News

Koolituslugu: õpetajad Ene ja Rait Kreekas 09. May Agnes Catrén Pähna


Koolituse korraldas EUROPASS TEACHER ACADEMY. Meie koolist osalesid Rait Laatsit ja Ene Laane.

Koolituse eesmärk oli tutvuda Kreeka ajaloo ja kultuuripärandiga, kasutades selleks nii traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodeid ning IT vahendeid. 

Koolituse rühm oli rahvusvaheline, rühma kuulus neli iirlast, üks soomlane, üks ungarlane, üks hispaanlane, üks sakslane ja meiega koos neli eestlast. Toimusid loengud, rühmatööd, väitlused/dispuudid, muuseumide külastused ja mängulised tegevused. Tutvusime ThingLink ja Goosechase keskkondadega. Näiteks ThingLink  võimaldab luua hargnevaid idee- või mõistekaarte.  Selles keskkonnas saab ideekaardile lisada pilte, kaarte, videosid ja helifaile nii, et tulemuseks on terviklik õpikogemus.

Koolitus oli jaotatud mooduliteks, viiel päeval toimusid teoorialoengud, ühistegevused ja muuseumide külastused Ateenas.  Kuuendal päeval saime tutvuda omal käel Kreeka saare Aiginaga. See on tihedalt asustatud saar Egeuse meres Saroni lahes Atika lähedal. Saarel asub Aigina linn. Saare nimi tähendab kreeka keeles “kitsesaar”.

Saadud teadmisi saab rakendada nii ajaloo, ühiskonnaõpetuse, ühiskonnageograafia ja turismigeograafia õpetamisel.

Täname kooli projektijuht Artur Elistet ja kooli juhtkonda, kes võimaldasid meil sellel koolitusel osaleda!

Koolituse korraldas EUROPASS TEACHER ACADEMY. Meie koolist osalesid Rait Laatsit ja Ene Laane.

Koolituse eesmärk oli tutvuda Kreeka ajaloo ja kultuuripärandiga, kasutades selleks nii traditsioonilisi kui ka aktiivõppemeetodeid ning IT vahendeid. 

Koolituse rühm oli rahvusvaheline, rühma kuulus neli iirlast, üks soomlane, üks ungarlane, üks hispaanlane, üks sakslane ja meiega koos neli eestlast. Toimusid loengud, rühmatööd, väitlused/dispuudid, muuseumide külastused ja mängulised tegevused. Tutvusime ThingLink ja Goosechase keskkondadega. Näiteks ThingLink  võimaldab luua hargnevaid idee- või mõistekaarte.  Selles keskkonnas saab ideekaardile lisada pilte, kaarte, videosid ja helifaile nii, et tulemuseks on terviklik õpikogemus.

Koolitus oli jaotatud mooduliteks, viiel päeval toimusid teoorialoengud, ühistegevused ja muuseumide külastused Ateenas.  Kuuendal päeval saime tutvuda omal käel Kreeka saare Aiginaga. See on tihedalt asustatud saar Egeuse meres Saroni lahes Atika lähedal. Saarel asub Aigina linn. Saare nimi tähendab kreeka keeles “kitsesaar”.

Saadud teadmisi saab rakendada nii ajaloo, ühiskonnaõpetuse, ühiskonnageograafia ja turismigeograafia õpetamisel.

Täname kooli projektijuht Artur Elistet ja kooli juhtkonda, kes võimaldasid meil sellel koolitusel osaleda!