
november-detsember
Ettevalmistus elektriku 4. taseme kutseeksamiks

Maht: 80 akadeemilist tundi

Koolituse ajakava 3. november- 11. detsember, kell 16.00-20.00

November: 3, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26,

Detsember: 1, 3, 8, 10, 11,

Maksumus: 2000 eurot

Grupi suurus 2-5 osalejat

Õppekava:

Kursusele registreerumine:

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: Merle Vilson- projektijuht

tel. 785 0818, 5667 0850

e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

12-26
november
Puitliidete valmistamine

Koolitus toimub 2020/ 2021 sügissemestril. Ajakava täpsustub.

Maht: 26 tundi

Osalejale on koolitus tasuta, vajalik sihtgruppi kuulumine.

Aeg: 12.11.-26.112020, kell 16.00-20.00

November: 12, 17, 19, 24, 26

Sihtgrupp:

Eelistatud  kursuse sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine  elanikkond vanuses 50+.

Sihtrühma kuuluvad  puidu- ja mööbliettevõtete töötajad, puiduettevõtjad ja ehitusettevõtete töötajad.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

 • Erinevad puitliited
 • Puitliidete kasutamine ehitustöödel
 • Puitliidete valmistamisel kasutatavad tööriistad ja –vahendid
 • Puitliidetes kasutatavad terasdetailid
 • Kinnitusvahendite paigaldamise reeglid
 • Puitliidetele esitatavad tehnoloogilised nõuded)
 • Tööohutuse reeglid üldehitustöödel ja töökoha ettevalmistamine
 • Tööohutus elektriliste- ja mehaaniliste käsitööriistadega töötamisel ja isiklike kaitsevahendite kasutamine
 • Tööjooniste lugemine, tööjooniste põhjal arvutuste tegemine (pindala-, mahu- ja kuluarvestus meetodid jne.)

Praktiline töö: 16 tundi

 • Joonisega tutvumine
 • Puitmaterjali valimine ja pikkusele järkamine
 • Läbiv poolpeittapp, läbiv kalasabatapp, läbiv rööptapp- valmistamine käsitööriistadega
 • Sarikapaari valmistamine tappseotusega
 • Naagel ja poltühendusega fragmendi valmistamine
 • Terasdetailidega liidete fragmendi valmistamine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850

e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

25-11
november-detsember
Puittoodete viimistlemine

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. Ajakava täpsustub.

Maht: 40 tundi

Sihtgrupp: Puidu- ja mööblitootmisettevõtete töötajad (viimistlejad, tislerid), puittooteid valmistavad väikeettevõtjad ja täiskasvanud, kes vajavad teadmisi ja oskusi tänapäevasest viimistlemisest. 

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, kekhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: Kasuks tuleb eelnev kogemus puidutöös.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

pindade ettevalmistamise ja viimistlemise võtted ja abimaterjalid

viimistlemisel kasutatavad materjalid ja töövahendid

puidu ja puidupõhiste materjalide viimistlemise tehnoloogilised režiimid ja käsipihustuspüstoliga viimistlemisel kasutatavad seadmed

ohutusnõuded materjalide käitlemisel (SDS ohutuskaart)

töötervishoiu- ja tööohutusnõuded viimistlustöödel

viimistlemisel tekkida võivate vigade põhjused, nende ennetamise ja kõrvaldamise võimalused

Praktiline töö: 30 tundi

viimistletava pinna ettevalmistamine (pahteldamine, lihvimine, tolmu eelmaldamine jne), lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja viimistletava materjali omadustest

pinna viimistlemine käsitsi või käsipihustuspüstoliga (peitsib, värvib, lakib, vahatab, õlitab vm), arvestades viimistletava pinna ja viimistlusmaterjali omadusi ning lähtudes tehnilisest dokumentatsioonist ja järgides kvaliteedi- ja ohutusnõudeid

toodete viimistluse hindamine, võttes aluseks kvaliteedinõuded

viimistlusvigade ilmnemisel põhjuse väljaselgitamine , meetmete kasutamine vea parandamiseks ning edasiseks vältimiseks.  
 

Koolituse toimumisaeg: 25.11 - 14.12. 2020

Koolitus toimub 25.11, 2.-3.12 ja 14.12 kl 9 - 17.

Koolitus on tasuta (RKT)

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0817, 569 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

26-11
november-detsember
Keevitaja koolitus edasijõudnutele (MIG/MAG)

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. Ajakava täpsustub.

Maht: 40 tundi

Sihtgrupp

Sihtgruppi kuuluvad metalliettevõtete töötajad (keevitajad, metallitöötlejad) ning eelneva metallitöö kogemusega täiskasvanud, kes vajavad nõutavat kvalifikatsiooni.

Eelistatud sihtgrupp on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud, aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Õppe alustamise nõuded: algteadmised metallitööst ja keevitusest.

Grupi suurus: 10 inimest

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

materjalide tundmine

metallide ja nende sulamite omadused

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine

keevitusrežiimid

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine; ohutusnõuded

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted

keevitaja kvalifitseerimise standardid

deformatsioonide vähendamise meetodid

metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus

detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud  
 
Praktiline töö: 30 tundi

toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine

töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine

tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine

WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine

keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil

enne töö alustamist töökoha korraldamine, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid

 


Koolituse toimumisaeg: teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16 - 20.15

 

Koolitus on tasuta (RKT).

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

27-11
november-detsember
Tehniline joonestamine 3D-tarkvara abil

Koolitus toimub 2020/2021. õppeaasta sügissemestril. Ajakava täpsustub.

Maht: 40 tundi

Sihtgrupp:

Sihtrühma kuuluvad metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehitusettevõtete töötajad ja täiskasvanud, kes vajavad teadmisi ja oskusi tehnilisest joonestamisest.

Eelistatud sihtgrupiks on erialase hariduseta täiskasvanud, keskhariduseta täiskasvanud ja aegunud oskustega tööealine elanikkond vanuses 50+.

Grupi suurus: 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: Arvutioskuse algtase

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 4 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas   
 
Praktiline töö: 36 tundi

Detailsete kujundite loomine

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine

Jooniste keskkond ja mudelruum

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid

Kirjanurk ja mõõtkava

Jooniste printimine ja konvertimine 
 

Koolituse toimumisaeg: 27.11 - 11.12.2020

27.11, 4.12, 7.12 ja 11.12 kl 8.30 - 17

Koolitus on tasuta (RKT).

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0817, 5667 0850

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine
 

 

Sulge
2021(28)
09-10
veebruar
Elamusmatka korraldamine Taevaskoja radadel

Elamusmatka korraldamine Taevaskoja radadel

Aeg: 2 õppepäeva, 09.-10.02.2021, kell 10.00-15.00

Esimene õppepäev Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Teine õppepäev Taevaskoja matkaradadel (transpordi organiseerib koolitusel osaleja ise).

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 5 tundi

 • Matkakorraldus (ohud, nõuded, tehnilised vahendid, giiditekstide koostamine, matka turundamine erinevates kanalites);
 • elamustoitlustus (toidu ohutus, menüü koostamine, serveerimine, elamustoitlustuse korraldamine looduses);
 • Matkaplaani koostamine

Praktiline töö: 5 tundi

 • Matka läbiviimine ja analüüs.
 • Elamustoidu valmistamine, serveerimine ja hinnang toidule.

Koolituse lõpuks õppija:

 • - oskab koostada matka plaani;
 • - oskab juhendada matka;
 • - oskab korraldada elamustoitlustust looduses.

Õppekava:

Registreerimine:Sulge

22-05
veebruar-märts
Rahvusleibade valmistamine (e-kursus)

Rahvusleibade valmistamine (e-kursus)

Koolituskeel: inglise keel

Maht: 16 tundi

Aeg: 22.02.-05.03.2021

Sihtrühm: Eesti, Läti, Leedu, Itaalia jt riikide kutsekoolide õpetajad ja õpilased, toitlustusettevõtete kokad, abikokad, turismiettevõtjad, toitlustajad ja kodukokad.

Koolituse läbinu:

 • teab Eesti, Läti, Leedu ning Itaalia toidu- ja leivakultuuri;
 • oskab valida toiduained leiva valmistamiseks;
 • valmistab erinevaid rahvusleibu

Õppe sisu:

 • Eesti, Läti, Leedu ja Itaalia pärandtoit;
 • Toiduained leiva valmistamiseks;
 • Eesti seemneleib;
 • Läti magus vesikringel (Ūdenskiņģeris);
 • Leedu tritiku leib päevalilleseemnetega (Kvietruginė duona su saulėgrąžomis);
 • Itaalia durum nisujahust leib (Pagnotta di grano duro);
 • Taigna valmistamine;
 • Leiva küpsetamine.

Maksumus: Tasuta

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05märts
Eneseväljendus ja esinemisnipid

Eneseväljendus ja esinemisnipid (tellimuskoolitus grupile)

Koolitaja: Inga Lunge -näitleja, koolitaja ja kõnetehnika pedagoog

Aeg: 5. märts 2021 kell 9.45-15.15

Maht:  6 tundi

Hind grupile (kuni 10 inimest): 1600 eurot

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele, kelle tööülesanneteks on avalik esinemine, koosolekute pidamine ja esitluste või ettekannete tegemine.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab väljendada end arusaadavalt;
 • oskab koostada esinemiskava;
 • esineb enesekindlalt

Õppe sisu:

Teooria: 4 tundi

 • avalik esinemine ja psühholoogilised ning füüsilised pinged - kuidas neist vabaneda;
 • kõnetehnika ja selle olulisus;
 • kehakeel kui hea vestluse salanipp; 
 • motivatsiooni leidmine igapäevaelus ja -töös. 

Praktiline töö: 2 tundi

 • kava koostamine esinemiseks;
 • avalik esinemine

Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerimine:

 

 

 •  

 

Sulge

31mai
APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

APJ metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine.

Koolitus toimub 31.05, 10.06, 14.06, 16.06 ja 18.06 kl 9 - 17.30

Koolituse ajakava võib muutuda.

Maht: 52 tundi

Sihtrühm: Metalliettevõtete töötajad, kes vajavad oskusi APJ (CNC) metallilõikepinkidel (frees- ja treipink) töötamiseks.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus metallitöö valdkonnas ja arvuti kasutamise oskus.

Koolituse lõpuks õppija: 

oskab ette valmistada APJ trei- ja freespingi;

oskab hooldada APJ trei- ja freespinki;

oskab töödelda detaile APJ frees- ja treipinkidel.

Õppe sisu:

Auditoorne töö:  16 tundi

tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;

freesimisel ja treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;

freespingid ja treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem;

üldteadmised freespinkide ja treipinkide  hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);

mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised;

tehnoloogilised režiimid freespinkidel ja treipinkidel, nende valiku alused;

freesimise ja treimisega  seotud terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles);

tööpinkide koordinaatsüsteemid;

tööpinkide juhtsüsteemid;

alamprogrammide otstarve ja võimalused;

juhtprogrammide koostamise alused.

 

Praktiline töö: 36 tundi

Tutvub tööjoonisega ja seadistab APJ freespingi ja/või treipingi  detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised;

Valib detailijoonisest lähtudes vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus;

Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid;

Asetab lõikeinstrumendid instrumendihoidjasse ja määrab vajalikud nullpunktid;

Vajadusel koostab ise juhtprogramme puurimiseks ja tasapinnaliste kontuuride (nt sooned, ringid, ristkülikud, ruudud jne) ning astmete freesimiseks/ treimiseks, kasutades tööpingi juhtsüsteemis olevaid alamprogramme;

Veendub etteantud juhtimisprogrammi õigsuses ja vastavuses detailijoonisele ja valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile APJ-freespingil/treipingil;

Jälgib tööprotsessi ning rikke ilmnemisel oskab seisata tööpingi töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (tööpingi tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult vähene;

Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;

Puhastab valmisdetailid, eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed;

Ladustab valmisdetailid, lähtudes töökoha korraldamise nõuetest;

Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Koolitaja: Tõnu Leemet - Eesti Maaülikooli lektor ja koolitaja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 5669 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

 •  

Sulge

31mai
Praktiline fotokoolitus- droonifoto, tootefoto, arhitektuurifoto.

Praktiline fotokoolitus: droonifoto, tootefoto, arhitektuurifoto.

Maht: 4 tundi

Aeg: 31.05.2021.a.

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele,  kes  soovivad täiendada enda teadmisi ja oskusi fotograafiast.

Koolituse lõpuks õppija:

 • tunneb oma kaamerat ja selle võimalusi;
 • omab algtasemel ülevaadet fotograafia erinevatest valdkondadest;
 • omab algteadmisi kompositsioonist ja dünaamikast fotograafias;
 • oskab pildistada toodet ja hoonet;
 • omab teadmisi drooni käsitlemisest.

Õppe sisu:

 • droonifotograafia objektide pildistamisel, seaduslik pool ja tehnilised nüansid;

 • tootefoto informatiivsus;

 • emotsioonifoto;

 • arhitektuurifoto - kinnisvara interjöör ja eksterjöör;

 • fotograafilised põhitõed mõistmiseks, millest üks või teine efekt fotol tuleneb.

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Koolitus on tasuline. 

Maksmine toimub arve alusel.

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

02juuni
Keevitaja täienduskoolitus (poolautomaatkeevitus MIG/MAG)

Keevitaja täienduskoolitus (poolautomaatkeevitus MIG/MAG) 

Sihtrühm: Mehaanika ja metallitöö valdkonna töötajad ning tööotsijad, kes vajavad täiendavaid teadmisi ja oskusi kvalifikatsiooni omandamiseks

(poolautomaatkeevituse kutseeksam, tase 3 ja 4).  

Grupi suurus: 8 inimest

Koolituse aeg: 2.06 - 30.06.2021.a. kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 12.30 - 17.00

Maht: 78 tundi

Koolituse lõpuks õppija:

tunneb keevitustehnoloogiaid ning keevitusstandardeid, keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ja –õmblusi, nende kvaliteedinõudeid ning kvaliteedinõuete kontrollmeetodeid;

tunneb keskkonna- ja ohutusnõudeid;

oskab lugeda tööjooniseid;

oskab kasutada keevituse seadmeid ning keevitada mitmesuguseid keevistooteid, detaile ning ehituskonstruktsioone vastavalt keevitusjoonistele ja nõuetele;

oskab kasutada oma töös poolautomaatkeevituse keevitusviise;

tunneb keevitustehnoloogiaid ning keevitusstandardeid, keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ja –õmblusi, nende kvaliteedinõudeid ning kvaliteedinõuete kontrollmeetodeid;

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

materjalide tundmine;

metallide ja nende sulamite omadused;

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

keevitusterminoloogia;

keevitusprotseduuride kirjeldus;

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

keevitusrežiimid;

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

ohutusnõuded;

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

keevitaja kvalifitseerimise standardid.

Praktiline töö: 52 tundi

toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga WPS (Welding Procedure Specification)  tutvumine;

töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine ning juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine;

WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine;

keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil;

enne töö alustamist töökoha korraldamine, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.

Koolitajad:

Aivar Kalnapenkis - mehaanika ja metallitöö õppekavarühma keevituse eriala kutseõpetaja ja koolitaja

Martti Kivi - mehaanika ja metallitöö õppekavarühma keevituse eriala koolitaja. 

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

18-28
juuni
Epoksiidvaigu valamine

Epoksiidvaigu valamine

Aeg: 18.06.-28.06.2021

Maht: 16 tundi

Sihtrühm: puidutöötlemise ja mööblitootmisettevõtete töötajad ning kõik huvilised, kes vajavad teadmisi ja oskusi epoksiidvaigu valamisest. 

Grupi suurus: 8 inimest

Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutöö valdkonnas

Koolituse lõpuks:

  • teab epoksiidvaigu ettevalmistuse etappe ja materjali koostist;

  • oskab vaigu kasutamiseks ette valmistada töösegu ja kasutada õigeid töövahendeid;

  • tunneb vaigu valamise tehnoloogilisi ning järeltöötlemise protsesse;

  • teab töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid;

  • tunneb kvaliteedinõudeid;

  • oskab valmistada vastavalt etteantud juhistele väiksema toote.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

 • Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded epoksiidvaigu kasutamisel
 • Eposkiidvaikude liigitus ja materjali valiku põhimõtted
 • Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendid
 • Kvaliteedinõuded vaigu valamisel, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine

Praktiline töö: 14 tundi

 • Puitmaterjali ettevalmistus
 • Tööohutusnõuded käsiseadmete kasutamisel
 • Epoksiidvaigu töösegu ettevalmistus ja valamine
 • Järeltöötlus pindade ettevalmistamiseks
 • Viimisltusprotessid kvaliteetse pinna saavutamiseks

Õppekava:

Registreerimine:

Sulge

22september
3D modelleerimine (Sketchup programm)

3D modelleerimine (Sketchup programm).

Koolituse ajakava võib muutuda.

Kell 8.30- 17.30

September: 22., 24.,  29.

Oktoober: 6

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevatele töötajatele, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt mudelite koostamise oskus.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada mudeli oma erialal olevast objektist, milles on kasutatud komponente ja materjale;
 • oskab koostada mudeli, milles on kasutatud eritöövahendeid loomingulise mudeli loomiseks;
 • oskab koostada mudelitest pilte ning koostab väikese video;
 • oskab koostada mudeli, kus on kasutatud objektilt tehtud fotosid ja taustapilte.

Õppe sisu:

Teooria: 19 tundi

 • Mudeliruumi kasutamine, liikumine.
 • Elementide loomine, modifitseerimine.
 • Materjalide peale kandmine.
 • Komponentide lisamine internetist, komponentide loomine.
 • Seeria piltide renderdamine.
 • Video koostamine.
 • Mudeli viimine taustapildiga vastavusse.

Praktiline töö: 20 tundi

 • Objektist mudeli koostamine, kus on kasutatud komponente ja materjale.
 • Koostab loomingulise mudeli eritöövahenditega.
 • Koostab mudelist pilte ja väikese video.
 • Koostab mudeli, kus on kasutatud objektilt tehtud fotosid ja pilte.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

27-11
september-oktoober
Sündmus- ja ürituskorraldus

Sündmus- ja ürituskorraldus

Koolituse ajakava: kell  16.00-20.00

September: 27., 29.

Oktoober: 4., 6., 11.

Maht: 26 tundi

Koolituse läbinu:

Valmistab ette territooriumi, ruumid ja vahendid sündmusteks ja vaba aja tegevuste läbiviimiseks;

Tutvustab ja viib läbi seminari/konverentsi korralduse ja vaba aja tegevused;

Oskab läbi viia erinevatele sihtgruppidele aktiivtegevusi ja üritusi (mängud, viktoriinid, jne);

Jälgib tegevuste ja ürituste korraldamisel tervise- ja ohutusnõudeid.

 

Õppe sisu:

Territooriumi, ruumide ja vahendite, sh tehniliste vahendite ettevalmistamine sündmusteks ja tegevusteks; Tervise- ja ohutusnõuded, nende järgimine;

Virtuaalsed sündmused ja üritused: vahendid, keskkonnad, nende planeerimine ja korraldamine;

Konverentsi või seminari ettevalmistamine;

Kohvipauside ning toitlustuse korraldus;

Vaba aja tegevuste  ettevalmistamine;

Territooriumi ja ruumide ettevalmistus;

Eelarve koostamine;

Konverentsi, kohvipauside ja toitlustuse korraldus;

Vaba aja tegevuste läbiviimine;

Tegevuste läbiviimisel osalemine, järgides tegevuste plaani;

Osalejate jälgimine, usaldusväärse õhkkonna tagamine, vajadusel osalejate suunamine;

Vaba aja tegevuste reeglite kehtestamine ja tutvustamine ning tegevuste läbiviimine.

Õppekava:

Kursusele registreerumine:

Sulge

29-10
september-november
Toetusprojekti koostamine ja projektitöö

Toetusprojekti koostamine ja projektitöö

Koolituse aeg: 29.09 - 10.11.2021

Koolitus toimub 29.09, 13.10, 20.10, 27.10, 10.11 

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Ettevõtjad ja töötajad (projektijuhid, kontoritöötajad, personalijuhid jt), kes vajavad teadmisi ja oskusi projektitööst. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

teab toetusprojektide koostamise nõudeid ning tunneb terminoloogiat;

oskab sõnastada probleemi või vajadust ja formuleerida sellele vastavaid eesmärke;

oskab otsida ja leida projekti rahastusallikaid;

koostab toetusprojekti vastavalt nõuetele;

oskab projektitööd planeerida ja juhtida.

Koolitaja:  Haimar Sokk - kutseõpetaja, täiskasvanute koolitaja ja ettevõtja. Täiskasvanute koolitaja pikaajaline kogemus, on projektijuhtimise koolitusi läbi viinud üle 20 aasta, omab Logical Framework Approach projektijuhtimise treeneri sertifikaati. 

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

04oktoober
Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ja kaloraazi arvutamine

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ja kaloraazi arvutamine.

04.-20.10.2021 kell 16.00-20.00 (Oktoobris: 4.,  11., 13., 18., 20.) Koolituse ajakava võib muutuda.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud abikokkadele, kokkadele, majandusalajuhatajatele või toitlustusjuhtidele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku menüüde koostamise, toodete omahindade ja müügihindade kujundamisega.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab menüüd koostada lähtuvalt kliendirühmast ja ettevõtte äriideest;
 • Oskab kujundada oma- ja müügihinda, arvestades kaonormide ja kuludega töötlemisel;
 • Oskab koostada tehnoloogilisi kaarte ning arvutab kaloraaži arvutis.

Õppe sisu:

Teooria: 8 tundi

 • Menüü olemus, tähtsus ja koostamise põhimõtted, põhitoidukordade menüüd.
 • Menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.
 • Tervisliku toitumise põhimõtted, söögikorrad, eritoitumine – laktoosi- ja gluteenitalumatus, taimetoitlus.

Praktiline töö: 18 tundi

 • Arvutiga toitudele ja jookidele nõuetekohased tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaartide koostamine.
 • Arvutis kalkuleerimisel toiduainete asendamine, nt eritoitumisega klientidele.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

 

 

Sulge

05-02
oktoober-november
Arvutikasutamise baaskoolitus

Arvutikasutamise baaskoolitus

Koolituse ajakava: Oktoober: 5., 12., 10., 26.,; November 2. kell 10.00-14.00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Algajad arvutikasutajad

Koolituse läbinu:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab, kuidas veebilehtedelt infot leida;
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada.

Õppe sisu:

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

Õppekava:

Kursusele registreerimine:

Sulge

05oktoober
Erialane soome keel teenindustöötajatele

Erialane soome keel teenindustöötajatele

Koolituse aeg: 5.10 - 9.12.2021.a. teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16.45 - 19.45

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kes vajavad soome keele oskust (A1-2) oma igapäevases töös.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

mõistab lihtsat erialast teksti;

mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel soomekeelset terminoloogiat;

vestleb spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides soome keeles;

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Praktiline töö: 40 tundi

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Koolitaja: Siiri Toomik - täiskasvanute koolitaja, soome filoloog, teenekas kultuuritöötaja ja giid. 

 

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

07oktoober
Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina

Digiturundus väikeettevõtja kommunikatsioonivahendina

Koolituse ajakava:

7., 8., 13., 14., 15 oktoober kell 14.30- 19.20

Maht. 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud turismi- ja ärivaldkondades alustajatele, kes soovivad oma oskusi kaasajastada digiturunduses.

Koolituse lõpuks õppija:

 • on saanud ülevaate, mis on digiturunduse olemus ja eripärad;
 • tunneb kodulehe halduse osiseid ja teab, millal ning kuidas kaasata tehnilist tuge;
 • on kursis peamiste digiturunduse valdkondadega, kasutab nende rakendamiseks vajalikku tarkvarapõhist analüüsi;
 • määrab oma toote/teenuse sihtrühma, koostab kiendiprofiili e persoona, sõnastab turundusstrateegia põhimõtted, turundussõnumi põhikomponendid ja kavandab sõnumi kohaleviimise protsessi internetikeskkonnas;
 • analüüsib kliendiprofiili ja rakendab sisuloome põhimõtted digitaalsete turundussõnumite koostamisel;
 • koostab turundusstrateegia alusel digiturunduse tegevuskava.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 26 tundi

 • Digiturunduse olemus, eelised ja kitsaskohad.
 • Kodulehe hooldamine, sisuhaldus, turvalisus, tehniline tugi.
 • Peamised digiturunduse valdkonnad (SEO, Google AdWords, turundamine sotsiaalmeedias, sisuturundus, e-postil põhinev turunudus).
 • Sihtrühma määramine. Kliendiprofiil. Turundussõnumi “sihtimine”.
 • Sisuloome põhimõtted.
 • Praktilised harjutused, nende esitlemine, arutelu ja analüüs rühmas.

