News

Võrumaa Kutsehariduskeskus muudab nime ja teeb nähtavamaks haridus- ja tehnoloogiakeskuse rolli 31. July Elis Luik


Reedel, 28. juulil allkirjastas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas määruse Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimääruse muutmiseks, millega muutub kooli nimi. Kooli uus nimi saab olema Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus. Nimemuutus jõustub 1. septembrist käesoleval aastal. 

Lisaks nimemuutusele läbib kool ka põhjalikuma brändiuuenduse. Ametliku nimekuju kõrval võtab kool kasutusele ka lühinime Ewers, mis asendab täna kasutatud akronüümi VKHK ning on igapäevaseks kasutuseks suupärasem. Samuti muutub kooli visuaalne ja sõnumiline identiteet.

Nimemuutmise ettepaneku Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuseks tegi ministrile kooli nõukogu. „Kooli senine nimi ei katnud enam ammu meie tegelikku sisu. Lisaks kutseõppele pakume ju ka täiskasvanutele üldharidusõpet, viime läbi suures mahus täienduskoolitusi, teeme koostööd põhikoolide, gümnaasiumite ja kõrgkoolidega ning teenindame puidu- ja mööblitootmise sektorit kompetentsikeskusena,“ selgitas kooli direktor Eveli Kuklane. „Lühidalt – Võrumaa Kutsehariduskeskus jäi meile kitsaks. Uus nimi teeb nähtavamaks kooli rolli haridusvalikute ja -koostöö pakkujana regioonis“.

Suupärasema nimekujuna võtab kool kasutusele 19. sajandi alguses Väimela mõisas koduõpetajana töötanud ning hiljem 13 korral Tartu Ülikooli rektoriks valitud Johann Philipp Gustav Ewersi nime - Ewers. Tegu on Eesti haridusloos olulise isikuga, kes oli Võrumaa Kutsehariduskeskuse asukoha Väimelaga seotud kuni surmani. Võrumaa Kutsehariduskeskuse side Ewersiga ei tulene siiski ainult asukohast, vaid ka Ewersi kantud väärtustest õpetajana. “Võrumaa Kutsehariduskeskuse üheks keskseks väärtuseks on hoolivus, mida kanname edasi läbi personaalse märkamise ja toetamise. Lähedus õpilastele ning lugupidamine nende suhtes on ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetajaid ja püüdlusi kirjeldavad märksõnad. Ewersi nimi annab koolile suupärasema brändinime, võimaluse jutustada oma lugu ning aitab esile tuua Väimela piirkonna rikast ajalugu,“ selgitas Kuklane. Brändinimi EWERS jõudis koolini läbi avaliku ideekonkursi.

Kooli muutunud nime, pildi- ja sõnumikeelt esitletakse kooliperele ja partneritele nimemuutuse jõustumisel, 1. septembril.

Võrumaa Kutsehariduskeskus on kasvav tehnoloogiasuunaga kool, kus möödunud õppeaastal õppis ca 600 tasemeõppijat ning samapalju õppijaid läbis täienduskoolitusi. 2020. aastal alustas kool täiskasvanutele üldhariduse pakkumist. Mullu tõid Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased koju Noore Meistri võistluse esikoha mehhatrooniku, mööblitisleri ning majutusteenindaja erialal. Ainsa kutsekoolina Eestis tegutseb Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures ka puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus. Kool kannab tänast nime aastast 1999, mil ühinesid Võru Tööstustehnikum ja Väimela Põllumajandustehnikum.  

Lisainfo:

Eveli Kuklane, direktor

Reedel, 28. juulil allkirjastas haridus- ja teadusminister Kristina Kallas määruse Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimääruse muutmiseks, millega muutub kooli nimi. Kooli uus nimi saab olema Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus. Nimemuutus jõustub 1. septembrist käesoleval aastal. 

Lisaks nimemuutusele läbib kool ka põhjalikuma brändiuuenduse. Ametliku nimekuju kõrval võtab kool kasutusele ka lühinime Ewers, mis asendab täna kasutatud akronüümi VKHK ning on igapäevaseks kasutuseks suupärasem. Samuti muutub kooli visuaalne ja sõnumiline identiteet.

Nimemuutmise ettepaneku Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuseks tegi ministrile kooli nõukogu. „Kooli senine nimi ei katnud enam ammu meie tegelikku sisu. Lisaks kutseõppele pakume ju ka täiskasvanutele üldharidusõpet, viime läbi suures mahus täienduskoolitusi, teeme koostööd põhikoolide, gümnaasiumite ja kõrgkoolidega ning teenindame puidu- ja mööblitootmise sektorit kompetentsikeskusena,“ selgitas kooli direktor Eveli Kuklane. „Lühidalt – Võrumaa Kutsehariduskeskus jäi meile kitsaks. Uus nimi teeb nähtavamaks kooli rolli haridusvalikute ja -koostöö pakkujana regioonis“.

Suupärasema nimekujuna võtab kool kasutusele 19. sajandi alguses Väimela mõisas koduõpetajana töötanud ning hiljem 13 korral Tartu Ülikooli rektoriks valitud Johann Philipp Gustav Ewersi nime - Ewers. Tegu on Eesti haridusloos olulise isikuga, kes oli Võrumaa Kutsehariduskeskuse asukoha Väimelaga seotud kuni surmani. Võrumaa Kutsehariduskeskuse side Ewersiga ei tulene siiski ainult asukohast, vaid ka Ewersi kantud väärtustest õpetajana. “Võrumaa Kutsehariduskeskuse üheks keskseks väärtuseks on hoolivus, mida kanname edasi läbi personaalse märkamise ja toetamise. Lähedus õpilastele ning lugupidamine nende suhtes on ka Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpetajaid ja püüdlusi kirjeldavad märksõnad. Ewersi nimi annab koolile suupärasema brändinime, võimaluse jutustada oma lugu ning aitab esile tuua Väimela piirkonna rikast ajalugu,“ selgitas Kuklane. Brändinimi EWERS jõudis koolini läbi avaliku ideekonkursi.

Kooli muutunud nime, pildi- ja sõnumikeelt esitletakse kooliperele ja partneritele nimemuutuse jõustumisel, 1. septembril.

Võrumaa Kutsehariduskeskus on kasvav tehnoloogiasuunaga kool, kus möödunud õppeaastal õppis ca 600 tasemeõppijat ning samapalju õppijaid läbis täienduskoolitusi. 2020. aastal alustas kool täiskasvanutele üldhariduse pakkumist. Mullu tõid Võrumaa Kutsehariduskeskuse õpilased koju Noore Meistri võistluse esikoha mehhatrooniku, mööblitisleri ning majutusteenindaja erialal. Ainsa kutsekoolina Eestis tegutseb Võrumaa Kutsehariduskeskuse juures ka puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus. Kool kannab tänast nime aastast 1999, mil ühinesid Võru Tööstustehnikum ja Väimela Põllumajandustehnikum.  

Lisainfo:

Eveli Kuklane, direktor