News

Võrumaa Kutsehariduskeskus arendas koos ettevõtetega praktikasüsteemi 07. July jaan.stein


ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ raames arendati praktikasüsteemi kui tervikut tööandjate ja kooli koostöös ning viidi läbi praktikajuhendajate koolitus ja koostööseminarid võrgustiku laiendamiseks. Selleks, et õpilastel tekiks parem ettekujutus töömaailmast, kaasati õppetöösse praktikud. Kutseõpetajad stažeerisid ettevõtetes, et olla paremini kursis töömaailmas toimuvaga ning eriala metoodika ja lõimingutega.

Projekti toetusel viidi läbi  praktikajuhendajate täienduskoolitus 18. - 19.mail 2023.a. Pühajärve Spaa- ja Puhkekeskuses. Koolitusseminaril osales praktikajuhendajaid kõikidest õppekavarühmadest, kokku üle viiekümne osaleja. Koolitusel omandati  teadmisi ja oskusi praktikajuhendamisest, praktikakorraldusest, praktika nõuetest kutsehariduse õppekavades, tagasisidest ja hindamisest, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemist, tööjõu ja oskuste vajadustest. Koolituse fookuses oli õppimise juhendamine, suhtlemine ja koostöö õppeprotsessis, õppija ja tema arengu toetamine, motiveeriva keskkonna loomine, edasiviiva tagasiside andmine ning kooli ja ettevõtte koostöö õppeprotsessis. Koolitusel käsitleti töömaailma muutusi, vajalikke oskusi tänapäeva töömaailmas, praktika arenguprogrammide võimalusi ettevõttes ja töökohapõhist õpet. Praktikaettevõtete ja -juhendajate teadlikkus, motivatsioon ning soov praktikaprotsessi arendada ja koostööd teha on väga suur.

Projekti raames korraldati ja viidi läbi koostööseminarid, kontaktseminarid ning virtuaalsed õppekavarühmades materjalide töötlemine (puit), ehitus ja tsiviilrajatised, mehaanika ja metallitöö,  elektroonika ja automaatika, andmebaasid ja võrgu disain, juhtimine ja haldus ning majutamine ja toitlustamine. Koostööseminare toimus neliteist ning neist võttis osa 132, neist 78 tööandjate ja ettevõtjate esindajad, sh sotsiaalsed partnerid Eesti Töötukassa Võrumaa ja Põlvamaa osakond ning Võrumaa Arenduskeskus. Koostööseminaridel kuulati ettekandeid ja arutleti järgmistel teemadel: praktika tähendus Võrumaa Kutsehariduses, kuidas saada praktikaettevõtteks ja milline on praktikaprotsess, kvaliteetne praktika, tööturg ja tööjõuturu muudatused, töökohapõhine õpe, õppekavad ja praktika korraldus ning praktika hindamine, aruandlus ja tagasiside. Töörühmad tegid konkreetseid ettepanekuid praktikasüsteemi arendamiseks ning veelgi paremaks koostööks.

Üheks väga oluliseks tegevuseks oli õppetöösse praktikute kaasamine. Projekti raames jagas oma kogemusi ja teadmisi ettevõtlusest, reaalsest töömaailmast ning tutvustas töö- ja ametikohti viisteist praktikut järgmistes õppekavarühmades: materjalide töötlemine -  Kalmer Kabanen (Mirka OÜ), Toomas Mägi (Aerum OÜ), Urmas Lillepalu (Combilink OÜ); mehaanika ja metallitöö – Juri Buhharev (Abplanalp Estee OÜ); majutamine ja toitlustamine – Helger Aava (Eesti Baarmenite Assotsiatsioon), Kristjan Markii (Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon, OÜ Markii), Terje Rohtmets (Hotellinx Baltic OÜ), Marko Pille (Pille Peokorraldus OÜ), Kaimar Palm (Eesti Kelnerite Liit), Kairi Jürisson (Lydia Hotell), Iia Timmi (Metsakoda OÜ), Maru Maarja Metspalu (Eesti Peakokkade Ühendus); andmebaasid ja võrgu disain – Triin Muulmann (Cyber Muun OÜ), Martin Morel (SMIT), Arvi Pihus (Tarivara OÜ).