Täpsem info ja koolitusele ergistreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerimine:

 

Sulge

13oktoober
Raamatupidamine ettevõttes

 

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD. Koolitusgrupp on komplekteerunud. Info tel 7850817.

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine)

Koolituse aeg: 13.10 - 20.10.2021.a. 

13.10, 15.10, 18.10 ja 20.10 kl 8 - 13.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Väikeettevõtete raamatupidajad ja töötajad, kes vajavad oskusi ja teadmisi raamatupidamisprogrammist ja kaasaegsest digiraamatupidamisest. 

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb Merit tarkvara rakendamist raamatupidamises;

Oskab kasutada raamatupidamises Merit Aktiva programmi;

Oskab raamatupidamisdokumente digitaalselt hallata ja arhiveerida ning aruandeid koostada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Raamatupidamise korraldamine, seadusandlus; dokumendid;

Raamatupidamisprogrammide ülevaade, võimalused  ja rakendamine;Raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva rakendamine;Kontoplaan; Algsaldod; Majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites;

Müük; Artiklid; Kliendid; Arvete koostamine ja saatmine: müügiarve, e - arve;

Müügiaruanded; Ettemaks ja tasaarveldus; Saldoteatised; Võlad;

Ostuarved; Ostuartiklid; Kaubad; Materiaalne põhivara; Kuluaruanded;

Bilanss ja kasumiaruanne;

Käibemaks. Maksukohustuse tekkimine;

Digiraamatupidamine;

Raamatupidamisdokumentide haldamine ja arhiveerimine;

Põhiaruannete koostamine;

Majandusaasta aruande koostamine:

 

Praktiline töö: 16 tundi

Raamatupidamisdokumentide, sh aruannete koostamine; Dokumentide haldamine ja arhiveerimine Merit Aktiva programmi abil.

Koolitaja: Heli Ilves – koolitaja ja ettevõtja, kõrgharidus: majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala, raamatupidamise kogemust on 13 aastat, sh 2 aastat rahvusvahelist. Töötab Saksamaal rahvusvahelises ettevõttes e-kaubanduse suunal finantsspetsialistina. 

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

28oktoober
Pakendidisain väiketootjatele

Pakendidisain väiketootjatele.

Koolituse ajakava:

28., 29. oktoober; 4., 5., 10 november, kell 14.30-18.15

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele kelle tegevuse tulemusena valmib toodang, mille turustamiseks on tarvis pakendeid, silte ja etikette. Koolitus sobib ka turismi- ja majutuse valdkonna esindajaile, kelle ettevõtete tegevuskohtades müüakse meeneid, toidukaupu jmt.

Koolituse lõpuks õppija:

 • on tutvunud pakendite erinevate liikidega, saanud ülevaate pakendi funktsioonidest ja oskab neid eri tootevaldkondade piires eristada;
 • teab materjalide valiku ja kasutamise põhimõtteid;  
 • on kursis pakendite tootmise põhimõtetega;
 • teostab internetis temaatilist sihtotsingut;
 • rakendab pakendikujunduse põhimõtteid pakendikujunduste visandite loomisel.
 • Õppe sisu:

  Teooria: 10 tundi

 • Pakend: funktsioonid, liigid, kasutusviis. Materjalid.
 • Riiulielu. Müügieesmärgid.
 • Märgistused ja riiklik regulatsioon. Kujundamise põhimõtted.
 • Kujunduselemendid ja nende läbimõeldud rakendamine. Temaatilised internetiotsingud. Autoriõigused.
 • Pakenditööstus, suur- ja väiketiraažid.
 • Praktiline töö: 16 tundi

 • Pakendidisaini projekt: kavandamine, teostamine ja presentatsioon
 • on kavandanud ka esitlenud lihtsa prototüübi oma pakendile.
 • Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

 

 

 

Sulge

05-17
november-detsember
Kaugtöö korraldamine ettevõttes

Kaugtöö korraldamine ettevõttes.

Aeg: 5.11.-17.12-2021

Maht: 39 tundi

Sihtrühm:  Väikeettevõtjad, FIE-d, töötajad, kellel on vaja kaugtööd teha.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab kujundada koostööl ja usaldusel põhinevat töökultuuri;
 • oskab kasutada levinumaid infotehnoloogilisi lahendusi (sh vabavaralisi keskkondi) kaugtööks;
 • teab kaugtöö tüüpilisi probleeme ja oskab neid lahendada.

Õppe sisu:

Teooria: 20 tundi

 • Kaugtöö ja paindlik töökorraldus (kaugtöö, paindlik töökorraldus, muudatused juhtimises, kaugtöö tugevused ja nõrkused, kaugtööd tegeva meeskonna väljakutsed, eduka kaugtöö korraldamise üldpõhimõtted, seadused ja maksud, virtuaalsed tööriistad kaugtöös ja turvalisus).
 • Kaugtöö ja usaldus (millised isikuomadused ja oskused peavad olema kaugtöö tegijal, koostöökultuuri ülesehitamine, usalduse dilemma ja kuidas luua usaldust kaugtööd tehes, juhi vaade kaugtööle).
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiale tuginev suhtlemine (mida peab IKT-l tuginev suhtlemine võimaldama, millised suhtlusvormid ja-vahendid  meeskonna koostöö juhtimiseks valida, edastatavale sõnumile sobiva suhtlusvahendi valimine, sõnumites tekkida võivate moonutuste vältimine, edukaks infovahetuseks vajalikud tegevused).
 • Töörütm (kollektiivse kompententsuse loomine, töö planeerimine ja töörütmi kujunemine, töötervishoid ja –ohutus, tegevuste ja tähtaegade kokkuleppimine, vastutuste jagamine, meeskonnaliikmete motiveerimine, kuidas efektiivselt läbi viia nõupidamist, kaugtöö võimalikud probleemid).

Praktiline töö: 19 tundi

 • Probleemülesannete lahendamine.
 • Õppekäik kaugtöö keskustesse ja õppekäigu kokkuvõte

Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

Sulge

09november
Kaugtööks kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus

Kaugtööks kasutatavad veebikeskkonnad ja küberturvalisus. (Veebikoolitus)

Kell 10.00-14.00

November: 9., 16., 23., 30.;

 

Koolituse ajakava võib muutuda.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud inimestele, kes vajavad teadmisi ja oskusi erinevatest kaugtöö veebikeskkondadest ning vajavad praktilisi näiteid, kuidas oma tööd korraldada.

Koolituse lõpuks õppija:

 • teab erinevaid virtuaalse koostöö vahendeid ja oskab neid kasutada lähtuvalt töö iseloomust;
 • teab erinevaid veebikoosolekute keskkondi ning oskab neid kasutada koosolekul osalejana;
 • oskab kasutada GoogleDrive pilverakendust oma failide loomiseks, hoiustamiseks ning jagamiseks;
 • teab küberturvalisuse põhitõdesid, ning oskab end vajadusel kaitsta.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 26  tundi

 • Erinevate virtuaalsete koostööplatvormidega tutvumine (Teams,  Slack, Trello, GoogleDrive).
 • Veebikoosolekute keskkondade tutvumine (Skype, Zoom, Teams).
 • GoogleDrive pilverakenduse kasutamine dokumentide loomiseks, hoiustamiseks ja jagamiseks. Esitluse loomine.
 • Veebikoosolekul osalemine ja oma ekraani ning esitluse jagamine.
 • Küberturvalisuse põhitõed. Paroolid, töötamine avalikus võrgus, andmete kaitsmine, rämpspost.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel 785 0818, 5667 0850; E- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

11november
Pilditöötlus vaba tarkvaraga

Pilditöötlus vaba tarkvaraga.

Koolituse ajakava:

11., 18., 23., 24., 25. novemeber,  kell 14.30-19.20

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele konkurentsivõime parandamiseks tööturul, et õppida pilditöötlust oma reklaamide loomiseks.

Koolituse lõpuks õppija:

 • planeerib loodava kujunduse sisu ja kavandab visuaali, arvestades kujunduse eesmärgiga, järgib disainipõhimõtteid;
 • teab veebis ja trükis kasutatavate kujunduste erisusi, teeb asjakohaseid kujundusvalikuid;
 • leiab internetist oma kujunduste loomiseks vajalikke lähtematerjale ning on teadlik erinevatest autoriõigustest ja litsentsidest tulenevatest piirangutest failide kasutamisel;
 • loob kujundusi, milles kombineerib pilte, värve ja tekstielemente; rakendab efekte ning komponeerib kujundust eesmärgipäraselt;
 • rakendab töötamisel teadmisi värviteooriast ja järgib info visuaalse loetavuse põhimõtet;
 • esitleb oma tööd, analüüsides tehtut nii ratsionaalsete kui emotsionaalsete mõjutegurite alusel;
 • kasutab veebipõhist tarkvara jätkusuutlikult, arendades oma disaini- ja IKT-alaseid pädevusi.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö: 26 tundi

 • Disainipõhimõtted.
 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioon).
 • Veebi ja trüki jaoks loodavate failide erisused.
 • Inspiratsiooni ja lähtematerjalide allikad: pildipangad, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja litsentside järgimine.
 • Ülevaade tarkvara töökeskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil.
 • Fototöötluse praktilised harjutused. Kontrast.
 • Värviteoora ja selle rakendamine praktilises töös.
 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid
 • Efektid. Visuaalne loetavus. “Kõnetava” kujunduse loomine.
 • Tasuta ja tasuliste tarkvarade erinevused. Fototöötlus mobiilis.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine: Grupp on komplekteerunud. Võimalus registreerida reservi.

 

 

Sulge

11november
Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Koolituse aeg:  11.11 - 17.12.2021

Koolitsue maht: 52 tundi

Koolitus toimub 11.11, 15.11, 2.12, 6.12, 13.12 ja 17.12.2021.a. 

11.11, 15.11 ja 6.12 toimub koolitus veebiõppena (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

2.12 koolitus toimub Mooskal ja Haanjamaal (õppereis, pärandturismi kogemused, sh suitsusaun)

13.12 koolitus toimub Soomaal (õppereis, pärandturismi kogemused: loodusturism ja ühepuulootsiku pärand).

Sihtrühm: Turismiettevõtjad ja turismiettevõtete töötajad, kes tegelevad pärandturismi teenuste pakkumisega ning vajavad teadmisi ja oskusi teenuste disainist ja digiturundusest.

Grupi suurus 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algoskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Lähtub pärandturismi teenuste disainis rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna võimalustest; 

Oskab analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge; 

Planeerib teenused (matk, loodusretk, sündmus jm) pakettides; 

Planeerib ja viib läbi digiturunduse. 

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

Turismitoode ja keskkond;

Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;

Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;

Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;

Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad, loodusretked).

Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;

Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;

Pärandturismi teenuste disain;

Projektijuhtimine turismiettevõttes;

Sihtrühmade ja –turu analüüs;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus, sotsiaalmeedia ja internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram, TikTok jt.

Praktiline töö: 26 tundi

Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes (Võrumaa, Soomaa jt);

Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine;

Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis.

 

Koolitajad: 

Aivar Ruukel, ettevõtte Karuskose OÜ juhataja, kutsemagister, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži lektor, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Eda Veeroja - koolitaja, ettevõtte Mooska OÜ perenaine, kõrgharidus, koolitaja ja turismiettevõtja kogemus üle 10 aasta.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

 

Sulge

15november
Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil.

Koolituse ajakava võib muutuda.

Kell 8.30-17.30

November: 15., 16., 22., 23

Maht: 39 tundi

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada joonise, projekti, erialase joonestusliku väljenduse primitiivide (joon, ring, ruut) abil ning oskab elemente modifitseerida (kopeerida, peegeldada, skaleerida jne) kogu terviku saavutamise eesmärgil;
 • oskab koostada digitaalse joonestatud joonise kihtidel ja tingmärkidega;
 • oskab mõõtmestada joonise mõõtjoone stiile kasutades;
 • oskab tuua joonisesse võõraid faile ning oskab neid hallata;
 • oskab koostab väljaprindi paberalusel mõõtkavas ning pdf formaadis.

Õppe sisu:

Teooria: 20 tundi

 • Primitiivide (joon, ring, ruut) joonestamine ja muutmine (kopeerimine, peegeldamine, skaleerimine) joonise loomisel.
 • Kihtide süsteemi loomine, elementide kihile viimine, süsteemi kasutamine.
 • Tingmärkide defineerimine, muutmine, sisestamine, dokumenti kirjutamine, raamatukogu kasutamine projekti vältel.
 • Joonise mõõtmestamine, stiili loomine, muutmine, joonisele mõõtude peale kandmine.
 • Väljaprindi koostamine paberkandjale mõõtkavas kirjanurgaga.

Praktilise töö: 20 tundi

 • Praktiline primitiivide joonestamine ja muutmine.
 • Digitaasle joonise kihtide loomine.
 • Mõõtmestab joonise.
 • Toob joonisesse faile ja haldab neid.
 • Prindib joonised mõõtkavas ja pdf formaadis.

Täpsem info ja registreerumine koolitusele: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

22-13
november-detsember
Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Koolituse aeg: 22.11 - 13.12.2021.a.

22.11, 24.11, 29.11, 1.12, 6.12, 8.12, 13.12.2021 * kl 16 - 20

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Toitlustusettevõtete töötajad: kokad, abikokad; töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadlikust toitumisest, tervisliku toidu, taime- ja eritoitude valmistamisest.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Toitlustusettevõttes töötamise ja toiduvalmistamise kogemus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab teadliku toitumise ja tervisliku toiduvalmistamise aluseid ning kasutab õiget terminoloogiat ja nende tähiseid; 

Oskab menüüdes kasutada taime- ja eritoite; 

Oskab asendada taime- ja eritoitudes vastavalt vajadustele ja nõuetele tooraineid; 

Valmistab taime- ja eritoite vastavalt retseptidele. 

Järgib toiduvalmistamisel tervise- ja tööohutusnõudeid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Tervisliku ja tasakaalustatud toitumise alused, toitumissoovitused (toidupüramiid, taldrikureegel jm);

Toitumishäired; Tervislik kaalulangetus;

Tervislikud toiduvalmistamise viisid (idandamine, hapendamine jm);

Tasakaalustatud menüü koostamine;

Taimetoitlus ja veganlus;

Toidutalumatused ja allergiad; Gluteenitalumatus; Laktoosi - ja kaseiini talumatus;

Diabeet ja toitumine;

Võimalikud asendajad rukki-, odra-, nisu- ja kaeratoodetele;

Menüü koostamise põhimõtted piimatoodete asendamiseks;

Erinevad toidugrupid - köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened; puuviljad ja marjad taimsete toitude ja eritoitude valmistamisel;

Loomsete toorainete asendamine – erinevate taimsete alternatiivide tutvustus (sojatooted, taimsed piimad ja koored, taimsed kotletid), toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Praktiline töö: 23 tundi

Menüüde koostamine, kasutades taime- ja eritoite; Eritoitude valmistamine vastavalt retseptidele: gluteenivabad toidud, laktoosivabad toidud;

Taimetoitude valmistamine vastavalt retseptidele.

Koolitajad:

Renate Hirschon - Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja ja koolitaja, kokk tase 5;

Liilia Raik - kutseõpetaja, tase 6 ning pagar-kondiiter, tase 4 ja toitumisnõustaja, täiskasvanute koolitaja;

Triin Muiste – koolitaja ja toitumisterapeut, kokk tase 4 ning ettevõtja ja Tervisekooli lektor;

Maire Vesingi – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli  koka eriala kutseõpetaja, kokk tase 5, koolitaja ja toitumisterapeut ja toitumisnõustaja.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

23-15
november-detsember
CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

Koolituse aeg: 23.11 - 15.12.2021.a.

Ajakava: 23.11 - 24.11, 7.12 - 8.12, 14. - 15.12.2021.a.

Maht: 52 tundi

Sihtrühm: Metalliettevõtete töötajad, kes vajavad oskusi APJ pinkidel ( frees- ja treipink) töötamiseks.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustmise nõuded: Kasuks tuleb kogemus metallitöö valdkonnas ja arvuti kasutuse oskus.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Oskab ette valmistada CNC treipingi ja CNC freespingitööpingi;

Oskab hooldada CNC treipinki ja CNC freespinkitööpinki;

Oskab töödelda detaile CNC frees- ja treipinkidel.

Õppe sisu:

Auditoorne töö:  16 tundi

tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;

freesimisel ja treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;

freespingid ja treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem;

üldteadmised freespinkide ja treipinkide  hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne)

mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised;

tehnoloogilised režiimid freespinkidel ja treipinkidel, nende valiku alused;

freesimisega ja treimisega  seotud terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles);

tööpinkide koordinaatsüsteemid;

tööpinkide juhtsüsteemid;

alamprogrammide otstarve ja võimalused;

juhtprogrammide koostamise alused.

Praktiline töö: 36 tundi

Tutvub tööjoonisega ja seadistab konventsionaalse freespingi ja / või treipingi  detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised.

Valib detailijoonisest lähtudes vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus.

Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid ja seadistab tööpingi vastavalt nendele.

Sisestab lõikeinstrumentide tegelikud mõõtmed tööpingi juhtsüsteemi. Vajadusel kohandab valitud lõikerežiimid pingi võimalustega. Analüüsib tööjoonisel toodud mõõteahelaid ja arvutab vajalikud mõõdud.

Valmistab konventsionaalsel freespingil või/ja treipingil  etteantud detailijoonisest lähtudes detaile (tasapinnad ja tasapinnalised kontuurid, kujufreesiga freesitud kontuurid, jagamispea abil freesitud hulktahukad ja sirged sooned), mis vastavad ISO standardis ette nähtud täpsusnõuetele IT 12.


Tutvub tööjoonise ja juhtprogrammiga ja seadistab CNC-treipingi/freespingi detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised.

Asetab lõikeinstrumendid instrumendihoidjasse ja määrab vajalikud nullpunktid. Vajadusel koostab ise juhtprogramme puurimiseks ja tasapinnaliste kontuuride (nt sooned, ringid, ristkülikud, ruudud jne) ning astmete freesimiseks/ treimiseks, kasutades tööpingi juhtsüsteemis olevaid alamprogramme.

Veendub etteantud juhtimisprogrammi õigsuses ja vastavuses detailijoonisele. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile APJ-freespingil7 treipingil. Jälgib tööprotsessi, rikke ilmnemisel oskab seisata tööpingi töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (tööpingi tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult vähene. Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile.

Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed. Ladustab valmis detailid lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Koolitaja: Jüri Post - Võrumaa kutsehariduskeskuse metallitehnoloogia eriala kutseõpetaja, kõrgharidus, hinnatud nõustaja ettevõtjatele CNC metallipinkide osas, koolitaja kogemus  23 aastat.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

24-07
november-detsember
Enesejuhtimine ja stressiga toimetulek

Enesejuhtimine ja stressiga toimetulek

Koolituse ajakava: November: 24, 29; Detsember: 7

Kell 9.00-17.00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud COVID - 19 pandeemiast põhjustatud kriisi mõjudest tulenevalt  enesejuhtimise ja stressiga toimetuleku oskusi ja teadmisi vajavatele inimestele. Koolitus on mõeldud kõigile neile, kelle töö eeldab head ajaplaneerimise, enesemotiveerimise ning pingetega toimetuleku oskusi, et keerulistes töösituatsioonides tegutseda eesmärgipäraselt ning tulemuslikult.  

Koolituse läbinu: 

 • teadvustab ja analüüsib enda stressiallikaid ning ülemäärasele stressile viitavaid sümptomeid;
 • teab stressijuhtimise põhimõtteid ning analüüsib enda käitumist nendest lähtuvalt;
 • rakendab teadlikult stressi ennetamiseks ja vähendamiseks sobivaid meetodeid;
 • teadvustab enda motivatsioonitegureid ning oskab ennast motiveerida;
 • teadvustab peamisi endast ja keskkonnast tulenevaid takistusi eesmärkide saavutamisel ning nende ületamise viise;
 • analüüsib enda ajakasutust tulemuslikkuse ja rahulolu  kriteeriumitest lähtuvalt;
 • oskab seada lühi- ja pikaajalisi eesmärke;
 • oskab endale koostada vajalikuks  perioodiks plaane ning jälgida  nende saavutamist;
 • oskab eristada ülesannete prioriteetsust nende kiirust ja olulisust arvestades.

Õppe sisu:

 • Enesejuhtimise olemus ja oskused.
 • Proaktiivsus enesejuhtimisel.
 • Stressi olemus, tekke põhjused ja avaldumise viisid.
 • Uuema aja tööstressorid, koroonaväsimus ning nende mõju isiklikule efektiivsusele.
 • Läbipõlemise tähendus ning ohu märgid.
 • Stressijuhtimise tasandid – individuaalne, võrgustik ja organisatsioon.
 • Peamised stressijuhtimise võtted individuaalsel tasandil – stressi ennetamine, stressorite mõju vähendamine ja stressijärgne lõõgastumine.
 • Muudatustega kohanemine. Psühholoogiline paindlikkus ja selle arendamise võimalused.
 • Toetusvõrgustiku roll stressijuhtimisel.
 • Heas töötegemise seisus püsimise põhimõtted.
 • Motivatsioon kui liikumapanev jõud.
 • Motivatsiooni erinevad liigid.
 • Enesemotiveerimise ja jõustamise põhimõtted.
 • Eesmärkide kooskõla isikliku ja organisatsiooni missiooni ja visiooniga.
 • Eesmärkide seadmise põhimõtted. Eesmärkide seadmine  erinevatest rollidest lähtuvalt.
 • Peamised takistused ajajuhtimisel. Hoiakud, mis takistavad või abistavad eesmärkide saavutamisel. Segajatega toimetulek.
 • Ajaplaanide koostamine. Aasta-, kuu-, nädala- ja päevaplaanide eesmärgid, nende koostamine ja rakendamine.
 • Ülesannete prioriteetsuse määratlemine kiirusest ja tähtsusest lähtuvalt.
 • Tegutsemine lähtuvalt eesmärkidest ja prioriteetidest.
 • Stressijuhtimise võtted
 • Psühholoogiline paindlikkus
 • Motiveerimine ja jõustamine
 • Ajaplaani koostamine
 • Enesehindamine koos grupi ja koolitaja tagasisidega

Õppekava:

Kursusele registreerumine:

 •  

 

 

Sulge

01detsember
Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva)

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva).

Koolituse ajakava:

1., 2., 3., 8., 9. detsember, kell 8.30-17.30

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, kel on vaja informatsiooni kiirelt ja paindlikult edastada.

Koolituse lõpuks õppija:

 • planeerib loodava kujunduse sisu ja kavandab visuaali, arvestades kujunduse sihtmeedia nõuetega;
 • teab veebis ja trükis kasutatavate failide parameetreid, valib sobiva failiformaadi;
 • leiab internetist oma kujunduste loomiseks vajalikke lähtematerjale, kasutab neid kooskõlas autoriõiguste ja litsentsidest tulenevatest piirangutega;
 • loob kujundusi, milles kombineerib pilte, värve ja teksti ning animatsioone, rakendades teadmisi värviteooriast ja jälgides loetavuse ning info hierarhilise esitamise põhimõtteid;
 • järgib erinevate samateemaliste kujunduste kavandamisel visuaalse ühtsuse põhimõtteid;'
 • kasutab Canva kujundusprogrammi jätkusuutlikult ning on arendanud oma disaini- ja IKT-alaseid pädevusi.

Auditoorne ja praktiline töö:

 • Veebipõhise kujundustarkvara Canva tasuta versiooni kasutamine lihtsamate müügiedendus- ja/või infomaterjalide kujundamiseks nii sotsiaalmeediasse kui trükki.

 • Disainipõhimõtted.

 • Veebi ja trüki jaoks loodavate failide eripärad.

 • Inspiratsiooni ja lähtematerjalide allikad: pildipangad, graafika, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja autoriõigused.

 • Ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil (veeb ja trükk).

 • Värviteoora ja selle rakendamine kujundamisel veebi ja trüki jaoks. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemine.

 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid

 • Infograafika ja fototöötlus.

 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioonpäev.

 • Animatsioonid ja videod.

 • Tasuta ja tasulise versiooni erinevused. Canva programmi mobiiliversioon.

 • Ülesannete teemad lepitakse kokku vastavalt õppegrupis osalejate huvidele ja soovidele.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine: Grupp on komplekteerunud. Registreerida saab reservi.

