News

EWERSis algas vastuvõtt rikkalikus erialavalikus 04. April agnescatren.pahna


Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus (EWERS) alustas vastuvõttu 24 kutseõppe õppekaval ning täiskasvanute üldharidusõppesse 8.-12. klassini. Käimasolev kutseharidusreform 2024. aasta vastuvõtu erialasid veel ei mõjuta, küll aga valmistub kool reformi rakendamiseks alates 2025. aastast.

Läbi aastate on EWERSi kõige populaarsemad erialad olnud IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala, ärikorralduse spetsialisti eriala ning plaatija ja maalri eriala. Neil erialadel on konkurss, kus õppima pääsevad vaid motiveeritumad kandidaadid.

„Vastuvõtujärjestus tekib meil erinevate erialade puhul eri viisil, aga kõigi kutseõppe õppekavade puhul on keskne erialakatse ehk vestlus. Me võtame vestluseid väga tõsiselt ning hindame õppija motivatsiooni ning erialast teadlikkust. Aga ka eneseväljendusoskust. On üsna loomulik eeldada, et õppija, kes mõnele meie pakutavale erialale kandideerib, on enda jaoks läbi mõelnud, miks ta õppida soovib ning omab ka esmast teadlikkust, mida erialaõpingud ning erialal töötamine endast kujutab,“ rääkis EWERSi õppejuht Juta Kond.

„On tõsi, et kutseharidussüsteem on läbimas reformi ning sellest tulenevalt võib arvestada, et õppekavade valik on juba järgmisest vastuvõtuperioodist osaliselt või oluliselt muutunud,“ sõnas EWERSi direktor Eveli Kuklane. „Juba praegu oleme koos partnerkoolidega välja töötamas ideekavandeid uute 4-aastaste ja laiapõhjaliste kutsekeskhariduse õppekavade loomiseks. Uute õppekavade eelis on selles, et õppija saab teha eriala- ja õpitee valikuid järk-järgult. Nõnda ei pea põhikooli lõpetaja kohe teadma, kas ta soovib ennast tulevikuks siduda puittoodete konstrueerija, viimistleja, CNC-spetsialisti suunaga või hoopis jätkata õpinguid kõrgkoolis. Ta siseneb puittoodete tootmisega seotud valdkonda ning teeb edasised valikuid samm-sammult kogemuse kasvades,“ lisas Kuklane.

„Täiskasvanute kutseõppes näeb reform ette korduvõppimise piiranguid ning teatud õppevaldkondades ka õppekohtade arvu kahanemist. Millises mahus need muutused EWERSi erialade pakkumist määrama hakkavad, on veel vara prognoosida,“ lisas Kuklane ning nentis, et kui tasemeõppes täiskasvanute valikud muutuvad ka ahtamaks, siis erialases täienduskoolituses valikud pigem kasvavad ning alates aprilli lõpust on Võrumaa Haridus ja Tehnoloogiakeskuses on kavandatud käesolevaks aastaks kokku ligi poolsada täienduskoolituse kursust.

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus alustas vastuvõttu põhiharidus- ning keskharidusbaasile. Erialade valikuga on võimalik tutvuda kooli kodulehel. Dokumente on võimalik esitada läbi sais.ee keskkonna, läbi kooli e-posti aadressi vastuvott@ewers.ee või Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses kohapeal. Dokumentide vastuvõtt koolis kohapeal toimub tööpäeviti kell 9.00-15.00.

Erialade valikul aitavad:

õppekorralduse spetsialist Ülle Muru (ylle.muru@ewers.ee; +372 785 0804) ja

õppeinfospetsialist Kaiu Zernand (kaiu.zernand@ewers.ee; +372 785 0824).

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus (EWERS) alustas vastuvõttu 24 kutseõppe õppekaval ning täiskasvanute üldharidusõppesse 8.-12. klassini. Käimasolev kutseharidusreform 2024. aasta vastuvõtu erialasid veel ei mõjuta, küll aga valmistub kool reformi rakendamiseks alates 2025. aastast.

Läbi aastate on EWERSi kõige populaarsemad erialad olnud IT-süsteemide nooremspetsialisti eriala, ärikorralduse spetsialisti eriala ning plaatija ja maalri eriala. Neil erialadel on konkurss, kus õppima pääsevad vaid motiveeritumad kandidaadid.

„Vastuvõtujärjestus tekib meil erinevate erialade puhul eri viisil, aga kõigi kutseõppe õppekavade puhul on keskne erialakatse ehk vestlus. Me võtame vestluseid väga tõsiselt ning hindame õppija motivatsiooni ning erialast teadlikkust. Aga ka eneseväljendusoskust. On üsna loomulik eeldada, et õppija, kes mõnele meie pakutavale erialale kandideerib, on enda jaoks läbi mõelnud, miks ta õppida soovib ning omab ka esmast teadlikkust, mida erialaõpingud ning erialal töötamine endast kujutab,“ rääkis EWERSi õppejuht Juta Kond.

„On tõsi, et kutseharidussüsteem on läbimas reformi ning sellest tulenevalt võib arvestada, et õppekavade valik on juba järgmisest vastuvõtuperioodist osaliselt või oluliselt muutunud,“ sõnas EWERSi direktor Eveli Kuklane. „Juba praegu oleme koos partnerkoolidega välja töötamas ideekavandeid uute 4-aastaste ja laiapõhjaliste kutsekeskhariduse õppekavade loomiseks. Uute õppekavade eelis on selles, et õppija saab teha eriala- ja õpitee valikuid järk-järgult. Nõnda ei pea põhikooli lõpetaja kohe teadma, kas ta soovib ennast tulevikuks siduda puittoodete konstrueerija, viimistleja, CNC-spetsialisti suunaga või hoopis jätkata õpinguid kõrgkoolis. Ta siseneb puittoodete tootmisega seotud valdkonda ning teeb edasised valikuid samm-sammult kogemuse kasvades,“ lisas Kuklane.

„Täiskasvanute kutseõppes näeb reform ette korduvõppimise piiranguid ning teatud õppevaldkondades ka õppekohtade arvu kahanemist. Millises mahus need muutused EWERSi erialade pakkumist määrama hakkavad, on veel vara prognoosida,“ lisas Kuklane ning nentis, et kui tasemeõppes täiskasvanute valikud muutuvad ka ahtamaks, siis erialases täienduskoolituses valikud pigem kasvavad ning alates aprilli lõpust on Võrumaa Haridus ja Tehnoloogiakeskuses on kavandatud käesolevaks aastaks kokku ligi poolsada täienduskoolituse kursust.

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus alustas vastuvõttu põhiharidus- ning keskharidusbaasile. Erialade valikuga on võimalik tutvuda kooli kodulehel. Dokumente on võimalik esitada läbi sais.ee keskkonna, läbi kooli e-posti aadressi vastuvott@ewers.ee või Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses kohapeal. Dokumentide vastuvõtt koolis kohapeal toimub tööpäeviti kell 9.00-15.00.

Erialade valikul aitavad:

õppekorralduse spetsialist Ülle Muru (ylle.muru@ewers.ee; +372 785 0804) ja

õppeinfospetsialist Kaiu Zernand (kaiu.zernand@ewers.ee; +372 785 0824).