Projekti toetusel soetati õppetööks hotelliteenindustarkvara, et omandada oskusi kassa- ja broneerimisüsteemist. Tarkvara kasutamist õpetas praktik Terje Rohtmets, Hotellinx Baltic OÜ-st.

Projekt võimaldas õpetajate stažeerimist Eesti ettevõtetes. Projekti tulemusena omandas töökogemusi, tutvus erialade õppekavade lõimingute ja metoodikatega ning tööga ettevõtetes ja kutseõppeasutustes kaksteist õpetajat: Henn Tarro - HHLA TK Estonia AS ja Tallinna Majanduskool; Marge Mürk - Tartu Rakenduslik Kolledž VOCO ja Tarmeko AS; Andres Aruväli - Isover AS, Saint - Gobain AS; Merike Aruväli - Tartu Värvikeskus, Akzonobel Baltic AS; Arvi Lokk - Tooltrade Baltic OÜ; Kai Rehe - Pärnu Hotell Waasa; Vally Koorits - P.Dussmann Eesti OÜ;  Kaili Leino - Rakvere Ametikool; Külli Kukk ja Riina Reha – Haapsalu Kutsehariduskeskus, Haapsalu Uksetehas, Haapsalu Pitsikeskus; Viibeke Turba - Waagenküll OÜ, Taageperea loss; Renate Hirschon - Kelnerite Liit.

ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine kutseõppes“ tegevused toimusid veebruarist 2021 kuni juunini 2023.a.

Projekti tulemusena on prakltikasüsteem ja -protsess tervikuna muutunud selgemaks ja arusaadavamaks. Projekti tegevused aitasid väga palju kaasa kooli ja ettevõtete koostööle ning võrgustiku tugevdamisele kõikides õppekavarühmades. Koostöö kooli ja ettevõtete vahel muutus süsteemsemaks, toimivad valdkondlikud praktikaettevõtete koostöökohtumised, loodud on paremad võimalused praktika korraldamiseks, läbiviimiseks ja õpiväljundite saavutamiseks.

Suur tänu kõigile, kes projektis osalesid ja tegevuste õnnestumisele kaasa aitasid!

ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ raames arendati praktikasüsteemi kui tervikut tööandjate ja kooli koostöös ning viidi läbi praktikajuhendajate koolitus ja koostööseminarid võrgustiku laiendamiseks. Selleks, et õpilastel tekiks parem ettekujutus töömaailmast, kaasati õppetöösse praktikud. Kutseõpetajad stažeerisid ettevõtetes, et olla paremini kursis töömaailmas toimuvaga ning eriala metoodika ja lõimingutega.

Projekti toetusel viidi läbi  praktikajuhendajate täienduskoolitus 18. - 19.mail 2023.a. Pühajärve Spaa- ja Puhkekeskuses. Koolitusseminaril osales praktikajuhendajaid kõikidest õppekavarühmadest, kokku üle viiekümne osaleja. Koolitusel omandati  teadmisi ja oskusi praktikajuhendamisest, praktikakorraldusest, praktika nõuetest kutsehariduse õppekavades, tagasisidest ja hindamisest, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemist, tööjõu ja oskuste vajadustest. Koolituse fookuses oli õppimise juhendamine, suhtlemine ja koostöö õppeprotsessis, õppija ja tema arengu toetamine, motiveeriva keskkonna loomine, edasiviiva tagasiside andmine ning kooli ja ettevõtte koostöö õppeprotsessis. Koolitusel käsitleti töömaailma muutusi, vajalikke oskusi tänapäeva töömaailmas, praktika arenguprogrammide võimalusi ettevõttes ja töökohapõhist õpet. Praktikaettevõtete ja -juhendajate teadlikkus, motivatsioon ning soov praktikaprotsessi arendada ja koostööd teha on väga suur.