Sulge

01detsember
Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil.

Kell 8.30-17.30

Detsember: 1., 8., 10., 13.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevatele töötajatele, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskused.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab joonestada enda erialaga seonduva 3D mudeli joonte keskkonnas;
 • oskab joonestada enda erialaga seonduva 3D mudeli pindade keskkonnas;
 • oskab joonestada 3D primitiive ja oskab neid omavahel modifitseerida konkreetseks tulemiks;
 • oskab joonestada võrk-elemente ning oskab neid töödelda;
 • oskab koostada väljaprindi flatshot, section plane ja 3D meetodil mõõtkava.

Õppe sisu:

Teooria: 19 tundi

 • Joone kujutamine 3D keskkonnas.
 • Pindade kujutamine 3D keskkonnas.
 • Primitiivide (kuup, püramiid, kera jne) joonestamine ja 3D modifitseerimisvahendite kasutamine, sh gismo.
 • Võrkpinnad ja nende olemus.
 • Elementide omaduste muutmine kõikide joon, pind, mahu, primitiivide vahel.
 • 3D objektide ettevalmistamine väljaprindiks (Flashshot, 3D vaated, jne)
 • Praktiline töö: 20 tundi
 • Praktiline joonestamine 3D mudelite joonte keskkonnas.
 • Praktiline joonestamine 3D mudelite pindade keskkonnas.
 • Joonestab 3D primitiive ja modifitseerib need tulemiks.
 • Joonestab võrk- elemente ning töötleb neid.
 • Koostab väljaprindi flatshot, section plane ja 3D meetodil mõõtkavas.

Täpsem info ja koolitusele registreerimine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

 

 

 •  
Sulge

09detsember
Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel

Digivahendite ja -turunduse kasutamine personali värbamisel.

Koolituse aeg: 9.12 - 15.12.2021.a.

9. - 10.12 ning 15.12.2021 kl 9 - 16

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes ametialaselt viivad läbi personalitöö tegevusi ning tehniliselt korraldavad personalitööd ning kõik töötajad,

kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi digivahenditest ja –turundusest personali värbamisel. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutioskus vähemalt algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

teab personalitöö põhimõtteid ning olulisemaid õigusakte;

teab ja oskab kasutada personali värbamise erinevaid meetodeid ning korraldada vastavat tegevust organisatsioonis;

tunneb digivahendite kasutamise ja –turunduse võimalusi personali värbamisel;

oskab personali värbamiseks koostada ja turundada infot erinevates kanalites (sotsiaalmeedia, veebiplatvormid, töövahendusportaalid, mobiilsed rakendused).

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Personalitöö mõiste, eesmärgid, vajadus;

Personalitöö õiguslik, sotsiaalne, majanduslik, tehnoloogiline taust;

Personalitöö valdkonnad, tasemed ja korraldus organisatsioonis;

Tööõigus personali värbamisel;

Isikuandmete konfidentsiaalsus personalitöös, andmekaitse;

Personali planeerimine: tööjõuvajaduse hindamine, tööjõukulude kavandamine;

Personali värbamine ja valik;

Värbamisvajaduse hindamine;

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Värbamisotsuse tegemine, sisseelamise toetamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info koostamine, sisuturundus;

Digiturunduse kanalid – sotsiaalmeedia ja –võrgustikud (Facebook, LinkedIn, Twitter), töövahendusportaalid (CV-Online, CV Keskus, GoWorkaBit, MeetFrank jt), online- ja Chat - teenused (Skype, Messenger, Zoom, MS Teams jt).

Praktiline töö: 16 tundi

Personali värbamisega seotud õigusaktid, andmekaitse;

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Kandidaatide hindamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info (kuulutus, reklaam) koostamine, sisuturundus;

Digiturunduse kanalite kasutamine – sotsiaalmeedia ja –võrgustikud (Facebook, LinkedIn, Twitter), töövahendusportaalid (CV-Online, CV Keskus, GoWorkaBit, MeetFrank jt), online- ja Chat - teenused (Skype, Messenger, Zoom, MS Teams jt).

Koolitajad:

Mari Nõmm – koolitaja ja ettevõtja, haridustase: teadusmagister (MSc) psühholoogias Tartu Ülikool 1996; alates 2008 Arengupartner OÜ juhatuse liige, konsultant ja koolitaja;

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhtivõpetaja ja täiskasvanute koolitaja, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 5690 5389, 785 0817

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

 

Sulge

17detsember
Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga

Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga (veebis)

Ajakava: 17.12.- 29.12.2021

17.12. kell 15.00-18.15

21.12. kell 15.00-18.15

22.12. kell 14.00-18.00

27.12. kell 14.00-18.00

28.12. kell 14.00- 17.15

29.12. kell 14.00- 17.15

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on vaja tööalaselt analüüsida visuaalselt suuri andmemahte.

Koolituse läbinu:

 • teab, kuidas laadida andmed Power BI keskkonda;
 • oskab visualiseerida erinevaid tüüpe jooniseid ja neid redigeerida;
 • teab erinevaid Power BI rakendamise võimalusi andmeanalüüsis;
 • teab erinevaid koostöö- ja jagamisvõimalusi.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

 • Algandmete laadimine Power BI programme (erinevatest andmeallikatest);
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine;
 • Andmemudeli koostamine ja seosed ning erinevate mõõdikute loomine;
 • Andmete visualiseerimine ja kujundamine;
 • Raporti publitseerimine;
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel;
 • Töökeskkonna seadistamine.

Õppekava:

Registreerimine:

 

Sulge
2022(36)
24jaanuar
Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Ajakava täpsustub.

2022 aasta I poolaastal, kell 16.00-19.00

Jaanuar. 24, 26

Veebruar: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 28

Märts: 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30

Aprill: 4, 6, 11, 13

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kelle inglise keele oskuse tase pole piisav nõuetekohaseks ja korrektseks teenindamiseks, suhtlemiseks ja koostööks.

Koolituse läbinu:

mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast inglise keelset terminoloogiat;

mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast inglise keelset terminoloogiat;

vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides inglise keeles

Õppe sisu:

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Õppekava:

Kursusele registreerumine:

Sulge

31-11
jaanuar-veebruar
Mööblitööstuse pingioperaatori baaskoolitus

Mööblitööstuse pingioperaatori baaskoolitus

Koolituse aeg: 31.01 - 11.02.2022.a. 

31.01, 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10. ja 11.02 kl 16 - 19

Sihtrühm: puiduvaldkonnas tööotsijad ja töötajad, kes vajavad tööks puidupingioperaatorina täiendavaid oskusi ja teadmisi. 

Grupi suurus: 10 inimest

Õpingute alustamise nõuded: puuduvad

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

omab teadmisi puidupingioperaatori kutse olemusest ja tööjõuturul nõutavatest kompetentsidest;

eristab mööbli ja puittoodete valmistamisel kasutatavaid materjale ja nende omadustest lähtuvaid valikupõhimõtteid;

omab ülevaadet mööblitööstuse tootearendusprotsessidest ning jooniste ja mudelite valmistamise põhimõtetest ning neile esitavatest nõuetest;

tunneb lõiketöötlemise põhimõtteid puidu ja puidupõhiste materjalide kasutamisel;

omab ülevaadet tööohutuse baasteadmistest ning keskkonnaohutusnõuetest;

oskab kasutada mõõtevahendeid ja omab ülevaadet peamistest puidupinkide hoolduse põhimõtetest;

oskab häälestada puidupinke vastavalt etteantud töö iseloomule ning parameetritele;

teab olulisemaid viimistlusmaterjale ja pealekandmise meetodeid.

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 10 tundi

Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendite kasutamine;

Mööblitööstuses kasutatavate materjalide tutvustus;

Tööjooniste lugemine ning puidupinkide häälestus;

Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded puidupinkide kasutamisel;

Lõiketöötlemise ja -instrumentide tutvustus;

Kvaliteedinõuded  pinnal, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine.

Praktiline töö: 30 tundi

töötleb kvaliteedinõuetele vastavalt puitu ja puidupõhiseid materjale järgmistel puidupinkidel: servalihvpink, lailintlihvpink, paksusmasin, rihthöövel,

arvestades loetletud puidupinkide eripära ja töötlemise tehnoloogiat;

puurib etteantud nõuetele pesasid ning avasid vertikaal- ja horisontaalpuurpingil;

saeb kvaliteedinõudeid järgides puitu ja puidupõhiseid materjale formaatsaagpingil;

lihvib detaile etteantud kvaliteedinõuetele, valides sobivat tüüpi lihvmaterjalid;

hööveldab rihthöövlil tooriku baaspinnad ning seejärel detaili pinnad vastavalt joonisel antud gabariitidele paksusmasinal;

kasutab käsiviimistlusseadmeid viimistlusmaterjali pealekandmiseks: ülaanumaga käsipüstol, kõrgsurvepüstol.

 Koolitajad: 

Mart Nilson - Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter juhataja

Jörgen Dobris - Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse Tsenter arendusjuht

Täpsem info ja registreerumine: 

tel.: 5855 7378

e-post: jorgen@tsenter.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

08veebruar
Arvuti baasoskuste koolitus algajatele

http://Kursusele registreerimineArvuti baasoskuste koolitus algajatele

Aeg: 8., 15., 22. veebruar ja 1., 8. märts kell 10.00-14.00

Maht 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud algajatele arvutikasutajatele.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab kuidas veebilehtedelt infot leida;
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada

Õppe sisu:

Praktiline töö 26 tundi:

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

Täpsem info ja koolitusele registreeumine: tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

11veebruar
E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias.

11., 18., ja 25 veebruar kell 9.00-17.00

Aeg täpsustub.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele, kes vajavad teadmisi ja oskusi e-kaubandusest, müügist ja turundusest sotsiaalmeedias.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada e-turundustegevust ja kommunikatsiooni sotsiaalmeedias;
 • oskab otsida ja rakendada meetmeid tarbija tähelepanu saamiseks;
 • mõistab pikaajalist mõtteviisi ettevõtte kasvatamisel;
 • oskab koostada 21. sajandi turundusstrateegiat;
 • mõistab veebilehtede ja e-poodide efektiivsuse tõstmise võimalusi;
 • oskab analüüsida sotsiaalmeedia sisu ja reklaamide kasulikkust.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

 • Sotsiaalmeedia potentsiaali nägemine;
 • Sotsiaalmeedia alused ja toimimine (sh. algoritm);
 • Sotsiaalmeedia väärarusaamade ümber lükkamine;
 • Turundamise mõtteviisi paika saamine;
 • Brändingu alused;
 • Ettevõtte reputatsiooni loomine;
 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • 21. sajandi turundusstrateegia – kuidas turundada praegustele generatsioonidele;
 • Kodulehekülje loomise põhitõed;
 • E-poe loomise põhitõed;
 • Sotsiaalmeedia kontode analüüsimine;
 • Alahinnatud tasulised reklaamid;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

Praktiline töö: 16 tundi

 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • Ettevõtete kodulehekülgede ja sotsiaalmeedia analüüs;
 • Turundusstrateegia koostamine;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine; tel: 785 0818, 5667 0850

Õppekava:

Registreerimine: Grupp on komplekteeritud. Saab registreerida reservi.

 

Sulge

04märts
Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis (veebis)

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis  (veebis)

4., 8., 11., 14., 18., 21., 25. märts.

kell 15:00 - 18:15, viimane kord kell - 15:00 - 16:30.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Kursus on mõeldud raamatupidamise valdkonnas töötavale spetsialistidele (raamatupidajad, assistendid, palgaarvestajad), kes vajavad oskusi, et edukalt ja professionaalselt kasutada MS Excelit analüüsivahendina raamatupidamises töötades suurte ja erinevate andmehulkadega.

Koolituse läbinu:

 • oskab leida vajalikke andmeid kasutades erinevaid otsingufunktsioone;
 • oskab leida infot kasutades finantsfunktsioonide abil;
 • oskab koostada tabelitest sorteerimise-, filtreerimise-, vahekokkuvõtte- ja risttabeli
  (PivotTable) tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • teab, kuidas kasutada erinevaid lahendajaid eelarvestamisel/prognoosimisel.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

Erinevad funktsioonid finantsarvestajate töös:

 1. finantsfunktsioonid (intressiarvutused; kulumikoefitsendid; alg- ja lõppväärtuse arvutamine; perioodiliste maksete arvutamine ja maksegraafikute koostamine jne)
 2. statistika- ja loogikafunktsioonid;
 • otsingu funktsioonid erinevate andmete kiireks leidmiseks tabelist

Analüüsivahendite kasutamine:

 1. sorteerimine (ühe, mitme tunnusega sorteerimine, kohandatud loendiga sorteerimine, ridade sorteerimine)
 2. täpsema filtri kasutamine keerukamate kriteeriumite korral (ühe ja mitme kriteeriumi ja erinevate tingimuste korral)
 3. vahekokkuvõtete tegemine valitud andmetest
 4. konsolideerimine (andmete koondamine ja tulemite kokkuvõte erinevatelt töölehtedelt ja tabelitest)
 5. PivotTable (koostamine ja muutmine; koostamine mitmest tabelist; diagrammide koostamine ja redigeerimin

Erinevate lahendajate kasutamine:

 1. GoalSeek (eesmärgistatud otsing)
 2. prognooside koostamine Scenariose abil.
 3. Solver´i abil lahenduste leidmine
 4. andmetrendide prognoosimine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

Sulge

28-01
märts-aprill
Epoksiidvaigu valamise koolitus - serveerimisalus

Epoksiidvaigu valamise koolitus - serveerimisalus

Koolituse aeg: 28.03.2022 ja 01.04.2022 kell 9.00 - 16.30

Sihtrühm: puiduvaldkonna töötajad; erineva haridustaseme- ja töökogemusega puiduvaldkonnas töötajad või tööotsijad.

Grupi suurus: 8 inimest

Õpingute alustamise tingimused: Kasuks tuleb kogemus puidutöö valdkonnas

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:
- teab epoksiidvaigu ettevalmistuse etappe ja materjali koostist;
- oskab vaigu kasutamiseks ette valmistada töösegu ja kasutada õigeid töövahendeid;
- tunneb vaigu valamise tehnoloogilisi ning järeltöötlemise protsesse;
- teab töökohal tööohutus ja –tervishoiu ning keskkonna nõudeid;
- tunneb kvaliteedinõudeid;
- oskab valmistada vastavalt etteantud juhistele väiksema toote.

Õppe sisu:
Auditoorne töö: 2 tundi
- Töötervishoiu- ja tööohutusnõuded epoksiidvaigu kasutamisel
- Eposkiidvaikude liigitus ja materjali valiku põhimõtted
- Valdkonna suundumused ja puitmaterjali ettevalmistus, töövahendid
- Kvaliteedinõuded vaigu valamisel, kvaliteedi hindamine, defektide määratlemine

Praktiline töö: 14 tundi
- Puitmaterjali ettevalmistus
- Tööohutusnõuded käsiseadmete kasutamisel
- Epoksiidvaigu töösegu ettevalmistus ja valamine
- Järeltöötlus pindade ettevalmistamiseks
- Viimisltusprotessid kvaliteetse pinna saavutamiseks

Koolitajad:
Jörgen Dobris – VKHK puidu- ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER arendusjuht
Uku Vislapuu – ettevõtte Loov interjöör OÜ esindaja

Täpsem info ja registreerimine:
jorgen@tsenter.ee
+372 5855 7378

Õppekava
Registreerimine

Sulge

06aprill
MS Excel finantstöötajatele (veebis)

MS Excel finantstöötajatele (veebis) /Grupp on komplekteeritud/

Koolituse ajakava:

6.04 kl 16.00 -  19.15

8.04 kl 15.00 -  19.00

11.04 kl 15.00 - 19.00

12.04 kl 15.00 - 19.00

14.04 kl 15.00 - 19.00

18.04 kl 15.00 - 19.00

19.04 kl 15.00 - 19.00

20.04 kl 15.00 - 19.00

Maht: 39 tundi

Sihtrühm:  Kursus on mõeldud raamatupidamise valdkonnas töötavale spetsialistile (raamatupidajad, assistendid, palgaarvestajad) ja väikeettevõtjatele, kes teevad ise oma ettevõtte raamatupidamist ning vajavad oskusi, et edukalt ja professionaalselt kasutada MS Excelit raamatupidamise töö- ja analüüsivahendina.

Koolituse läbinu:

- oskab luua ja kasutada MS Excelis raamatupidamisarvestuse pidamiseks erinevaid tabeleid ja vorme;

- oskab kasutada valemeid ja funktsioone;

- oskab analüüsida andmeid ja teha vahekokkuvõtteid;

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

1. Exceli baasteadmised

Tabelite loomine, vormindamine, arvuvormingud, sarjad, valemid-finantsfunktsioonid.

2. Seosed, viited erinevate tabelite, töölehtede ja failide vahel

3. Erinevad vormid ja blanketid

Vormide ja blankettide loomine ja redigeerimine (müügiarved, palgaarvestus jne).

4. Töö andmetega ja analüüsivahendid

Sorteerimine, filtreerimisvõimalused, vahekokkuvõtted, konsolideerimine, liigendtabel.

5. Eelarvete, prognooside koostamine

Sihtotsing, prognooside koostamine Scenarios abil, Solver lahendaja kasutamine.

6. Andmete importimine ja töölehe kaitse

Andmete importimine Excelisse ja korrastamine

Valemite peitmine, lahtrite kaitse.

oskab kasutada MS Exceli lisandmooduleid Scenarios ja Solver eelarvestamiseks ja prognooside koostamiseks.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

 

 

Sulge

22aprill
Bürootöötaja digioskused

Bürootöötaja digioskused.
Kuupäev: 2022 I poolaastal alates 22.04.2022 veebis

maht 78 tundi

Bürootöötaja koolituse ajakava

Kuupäev

Kellaaeg

Tundide maht

22.04.2022

15:00 -19:00

5

25.04.2022

15:00 -19:00

5

26.04.2022

15:00 -19:00

5

27.04.2022

15:00 -19:00

5

04.05.2022

10:00 - 15:00

6

09.05.2022

15:00 -19:00

5

10.05.2022

10:00 -15:00

6

11.05.2022

10:00 -15:00

6

16.05.2022

15:00 -19:00

5

23.05.2022

15:00 -19:00

5

30.05.2022

15:00 -19:00

5

06.06.2022

15:00 -19:00

5

13.06.2022

15:00 -19:00

5

17.06.2022

10:00 - 14:15

5

20.06.2022

15:00 -19:00

5

Tunnid kokku

78

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud büroojuhtidele, juhiabidele ja teistele bürootöötajatele, kes vajavad tööalaselt arvutikasutamise ja dokumendihalduse oskuste täiendamist.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab koostada ja vormistada korrektseid dokumendipõhju ja ametidokumente;
 • oskab koostada korrektseid tabeleid, neid analüüsida;
 • teab ja kasutab netiketi reegleid, oskab toimetada meilivahetust ja tööülesandeid ning planeerida ajaressursse;
 • oskab koostada korrektseid trükiseid, neid elektrooniliselt edastada ning väljatrükiks seadistada;
 • oskab koostada korrektseid esitlusi, järgides hea tava reegleid;
 • teab erinevaid kaugtöö võimalusi;
 • oskab kasutada Google Drive keskkonda dokumentide haldamiseks ja jagamiseks, koostada Google Form abil küsitlusankeete.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

1. MS Word.

Nõuded teksti sisestamisel ja vormindamisel. Teksti vormindamine.

Dokumendipõhjade loomine ja kasutamine. Ametikirja vormistamise nõuded.

Korrektne printimine.

2. MS Excel.

Töö lahtrite, ridade ja veergudega. Andmetüübid. Loendid. Töö suurte andmetabelitega (sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtted, konsolideerimine, risttabelid). Andmete visualiseerimine (tulp-, sektor- ja joondiagramm). Tabeli väljatrükk.

3. MS PowerPoint – nõuetekohase esitluse koostamine ja redigeerimine, erinevate objektide lisamine.

4. MS Outlook.

Mailbox (e-post). Ajaplaneering. Tööülesanded. Märkmed. Kontaktid.

5. MS Publisher.

Erinevate trükiste koostamine (kutsed, flaierid, plakatid, kuulutused, kalendrid, brošüürid jne)

6. Pilvelahendused kontoritöös - Google Calender, Google Drive.

7. Kaugtöö lahendused (videokoosolekud, ülesannete planeerimine/jagamine)

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerimine:

 

Sulge

11mai
Maheleiva ja leivamäärde valmistamise koolitus

Maheleiva ja leivamäärde valmistamine

11. mail kell 16.00-18.30

Koolitus on tasuline: 35 eurot osaleja

Sihtgrupp: Toitlustusettevõtete kokad, abikokad, turismiettevõtjad, toitlustajad, kodukokad ja leivaküpsetuse huvilised.

Koolituse läbinu:

 • Oskab valmistada juuretist;
 • Oskab juuretisega teha leivatainast;
 • Oskab valida küpsetamiseks õiget jahu ja temperatuuri;
 • Tunneb leiva valmistamise protsessi ja rukkileiva kui Eesti traditsioonilise toiduaine väärtuslikkust ning tervislikkust ja osakaalu “Toidupüramiidis“;
 • Oskab valmistada erinevaid leivamäärdeid.

Koolituse lõpus saab õppija kaasa juuretise, et kodus leiba küpsetada.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850; e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

13-15
mai-juuni
Tööstusrobotite programmeerimise algkursus

Tööstusrobotite programeerimise algkursus

Koolituse aeg: 13.05 - 15.06.2022

Koolitus toimub 13.05,  8., 9., 10., 13., 14. ja 15.06 kl 9 - 18

Maht: 79 tundi

Sihtrühm: Ettevõtetes töötavad mehhatroonikud, automaatikud, tehnikud ja mehaanikud

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus elektroonika ja automaatika või energeetika valdkonnas töötamisel.

Koolituse lõpuks õppija:

Tunneb tööstuses kasutatavaid roboteid ja nende tööpõhimõtteid;

Mõistab robotite programmeerimiskeskkondi ja –keeli;

Oskab kasutada tarkvara robotite programmeerimiseks;

Oskab koostada tööstusrobotite programme.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 29 tundi

Tööstusrobotid, nende tööpõhimõtted ja kasutamine tööstusettevõttes

Tööstusrobotite programmeerimine tootmisprotsessi juhtimiseks

Robotite programmeerimine

Erinevate robotite programmeerimise tarkvara

Programmeerimise keskkond

Programmeerimiskeeled (FBD, LAD jt)

Programmi koostamine

Praktiline töö: 50 tundi

Erinevate robotite programmeerimine

Tarkvara praktiline kasutamine

Programmi koostamine

Tootmisprotsessi juhtimine tööstusroboti abil

Koolitaja: Viktor Dremljuga - Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja, tehnoloogia alane kõrgharidus, tunnustatud tehnikaettevõtete nõustaja ja täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

25mai
Suppide õpiköök

Suppide õpiköök

Aeg: 25. mai kell 16.00-18.30

Maht: 3 tundi

Maksumus: 35 eurot osaleja

Õpiväljundid:

 • Õpib tundma erinevaid toiduaineid;
 • Õpib valmistama ja serveerima erinevaid (selge leemega, külmsupp, püreesupp jne) suppe;
 • Oskab planeerida, valmistada ja serveerida supid, järgides tööohutusnõudeid;
 • Kasutab ergonoomilisi töövõtteid

Koolitaja: Kertu Pehlak

Tegevus;

Jagame teadmmisi ja oskusi toorainetest, maitsestamisest, soolastest ja magusatest suppidest. Koolitusel valmistame linnulihapuljongit blanseeritud köögiviljadega, tomati- läätsesuppi, kõrvitsapüreesuppi, borši veiselihaga ja magusat marjasuppi kamakreemiga.

Ise teeme ja ise sööme maitsvad supid.

Kaasa retseptid!

Täpsem info ja registreerumine:

Tel: 785 0818, 5667 0850

E- post: merle.vilson@vkhk.ee

 

 

Sulge

28-04
mai-juuni
Veebilehe koostamine ja haldamine toodete ja teenuste reklaamiks

Veebilehe koostamine ja haldamine toodete ja teenuste reklaamiks

Koolituse eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Koolitusel koostatakse ettevõttele/endale reaalselt töötav ja toimiv veebileht Google Sites platvormil.

Koolituse aeg: 28.05 - 16.06.2022

28.05 kl 9.30 - 18

4.06 kl 9.30 - 18

16.06 kl 10 - 15

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: 

Ettevõtete ja asutuste töötajad, väikeettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutamise oskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

tunneb turunduse ja reklaami põhimõtteid, sihtrühmi ja kanaleid;

tunneb veebilehe koostamise ja haldamise programme ning teenuseid;

oskab koostada veebilehte ning tagada selle turvalisust toodete ja teenuste reklaamiks.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Reklaam ja turundus: põhimõtted, sihtrühmad ja kanalid;

Reklaamistrateegiad ja struktuur;

Reklaamiseadus;

Reklaamipsühholoogia;

Toodete ja teenuste reklaam veebilehel;

Veebilehtede tüübid, eesmärgid ja funktsioonid;

Veebilehe ülesehitus;

Veebilehe koostamise programmid (WordPress, Wix, Webnode jt);

Veebiteenused (Weebly, Edicy jt);

Terviklahendusega sisuhaldusprogrammid (Joomla, Drupal jt);

Veebiserverid ja domeenid;

Veebi turvalisuse tagamine, populaarsemad moodulid (Hacked, Security Review, Password Policy).

Praktiline töö: 10 tundi

Veebilehe koostamine;

Lehtede ja postituste loomine;

Piltide lisamine;

Linkide lisamine;

Veebilehe majutamine;

Veebilehe turvalisuse tagamine.

Koolitaja: Ragnar Kurm - koolitaja ja ettevõtja

Täpsem info ja registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

11-30
juuli-august
Eesti keele algkursus (A1)

Eest keele algkursus (A1).

Koolitus toimub 11.07 - 30.08.2022. a.  (23 õppepäeva, 3,5 akad tundi korraga)

11., 13., 14., 18., 20., 21., 25., 27., 28.juulil ning

1., 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24.augustil kl 14.30 - 17.30

25., 29. ja 30.augustil kl 14.30 - 18.15

* Koolitusele on 4 vaba kohta, koolitusega saab liituda kuni 15.07.2022

Koolitusega 18.07 - 30.08.2022.a. alustavate kursuslaste ajakava: 

18., 19., 20., 21., 25., 26., 27., 28.juuli

1., 2., 3., 4., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 22., 24.augustil kl 14.30 - 17.30

25., 29. ja 30.august kl 14.30 - 18.15

Koolituse eesmärgiks on eesti keele algtaseme oskuse saavutamine: suhtlus- ja väljendusoskus ning kuulamis- ja kirjutamisoskus tasemel A1 . 

Koolituse sihtrühm: kõik, kes vajavad eesti keele algtaseme (A1) oskust, ajutise kaitse saanud.

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb eesti keele sõnavara ja põhitermineid

Oskab end mõistetavaks teha;

Mõistab kuuldut ja loetut;

Oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti;

Oskab ennast väljendada (tase A1) eesti keeles.

 

Auditoorne töö: 30 tundi

Enda tutvustamine;

Tervitamine ja tutvustamine;

Mina ja mu pere, kodu, lemmikloomad;

Töö ja hobid. Vaba aeg;

Mulle meeldib/ei meeldi;

Minu haridustee;

Ma tahan/ei taha; 

Kuupäevad ja kellaajad. Kalender;

Aastaajad. Ilm; 

Toit ja söömine. Rahvustoidud ja lemmiksöögid;

Igapäevasuhtlus (pood, toitlustusasutus jm);

Pühad ja tähtpäevad Eestis;

Transport ja reisimine;

Igapäevased käibe- ja viisakusfraasid;

Argielus esinevad lühendid.

Praktiline töö: 50 tundi

Harjutused ja ülesanded:

Tähestik, hääldamine ja ortograafia;

Ase-, küsi-, arv-, kaas-, side- ja määrsõnad;

Ainsus ja mitmus;

Käänamine ja pööramine;

Kõneviisid;

Olevik, lihtminevik, täisminevik.

Tutvumine eestikeelsete veebilehtedega (n t-pilet, piletimaailm, politsei.ee jms)

Iseseisvat keeleõpet toetavad keskkonnad ja äpid (lingohut, duolingo jt);

Minu CV

Keeleeksam/arvestus: test ja suuline vestlus.

Koolitaja: Ulvi Mustmaa - täiskasvanute koolitaja ja õpetaja, giid ja reisijuht, haridustase: kõrgharidus (Tartu Ülikool, 1986; filoloog); täiskasvanute koolitaja kogemus 2005.a. alates, läbi viinud eesti keele kursusi võõrkeele baasil (vene, saksa keel), sh vabatahtlikuna.

Info ja registreerumine:

Terje Kruusalu

tel.: +372 56905389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreerumine

Õppekava

Sulge

12september
Eesti keele algkursus (A1)

Eesti keele kursus (A1)

Koolituse aeg: 12.09 - 12.12.2022.a. kl 16.30 - 18.45

Koolitus toimub 12., 14., 19., 21., 26. ja 28.septembril,

3., 5., 10., 12., 17., 19., 24. ja 26.oktoobril,

2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28. ja 30.novembril,

5., 7. ja 12.detsembril 2022

Maht: 80 tundi

Sihtrühm: Ajutise kaitse saanud – töötajad ning töötud, kes vajavad eesti keele oskust algtasemel (A1).

Grupi suurus 12.

Õppe alustamise nõuded: Sihtrühma kuulumine, puudub/või vajab täiendamist A1 eesti keele tase.

Kasuks tulevad eelnevad oskused ja teadmised eesti keelest (0 - A1). 

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb eesti keele sõnavara ja põhitermineid

Oskab end mõistetavaks teha;

Mõistab kuuldut ja loetut;

Oskab luua selget ja loogilist kirjalikku teksti;

Oskab ennast väljendada (tase A1) eesti keeles.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 30 tundi

Enda tutvustamine. Tervitamine ja tutvustamine.

Mina ja mu pere, kodu.

Töö ja hobid. Vaba aeg.

Minu haridustee

Kuupäevad ja kellaajad.

Aastaajad. Ilm.

Igapäevasuhtlus (pood, toitlustusasutus jm);

Teenindus- ja kaubandusalane sõnavara ja terminoloogia

Pühad ja tähtpäevad Eestis.

Transport ja reisimine.

Igapäevased käibe- ja viisakusfraasid.

Praktiline töö: 50 tundi

Harjutused ja ülesanded:

Grammatikaülesanded (tähestik, hääldamine ja ortograafia).

Ase-, küsi-, arv-, kaas-, side- ja määrsõnad; Ainsus ja mitmus.

Käänamine ja pööramine. Kõneviisid.

Valiklugemine, info leidmine ja vahendamine

Lünktekstid, analüütilised tekstid

Ametikirjade, tarbetekstide, dokumentide koostamine

Kuulamine ja info edasiandmine.

Suuline esinemine

Eksam A1: kirjutamistest, kuulamine, lugemine ja rääkimine.

Info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

26-12
september-oktoober
3D modelleerimine (Sketch Up) algajatele

3D modelleerimine (Sketch Up) algajatele

Koolituse aeg: 26.09 - 12.10.2022.a. 

26.09, 28.09, 3.10, 5.10, 10.10, 12.10 kl 16 - 19.15

Sihtrühm: ettevõtted ja töötajad, kes vajavad 3D mudeli koostamise oskust

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: eraldi nõuded puuduvad 

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

tunneb ja oskab kasutada Sketch Up programmi tööriistu;

oskab koostada mudeli, milles on kasutatud komponente ja materjale;

oskab koostada mudeli, milles on kasutatud eritöövahendeid;

oskab koostada mudelitest pilte;

oskab koostada väikese video;

oskab koostada mudeli, kus on kasutatud objektilt tehtud fotosid ja taustapilte.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 6 tundi

Mudeliruumi kasutamine, liikumine.

Elementide loomine, modifitseerimine.

Materjalide peale kandmine.

Komponentide lisamine internetist, komponentide loomine.

Seeria piltide renderdamine.

Video koostamine.

Mudeli viimine taustapildiga vastavusse.

Praktiline töö: 20 tundi

Objektist mudeli koostamine, kus on kasutatud komponente ja materjale.

Loomingulise mudeli koostamine eritöövahenditega.

Mudelist piltide ja väikese video koostamine.

Mudeli koostamine kasutades objektilt tehtud fotosid ja pilte.

Koolitaja: Martin Palm, Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekavarühma „Andmebaasid, võrgu disain ja haldus“ kutseõpetaja; kõrgharidus infotehnoloogia süsteemide erialal.

Info ja registreerumine:

tel 785 017, 5690 5389

Õppekava 

Registreerumine

Sulge

26-21
september-detsember
Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Erialane inglise keel teenindustöötajatele

Koolituse aeg: 

26.09.-21.12.2022, kell 16.00-18.15

September: 26., 28.

Oktoober; 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31

November: 2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28., 30.

Detsember: 5., 7., 12., 14., 10., 21

Maht: 78 tundi

Sihtrühm:

Sihtrühm:  Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kelle inglise keele oskuse tase pole piisav nõuetekohaseks ja korrektseks teenindamiseks, suhtlemiseks ja koostööks.

Grupi suurus:  12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Oskavad inglise keelt A1 tasemel.

Kooli lõpuks õppija:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast inglise keelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast inglise keelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides inglise keeles

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Praktiline töö:40 tundi

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Koolitaja: Kaili Leino – kutseõpetaja (tase 7), haridustase: kõrgharidus, lõpetanud Tartu Ülikooli, stažeerinud keelt Suurbritannias, täiskasvanute koolituses kogemustega inglise keele koolitaja.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

 

Sulge

28-16
september-november
Täienduskoolitus kokkadele: pagari- ja kondiitritoodete valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele: pagari- ja kondiitritoodete valmistamine

Koolituse aeg: 28.09.-16.11.2022, kell 16.00-19.45

September: 28:

Oktoober: 5., 12., 19., 26.;

November: 2, 9, 16.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm:  majutus- ja toitlustusettevõtete töötajad - kokad, abikokad, turismitalu töötajad, kondiitrid, pagarid), väikeettevõtjad, sh FIE`d, kes vajavad erialaseid pagari- ja kondiitritoodete valmistamise oskusi ja teadmisi.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija: 

● valmistab pagari- ja kondiitritooteid kasutades töövahendeid ja seadmeid vastavalt tööohutusnõudele ning järgib toiduhügieeninõudeid;

● valmistab erinevaid taignaid ja nendest tooteid;

● valmistab torte ja kooke etteantud tehnoloogilise kaardi põhjal

● analüüsib erinevate toodete kvaliteeti leides vead ja nende tekkimise põhjused.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Tooraine kasutamine ja ettevalmistamine Masinate ja seadmete ning väiketöövahendite kasutamine Pärmitaigen- ja pärmitaignatooted Leivataigna valmistamine (juuretisega) ja küpsetamine Liiva- ja muretaigen, erinevate küpsiste valmistamine Biskviittaigen ja biskviittaigna tooted (tordipõhjad) Keedutaigen ja tooted nendest

Praktiline töö: 29 tundi

Toorainete ettevalmistamine Masinate- ja seadmete , väiketöövahendite ohutu kasutamine Pärmi-, liiva-, biskviit-, keedu- ja leivataigna valmistamine Tortide, kookide küpsiste, keekside, saiaksete ja leiva küpsetamine Toodete jahutamine, viimistlemine ja pakendamine Analüüs valminud toodetele (vead, võimalused edasiseks arendamiseks)

Koolitaja:

Liilia Raik - kutsega kondiiter (tase 4) ja pagar (tase 4), tunnustaud kondiitri ja pagaritoodete koolituste läbiviija Võru- ja Põlvamaal. Koolitaja kogemus üle 5 aasta, Tartu Rakendusliku Kolledži pagar-kondiitrite kutseõpetaja, Lõuna Eesti Pagar tootmisjuht

Täpsem info ja registreerumine:

Tel.: 785 818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

 

Sulge

03-07
oktoober-november
Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele: Teadlik toitumine ning taime- ja eritoitude valmistamine

Koolituse aeg: 3.10 - 7.11.2022.a.

Koolitus toimub 3.10, 10.10, 17.10, 21.10, 24.10, 31.10, 7.11 kl 16 - 20 (19.15).

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Toitlustusettevõtete töötajad: kokad, abikokad; töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi teadlikust toitumisest, tervisliku toidu, taime- ja eritoitude valmistamisest.

Grupi suurus: 12 osalejat

Õppe alustamise nõuded: Toitlustusettevõttes töötamise ja toiduvalmistamise kogemus

Koolituse lõpuks õppija:

Teab teadliku toitumise ja tervisliku toiduvalmistamise aluseid ning kasutab õiget terminoloogiat ja nende tähiseid;

Oskab menüüdes kasutada taime- ja eritoite;

Oskab asendada taime- ja eritoitudes vastavalt vajadustele ja nõuetele tooraineid;

Valmistab taime- ja eritoite vastavalt retseptidele;

Järgib toiduvalmistamisel tervise- ja tööohutusnõudeid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Tervisliku ja tasakaalustatud toitumise alused, toitumissoovitused (toidupüramiid, taldrikureegel jm); Toitumishäired; Tervislik kaalulangetus;

Tervislikud toiduvalmistamise viisid (idandamine, hapendamine jm);

Tasakaalustatud menüü koostamine;

Taimetoitlus ja veganlus;

Toidutalumatused ja allergiad;

Gluteenitalumatus; Laktoosi - ja kaseiini talumatus;

Diabeet ja toitumine;

Võimalikud asendajad rukki-, odra-, nisu- ja kaeratoodetele;

Menüü koostamise põhimõtted piimatoodete asendamiseks;

Erinevad toidugrupid - köögiviljad; kaunviljad; teraviljad; pähklid, seemned ja seened; puuviljad ja marjad taimsete toitude ja eritoitude valmistamisel;

Loomsete toorainete asendamine – erinevate taimsete alternatiivide tutvustus (sojatooted, taimsed piimad ja koored, taimsed kotletid), toitained, kasulikkus, ettevalmistamine, kasutamine toidus

Praktiline töö: 23 tundi

Menüüde koostamine, kasutades taime- ja eritoite;

Eritoitude valmistamine vastavalt retseptidele:

gluteenivabad toidud, laktoosivabad toidud;

Taimetoitude valmistamine vastavalt retseptidele.

Koolitajad: 

Triin Muiste – koolitaja ja toitumisterapeut, kokk tase 4 ning ettevõtja ja Tervisekooli lektor.

Renate Hirschon – Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kokk tase 5, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Liilia Raik - koolitaja ja kutseõpetaja, tase 6 ning pagar-kondiiter, tase 4 ja toitumisnõustaja.

Maire Vesingi – Olustvere TMK koka eriala kutseõpetaja, kokk tase 5, koolitaja ja toitumisterapeut ja toitumisnõustaja.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

03-23
oktoober-november
Keevitaja koolitus (MIG/MAG)

Keevitaja koolitus (MIG/MAG)

Koolituse aeg: 3.10 - 23.11.2022.a. kl 16 - 19.45

esmaspäeviti ja kolmapäeviti 

3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31.10

2., 7., 9., 14., 16., 21. ja 23.11

Sihtrühm: Keevitajad, metallitöötlejad ja kõik metalliettevõtete töötajad, kes vajavad nõutavat keevitaja oskust, peavad tõstma kvalifikatsiooni ja tegema kutseeksami.

Grupi suurus: 8 osalejat

Õppe alustamise nõuded: Algteadmised metallitööst.

Õpiväljundid. 

Koolituse lõpuks õppija:

Oskab valmistada ette töökoha ja seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele.
Oskab valmistada ja kontrollida detaili ja koostu vastavalt tööülesandele ning vajadusel korrigeerida keevitusseadme režiime.
Oskab lõpetab tööprotsessi, kontrollida töö teostust etteantud tehnilistele nõuetele ja teostada vajadusel defektide parandused.
Oskab jälgida töö teostamisel töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 20 tundi

materjalide tundmine;

metallide ja nende sulamite omadused;

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

keevitusterminoloogia;

keevitusprotseduuride kirjeldus;

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

keevitusrežiimid;

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

ohutusnõuded;

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

keevitaja kvalifitseerimise standardid.

Praktiline töö: 58 tundi

toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga (WPS) tutvumine;

töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine ning juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine;

WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine;

keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil;

enne töö alustamist töökoha korraldamine

Koolitaja: Martti Kivi – koolitaja, mehaanika ja metallitöö õppkavarühma kutseõpetaja, omab metallitöötlemispinkidel töötaja I kutset, kõrgharidus metallide töötlemise erialal, kogemus koolitajana metallitöö ja keevituse valdkonnas 6 aastat.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

Õppekava

Registreerumine

Sulge

17-09
oktoober-november
Erinevate pinnakattematerjalide hooldus ja koristus

Erinevate pinnakattematerjalide hooldus ja koristus

Koolituse aeg: 17.10.-09.11.2022, kell 16.00-19.45

Oktoober: 17., 19., 24., 26., 31.;

November: 2., 7., 9.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: majutusasutuste numbritubade puhastustööde teostajad, majutus- ja turismiettevõtete teenindajad ja puhastusteenindajad. Grupi suurus: 12 inimest.

Koolituse lõpuks õppija:

• määrab koristustööde vajaduse ja järjekorra, võttes arvesse mustusastet, soovitud puhastusastet ja etteantud juhiseid; • valib koristustarvikud ja- masinad ning valmistab need tööks ette;

• valib vastavalt juhistele sobiva koristusaine ja mõõdab välja sobiva koguse, arvestades mustuse liiki ja pinnakattematerjali ning jälgides kasutusjuhendit;

• puhastab vastavalt juhistele mööbli ja esemed mustusest, kasutades sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid, ja /või – masinaid;

• puhastab vastavalt juhistele seinad ja põrandad, kasutades mustusele ja pinnakattele sobivaid koristusmeetodeid, -tarvikuid, -aineid ja/või – masinaid;

• puhastab ja korrastab vastavalt juhistele kasutatud koristustarvikuid ja/või –masinaid.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Koristustööde planeerimine

Koristusaine valimine ja doseerimine

Koristustarvikute/ masinate valimine ja ettevalmistamine

Praktiline töö: 29 tundi

Hoolduskoristuse tegemine

Mööbli ja esemete puhastamine

Seinte ja põrandate puhastamine

Koristustarvikute ja masinate puhastamine ning korrastamine

Koolitaja: Kai Rehe - kõrgharidus, Võrumaa Kutsehariduskeskuse puhastusteeninduse eriala kutseõpetaja, puhastusteenindaja juhendaja tase 4, koolitaja kogemus üle 15 aasta

Täpsem info ja registreerumine: tel.: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine: e- post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, 5667 0850

 

Sulge

19-02
oktoober-november
Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Koolituse aeg:  19.10 - 2.11.2022

Koolituse maht: 52 tundi

Koolitus toimub 19.-20.10, 24.10, 26.10, 1.11, 2.11.2022

19.10   koolitus veebis (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

20.10  koolitus toimub Mooskal ja Haanjamaal (õppereis, pärandturismi kogemused, sh suitsusaun)

24.10  koolitus veebis (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

26.10  koolitus toimub Soomaal (õppereis, pärandturismi kogemused: loodusturism ja ühepuulootsiku pärand).

 1.11  koolitus veebis (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

 2.11 koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuses: seminar ja koolituse lõpetamine.

Sihtrühm: Turismiettevõtjad ja turismiettevõtete töötajad, kes tegelevad pärandturismi teenuste pakkumisega ning vajavad teadmisi ja oskusi teenuste disainist ja digiturundusest.

Grupi suurus 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algoskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Lähtub pärandturismi teenuste disainis rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna võimalustest; 

Oskab analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge; 

Planeerib teenused (matk, loodusretk, sündmus jm) pakettides; 

Planeerib ja viib läbi digiturunduse. 

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

Turismitoode ja keskkond;

Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;

Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;

Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;

Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad, loodusretked).

Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;

Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;

Pärandturismi teenuste disain;

Projektijuhtimine turismiettevõttes;

Sihtrühmade ja –turu analüüs;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus, sotsiaalmeedia ja internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram, TikTok jt.

Praktiline töö: 26 tundi

Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes (Võrumaa, Soomaa jt);

Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine;

Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis.

Koolitajad: 

Aivar Ruukel, ettevõtte Karuskose OÜ juhataja, kutsemagister, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Eda Veeroja - koolitaja, ettevõtte Mooska OÜ perenaine, kõrgharidus, koolitaja ja turismiettevõtja kogemus üle 10 aasta.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

22-29
oktoober
Veebilehe koostamine toodete ja teenuste reklaamiks

Veebilehe koostamine ja haldamine toodete ja teenuste reklaamiks

Koolituse eesmärk: Teadmiste ja oskuste omandamine veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Koolitusel koostatakse ettevõttele/endale reaalselt töötav ja toimiv veebileht Google Sites platvormil.

Koolituse aeg: 22.10 - 29.10.2022

22.10 kl 9.30 - 18

26.10 kl 10 - 15

29.10 kl 9.30 - 18

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: 

Ettevõtete ja asutuste töötajad, väikeettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi veebilehe koostamisest, et reklaamida tooteid ja teenuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutamise oskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

tunneb turunduse ja reklaami põhimõtteid, sihtrühmi ja kanaleid;

tunneb veebilehe koostamise ja haldamise programme ning teenuseid;

oskab koostada veebilehte ning tagada selle turvalisust toodete ja teenuste reklaamiks.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 16 tundi

Reklaam ja turundus: põhimõtted, sihtrühmad ja kanalid;

Reklaamistrateegiad ja struktuur;

Reklaamiseadus;

Reklaamipsühholoogia;

Toodete ja teenuste reklaam veebilehel;

Veebilehtede tüübid, eesmärgid ja funktsioonid;

Veebilehe ülesehitus;

Veebilehe koostamise programmid (WordPress, Wix, Webnode jt);

Veebiteenused (Weebly, Edicy jt);

Terviklahendusega sisuhaldusprogrammid (Joomla, Drupal jt);

Veebiserverid ja domeenid;

Veebi turvalisuse tagamine, populaarsemad moodulid (Hacked, Security Review, Password Policy).

Praktiline töö: 10 tundi

Veebilehe koostamine;

Lehtede ja postituste loomine;

Piltide lisamine;

Linkide lisamine;

Veebilehe majutamine;

Veebilehe turvalisuse tagamine.

Koolitajad: Ragnar Kurm - koolitaja ja ettevõtja

Hille Lillemägi - koolitaja, Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskuse TSENTER turundusjuht, Kagu-Eesti Puiduklastri tegevjuht

Täpsem info ja registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

 

 

Sulge

25-03
oktoober-november
Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine)

Koolitusgrupp on komplekteerunud. 

Raamatupidamine ettevõttes (Merit Aktiva, digiraamatupidamine)

Koolituse aeg: 25.10 - 3.11.2022.a.

25., 27., 31.10, 2. ja 3.11.2022 kl 8.30 - 15.45

Sihtrühm: Väikeettevõtete raamatupidajad ja töötajad, kes vajavad oskusi ja teadmisi raamatupidamisprogrammist ja kaasaegsest digiraamatupidamisest.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: eraldi nõuded puuduvad

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb Merit tarkvara rakendamist raamatupidamises;

Oskab kasutada raamatupidamises Merit Aktiva programmi;

Oskab raamatupidamisdokumente digitaalselt hallata ja arhiveerida ning aruandeid koostada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 14 tundi

Raamatupidamise korraldamine, seadusandlus; dokumendid;

Raamatupidamisprogrammide ülevaade, võimalused  ja rakendamine;

Raamatupidamisprogrammi Merit Aktiva rakendamine;

Kontoplaan; Algsaldod; Majandustehingute kajastamine raamatupidamisregistrites;

Müük; Artiklid; Kliendid; Arvete koostamine ja saatmine: müügiarve, e - arve;

Müügiaruanded; Ettemaks ja tasaarveldus; Saldoteatised; Võlad;

Ostuarved; Ostuartiklid; Kaubad; Materiaalne põhivara; Kuluaruanded;

Bilanss ja kasumiaruanne;

Käibemaks. Maksukohustuse tekkimine;

Digiraamatupidamine;

Raamatupidamisdokumentide haldamine ja arhiveerimine;

Põhiaruannete koostamine;

Majandusaasta aruande koostamine:

Praktiline töö: 25 tundi

Raamatupidamisdokumentide, sh aruannete koostamine; Dokumentide haldamine ja arhiveerimine Merit Aktiva programmi abil.

Koolitaja: Heli Ilves, ettevõtja (Neto OÜ) ja ettevõtete nõustaja

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine on lõppenud. Palun võtke telefoni ja/või e-maili teel ühendust. 