Projekti raames korraldati ja viidi läbi koostööseminarid, kontaktseminarid ning virtuaalsed õppekavarühmades materjalide töötlemine (puit), ehitus ja tsiviilrajatised, mehaanika ja metallitöö,  elektroonika ja automaatika, andmebaasid ja võrgu disain, juhtimine ja haldus ning majutamine ja toitlustamine. Koostööseminare toimus neliteist ning neist võttis osa 132, neist 78 tööandjate ja ettevõtjate esindajad, sh sotsiaalsed partnerid Eesti Töötukassa Võrumaa ja Põlvamaa osakond ning Võrumaa Arenduskeskus. Koostööseminaridel kuulati ettekandeid ja arutleti järgmistel teemadel: praktika tähendus Võrumaa Kutsehariduses, kuidas saada praktikaettevõtteks ja milline on praktikaprotsess, kvaliteetne praktika, tööturg ja tööjõuturu muudatused, töökohapõhine õpe, õppekavad ja praktika korraldus ning praktika hindamine, aruandlus ja tagasiside. Töörühmad tegid konkreetseid ettepanekuid praktikasüsteemi arendamiseks ning veelgi paremaks koostööks.

Üheks väga oluliseks tegevuseks oli õppetöösse praktikute kaasamine. Projekti raames jagas oma kogemusi ja teadmisi ettevõtlusest, reaalsest töömaailmast ning tutvustas töö- ja ametikohti viisteist praktikut järgmistes õppekavarühmades: materjalide töötlemine -  Kalmer Kabanen (Mirka OÜ), Toomas Mägi (Aerum OÜ), Urmas Lillepalu (Combilink OÜ); mehaanika ja metallitöö – Juri Buhharev (Abplanalp Estee OÜ); majutamine ja toitlustamine – Helger Aava (Eesti Baarmenite Assotsiatsioon), Kristjan Markii (Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon, OÜ Markii), Terje Rohtmets (Hotellinx Baltic OÜ), Marko Pille (Pille Peokorraldus OÜ), Kaimar Palm (Eesti Kelnerite Liit), Kairi Jürisson (Lydia Hotell), Iia Timmi (Metsakoda OÜ), Maru Maarja Metspalu (Eesti Peakokkade Ühendus); andmebaasid ja võrgu disain – Triin Muulmann (Cyber Muun OÜ), Martin Morel (SMIT), Arvi Pihus (Tarivara OÜ).

Projekti toetusel soetati õppetööks hotelliteenindustarkvara, et omandada oskusi kassa- ja broneerimisüsteemist. Tarkvara kasutamist õpetas praktik Terje Rohtmets, Hotellinx Baltic OÜ-st.

Projekt võimaldas õpetajate stažeerimist Eesti ettevõtetes. Projekti tulemusena omandas töökogemusi, tutvus erialade õppekavade lõimingute ja metoodikatega ning tööga ettevõtetes ja kutseõppeasutustes kaksteist õpetajat: Henn Tarro - HHLA TK Estonia AS ja Tallinna Majanduskool; Marge Mürk - Tartu Rakenduslik Kolledž VOCO ja Tarmeko AS; Andres Aruväli - Isover AS, Saint - Gobain AS; Merike Aruväli - Tartu Värvikeskus, Akzonobel Baltic AS; Arvi Lokk - Tooltrade Baltic OÜ; Kai Rehe - Pärnu Hotell Waasa; Vally Koorits - P.Dussmann Eesti OÜ;  Kaili Leino - Rakvere Ametikool; Külli Kukk ja Riina Reha – Haapsalu Kutsehariduskeskus, Haapsalu Uksetehas, Haapsalu Pitsikeskus; Viibeke Turba - Waagenküll OÜ, Taageperea loss; Renate Hirschon - Kelnerite Liit.

ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine kutseõppes“ tegevused toimusid veebruarist 2021 kuni juunini 2023.a.

Projekti tulemusena on prakltikasüsteem ja -protsess tervikuna muutunud selgemaks ja arusaadavamaks. Projekti tegevused aitasid väga palju kaasa kooli ja ettevõtete koostööle ning võrgustiku tugevdamisele kõikides õppekavarühmades. Koostöö kooli ja ettevõtete vahel muutus süsteemsemaks, toimivad valdkondlikud praktikaettevõtete koostöökohtumised, loodud on paremad võimalused praktika korraldamiseks, läbiviimiseks ja õpiväljundite saavutamiseks.

Suur tänu kõigile, kes projektis osalesid ja tegevuste õnnestumisele kaasa aitasid!