 

 

Sulge

25-08
oktoober-detsember
Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET)

Tööstuskontrollerite programmeerimine ja andmevahetus (GD, PROFIBUS, PROFINET)

Koolituse aeg: 25.10 - 8.12.2022.a. teisipäeviti ja neljapäeviti kl 16.00 - 20.15

25., 27.10, 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29.11, 1., 6. ja 8.12.2022.a.

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Ettevõtetes töötavad mehhatroonikud, automaatikud, tehnikud ja mehaanikud.

Grupi suurus: 8  inimest

Õppe alustamise nõuded:  Töökogemus elektroonika ja automaatika või energeetika valdkonnas töötamisel.

Koolituse lõpuks õppija: 

paigaldab ja programmeerib programmeeritavaid loogika kontrollereid;

loob andmeliiklust kontrollerite ja muude tööstusautomaatika seadmete vahel.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Tööstuskontrollerite ehitus

Tööstuskontrollerite programmeerimise keskkonnad

Andmeside protokollid (MPI, PROFIBUS, PROFINET)

Signaalide protokollid

Kontrollerite sarja S7 (Siemens) programmeerimine STEP7 tarkvarakeskkonnas

Praktiline töö: 40 tundi

Silindrite koostamise automatiseeritud tootmisliini programmeerimine ja seadistamine.

MPS Distribution Station programmi koostamine

Kontrollerisse laadimine ja häälestamine

Testing Station

Andmevahetus jaamade vahel, kasutades MPI Profibus protokolle.

Koolitaja: Viktor Dremljuga - Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja, haridustase: kõrgharidus. Tunnustatud tehnikaettevõtete nõustaja ja täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta.

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

08-30
november
Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil

Puittoodete projekteerimine CAD/CAM tarkvara abil.

Aeg: 8.11 - 30.11.2022.a.

8.11 kl 9 - 16

15.11 kl 12.30 - 19.30

16.11 kl 8.30 - 15

29.11 kl 12.30 - 19.30

30.11 kl 8.30 - 15

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtete töötajad, kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi puittoodete ja mööbli projekteerimisest. 

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel

Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb puittoodete projekteerimise võimalusi CAD/CAM tarkvara abil;

oskab erinevaid puittooteid projekteerida.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 9 tundi

Puittoodete projekteerimine ja tootmine;

CAD/CAM tarkvara puittoodete projekteerimiseks, kasutajaliides;

TopSolidWood kui spetsiaalne tarkvara puiduettevõtetele.

Praktiline töö: 30 tundi

CAD/CAM tarkvara võimaluste kasutamine: jooniste lugemine, koostamine ja vormistamine;

Puittoodete projekteerimine arvutil CAD/CAM tarkvaraga.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0817, 5669 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

Sulge

11-09
november-detsember
Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis

Andmeanalüüs raamatupidajatele MS Excelis (veebis)

Koolituse aeg: 

11.11 kell 10:00 - 15:00 (6 akh)

17.11.kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

18.11  kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

2.12  kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

9.12  kell 12:00 - 16:00 (5 akh)

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Kursus on mõeldud raamatupidamise valdkonnas töötavale spetsialistidele (raamatupidajad, assistendid, palgaarvestajad), kes vajavad oskusi, et edukalt ja professionaalselt kasutada MS Excelit analüüsivahendina, töötades suurte ja erinevate andmehulkadega.

Grupi suurus: 12

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutamise oskus, MS Exceli kasutamise oskus baastasemel ja baasteadmised raamatupidamisest.

Koolituse läbinu:

 • oskab leida vajalikke andmeid kasutades erinevaid otsingufunktsioone;
 • oskab leida infot kasutades finantsfunktsioonide abil;
 • oskab koostada tabelitest sorteerimise-, filtreerimise-, vahekokkuvõtte- ja risttabeli (PivotTable) tööriistade abil erinevaid aruandeid;
 • teab, kuidas kasutada erinevaid lahendajaid eelarvestamisel/prognoosimisel.

Õppe sisu:

Auditoorne praktiline töö:

 1. Erinevad funktsioonid finantsarvestajate töös:
 1. finantsfunktsioonid (intressiarvutused; kulumikoefitsendid; alg- ja lõppväärtuse arvutamine; perioodiliste maksete arvutamine ja maksegraafikute koostamine jne)
 2. statistika- ja loogikafunktsioonid;
 3. otsingu funktsioonid erinevate andmete kiireks leidmiseks tabelist
 1. Analüüsivahendite kasutamine
 1. sorteerimine (ühe, mitme tunnusega sorteerimine, kohandatud loendiga sorteerimine, ridade sorteerimine)
 2. täpsema filtri kasutamine keerukamate kriteeriumite korral (ühe ja mitme kriteeriumi ja erinevate tingimuste korral)
 3. vahekokkuvõtete tegemine valitud andmetest
 4. konsolideerimine (andmete koondamine ja tulemite kokkuvõte erinevatelt töölehtedelt ja tabelitest)
 5. PivotTable (koostamine ja muutmine; koostamine mitmest tabelist; diagrammide koostamine ja redigeerimine)
 1. Erinevate lahendajate kasutamine
 1. GoalSeek (eesmärgistatud otsing)
 2. prognooside koostamine Scenariose abil.
 3. Solver´i abil lahenduste leidmine
 4. andmetrendide prognoosimine

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009. 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine:

 

Sulge

14-19
november-detsember
Täienduskoolitus kokkadele - kala eeltöötlemine ja kalatoitude valmistamine

Täienduskoolitus kokkadele -  kala eeltöötlemine ja kalatoitude valmistamine

Koolituse aeg: 14.11.- 19.12.2022 kell 16.00-20.30

November: 14., 21., 25., 28.;

Detsember: 5., 12., 19.

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Abikokad, kokad ja teised erialase tasemehariduseta toitlustusteeninduses töötavad täiskasvanud, kes soovivad toiduvalmistamise valdkonnas oma teadmisi ning oskusi täiendada ja parandada. Aga ka erialaste oskusteta inimesed, kes soovivad töötada toitlustuses  (sh nt hooajaliselt või ka osalise koormusega) et saada täiendavaid tööalaseid teadmisi

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

 • -oskab valida erinevate kalaliikide vahel ja kasutada neid menüü koostamisel ja toidukordade planeerimisel;
 • -roogib erinevaid Eesti vetest püütud kalu arvestades tööohutuse- ja toiduhügieeni nõuded;
 • -valmistab toiduvalmistamise põhitehnoloogiaid kasutades, kvaliteedi ja toiduhügieeni nõuetele vastavaid roogasid kalast;
 • - serveerib kalatoidud, lähtudes toitude serveerimise põhialustest ja kasutades loovust ning analüüsib erinevate toodete kvaliteeti leides vead ja nende tekkimise põhjused.

Õppe sisu:

· Tooraine tundmine (erinevad kalaliigid) ja selle kasutamise võimalused roogade valmistamisel lähtudes tervisliku toitumise põhimõtetest. · Kalade eeltöötlemine ja töötlemine. Rookimine.

· Seadmed ja töövahendid kalaroogade valmistamisel. Kuumtöötlus

· Hügieeninõuded. Tehnoloogilise kaardi koostamine.

· Kalaroogade valmistamine ning serveerimine: eelroogade ja pearoogade valmistamine ja sobivate lisandite valmistamine ja serveerimine. Kvaliteet.

Koolitaja: Renate Hirschon – Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kokk tase 5, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel.: 7850818, 56670850;

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

15november
Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva)

Müügiedendusmaterjalide kujundamine veebipõhise vaba tarkvaraga (Canva)

Koolituse aeg: 

15.11.  4 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15- 11.45

21.11.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

22.11.  4 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15- 11.45

24.11.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

25.11.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele, kel on vaja informatsiooni kiirelt ja paindlikult edastada.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

 • planeerib loodava kujunduse sisu ja kavandab visuaali, arvestades kujunduse sihtmeedia nõuetega;
 • teab veebis ja trükis kasutatavate failide parameetreid, valib sobiva failiformaadi;
 • leiab internetist oma kujunduste loomiseks vajalikke lähtematerjale, kasutab neid kooskõlas autoriõiguste ja litsentsidest tulenevatest piirangutega;
 • loob kujundusi, milles kombineerib pilte, värve ja teksti ning animatsioone, rakendades teadmisi värviteooriast ja jälgides loetavuse ning info hierarhilise esitamise põhimõtteid;
 • järgib erinevate samateemaliste kujunduste kavandamisel visuaalse ühtsuse põhimõtteid;
 • kasutab Canva kujundusprogrammi jätkusuutlikult ning on arendanud oma disaini- ja IKT-alaseid pädevusi.

Auditoorne töö: 10 tundi

 • Veebipõhine kujundustarkvara Canva.
 • Disainipõhimõtted.
 • Veebi ja trüki jaoks loodavate failide eripärad.
 • Inspiratsiooni ja lähtematerjalide allikad: pildipangad, graafika, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja autoriõigused.
 • Ülevaade Canva keskkonnast. Kujundamine olemasolevate mallide abil (veeb ja trükk).
 • Värviteoora ja selle rakendamine kujundamisel veebi ja trüki jaoks. Brändivärvide lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemine.
 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid
 • Infograafika ja fototöötlus.
 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioonpäev.
 • Animatsioonid ja videod.
 • Tasuta ja tasulise versiooni erinevused. Canva programmi mobiiliversioon.

Praktiline töö: 16 tundi

 • Ülesanded Canva`s vastavalt õppegrupis osalejate huvidele ja soovidele.
 • Veebipõhise kujundustarkvara Canva tasuta versiooni kasutamine lihtsamate müügiedendus- ja/või infomaterjalide kujundamiseks nii sotsiaalmeediasse kui trükki.
 • Canva`s rakendamine - pildipangad, graafika, kirjatüübid; nende kasutamise praktilised aspektid ja autoriõigused.
 • Kujundamine olemasolevate mallide abil (veeb ja trükk).
 • lisamine ja kasutamine. Trükifaili tegemine.
 • Tekstide kujundamine ja kirjastiilid. Loetavus ja seda mõjutavad tegurid
 • Infograafika ja fototöötlus.
 • Kujunduse ülesehituse põhimõtted ja nende rakendamine (kompositsioonpäev.
 • Animatsioonid ja videod.
 • Tasuta ja tasulise versiooni erinevused. Canva programmi mobiiliversioon.

Koolitaja: Janika Nõmmela Semjonov; rahvusvahelise töökogemusega kutseõpetaja, koolitaja ja vabakutseline graafiline disainer. Koolitanud 15 aastat, disainerina töötanud 25 aastat.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine: 

Sulge

16-01
november-detsember
Arvuti baasoskuste koolitus

Arvuti baasoskuste koolitus

Koolituse aeg: 16.11.-01.12.2022, kell 12.30- 16.15

November: 16., 17., 23., 24., 30.; 

Detsember: 1

 Maht 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud algajatele arvutikasutajatele IT baasoskuste ja –teadmiste omandamiseks.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Nõuded puuduvad.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab, kuidas veebilehtedelt infot leida
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 13 tundi

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Teksti- ja tabeltöötlus. Programmid.
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogrammi kasutamine;
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

 

Praktiline töö: 13 tundi:

 • Failide loomine ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.

Koolitaja: 

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 17.a. IKT valdkonnas, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine;

tel: 7850818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine: 

Sulge

22-01
november-detsember
Kaasaegne ja asjakohane personali värbamine

Kaasaegne ja asjakohane personali värbamine

Koolituse aeg: 22.11 - 1.12.2022.a.

22.11, 23.11 ja 1.12 kl 9 - 17

Koolituse maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes ametialaselt viivad läbi personalitöö tegevusi ning tehniliselt korraldavad personalitööd ning kõik töötajad, kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi digivahenditest ja –turundusest personali värbamisel.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvutikasutuse oskus vähemalt algtasemel

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

teab personalitöö põhimõtteid ning olulisemaid õigusakte;

teab ja oskab kasutada personali värbamise erinevaid meetodeid ning korraldada vastavat tegevust organisatsioonis;

tunneb digivahendite kasutamise ja –turunduse võimalusi personali värbamisel;

oskab personali värbamiseks koostada ja turundada infot erinevates kanalites (sotsiaalmeedia, veebiplatvormid, töövahendusportaalid, mobiilsed rakendused).

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Personalitöö mõiste, eesmärgid, vajadus;

Personali värbamisega seotud õigusaktid, andmekaitse;

Personalitöö valdkonnad, tasemed ja korraldus organisatsioonis;

Isikuandmete konfidentsiaalsus personalitöös, andmekaitse;

Personali planeerimine: tööjõuvajaduse hindamine, tööjõukulude kavandamine;

Personali värbamine ja valik;

Värbamisvajaduse hindamine;

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Värbamisotsuse tegemine, sisseelamise toetamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info koostamine, sisuturundus;

Digiturunduse kanalid – sotsiaalmeedia ja –võrgustikud (Facebook, LinkedIn, Twitter), töövahendusportaalid (CV-Online, CV Keskus, GoWorkaBit, MeetFrank jt), online- ja Chat - teenused (Skype, Messenger, Zoom, MS Teams jt).

Praktiline töö: 16 tundi

Värbamisprotsessi kavandamine, värbamisallikate valik, töökuulutuse koostamine;

Kandidaatide hindamine – dokumentide analüüs, testimine, intervjueerimine;

Kandidaatide hindamine;

Digivahendite kasutamine ja –turundus personali värbamisel;

Personali värbamiseks info (kuulutus, reklaam) koostamine, sisuturunduse loomine ning

digiturunduse kanalite kasutamine.

Parimate praktikatega tutvumine ettevõtetes.

Koolitaja: 

Mari Nõmm – koolitaja ja ettevõtja, haridustase: teadusmagister (MSc) psühholoogias Tartu Ülikool 1996; alates 2008 Arengupartner OÜ juhatuse liige, konsultant ja koolitaja;

Täpsem info ja registreerimine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

22-02
november-veebruar
Erialane vene keel teenindustöötajatele

Erialane vene keel teenindustöötajatele

Koolituse aeg: 22.11.- 02.02.2023, kell 16.00-19.00

November: 22., 24., 29.;

Detsember: 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22.;

Jaanuar: 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26., 31.;

Veebruar: 2.

Maht: 78 tundi

Sihtrühm: Teeninduse valdkonna töötajad ja teised töötajad, kelle vene keele oskuse tase pole piisav nõuetekohaseks ja korrektseks teenindamiseks, suhtlemiseks ja koostööks, sh ajutise kaitse saanutega tegelevad koolitajad, õpetajad ja tugispetsialistid.

Grupi suurus:  12 inimest

Koolituse lõpuks õppija: 

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast vene keelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel kaubanduse- ja  toitlustusalast vene keelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevaste tööalastes teenindussituatsioonides vene keeles

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 38 tundi

Toitlustusettevõtete pakutavad teenused

Igapäevane suhtlemine

Telefonisuhtlus

Kliendi teenindamine ja kliendiga kontakti loomine

Teenindussituatsiooni alustamine ja lõpetamine

Kaupluse teenindussituatsioonid

Käitumine restoranis: menüü tutvustamine, toitude ja jookide soovitamine

Enamlevinud toitude ja jookide nimetused

Eesti rahvustoidud

Laua- ja serveerimisnõud

Arveldamine

Praktiline töö: 40 tundi

Grammatika harjutused

Dialoogid etteantud teemadel

Rollimängud (teenindus kaupluses, kohvikus, restoranis jne)

Koolitaja: Irina Porohnja – kutseõpetaja, haridustase: kõrgharidus, lõpetanud Tallinna Ülikooli, täiskasvanute koolituses kogemustega vene keele koolitaja.
Õppekava

Registreerumine:

Sulge

23-22
november-detsember
Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine

Menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine

Koolituse aeg: 23.11.- 21.12.2022, kell 16.00-20.15

November: 23., 30

Detsember: 7., 14., 21.

Maht 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud abikokkadele, kokkadele, majandusalajuhatajatele või toitlustusjuhtidele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku menüüde koostamise, toodete omahindade ja müügihindade kujundamisega.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus toitlustusvaldkonnas.

Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab kasutada tabelarvutusprogrammi;
 • Oskab koostada menüüd lähtuvalt kliendirühmast ja ettevõtte äriideest;
 • Oskab kujundada oma- ja müügihinda, arvestades kaonormide ja kuludega töötlemisel;
 • Oskab koostada tehnoloogilisi kaarte ning arvutab kaloraaži arvutis.

Õppe sisu:

Teooria: 8 tundi

 • Menüü olemus, tähtsus ja koostamise põhimõtted, põhitoidukordade menüüd.
 • Menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.
 • Tervisliku toitumise põhimõtted, söögikorrad, eritoitumine – laktoosi- ja gluteenitalumatus, taimetoitlus.

Praktiline töö: 18 tundi

 • Tabelarvutusprogrammi kasutamine.
 • Arvutiga toitudele ja jookidele nõuetekohased tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaartide koostamine.
 • Arvutis kalkuleerimisel toiduainete asendamine, nt eritoitumisega klientidele.

Koolitaja: 

Kertu Pehlak - Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja toitlustuse alal (6 aastat), töökogemus toitlustusettevõtetes (10 aastat). 2017. aastal tunnustatud Võrumaa täiskasvanute koolitaja Võrumaal.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: 

tel: 785 0818; 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine

Sulge

28-12
november-detsember
Enesejuhtimine ja kohanemine muutustega

Enesejuhtimine ja kohanemine muutustega

Koolituse aeg: 28.11.-12.12.2022, kell 9.00-15.00

November: 28.;

Detsember: 05., 09., 12.

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Töötajad, kelle töö eeldab head aja planeerimise, enesemotiveerimise ning pingetega toimetuleku oskusi, et keerulistes töösituatsioonides tegutseda eesmärgipäraselt ning tulemuslikult.

Õppe alustamise nõuded: Eraldi nõudeid pole. Koolitus on mõeldud kõigile neile, kelle sooviks on paremini olla valmis nii tööalasteks kui isiklikeks muudatusteks, tulla toime muudatustega seonduva ärevuse ja stressiga ning osata teadlikult suunata enda arengut.

Grupi suurus: 12 osalejat.

Koolituse lõpuks õppija: 

• mõistab enesejuhtimise tähendust, teab peamisi enesejuhtimise valdkondi, teadvustab enda tugevusi ja arenguruumi enesejuhtimisel;

• teadvustab muudatuste möödapääsmatust ning mõistab enda rolli ja võimalusi muudatustega kohanemisel;

• analüüsinud enda senist tegevust muudatustega kohanemisel, leidnud võimalusi toimetuleku parandamiseks, stressi ja ärevuse vähendamiseks ja kontrolli tunde suurendamiseks;

• rakendab teadlikult stressi ennetamiseks ja vähendamiseks sobivaid meetodeid; mõistab enesearengu vajalikkust, on analüüsinud enda vajadusi, ressursse ning koostanud enesearenguplaani

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 12 tundi

• Enesejuhtimise olemus. Enesejuhtimiseoskused ja enesejuhtimist toetavad hoiakud. Proaktiivsus enesejuhtimisel.

• Muudatused ja ülemineku protsess ja selle etapid. Planeeritud ja ootamatud muudatused.

• Muudatuste mõju, psühholoogiline vastupanu muudatustele. Emotsionaalsed reaktsioonid ja emotsioonide juhtimine muudatuste protsessis.

• Muudatustega kohanemist hõlbustavad tegurid. Psühholoogiline paindlikkus (säilenõtkus) ja selle arendamise võimalused.

• Muudatustega kaasnev stress, selle avaldumise viisid. Uuema aja tööstressorid ning nende mõju isiklikule efektiivsusele ja enesejuhtimisele.

• Stressijuhtimise tasandid – individuaalne, võrgustik ja organisatsioon.

• Peamised stressijuhtimise võtted individuaalsel tasandil – stressi ennetamine, stressorite mõju vähendamine ja stressi järgne lõõgastumine.

• Sotsiaalse toetusvõrgustiku roll muudatustega kaasneva ärevuse maandamisel ja stressijuhtimisel.

Praktiline töö: 16 tundi

• Praktilised ülesanded (situatsiooniülesanded, rollimängud, videoülesanded) koos tagasisidega: Enesejuhtimise oskused ja enesejuhtimist toetavad hoiakud. Proaktiivsus enesejuhtimisel. Muudatused ja ülemineku protsess ja selle etapid. Emotsionaalsed reaktsioonid ja emotsioonide juhtimine muudatuste protsessis. Psühholoogiline paindlikkus (säilenõtkus). Stressijuhtimise võtted.

• Enesearengu plaani koostamine.

Koolitaja: Kadri Kõiv, kadri@developdesing.eu; EKR täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7, pikaajaline kogemus täiskasvanutele mõeldud enesejuhtimise koolituste läbiviimisel. Elulookirjeldus https://www.developdesign.eu/meie/kadri-koiv/

Täpsem info ja registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava 

Registreerumine: 

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

30-13
november-detsember
Tööalane suhtlemine ja koostöö ettevõttes

Tööalane suhtlemine ja koostöö ettevõttes

Koolituse aeg: 30.11- 13.12.2022, kell 9.00-16.00

November: 30

Detsember: 6., 12

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Madala kvalifikatsiooniga töötajad, sh erialase hariduseta, keskhariduseta töötajad ja aegunud oskustega töötajad vanuses 50+.  Koolitust on võimalik kohandada konrkeetsele sihrgrupile (nt meditsiinitöötajad, sotsiaalhoolekandetöötajad, kohaliku omavalitsuse töötajad jne)  käsitledes koolitusel suhtlemise ja koostöö temaatikat antud sihtgrupi töö spetsiifikast lähtuvalt.

Grupi suurus: 12 osalejat.

Õppe alustamise nõuded: Eraldi nõudeid ei ole. Koolitus on mõeldud kõigile,  kelle töö sisu ja tulemuslikkus sõltub suhtlemise efektiivsusest (nii kolleegide, klientide kui koostööpartneritega).

Koolituse läbinu:

 • analüüsib oma igapäevast suhtlemist erinevates töösituatsioonides ja määratkeb enda tugevused ning kasvuruumi suhtejana;
 • teadvustab enda vastutust ning võimalusi probleemide ja konfliktide ennetamisel suhtlemisel;
 • mõistab, kuidas eelhäälestus ja ümberlülitumine mõjutavad suhtlemise kulgu ning loob enda poolt sobivad eeldused suhtlemise sujumiseks;
 • rakendab põhimõtteid ja suhtlemistehnikaid partneri suhtlemisvalmiduse suurendamiseks ja kohase psühholoogilise kontakti loomiseks;
 • tutvub suhtlemistehnikatega, mis võimaldab selgelt teada anda enda ootustest ja soovidest ning kujundada häid koostöösuhteid tööl.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 12 tundi

Suhtlemise peamised seaduspärasused, mida teadlik suhtleja arvestab: suhtlemise erinevad etapid,  ümberlülitumise vajalikkus, eelhoiakute, sisekõne, esmamulje ja teiste tajuefektide mõju suhtlemise käigule ja tulemuslikkusele.

Suhtlemisvalmiduse ja selleks sobiva eelhäälestuse loomine (kontakti loomine, viisakusvestluse  (small-talk) tähendus  ja eesmärgid professionaalses suhtluses (sh partneri  tähelepanu saamiseks, ärevuse vähendamiseks jms).  Probleemide ennetamine suhtlemisel (ennetavad sõnumid, kohast käitumist kinnistada aitavad sõnumid (positiivsed mina-sõnumid).  

Enda vajadustest teada andmine viisil, mis ei mõju rünnakuna ega kutsu teises osapooles esile kaitsereaktsiooni.

Piiride seadmine ja äraütlemine. Enesekehtestamine erinevates rollides (nt kliendiga, kolleegidega, koostööpartneritega). Suhtlemine keerulistes situatsioonides. Konfliktide eskaleerumise ennetamine, konflikti varajaste märkide teadvustamine. Aktiivse kuulamise roll partneri emotsioonide maandamiseks, vajaduste selgitamiseks.

Tööalane koostöö - selle tähendus ja eesmärgid. Operatiiv- ja koostöövestlused kolleegidega - nende erinevused, eesmärgid ja ülesehitus. Kuidas üksteist paremini mõista, ennetada suhtlemisel tekkida võivaid probleeme ning  teha meeskonnatööd kliendi ja personali heaolu eesmärgil.

Praktiline töö: 14 tundi

Praktilised ülesanded (situatsiooniülesanded, rollimängud, videoülesanded) koos tagasisidega:

Kogemuste vahetus iseseisva ülesande põhjal iga teemaploki osas.

Suhtlemine ja suhtlemisvalmidus.

Piiride seadmine ja äraütlemine.

Tööalane koostöö.

Edasiste arengusammude kavandamine

Koolitaja: Kadri Kõiv, kadri@developdesing.eu;  EKR täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreener, tase 7,  mitmekülgne kogemus  suhtlemisoskuste õpetamisel täiskasvanutele. Elulookirjeldus https://www.developdesign.eu/meie/kadri-koiv/

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0818

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05-19
detsember
Pakendidisain väiketootjatele

Pakendidisain väiketootjatele

05.12.  4 tundi  12.30-14.00 vaheaeg 14.10- 15.40

06.12.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

13.12.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

16.12.  6 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45 lõuna 12.30-14.00

19.12.  4 tundi  8.30-10.00 vaheaeg 10.15-11.45

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Koolitus on mõeldud väikeettevõtjatele kelle tegevuse tulemusena valmib toodang, mille turustamiseks on tarvis pakendeid, silte ja etikette. Koolitus sobib ka turismi- ja majutuse valdkonna esindajaile, kelle ettevõtete tegevuskohtades müüakse meeneid, toidukaupu jmt.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

on tutvunud pakendite erinevate liikidega, saanud ülevaate pakendi funktsioonidest ja oskab neid eri tootevaldkondade piires eristada;

teab materjalide valiku ja kasutamise põhimõtteid;  

on kursis pakendite tootmise põhimõtetega;

teostab internetis temaatilist sihtotsingut;

rakendab pakendikujunduse põhimõtteid pakendikujunduste visandite loomisel.

on kavandanud ja esitlenud lihtsa prototüübi oma pakendile.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Pakend: funktsioonid, liigid, kasutusviis. Materjalid.

Riiulielu. Müügieesmärgid.

Märgistused ja riiklik regulatsioon. Kujundamise põhimõtted.

Kujunduselemendid ja nende läbimõeldud rakendamine. Temaatilised internetiotsingud. Autoriõigused.

Pakenditööstus, suur- ja väiketiraažid.

Praktiline töö: 16 tundi

Pakendidisaini projekt: kavandamine, teostamine ja presentatsioon

Koolitaja: Jaanika Nõmmela Semjonov-  Tartu Kunstikooli kujunduseriala juht  ja koolitaja, väljundipõhise kutsehariduse edendaja, Wordskills ja Euroskills rahvusvaheliste kutsemeistrivõistluste Eesti ekspert.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge

05detsember
Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga (veebis)

Andmete visualiseerimine MS Power Bi-ga (veebis)

Koolituse aeg: 

5.12  kell 12:00 - 16:00

8.12  kell 12:00 - 16:00

12.12  kell 12:00 - 16:00

15.12  kell 12:00 - 16:00

16.12  kell 12:00 - 17:00

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:

Koolitus on mõeldud kõigile, kellel on vaja tööalaselt analüüsida visuaalselt suuri andmemahte.

Grupi suurus: 10

Õppe alustamise nõuded: sihtgruppi kuulumine ja vähemalt kesktasemel arvutikasutamise oskus.

Õppe sisu:

Praktiline töö:

 • Algandmete laadimine Power BI programme (erinevatest andmeallikatest);
 • Andmetüübid ja kategoriseerimine;
 • Andmemudeli koostamine ja seosed ning erinevate mõõdikute loomine;
 • Andmete visualiseerimine ja kujundamine;
 • Raporti publitseerimine;
 • Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel;
 • Töökeskkonna seadistamine.

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja, tase 6 ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009.   

TÄpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava:

Registreerumine:

Sulge
2023(27)
10-09
jaanuar-veebruar
Hüdroseadmete käitleja

Hüdroseadmete käitleja

Koolituse aeg: 10.01 - 2.02.2023

10.01, 12.01, 17.01, 19.01, 24.01, 26.01, 2.02 ja 9.02 kl 16 - 20

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Tootmisettevõtete töötajad, kes vajavad teadmisi ja oskusi elektroonika ja automaatika valdkonnas, sh mehhatroonikud.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused

 

Koolituse lõpuks õppija:

oskab lugeda hüdroskeeme;

teab hüdroseadmete ehitust;

dimensioneerib hüdroseadmed;

loob hüdrojuhtimise süsteeme;

paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteeme.

 

Auditoorne töö: 12 tundi

Hüdroajami koostisosad ja töö põhimõte;         

Töövedelikud;


Mahtpumbad;

                                                
Hüdrosilindrid;


Juhtimiskomponendid.                                    

 

Praktiline töö: 27 tundi

 Sulgurventiili-, rõhupiiraja-, suunaventiili tunnusjoonte määramine;


 Karastusahju ukse hüdrojuhtimisseade;

                                               
 Konveieri pingutussõlme hüdrojuhtimisseade;


 Külmkambri akumulaatori hüdrojuhtimisseade;

                                 
 Puurimispingi hüdrojuhtimisseade.                                                     

Koolitaja:

Viktor Dremljuga - kõrgharidusega insener; mehhatroonika, automaatika ja elektroonika tunnustatud kutseõpetaja ja ettevõtete nõustaja, Aasta kutseõpetaja.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

Õppekava

Registreerumine on lõppenud. 

Sulge

11-26
jaanuar
Tabelarvutus algajatele

Tabelarvutus algajatele

Koolituse aeg: 11.01 - 26.01.2023

 11., 12., 18.01, 19.01, 25. ja 26.01 kl 14.15 - 17.30

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes vajavad tööülesannete täitmisel teadmisi ja oskusi tabelarvutusest ning kasutavad tabelarvutuse programme: Excel, LibreOffice Cal või pilveteenustes pakutavaid võimalusi (Google/Hotmail).

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutamise oskused

Õpiväljundid.

Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb tabelarvutuse põhifunktsioone;

oskab andmeid sisestada ning kasutada lihtsamaid valemeid;

oskab tabelit kujundada, kopeerida ja printida.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 6 tundi

Tabelarvutusprogrammid, nende võimalused ja põhifunktsioonid;

Tabeli koostamine ja funktsioonid;

Praktiline töö: 20 tundi

Tabeli koostamine, andmete sisestamine;

Lihtsamate valemite kasutamine (SUM, AVERAGE jt);

Andmete kopeerimine, parandamine ja kustutamine;

Tabeli kujundamine ja kopeerimine;

Tabeli veergude ja ridade lisamine, peitmine ja kustutamine;

Tabelite salvestamine ja printimine;

Erinevad töölehed ja nende vahel liikumine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Koolitaja: Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 17.a. IKT valdkonnas, omab

EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

11-26
jaanuar
Arvutikasutamise baaskoolitus

Arvuti baasoskuste koolitus

Koolituse aeg: 11.01.-26.01.2023, kell 12.30- 16.15

Jaanuar: 11., 12., 18., 19., 25., 26.

 Maht 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud algajatele arvutikasutajatele IT baasoskuste ja –teadmiste omandamiseks.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Nõuded puuduvad.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab luua korrektse dokumendi, mis sisaldab teksti, tabelit, loendeid, pilti ja/või joonist;
 • oskab tabeltöötlusprogrammis moodustada lihtsamaid tabeleid ja teha arvutusi;
 • oskab koostada slaidiesitlust;
 • oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti;
 • teab, kuidas veebilehtedelt infot leida
 • oskab turvaliselt arvutit kasutada.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 13 tundi

 • Arvuti algteadmised. Failide ja kaustade haldamine.
 • Teksti- ja tabeltöötlus. Programmid.
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogrammi kasutamine;
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.
 • Arvutiturvalisus (kontod ja paroolid ning viirusetõrje).

 

Praktiline töö: 13 tundi:

 • Failide loomine ja kaustade haldamine.
 • Tekstitöötlus (teksti sisestamine ja korrigeerimine, töö plokkidega, kujundamine, lehekülje määrangud ja väljatrükk, salvestamine ja lõpetamine, lehekülje kujundamine);
 • Tabeltöötlusprogramm MS Excel (Töövihiku loomine ja vormindamine, andmete sisestamine töölehele, valemid, töölehe printimine);
 • Dokumendi salvestamine erinevatesse formaatidesse;
 • Slaidiesitlusprogramm (slaidiesitluse koostamine, kujunduse valmimine, objektide lisamine, tekstide animeerimine, slaidiesitluse seadistamine, slaidide printimine);
 • Otsingumootori kasutamine, pilveteenused;
 • E-posti loomine, kasutamine ja haldamine;
 • Eesti e-riigi teenused, ID-kaardi, Mobiil ID, Smart ID kasutamine, digiallkirjastamine.

Koolitaja: 

Martin Palm - kõrgharidus IT valdkonnas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT valdkonna kutseõpetaja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine;

tel: 7850818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

Registreerumine 

Sulge

11-01
jaanuar-veebruar
Tehniline joonestamine (2D)

Tehniline joonestamine (2D)

Koolituse aeg: 11.01 - 1.02.2023

11.01, 18.01, 25.01 kl 14.15 - 19, 24.01, 1.02 kl 14.15 - 17.30

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes

vajavad tööülesannetest lähtudes jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutusoskus algtasemel

Koolituse lõpuks õppija:

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 2D keskkonnas;

Oskab 2D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada

 

Auditoorne töö: 6 tundi

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

 

Praktiline töö: 20 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid 

Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis - mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja,  tehnoloogiaalane kõrgharidus. koolitaja kogemus 28 aastat.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0818, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

11-01
jaanuar-märts
Catering ja peoteenindus

Catering ja peoteenindus

Koolituse aeg: 

11.01.- 01.03.2023, kell 16.00-20.15

Jaanuar: 11., 18., 25.

Veebruar: 1., 8., 15., 22

Märts: 1

Sihtrühm: 

Sihtrühm: Sihtrühma kuuluvad toitlustus- ja majutusettevõtete teenindajad, abikokad, kokad, toitlustusteenindajad.  

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Kasuks tuleb kogemus toitlustajana või toitlusteenindajana.

Koolituse läbinu:

 • planeerib catering-teeninduse vastavalt kliendi vajadustele, soovidele
  ja sündmusele;
 • teeb juhendi alusel ettevalmistustööd catering-teeninduseks;
 • teenindab ning teeb järeltööd.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Menüü koostamine

Kalkulatsioonide koostamine

Lauanõud , lauakatted

Ruumid ja nende ettevalmistus teeninduseks

Teenindus ja teenindusviisid

Järelteenindus

Praktiline töö: 29 tundi

Koostab menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.

Planeerib juhendi alusel vajaminevad toiduained, töövahendid, seadmed, transpordivahendid ja logistika, tööaja ja tööjõu.

Komplekteerib ja pakendab juhendamisel söögi- ja serveerimisnõud transpordiks.

Valmistab juhendi alusel catering -menüüsse sobivaid külmi ja kuumi roogasid, sh suupisteid. Pakendab juhendamisel valmistatud road ja pooltooted transpordiks, järgides toiduohutuse nõudeid.

Planeerib ja korraldab ruumid catering teeninduseks.

Kasutab juhendamisel erinevaid teenindusviise sõltuvalt sündmuse olemusest.

Järgib teenindusolukordades kliendikeskse teeninduse põhimõtteid.

Koolitaja: Renate Hirschon - Võrumaa Kutsehariduskeskuse toitlustuse valdkonna kutseõpetaja, kokk tase 5

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: 

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

23jaanuar
Bürootöötaja digioskused (veebis)

Bürootöötaja digioskused (Grupp on komplekteerunud)

Koolituse aeg: 

Koolitus toimub  zoomis. 

Osalejatel vajalik MS Word, MS Exceli tarkvara olemasolu.

Aeg                Kellaaeg     Akadeemilisi tunde

23.01.2023

14:00 - 18:00

5

24.01.2023

10:00 - 14:00

5

30.01.2023

14:00 - 18:00

5

31.01.2023

10:00 - 14:00

5

06.02.2023

14:00 - 18:00

5

07.02.2023

10:00 - 14:00

5

13.02.2023

14:00 - 18:00

5

14.02.2023

14:00 - 18:00

5

15.02.2023

14:00 - 18:00

5

20.02.2023

14:00 - 18:00

5

21.02.2023

14:00 - 18:00

5

22.02.2023

14:00 - 18:00

5

27.02.2023

14:00 - 18:00

5

28.02.2023

14:00 - 18:00

5

06.03.2023

14:00 - 18:00

4

07.03.2023

14:00 - 18:00

4

   

78

 

Maht: 78 tundi

Sihtrühm:

Koolitus on mõeldud büroojuhtidele, juhiabidele ja teistele bürootöötajatele, kes vajavad tööalaselt arvutikasutamise ja dokumendihalduse oskuste täiendamist.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

 

 • oskab koostada ja vormistada korrektseid dokumendipõhju ja ametidokumente;
 • oskab koostada korrektseid tabeleid, neid analüüsida;
 • teab ja kasutab netiketi reegleid, oskab toimetada meilivahetust ja tööülesandeid ning planeerida ajaressursse;
 • oskab koostada korrektseid trükiseid, neid elektrooniliselt edastada ning väljatrükiks seadistada;
 • oskab koostada korrektseid esitlusi, järgides hea tava reegleid;
 • teab erinevaid kaugtöö võimalusi;
 • oskab kasutada Google Drive keskkonda dokumentide haldamiseks ja jagamiseks, koostada Google Form abil küsitlusankeete.

Õppe sisu:

Praktiline töö: 78 tundi

1. MS Word.

Nõuded teksti sisestamisel ja vormindamisel. Teksti vormindamine.

Dokumendipõhjade loomine ja kasutamine. Ametikirja vormistamise nõuded.

Korrektne printimine.

2. MS Excel.

Töö lahtrite, ridade ja veergudega. Andmetüübid. Loendid. Töö suurte andmetabelitega (sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtted, konsolideerimine, risttabelid). Andmete visualiseerimine (tulp-, sektor- ja joondiagramm). Tabeli väljatrükk.

3. MS PowerPoint – nõuetekohase esitluse koostamine ja redigeerimine, erinevate objektide lisamine.

4. MS Outlook.

Mailbox (e-post). Ajaplaneering. Tööülesanded. Märkmed. Kontaktid.

5. MS Publisher.

Erinevate trükiste koostamine (kutsed, flaierid, plakatid, kuulutused, kalendrid, brošüürid jne)

6. Pilvelahendused kontoritöös - Google Calender, Google Drive.

7. Kaugtöö lahendused (videokoosolekud, ülesannete planeerimine/jagamine)

Koolitaja: Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust (tase 6) ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 2009.  

Täpsem info 

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

 

Sulge

26-16
jaanuar-märts
Keevitaja koolitus (TIG)

Keevitaja koolitus (TIG)

Koolituse aeg: 26.01 - 16.03.2023

Maht: 78 tundi

Sihtrühm:  Keevitajad; metallitöötlejad,  metalliettevõtete töötajad, kes vajavad keevitaja oskusi ja kvalifikatsiooni tõstmiseks kutseeksami sooritamist -  keevitaja tase 4 TIG keevitaja.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Algteadmised keevitusest ja metallitööst.

Koolituse lõpuks õppija:

Valmistab detailid ette keevitamiseks - puhastab ja vajadusel faasib keevitatavad servad, kasutades selleks sobilikke meetodeid (nt käsitsi, mehaaniliselt, termiliselt). Teeb detailidele ettekuumutust, lähtudes WPS-st ja etteantud tööjuhendist. Mõõdab detailid, veendumaks et nende mõõdud on vastavuses tööjoonisel märgituga.

Koostab koostud (punkt- või traagelkeevisõmbluse abil) tööjoonisest ja -juhendist ning WPS-ist lähtudes, kontrollib koostu vastavust tööjoonisele. Vajadusel fikseerib koostud rakiste abil.

 

Auditoorne töö: 20 tundi

materjalide tundmine;

metallide ja nende sulamite omadused;

keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

WPS (Welding Procedure Specification ehk keevitusprotseduuride kirjeldus

keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

keevitusrežiimid;

keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

ohutusnõuded ;

keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

keevitaja kvalifitseerimise standardid.

deformatsioonide vähendamise meetodid;

metallide keevitatavus, soojussisestus, eel- ja järelkuumutus;

detailide ja tarindite (konstruktsioonide) ettevalmistamine keevitamiseks;

TIG-keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid;

keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

gaasi- ja plasmalõikeseadmed, nende kasutamine;

traatkeevituse režiimid;

volframelektroodide kasutamine.

Praktiline töö: 58 tundi

Valmistab ette töökoha;

Valmistab detailid ette keevituseks jälgides tööjoonist (puhastab või freesib);

Teeb detailide eelkuumutust;

Mõõdab detailid vastavalt tööjoonisele;

Koostab koostud joonisest lähtuvalt;

Teostab keevituse;

Kontrollib ja vajadusel parandab töö

Koolitajad: 

Aivar Kalnapenkis - Võrumaa Kutsehariduskeskuse keevituse eriala kutseõpetaja, tehnoloogia alane kõrgharidus, tunnustatud täiskasvanute koolituse keevituse eriala õpetaja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Koolitusgrupp on komplekteerunud.  Palun võta ühendust e-posti ja/või telefoni teel.

Sulge

01-15
veebruar
Tabelarvutus edasijõudnutele

Tabelarvutus edasijõudnutele

Koolituse aeg: 1.02 - 15.02.2023

1., 2., 8., 9., 14. ja 15.veebruaril kl 16 - 20

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes vajavad tööülesannete täitmisel teadmisi ja oskusi tabelarvutusest ning kasutavad tabelarvutuse programme: Excel, LibreOffice Cal või pilveteenustes pakutavaid võimalusi (Google/Hotmail).

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise ja tabelarvutuse algoskused

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

oskab koostada ja vormindada keerukamate valemite ja funktsioonidega tabeleid ning neid oma töös rakendada;

kasutab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone;

oskab töötada suurte tabelitega, luua ja kujundada diagramme, lisada pilte ja jooniseid, andmeid kaitsta, valideerida, sorteerida ning filtreerida.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 6 tundi

Valemite koostamine ja funktsioonid;

Tabelid ja vormindus;

Töö suurte tabelitega;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Praktiline töö: 20 tundi

Valemite koostamine;

Funktsioonid;

Tekstifunktsioonid;

Kuupäevafunktsioonid;

Loogikafunktsioonid;

Rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioonid;

Veateated;

Töö suurte tabelitega;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Koolitaja: 

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhtivõpetaja, töökogemus üle 17 a. IKT valdkonnas, omab

EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja registreerumine: 

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine on lõppenud. Palun võtke e-maili või telefoni teel ühendust. 

 

Sulge

01-03
veebruar-märts
CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

CNC metallilõikepingi seadistamine ja programmeerimine

Koolituse aeg: 1.02 - 3.03.2023.a.

1. - 2.02, 15.- 16.02, 2.- 3.03 kl 9 - 16.45

Maht: 52 tundi

Sihtrühm: Metalliettevõtete töötajad, kes vajavad oskusi CNC metallilõikepinkidel ( frees- ja treipink) töötamiseks.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused. Kasuks tuleb kogemus metallitöö valdkonnas.

Koolituse lõpuks õppija:

Oskab CNC metallilõikepinki (trei- ja freespink) programmeerida;

Oskab ette valmistada ja seadistada CNC trei- ja freespingi;

Oskab hooldada CNC metallilõikepinki (trei- ja freespinki);

Oskab töödelda detaile CNC frees- ja treipinkidel ning valmis detailide kvaliteeti kontrollida.

Auditoorne töö: 16 tundi

tüüpdetailide valmistamise tehnoloogilised protsessid;

freesimisel ja treimisel kasutatavad lõikeinstrumendid;

freespingid ja treipingid, nende tööpõhimõtted, ehitus, juhtimissüsteem;

üldteadmised freespinkide ja treipinkide  hooldamisest (määrde- ja jahutusvedelikud, filtrid jne);

mitmesugused lisaseadmed, tööriistad, ülesseadmis- ja kinnitusrakised;

tehnoloogilised režiimid freespinkidel ja treipinkidel, nende valiku alused;

freesimisega ja treimisega  seotud terminoloogia (emakeeles ja vähemalt ühes võõrkeeles);

tööpinkide koordinaatsüsteemid;

tööpinkide juhtsüsteemid;

alamprogrammide otstarve ja võimalused;

juhtprogrammide koostamise alused.

Praktiline töö: 36 tundi

Tutvub tööjoonisega ja seadistab CNC freespingi ja/või treipingi  detailide valmistamiseks: kinnitab tooriku töölauale, valides sobivad kinnitusrakised;

Valib detailijoonisest lähtudes vajalikud lõikeinstrumendid ja veendub nende töökorras olekus;

Määrab lähtuvalt detailijoonisest, tooriku materjalist ja kasutatavast lõikeinstrumendist optimaalsed lõikerežiimid;

Asetab lõikeinstrumendid instrumendihoidjasse ja määrab vajalikud nullpunktid;

Vajadusel koostab ise juhtprogramme puurimiseks ja tasapinnaliste kontuuride (nt sooned, ringid, ristkülikud, ruudud jne) ning astmete freesimiseks/ treimiseks, kasutades tööpingi juhtsüsteemis olevaid alamprogramme;

Veendub etteantud juhtimisprogrammi õigsuses ja vastavuses detailijoonisele. Valmistab etteantud detailijoonisest lähtudes detaile CNC-freespingil/treipingil;

Jälgib tööprotsessi, rikke ilmnemisel oskab seisata tööpingi töö või operatsiooni nii, et tekkinud kahju (tööpingi tehniline seisund, toorainekulu jms) oleks võimalikult vähene;

Kontrollib valmis detaili kvaliteeti ja vastavust tehnilisele dokumentatsioonile;

Puhastab valmis detailid ja eemaldab kraadid ja muud töötlemisjäätmed;

Ladustab valmis detailid, lähtudes töökoha korraldamise nõuetest. Tööd lõpetades puhastab tööpingi ja korrastab oma töökoha.

Koolitaja: Jüri Post - tehnikaalane kõrgharidus, mehaanikainsener; mehaanika ja metallitöö eriala kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja; kogemus ettevõtete nõustaja ja koolitajana üle 20 aasta.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine

Sulge

07-21
veebruar
Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Pärandturismi teenuste disain ja digiturundus

Koolituse aeg:  7.02 - 21.02.2023

Koolituse maht: 52 tundi

Koolitus toimub 7. - 8.02, 13. - 14.02, 20.02 ja 21.02.2023.a.

7.02   koolitus veebis (Zoom, Google Meet, Facebook Messenger)

8.02  koolitus veebis

13.02  koolitus toimub Soomaal (õppereis, pärandturismi kogemused: loodusturism ja ühepuulootsiku pärand).

14.02 koolitus veebis

20.02  koolitus toimub Mooska talus ja Haanjamaal: elamused, suitsusauna pärand, pärandturism. 

21.02 koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuses: seminar ja koolituse lõpetamine.

Sihtrühm: Turismiettevõtjad ja turismiettevõtete töötajad, kes tegelevad pärandturismi teenuste pakkumisega ning vajavad teadmisi ja oskusi teenuste disainist ja digiturundusest.

Grupi suurus 12 inimest.

Õppe alustamise nõuded: arvuti algoskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Lähtub pärandturismi teenuste disainis rohepöörde ja säästva arengu põhimõtetest, looduskeskkonnast ja kohaliku kogukonna võimalustest; 

Oskab analüüsida pärandturismi teenuste sihtrühmi ja –turge; 

Planeerib teenused (matk, loodusretk, sündmus jm) pakettides; 

Planeerib ja viib läbi digiturunduse. 

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 26 tundi

Turismitoode ja keskkond;

Rohepööre ja säästev areng turismiettevõtluses;

Toodete ja teenuste mõju keskkonnale;

Pärandturismi vormid: loodus-, kultuuri-, arhitektuuri-, rahvalik jm pärand;

Elamuslik pärand ja sellel põhineva turismitoote ja –teenuse loomine (suitsusaun, elamusmatkad, loodusretked).

Pärandturismi teenused ning pakkumine sihtturgudele;

Tervise- ja ohutusnõuded teenuste pakkumisel;

Pärandturismi teenuste disain;

Projektijuhtimine turismiettevõttes;

Sihtrühmade ja –turu analüüs;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg ja veebiturundus, sotsiaalmeedia ja internetiturundus: Tripadvisor, Youtoube, Facebook, Instagram, TikTok jt.

Praktiline töö: 26 tundi

Tutvumine pärandturismi teenuste parimate praktikatega ettevõtetes (Võrumaa, Soomaa jt);

Turundussõnumi koostamine ning digiturunduskanali valimine;

Toote/teenuse info jagamine digiturundus- ja müügikanalis.

Koolitajad: 

Aivar Ruukel, ettevõtte Karuskose OÜ juhataja, kutsemagister, täiskasvanute koolitaja kogemus üle 15 aasta.

Eda Veeroja - koolitaja, ettevõtte Mooska OÜ perenaine, kõrgharidus, koolitaja ja turismiettevõtja kogemus üle 10 aasta.

Täpsem info ja registreerimine:

tel 7850817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine on lõppenud. Palun võtke ühendust telefoni või e-maili teel. 

Sulge

08veebruar-märts
Tehniline joonestamine (3D)

Tehniline joonestamine (3D)

Koolituse aeg: 8.02 - 8.03.2023.a. kl 14.15 - 19.30

8.02, 15.02, 1.03, 8.03.2023

Maht: 26 tundi

Sihtrühm:  Metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes vajavad tööülesannetest lähtudes jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 osalejat

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija: 

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 3D keskkonnas;

Oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada.

Õppe sisu

Auditoorne töö: 6 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

Praktiline töö: 20 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid  Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis, kutseõpetaja ja täiskasvanute koolitaja, tehnoloogia alane kõrgharidus

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel.: 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

17-02
veebruar-märts
CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias

CAM programmiga jooniste koostamine CNC tehnoloogias

Koolituse aeg: 17.02 - 2.03.2023.a.

17.02, 22.02, 1.03 ja 2.03 kl 10.00 - 16

 Sihtrühm:  Puidutöötlemise ja mööblitootmisettevõtete töötajad, kes vajavad ametialaselt oskusi ja teadmisi CAM programmiga jooniste koostamisest ja lugemisest, et töötada CNC puidutöötlemiskeskusel.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Vajalik on arvutikasutamise oskus algtasemel

Koolituse lõpuks õppija: Oskab koostada ja lugeda jooniseid, järgides puidu ja puidupõhiste materjalide lõiketöötlemise režiime ja töötlemiskeskuste tehnoloogilisi võimalusi.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

Puidu ja puidupõhiste materjalide omadused ja lõiketöötlemise režiimid

Kasutatavate lõikeriistade erisused, seadistamise nõuded, nende seisukord ning vastavus tööoperatsioonile (lõikeriistade erisused, seisukord).

CNC tehnoloogia

CAM programmi kasutamise võimalused

Praktiline töö: 16 tundi

CAM joonestamine

Jooniste koostamine

Joonise sisestamine erinevate meetoditega

Jooniste lugemine

Koolitaja: Mikk A.Kulljus, CAD4Wood

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

01-23
märts
Pneumoseadmete käitleja

Pneumoseadmete käitleja

Koolituse aeg: 1.03 - 23.03.2023.a.

1.03, 2.03, 8.03, 9.03, 15.03, 16.03, 22.03 ja 23.03 kl 16 - 20

Maht: 39 tundi

Sihtrühm: Ettevõtetes mehhatroonika süsteemidega tegelevad töötajad, kel puudub mehhatrooniku kutse ning kes vajavad täiendavaid teadmisi ja uusi oskusi pneumoseadmetest.

Õppegrupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused

Koolituse lõpuks õppija: 

Oskab lugeda pneumoskeeme;

Teab pneumoseadmete ehitust;

Dimensioneerib pneumoseadmeid;

Loob pneumojuhtimise süsteeme;

Paneb kokku, häälestab ja hooldab pneumojuhtimise süsteeme.

Auditoorne töö: 12 tundi

Suruõhu saamine ja selle füüsikalise alused;                                                         
Kompressortehnika;                                                                                                  
Pneumaatilised täiturid nende dimensioneerimine;                                                    
Pneumaatilised juhtimiskomponendid;                                                                      
Pneumaatiliste loogika elementide, taimeri kiirväljalaske klapi ehitus;                   
Pnemaatiliste juhtimissüsteemide projekteerimine.                                                    
 

Praktiline töö: 27 tundi

Rõhupiiraja-, suunaventiili tunnusjoonte määramine;                         
Ahju ukse pneumojuhtimisseade;                                                 
Mõõteseadme pneumojuhtmisseadme koostamine, häälestamine;     
Külmkambri akumulaatori pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;                                                                                          
Puurimispingi pneumojuhtimisseadme koostamine, häälestamine;     

Värvisegaja pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;            

Keevitusseadme pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;     

Pressi  pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;

Sorteerija pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine;

Loenduri pneumojuhtimisseade koostamine, häälestamine.             

 

Koolitaja: 

Viktor Dremljuga - kutseõpetaja ja valdkonnna ekspert, pikaajalise kogemusega üle 30 a. valdkonnas töötanud, 2016. aastal omistati  mehhatroonika õpetajana aasta kutseõpetaja tiitel. 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 569 05389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

 

Sulge

08märts
E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias (Grupp komplekteerunud)

E-kaubandus, müük ja turundus sotsiaalmeedias (grupp komplekteerunud)

Koolituse aeg: 8.03.-22.03.2023

8., 9., 15., 22. märts kell 10.00-16.05

Maht; 26 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud inimestele, kes vajavad teadmisi ja oskusi e-kaubandusest, müügist ja turundusest sotsiaalmeedias.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise baasoskused.

Koolituse lõpuks õppija:

 • oskab korraldada e-turundustegevust ja kommunikatsiooni sotsiaalmeedias;
 • oskab otsida ja rakendada meetmeid tarbija tähelepanu saamiseks;
 • mõistab pikaajalist mõtteviisi ettevõtte kasvatamisel;
 • oskab koostada 21. sajandi turundusstrateegiat;
 • mõistab veebilehtede ja e-poodide efektiivsuse tõstmise võimalusi;
 • oskab analüüsida sotsiaalmeedia sisu ja reklaamide kasulikkust.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 10 tundi

 • Sotsiaalmeedia potentsiaali nägemine;
 • Sotsiaalmeedia alused ja toimimine (sh. algoritm);
 • Sotsiaalmeedia väärarusaamade ümber lükkamine;
 • Turundamise mõtteviisi paika saamine;
 • Brändingu alused;
 • Ettevõtte reputatsiooni loomine;
 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • 21. sajandi turundusstrateegia – kuidas turundada praegustele generatsioonidele;
 • Kodulehekülje loomise põhitõed;
 • E-poe loomise põhitõed;
 • Sotsiaalmeedia kontode analüüsimine;
 • Alahinnatud tasulised reklaamid;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

 

Praktiline töö: 16 tundi

 • Ideaalse kliendi formuleerimine;
 • Ettevõtete kodulehekülgede ja sotsiaalmeedia analüüs;
 • Turundusstrateegia koostamine;
 • Sotsiaalmeedia sisu loomine.

Koolitajad: Inga Talvis ja Triinu Grossmann

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava: 

 

Sulge

15-22
märts
Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös

Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös

Koolituse aeg: 

15.-22.03.2023, kell 12.30-15.40

Märts: 15., 16., 22  

Maht: 12 tundi

Sihtrühm: Büroode ja kantseleide töötajad, projektijuhid, väikeettevõtjad, turismi- ja teenindusvaldkonna töötajad kel vajadus kasutada Google Drive keskkonda.

Grupi suurus:12 inimest

Õppe alustamise nõuded: arvutikasutaja algoskused.

Koolituse läbinu:

 • omandab oskused kasutada Google Drive´i koostöö- ja dokumendihalduse keskkonnana,
 • luua ja hallata erinevaid faile, küsimustikke ja kalendreid, mis tagab tööalase edukuse ja konkurentsivõime tõusu läbi digioskuste täiendamise.

Õppe sisu:

Praktiline töö: 12 tundi

 • Gmaili üldised seaded, siltide ja filtrite kasutamine, kirjavahetus.
 • Google Contactsi lisamine, muutmine ja kustutamine; grupeerimine ja grupi muutmine; gruppide kasutamine Gmailis ja ühistöös.
 • Google Calender võimalused. Sündmuste lisamine, haldamine, jagamine; sündmuste otsimine ja meeldetuletus; kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus.
 • Google Drive toetatud faili formaadid; failide, kaustade üleslaadimine ja jagamine ning kasutajaõiguste määramine; Google Drive’i sünkroniseerimine arvutiga.
 • Google Docs dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ja mallide kasutamine ning nende ühiskasutus; dokumentide redigeerimine ning lisamoodulite lisamine ja kasutamine.
 • Google Formsi kaudu küsitluse loomine kasutades erinevat tüüpi küsimusi (tekst, valikvastused, skaala jne); küsitluse kujunduse, seadete muutmine; küsitluse jagamise võimalused ning vastuste analüüs tabelis ja graafikuna.
 • GoogleSites valmispõhjade kasutamine; erinevate elementide lisamine ja redigeerimine ning lehe jagamine.
 • Google Meet rakenduse tutvustamine ja töövahendid; koosoleku korraldamine veebikeskkonnas reaalajas ja esitluse jagamine.
 • Digiturvalisuse põhitõed ja rakendamine. Pahavara; ohud internetis.

Koolitaja: 

Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 17.a. IKT valdkonnas, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpem info ja koolitusele registreerumine:

tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine:

Sulge

21-30
märts
Turundus väikeettevõttes

Turundus väikeettevõttes

Koolitus toimub veebis

Koolituse aeg: 21.03 - 30.03.2023.a.

21., 28., 29. ja 30.03 kl 14.15 - 19.30

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, väikeettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi turundusest, et turundada tooteid ja teenuseid

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: arvuti algkasutamise oskus

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab turunduse põhimõisteid ja turundustegevusi;

Oskab analüüsida ettevõtte sihtgruppe ja valida sobivaid turundusmeetodeid ja kanaleid;

Oskab koostada lihtsamat turundusplaani;

Tunneb internetiturundust ning kasutab digivahendeid turundustegevuses;

Teab ja tunneb reklaamivõimalusi ning sisuturundust.

Auditoorne töö: 10 tundi

Turundus -  põhimõisted ja turundustegevused;

Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad;

Sihtrühmade ja -turu analüüs;

Turundusmeetodid, -tegevused ja kanalid;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg, sotsiaalmeedia.

Praktiline töö: 16 tundi

Ettevõtte toote või teenuse turundusplaani koostamine;

Internetiturundus; digiturundus;

Toote ja teenuse reklaam, reklaamikanalite planeerimine;

Sisuturundus väikeettevõttes;

Toote ja teenuse esitlus;

Messiturundus ja ühisturundus.

Koolitajad:

Sander Silm – turunduse- ja kommunikatsioonispetsialist, koolitaja ja ettevõtja

Kanni Kallastu - turunduse- ja kommunikatsioonispetsialist, koolitaja ja ettevõtja

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreerumine on lõppenud. Koolitussoovi korral võtke palun telefoni või e-maili teel ühendust.

 

Sulge

28-30
märts
Energiatõhusus ja ökonoomsed ehituslahendused

Energiatõhusus ja ökonoomsed ehituslahendused

Koolituse aeg: 28. - 30.03.2023.a.

Koolitus toimub 28., 29. ja 30.märtsil algusega kl 10.

Maht: kokku 26 tundi

Sihtrühm: Ehitusettevõtete töötajad, ehitusspetsialistid, tehnikud, süsteemide paigaldajad, eramute ja talude ning korterelamute (KOV ja KÜ) omanikud ning spetsialistid

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuses, kompetentsikeskus TSENTER (Väimela, Pärna tee 1) ja tehnomajas

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab energiatõhususe miinimumnõudeid ja liginullenergia ehitamisele üleminekunõudeid, energiaarvutuse metoodikat ja tõendamist;

Tunneb energiatõhususe tagamise ökonoomseid ehituslahendusi ning energiatõhususe tagamise tehnosüsteeme.

Auditoorne ja praktiline töö:

Elamute ja korterelamute rekonstrueerimine rohepöörde nõuetest tulenevalt: võimalused ja väljakutsed energiatõhususe saavutamiseks

Toetused elamute ja korterelamute omanikele (KredEx): tingimused, taotluse ettevalmistamine ja esitamine, renoveerimise teostatavad ettevalmistus- ja ehitustööd

 Teaduslikest rakendusuuringutest lähtuvad korrektsed ehituslahendused: energiatõhususe saavutamise võimalused ja lahendused; kuluoptimaalsed lahendused.

Usaldusväärsete teostajate valik: konsultant tehniliste lahenduste valikul, väärtuspõhine kavandamine, omanikujärelevalve korraldamine; 

Ehitusseadustik ja eneriatõhususe nõuded; Energiaarvutuse metoodikad ja tõendamine;

Parimate praktikate tundmaõppimine;

Hoone tehnosüsteemid, nende paigaldamine ja hooldamine.  Juhtimisautomaatika. "Tark maja".

Elektri- ja küttelahendused. 

Päikeseenergeetika: Vajalikud mõõtühikud ja terminid;päikeseelektrijaamade (PEJ) koostisosad ja tüübid (on-grid, off-grid, hübriid jne);

PEJ ja Eesti seadusandlus ning regulatsioonid; elektrienergia ost ja müük; koduse PEJ planeerimine; päikesepaneelide paigaldamine katusele (lamekatused, viilkatused), põhinõuded, riskid, valikud; päikesepaneelide paigaldamine maapinnale; muud võimalused päikesepaneelide paigaldamiseks ja kasutamiseks;PEJ ehitamisega seotud ohutusnõuded; PEJ kortermajas.

Võimalused, lahendused; Üldised soovitused PEJ rajamiseks kodumajapidamistes.

Energiasäästlikkus. Ehitusmaterjalid ja soojustamine. Nõuetekohane ja praktiline kasutamine.

 

Koolitajad: 

Anti Hamburg - Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud ja ekspert; Tallinna Tehnikakõrgkooli professor; doktorikraad (TTÜ Inseneriteaduskond, Ehituse ja arhitektuuri instituut);

Enn Tammaru -  Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor, EKFML haridusnõunik; haridustase - teadusmagister (MSc), ehitusinsener (tase 8);

Martin Kikas – koolitaja, energeetikaekspert, haridustase – kõrgharidus (BSc), Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige

Robert Mägi - koolitaja ja ettevõtja (Solarflow OÜ); elektriinsener

Ardi Salus - koolitaja ja ehitusspetsialist (Saint - Gobain), tehnikainsener.

Andres Aruväli - ehituse kutseõpetaja ja koolitaja, kõrgharidus tehnikavaldkonnas

Viktor Dremljuga - mehhatroonika kutseõpetaja ja koolitaja, kõrgharidus tehnikavaldkonans

Info ja koolitusele registreerumine:

tel +372 5690 5389, e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on tasuta

Õppekava

Registreerimine

Sulge

04-18
mai
Veebikoolitus: Turundus väikeettevõttes

Turundus väikeettevõttes

Koolituse eesmärgiks on turundusoskuste ja -teadmiste omandamine. Muutuval ja keerulisel ajal on vaja senisest veelgi enam turundada oma tooteid ja teenuseid ning leida uusi ärimudeleid.

Läbimõeldud ja oskuslik turundusplaan, mille koolituse lõpuks koostad, aitab ettevõtte eesmärke ellu viia.  

Koolitus toimub veebis, Zoom keskkonnas 4., 9., 11. ja 18.mail kl 14.15 - 18 

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: ettevõtjad, kes vajavad teadmisi ja oskusi turundusest, sh turundusplaani koostamisest. Oodatud on juba tegutsevad ja ka alustavad ettevõtjad. 

Grupi suurus: 12 - 15 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus baastasemel.

Koolituse lõpuks õppija: 

Tunneb turunduse põhimõisteid ja turundustegevusi;

Oskab analüüsida ettevõtte sihtgruppe ja valida sobivaid turundusmeetodeid ja kanaleid;

Oskab koostada lihtsamat turundusplaani;

Tunneb internetiturundust ning kasutab digivahendeid turundustegevuses;

Teab ja tunneb reklaamivõimalusi ning sisuturundust.

Auditoorne töö: 10 tundi

Turundus -  põhimõisted, ajalugu ja turundustegevused;

Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad;

Sihtrühmade ja -turu analüüs;

Turundusmeetodid, -tegevused ja kanalid;

Digiturundus- ja müügikanalid: mobiil, kodulehekülg, sotsiaalmeedia.

Internetiturundus, digiturundus;

Praktiline töö: 16 tundi

Toote ja teenuse reklaam, reklaamikanalite planeerimine;

Sisuturundus väikeettevõttes;

Turunduskommunikatsioon; 

Turundusplaani kommunikatsioonikava;

Turundusplaani koostamine.

Koolitajad: 

Sander Silm - ettevõtja, Põlvamaa Arenduskeskuse turundus- ja kommunikatsioonispetsialist; omab põhjalikku kogemust ajakirjanduse ja turunduse vadkonnas enam kui veerandsada aastat, pakkudes kommunikatsiooni ja turundusalaseid teenuseid.

Kärt Viltrop - praktik, kellel on palju turunduskogemusi start-up ettevõtetes; turundus- ja juhtimiskogemus kokku kolmes ettevõttes.

Info ja registreerumine:  tel 5690 5389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on tasuline. Hind osalejale on 120 eurot (sisaldab kõiki koolitusmaterjale). Hinnale ei lisandu km.

Õppekava

Registreerumine

Sulge

24mai
Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsiooni koostamine ning kaloraaži arvutamine

Arvutipõhine menüüde ja kalkulatsioonide koostamine ning kaloraaži arvutamine

Koolitus toimub Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuse arvutiklassis 5 õppepäeval

24. mai- 7. juuni 2023 kell 16.00- 19.45

Koolituse kuupäevad: 24., 29., 31 mai ja 5. ning 7. juuni

Sihtrühm: 

Koolitus on mõeldud abikokkadele, kokkadele, turismiettevõtjatele, majandusalajuhatajatele või toitlustusjuhtidele, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku menüüde koostamise, toodete omahindade ja müügihindade kujundamisega.

Grupi suurus:12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Töökogemus toitlustusvaldkonnas. 

Koolituse lõpuks õppija:

• Oskab kasutada tabelarvutusprogrammi;

• Oskab koostada menüüd lähtuvalt kliendirühmast ja ettevõtte äriideest;

• Oskab kujundada oma- ja müügihinda, arvestades kaonormide ja kuludega töötlemisel;

• Oskab koostada tehnoloogilisi kaarte ning arvutab kaloraaži arvutis

Õppe sisu:

• Menüü olemus, tähtsus ja koostamise põhimõtted, põhitoidukordade menüüd.

• Menüü lähtuvalt kliendi soovidest ja sündmusest, teenuse pakkumise ajast ning kohast.

• Tervisliku toitumise põhimõtted, söögikorrad, eritoitumine – laktoosi- ja gluteenitalumatus, taimetoitlus. 

 • Tabelarvutusprogrammi kasutamine.

• Arvutiga toitudele ja jookidele nõuetekohased tehnoloogia- ja kalkulatsioonikaartide koostamine.

• Arvutis kalkuleerimisel toiduainete asendamine, nt eritoitumisega klientidele.

Kertu Pehlak - Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja toitlustuse alal (6 aastat), töökogemus toitlustusettevõtetes (10 aastat). 2017. aastal tunnustatud Võrumaa täiskasvanute koolitaja Võrumaal. 2023 aasta kutseõpetaja Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Õppekava

Registreerumine:

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

tel.: 785 0818, 5667 0850

Sulge

30mai
PVC põrandakatted ja nende paigaldamine

PVC põrandakatted ja nende paigaldamine

Täienduskoolituse eesmärgiks on teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine PVC põrandakatetest -

materjalidest ja kvaliteetsest paigaldamisest.

Koolituse aeg: 30.mai 2023.a.kl 10 - 15

Maht: 6 tundi

Sihtrühm: ehitusettevõtete töötajad, objektijuhid, väikeettevõtjad ja kõik soovijad, kes vajavad praktilisi oskusi ja teadmisi PVC materjalidest ja põrandate paigaldamisest.

Grupi suurus: 12 inimest

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

teab ja tunneb PVC põrandakatteid - materjale ja sortimenti;

oskab põrandakatet paigaldada, järgides kvaliteedinõudeid ja tööohutust.

Auditoorne töö: 2 tundi

PVC põrandakatted;

Ülevaade sortimendist, trendid ja nõuded;

Materjalid ja uued suundumused;

Kvaliteedinõuded PVC põrandakatete paigaldamisel;

Liimid, nende kasutamine põrandakatete paigalduses

Praktiline töö: 4 tundi

Põrandakatete paigaldamine;

Ülespöörete teostamine.

 

Koolitaja: Urmo Raadik - ettevõtja ja koolitaja, Flexible OÜ, VIMPTEL 

Info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Koolitus on tasuline.  Koolituse hind osalejale on 70 eurot (sisaldab kõiki materjale). Hinnale ei lisandu km.

Registreerumine

Õppekava

 

Sulge

20juuni
Praktiline trei- ja freespingi kasutamise koolitus

Praktiline trei- ja freespingi kasutamise koolitus

 

Koolituse aeg: 20.06.2023 algusega kell 8.30

Maht: 6 akadeemilist tundi

Sihtgrpp: Metalliettevõtjad

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:

-oskab häälestada treipingi ja treida;

-oskab häälestada freespingi ja freesida.

Koolitaja: Riio Post-Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja, kõrgharidus metallitehnoloogia valdkonnas.

Õppekava: (Individuaalõpe- õppekava koostatakse vastavalt koolitatava vajadustele)

Täpsem info ja koolitusele  registreerumine:

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

tel 7850818, 56670850

 

Sulge

15-17
august-oktoober
Bürootöötaja digioskused

Bürootöötaja digioskused

Koolituse ajakava: 15.08.-17.10.2023  kell 16.99-19.20, 19-l õppepäeval veebis)

Tund

Kuupäev

Nädalapäev

Kellaaeg

Maht

1

15.08.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

2

21.08.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

3

22.08.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

4

28.08.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

5

29.08.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

6

04.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

7

05.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

8

11.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

9

12.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

10

18.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

11

19.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

12

25.09.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

13

26.09.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

14

02.10.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

15

03.10.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

16

09.10.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

17

10.10.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

18

16.10.2023

E

16.00-19.20

4+ 5minutit

19

17.10.2023

T

16.00-19.20

4+ 5minutit

 

 

 

Kokku

78 tundi

Sihtrühm: Koolitus on mõeldud büroojuhtidele, juhiabidele ja teistele bürootöötajatele, kes vajavad tööalaselt arvutikasutamise ja dokumendihalduse oskuste täiendamist.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded: Arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Koolituse lõpuks õppija:

• oskab koostada ja vormistada korrektseid dokumendipõhju ja ametidokumente;

• oskab koostada korrektseid tabeleid, neid analüüsida;

• teab ja kasutab netiketi reegleid, oskab toimetada meilivahetust ja tööülesandeid ning planeerida ajaressursse;

• oskab koostada korrektseid trükiseid, neid elektrooniliselt edastada ning väljatrükiks seadistada;

• oskab koostada korrektseid esitlusi, järgides hea tava reegleid; • teab erinevaid kaugtöö võimalusi;

• oskab kasutada Google Drive keskkonda dokumentide haldamiseks ja jagamiseks, koostada Google Form abil küsitlusankeete.

Õppe sisu:

Praktiline töö: 78 tundi

1. MS Word. Nõuded teksti sisestamisel ja vormindamisel. Teksti vormindamine. Dokumendipõhjade loomine ja kasutamine. Ametikirja vormistamise nõuded. Korrektne printimine.

2. MS Excel. Töö lahtrite, ridade ja veergudega. Andmetüübid. Loendid. Töö suurte andmetabelitega (sorteerimine, filtreerimine, vahekokkuvõtted, konsolideerimine, risttabelid). Andmete visualiseerimine (tulp-, sektor- ja joondiagramm). Tabeli väljatrükk.

3. MS PowerPoint – nõuetekohase esitluse koostamine ja redigeerimine, erinevate objektide lisamine.

4. MS Outlook. Mailbox (e-post). Ajaplaneering. Tööülesanded. Märkmed. Kontaktid.

5. MS Publisher. Erinevate trükiste koostamine (kutsed, flaierid, plakatid, kuulutused, kalendrid, brošüürid jne)

6. Pilvelahendused kontoritöös - Google Calender, Google Drive.

7. Kaugtöö lahendused (videokoosolekud, ülesannete planeerimine/jagamine)

Koolitaja:

Kadi Tamm - on lõpetanud Mainori Kõrgkooli infotehnoloogia erialal (2006), omab täiskasvanute koolitaja kutsetunnistust (tase 6) ja on valitud Tartumaa aasta koolitajaks 

Õppekava:

Registreerumine:

tel.785 0818, 5667 0850

Sulge

21-05
september-oktoober
Tehniline joonestamine 2D

Tehniline joonestamine 2D

Koolituse aeg: 20.09 - 5.10.2023.a., teisipäeviti ja neljapäeviti kl 14.15 - 17.30

Maht: 20 tundi

Sihtrühm: Metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 2D keskkonnas;

Oskab 2D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada.

Auditoorne töö: 5 tundi

Jooniste loomine vastavuses mõõtkavaga.

Tehniline joonestamine 2D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

Praktiline töö: 15 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid 

Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis, mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja,  tehnoloogiaalane kõrgharidus, suurte kogemustega (üle 20 a.) masinprojekteerimise koolitaja.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

27-19
september-oktoober
Tabelarvutuse baaskoolitus

Tabelarvutuse baaskoolitus

Koolituse aeg: 27.09 - 19.10.2023.a., kolmapäeviti ja neljapäeviti kl 16 - 19.30

27.09, 28.09, 11.10, 12.10, 18.10 ja 19.10 arvutiklassis ja veebis

Maht: 26 tundi

Sihtrühm: Ettevõtete ja asutuste töötajad, kes vajavad tööülesannete täitmisel teadmisi ja oskusi tabelarvutusest ning kasutavad tabelarvutuse programme: Excel, LibreOffice Cal või pilveteenustes pakutavaid võimalusi (Google/Hotmail).

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

oskab koostada ja vormindada keerukamate valemite ja funktsioonidega tabeleid ning neid oma töös rakendada;

kasutab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone;

oskab töötada suurte tabelitega, luua ja kujundada diagramme, lisada pilte ja jooniseid, andmeid kaitsta, valideerida, sorteerida ning filtreerida.

Auditoorne töö: 6 tundi

Valemite koostamine ja funktsioonid;

Tabelid ja vormindus;

Töö suurte tabelitega;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Praktiline töö: 20 tundi

Valemite koostamine;

Funktsioonid;

Tekstifunktsioonid;

Kuupäevafunktsioonid;

Loogikafunktsioonid;

Rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioonid;

Veateated;

Töö suurte tabelitega;

Diagrammide loomine ja kujundamine;

Piltide ja jooniste lisamine;

Pilveteenuse võimalused ühistööks.

Koolitaja: Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, suur töökogemus IKT valdkonnas, omab

EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Täpsem info ja koolitustele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

 

Sulge

10-19
oktoober
Tehniline joonestamine 3D

Tehniline joonestamine 3D

Koolituse aeg: 10.10 - 19.10.2023.a., teisipäeviti ja neljapäeviti kl 14.15 - 18.15

Maht: 20 tundi

Sihtrühm: Metalli-, puidu- ja mööblitööstuse ning ehituse ettevõtetes projektide ja projekteerimisega tegelevad töötajad, kes vajavad tööülesannetest lähtuvalt 3D jooniste lugemise ja tehnilise joonestamise oskust.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:  Arvuti kasutusoskus algtasemel

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Oskab jooniseid lugeda, koostada, vormistada, edastada ning välja printida;

Oskab valmistada ruumilisi mudeleid 3D keskkonnas;

Oskab 3D mudeleid kasutada joonise vormistamiseks ja esitlemiseks;

Oskab kasutada teatmematerjali (standardid, parameetrite tabelid);

Oskab kanda joonise kujutisele mõõtmeid, tehnilisi märkusi ja tähistusi;

Oskab mudelite andmeid kasutada.

Auditoorne töö: 5 tundi

Tehniline joonestamine 3D tarkvara abil

Tööriistad ja töölaud 

Jooniste mudeli loomine mõõtkavas 

Praktiline töö: 15 tundi

Detailsete kujundite loomine 

Modifitseerimiskäsklused

Komponentide loomine, lisamine ja kasutamine 

Jooniste keskkond ja mudelruum 

Mõõdud, dimensioonid ja tabelid  Kirjanurk ja mõõtkava 

Jooniste printimine ja konvertimine

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis – mehaanika ja metallitöö kutseõpetaja, tehnoloogiaalane kõrgharidus, suurte kogemustega (üle 20 a.) masinprojekteerimise koolitaja

Täpsem info ja koolitustele registreerumine:

tel: 785 817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerumine

Sulge

13-26
oktoober
Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös

Google Drive keskkonna kasutamine kontoritöös /Grupp on komplekteerunud/

Koolituse ajakava: 13., 20. ja 26 oktoober kell 14.15- 17.25

Koolituse koht: Vämelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Sihtrühm:

Büroode ja kantseleide töötajad, projektijuhid, väikeettevõtjad, turismi- ja teenindusvaldkonna töötajad kel vajadus kasutada Google Drive keskkonda.

Grupi suurus: 12 inimest

Õppe alustamise nõuded:

Arvutikasutaja algoskused.

Koolituse läbinu:

• omandab oskused kasutada Google Drive´i koostöö- ja dokumendihalduse keskkonnana,

• luua ja hallata erinevaid faile, küsimustikke ja kalendreid, mis tagab tööalase edukuse ja konkurentsivõime tõusu läbi digioskuste täiendamise.

Õppe sisu:

Praktiline töö: 12 tundi

• Gmaili üldised seaded, siltide ja filtrite kasutamine, kirjavahetus.

 • Google Contactsi lisamine, muutmine ja kustutamine; grupeerimine ja grupi muutmine; gruppide kasutamine Gmailis ja ühistöös.

• Google Calender võimalused. Sündmuste lisamine, haldamine, jagamine; sündmuste otsimine ja meeldetuletus; kalendri lisamine ja haldamine, jagamine ja ühiskasutus.

• Google Drive toetatud faili formaadid; failide, kaustade üleslaadimine ja jagamine ning kasutajaõiguste määramine; Google Drive’i sünkroniseerimine arvutiga.

 • Google Docs dokumentide (tekstidokumendid, tabel, esitlus, joonised) loomine ja mallide kasutamine ning nende ühiskasutus; dokumentide redigeerimine ning lisamoodulite lisamine ja kasutamine.

• Google Formsi kaudu küsitluse loomine kasutades erinevat tüüpi küsimusi (tekst, valikvastused, skaala jne); küsitluse kujunduse, seadete muutmine; küsitluse jagamise võimalused ning vastuste analüüs tabelis ja graafikuna.

• GoogleSites valmispõhjade kasutamine; erinevate elementide lisamine ja redigeerimine ning lehe jagamine.

• Google Meet rakenduse tutvustamine ja töövahendid; koosoleku korraldamine veebikeskkonnas reaalajas ja esitluse jagamine.

• Digiturvalisuse põhitõed ja rakendamine. Pahavara; ohud internetis.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub Võrumaa Kutsehariduskeskuse IT õppetooli klassides kus olemas arvutid ja muud vajalikud seadmed.

Koolitaja: Indrek Saar - kõrgharidus IT valdkonnas, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnoloogia valdkonna juht, töökogemus 20.a. IKT valdkonnas, omab EUCIP’i sertifikaati, kutsetunnistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Õppekava:

Grupp on komplekteerunud

Tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@vkhk.ee

 

 

Sulge

29november
Piparkoogimaja valmistamine

Piparkoogimaja valmistamine

Aeg: 29. novembril kell 16.00-19.00 Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuse õppeköögis

Maht: 4 akadeemilist tundi

Koolitaja: Liilia Raik- Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse toitlustusvaldkonna kutseõpetaja, kutsega tase 4 kondiiter ja pagar

Koolitusel käsitletavad teemad:

 1. Piparkoogitaigna valmistamine 
 2. Piparkoogiglasuuri valmistamine
 3. Piparkoogimaja detailide väljalõikamine, küpsetamine
 4. Piparkoogimaja kokkupanek ja glasuurimine
 5. Piparkoogimaja kaunistamine

Maksumus: 35 eurot ühele osalejale

Õppekava:

Registreerumine:

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: tel: 785 0818, 5667 0850

e- post: merle.vilson@ewer.ee

Sulge
2024(2)
02-03
jaanuar
Hüdroseadmete seadistamine ja käitlemine

Hüdroseadmete seadistamine ja käitlemine (grupikoolitus)

Aeg: kokkuleppel

Maht: 20 tundi

Maksumus: 2000,00 EUR grupile

Grupi suurus: 5-8 inimest

Õpiväljundid: 

 • oskab lugeda hüdroskeeme;
 • teab hüdroseadmete ehitust;
 • dimensioneerib hüdroseadmed;
 • loob hüdrojuhtimise süsteeme;
 • paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteeme.

Teemad: 

Teooria: 10 tundi

 • põhilised füüsikalised terminid ja ühikud
 • füüsikalised alused Rõhk (p) (Pascali seadus), vool
 • põhiline struktuur hüdraulilises süsteemis
 • hüdraulilised vedelikud
 • viskoossuse sõltuvus temperatuurist ja rõhust
 • õlivoogude tüübid hüdraulilises süsteem
 • hüdraulilised sümbolid
 • hüdraulilised pumbad - tööpõhimõte ja tüübid
 • pumba valik – põhimõtted
 • hüdraulilised mootorid - tööpõhimõte ja tüübid
 • silindrid - tööpõhimõte ja tüübid
 • hüdraulilise silindri jõu ja kiiruse arvutamine
 • pumba arvutamine, elektrimootori arvutamine, hüdromootori arvutamine, silindri arvutamine
 • suunajuhtventiilid - tüüp ja funktsioon
 • CETOP-ventiilid
 • mitte tagasivooluventiilid hüdraulikas
 • kontrollventiilid
 • ventiilide valik sõltuvalt otstarbest
 • surveventiilide teoreetilised alused
 • hüdraulilised akumulaatorid
 • akumulaatori ülesanne hüdraulikas – põhitõed
 • õli jahutusseadmed (soojusvahetid)

Praktika: 10 tundi

 • loeb hüdroskeeme;
 • dimensioneerib hüdroseadmed;
 • loob hüdrojuhtimise süsteeme;
 • paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteem
 •  
 • Koolitaja: Viktor Dremljuga: tehnoloogia alane kõrgharidus, Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuse kutseõpetaja mehhatroonika valdkonna kutseõpetaja, tunnustatud tehnikaettevõtete nõustaja ja täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta
 • Registreerumine: Grupp on komplekteeritud
 • Täpsem info ja uue koolitusaja  kokkulepe: tel.: 5667 0850; e- post: merle.vilson@ewers.ee
Sulge

29jaanuar
Keevitaja täienduskoolitus

Keevitaja täienduskoolitus

Koolituse aeg: 29.01 - 18.03.2024.a.

Koolitus toimub 2-päevaste sessioonidena: 

29. - 30.01, 5. - 6.02, 12. - 13.02, 19. - 20.02, 26. - 27.02, 4. - 5.03, 11. - 12.03 ja 18.03.2024

Maht: 90 tundi

Sihtrühm: Mehaanika ja metallitöö valdkonna töötajad ning töötud, kes vajavad teadmisi ja oskusi keevitaja kvalifikatsiooni omandamiseks (osakutse MIG/MAG, MMA tase 3, 4), et töötada keevitajana.

Grupi suurus: 8 inimest

Õppe alustamise nõuded: puuduvad; kasuks tulevad algteadmised metallitööst

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

• tunneb keevitustehnoloogiaid ning keevitusstandardeid, keevitusel kasutatavaid materjale, keevitusviise ja –õmblusi, nende kvaliteedinõudeid ning kvaliteedinõuete kontrollmeetodeid;

• tunneb keskkonna- ja tööohutusnõudeid;

• oskab lugeda tööjooniseid;

• oskab korraldada töökoha, valida ja ette valmistada tootmis- ja abivahendid;

• oskab detailid ja koostud ette valmistada;

• oskab kasutada keevituse seadmeid (MIG/MAG, MMA, TIG) ning keevitada mitmesuguseid tooteid ja detaile vastavalt joonistele ja standarditele, järgides tööohutus- ja keskkonnanõudeid;

• oskab kvaliteeti kontrollida, defekte parandada ning teha järeltöötlemist.

Õppe sisu: 

Auditoorne töö: 46 tundi

• metallide ja nende sulamite omadused;

• keevitamisel kasutatavad seadmed ja abivahendid, nende ettevalmistamine;

• keevitusvooluallikate ehitus ja nende toimimise põhimõtted;

• keevitus- ja põhimaterjalide markeeringud;

• keevitusterminoloogia;

• keevitusprotseduuride kirjeldus;

• keevitusgaaside omadused, markeeringud, käsitsemine;

• keevitusviisid (MIG/MAG, MMA, TIG), ISO 4063;

• keevitusrežiimid;

• keevisõmbluste tähistus tööjoonistel;

• keevitusliidete tähistamine (ISO 2553) ja kvaliteet (NE ISO 5817);

• keevitusliidete ruumilised asendid (NE ISO 6947);

• kaitsegaasid (NE ISO 14175);

• lisamaterjalide standardid;

• keevitusasendid ja servade ettevalmistamine keevituseks;

• gaasilõikeseadmed, nende kasutamine;

• töökeskkonna- ja ohutusnõuded (NE 60974)

• keevitustööde kvaliteedisüsteemi standardi EN-3834 põhimõtted;

• keevitaja kvalifitseerimise standardid.

Praktiline töö: 44 tundi

• toote tööjoonise, tööjuhendi ja tehnoloogilise kaardiga WPS (Welding Procedure Specification) tutvumine;

• töö iseloomust ja tootmistingimustest lähtudes vajalike seadmete, materjalide (koostud, detailid, elemendid vm), töövahendite ja tarvikute valimine ning juhendamisel tööjoonisest ja tehnoloogilisest kaardist lähtudes keevitusviisi ja keevisliite tüübi valimine;

• WPS-ist lähtudes vajalike keevitusvahendite (keevitustraat, -elektrood, kaitsegaas, juuretugi vm) valimine;

• keevitusagregaadi WPS-is määratud režiimile seadistamine ja keevisõmbluse vastavuse hindamine proovidetailil;

• enne töö alustamist töökoha korraldamine, järgides töö- ja tuleohutusnõudeid.

• toote ja koostu kvaliteedi kontroll, defektide parandamine ja järeltöötlemine.

Koolitajad:

Martti Kivi – koolitaja, mehaanika ja metallitöö õppkavarühma kutseõpetaja, omab metallitöötlemispinkidel töötaja I kutset, kõrgharidus metallide töötlemise erialal, kogemus koolitajana metallitöö ja keevituse valdkonnas 6 a.

 Aivar Kalnapenkis - mehaanika ja metallitöö õppekavarühma keevituse eriala kutseõpetaja, tehnoloogiaalane kõrgharidus, kogemus koolitajana metallitöö ja keevituse valdkonnas üle 20 a. 

Täpsem info ja registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine kuni 15.01.2024 e-posti või telefoni teel. Registreerumine on lõppenud.

Koolitus on tasuline. Kursuse maksumus 1 osalejale on 1350 eurot (hinnale ei lisandu käibemaksu).

Kaugemalt osalejatele pakume majutusvõimalust. 

Sulge
2024
täna, 22.veebruar
28veebruar
Toiduohutus ja toiduhügieen

Toiduohutuse ja toiduhügieeni koolitus - see on koolitus, mis aitab ettevõtjal ja toidu käitlejatel toidohutust kontrolli all hoida ning ettevõtlusest ja oma tööst rohkem rõõmu tunda.

Koolitus on mõeldud kõikidele toidukäitlejatele - kokkadele, abikokkadele, toitlustusteenindajatele, laatadel/messidel toidu müüjatele.

Töötajatel on kohustus läbida toiduhügieeni koolitus, et omandada teadmised ja oskused toiduohutusest ja -hügieenist.

Koolituse aeg: 28.veebruaril 2024.a. kl 10 - 17

Maht: 8 tundi (koolitus koos toiduhügieeni eksamiga)

Sihtrühm: Toitlustusettevõtete töötajad, kõik toidukäitlejad; Kokad, abikokad, toitlustusteenindajad jt toidukäitlejad, kes vajavad teadmisi ja oskusi toiduohutusest ja -hügieenist.

Grupi suurus: 12 inimest

Õpiväljundid. Koolituse lõpuks õppija:

Teab ja tunneb toiduhügieeni ja -ohutuse nõudeid;

Järgib toidukäitlemisel kehtestatud nõudeid, et tagada toiduohutus ja toiduhügieen.

HIndamismeetodid: Toiduhügieeni eksami sooritamine: kirjalik test.

Koolituse tulemus on "arvestatud", kui auditoorne ja praktiline töö on täies mahus läbitud, õpiväljundid saavutatud ja test sooritatud positiivsele tulemusele (vähemalt 80% õigeid vastuseid).

Tulemuse "arvestatud" puhul omistatakse koolitsue lõpetajale tunnistus.

Õppe sisu

Auditoorne töö: 6 tundi

Toiduohutuse alused;

Toitu käsitlev seadusandlus;

Toidu füüsiline, keemiline, mikrobioloogiline saastumine;

Allergeenid;

Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgitused ja infektsioonid;

Temperatuuri kontroll;

Hoonete ja seadmete disain, puhastus ja desinfitseerimine;

Jäätmemajandus;

Puhastamine, desinfitseerimine, kahjuritõrje;

Isiklik hügieen ja töötajate koolitamine;

Enesekontrolliplaan.

Praktiline töö: 2 tundi

Toidu käitlemine õppeköögis;

Toiduhügieeni eksam: kirjalik test ja tagasiside.

Koolitaja:  Maarja Mathias – täiskasvanute koolitaja (rahv. tase 7 koolitajate koolitaja); haridustase: kõrgharidus; üle 10 a. töökogemust Suurbritannias – toidusektoris. Läbinud koolitused FSSC2200, M&S Field to Fork auditor, HACCP, BRC. Viinud auditeerimiseks läbi toiduohutusprogramme enamikele UK/Euroopa suurtoidukettidele ja kohvikutele (M&S, Tesco, Sainsbury, Lidl, Aldi, Spar, Costa, Pret, Boost jt.). Koolitaja omab auditeerimiskogemust mitmetes Euroopa toidutehastes ja on suhelnud igapäevaselt erinevate tootjatega üle maailma - head kogemused Euroopa, Dubai, Skandinaavia, USA turgudel, sh tootearenduses.

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 785 0817, 5690 5389

e-post: terje.kruusalu@vkhk.ee

Õppekava

Registreerimine kuni 15.02.2024.a.

Koolitus on tasuline. Koolituse maksumus osalejale: 45 eurot (koolituse hind sisaldab õppematerjale).

 

Sulge

28veebruar
Tehisintellekti (AI) võimalused ja rakendamine

Tehisintellekti (AI) võimalused ja rakendamine

Täienduskoolitus tehisintellekti (Artifical intelligence) ehk tehisaru kasutusaladest, võimalustest ja rakendamisest.

Koolitusel omandatakse esmased teadmised ja oskused tehisintellektist.

Sihtgrupp: täiskasvanud õppijad, kes vajavad esmaseid teadmisi ja oskusi tehisintellektist ning selle rakendamisest töökeskkonnas ning erinevates valdkondades.

Maht: 4 tundi

Aeg: 28.02.2024.a. kl 14.15 - 17.30

Koolitaja: IT juhtivõpetaja, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, omab EUCIP sertifikaati, kutsetunistust ja ECDL koolitaja tunnistust.IT juhtivõpetaja, kutsemagister, kutseõpetaja tase 7, omab EUCIP sertifikaati, kutsetunistust ja ECDL koolitaja tunnistust.

Õpiväljundid. Õppe lõpuks õppija:

teab ja tunneb tehisintellekti (AI) võimalusi;

oskab rakendada AI tekstitöötlusel ja dokumendivormi koostamisel ning kujundamisel.

Koolitus sisu.

Auditoorne töö:

Tehisintellekti (AI) võimalused;

AI kasutusalad ja potentsiaal valdkondades;

AI rakendamine töökeskkonnas;

AI vestlus- ehk juturobotid: ChatGPT;

AI kasutamine: tekstiloome, nõustamine, keeleabi (n tõlkimine), õpetamine ja selgitamine;

Tekstitöötlus, otsingufunktsioonid;

Juhendid. Dokumendi ning vormide (küsitlus, esitlus jm) koostamine;

AI loomeprotsessi abistamisel;

AI võimalused kujundamisel (graafika, visualiseerimine).

Praktiline töö: 2  tundi

Teksti loomine ja tekstitöötlus ChatGPT abil;

Dokumendivormi (juhend, küsimustik, esitlus jm) koostamine;

Kujundamine ja visualiseerimine AI abil.

 

Info ja registreerumine:

tel 7850 817, terje.kruusalu@ewers.ee

 

Koolitus on tasuline.

Maksumus osalejale on 80 eurot (hind sisaldab kõiki materjale).

Registreerimine 

Õppekava

 

Sulge

28veebruar
Meediasuhtlus

Meediasuhtlus

Koolituse aeg: 28.02.2024 kell 15.00- 19.00

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi

Grupi suurus: 12 inimest

Sihtgrupp: Inimesed, kes vajavad meediasuhtluse oskuseid.

Õpiväljundid:

 • - tunneb meedia toimimise põhimõtteid ja ajakirjanduse eetikat
 • - määratleb ajakirjanikuga suheldes endale sobivad piirid
 • - sõnastab endale olulised meediasõnumid ning esitab neid kirjalikult ja kõnes

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 1 tundi

Ülevaade meedia toimimisest ja ajakirjanduse eetikast

Praktiline töö: 3 tundi

Praktilised harjutused, mis toetavad meediasõnumite sõnastamist ning esitamist kõnes ja kirjas.

Koolitaja: Eleri Lõhmus -  on meediasuhtlust ja videotööd erinevatele sihtrühmadele õpetanud kümmekond aastat, magistrikraad ajakirjanduses (Tartu Ülikool); meedia ja kommunikatsiooni doktorant (Tartu Ülikool) (doktoritöö käsitleb videotöö õpetamist erinevatele sihtrühmadele).

Koolitus on tasuline. koolituse hind 1 osalejale on 60 eur (sisaldab kõiki õppematerjale).

Info ja registreerimine

tel 56670850, 7850818

e-post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine kuni 16.02.2024

 

Sulge

06-13
märts
Videotöö alustajale

Videotöö alustajale

Aeg: 06.03.2024 kell 15.00-19.00 ja 13.03.2024 kell 15.00- 19.00

Maht: 12 tundi (sellest 4 tundi iseseisvat tööd)

Sihtrühm: Eelistatud sihtgrupiks on täiskasvanud tööealine elanikkond, kes on oma eriala spetsialistid ning vajavad oma erialases töös (nt turunduse, kliendisuhtluse või sisekommunikatsiooni tarvis) videotöö oskuseid.  Samuti on koolitusele oodatud väikeettevõtjad, kes oma ettevõtte põhitegevuse toetamiseks turunduslikel või muudel eesmärkidel vajavad videotöö alaseid oskuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Sihtrühm: Eelistatud sihtgrupiks on täiskasvanud tööealine elanikkond, kes on oma eriala spetsialistid ning vajavad oma erialases töös (nt turunduse, kliendisuhtluse või sisekommunikatsiooni tarvis) videotöö oskuseid.  Samuti on koolitusele oodatud väikeettevõtjad, kes oma ettevõtte põhitegevuse toetamiseks turunduslikel või muudel eesmärkidel vajavad videotöö alaseid oskuseid.

Grupi suurus: 12 inimest

Koolituse lõpuks õppija:

 • - Määratleb oma vajadused videotöös;
 • - tunneb enda kasutuses oleva tehnika võimalusi ja piiranguid;
 • - kasutab videotöö peamisi tehnilisi ja sisulisi võtteid enda erialaga seotud videotöös;
 • - kasutab endale kättesaadavat videotöötlustarkvara
 • - tunneb videotehnika tähtsamaid karakteristikuid, sh oskab valida enda vajadustest lähtuvalt video- ja/või audiosalvesteid ja/või videotöötlustarkvara.

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 2 tundi

Videotöö tehnilised ja sisulised võtted

Videotehnika karakteristikute ülevaade

Õppijate vajaduste välja selgitamine

Praktiline töö: 6 tundi

Valgus

Kompositsioon

Tegevus

Montaaž

Audio

Iseseisev töö: 4 tundi

Õppija erialases töös olulise tervikliku video loomine

Koolitus on tasuline. koolituse hind 1 osalejale on 90 eur (sisaldab kõiki õppematerjale).

Koolitaja: Eleri Lõhmus -  Lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanikuna, magistrikraad ajakirjanduses; meedia ja kommunikatsiooni doktorant (doktoritöö käsitleb videotöö õpetamist erinevatele sihtrühmadele). Õpetanud  videotööd erinevatele sihtrühmadele kümme aastat.

Info ja registreerimine

tel 56670850, 7850818

e-post: merle.vilson@ewers.ee

Õppekava

Registreerumine kuni 26.02.2024

Sulge

13märts
Digioskuste arendamine