News

Praktikajuhendajate koolitusseminar ja tunnustamine 02. June Elis Luik

18.- 19. mail toimus Otepääl, Pühajärve Spaa- ja Puhkekeskuses praktikajuhendajate koolitusseminar. Fookuses oli praktikandi kui täiskasvanud õppija juhendamine, motiveeriva keskkonna loomine ettevõttes ja tagasiside andmine.


Praktikajuhendajate koolitus toimus ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ toetusel. 
Koolitusseminaril olid kohal kõikide õppekavarühmade praktikattevõtted, osalejaid oli kokku üle viiekümne. Koolitusel omandati  teadmisi ja oskusi praktikajuhendamisest, praktikakorraldusest, praktika nõuetest kutsehariduse õppekavades, tagasisidest ja hindamisest, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemist, tööjõu ja oskuste vajadustest. Väga olulisteks teemadeks oli õppimise juhendamine, suhtlemine ja koostöö õppeprotsessis, õppija ja tema arengu toetamine, motiveeriva keskkonna loomine, edasiviiva tagasiside andmine ning kooli ja ettevõtte koostöö õppeprotsessis. Käsitleti ka töömaailma muutusi, vajalikke oskusi tänapäeva töömaailmas, praktika arenguprogrammide võimalusi ettevõttes ja töökohapõhist õpet, sh profiõpet noortele. 
Kooli poolt tunnustasime seminaril esmakordselt parimaid praktikaettevõtteid. 

"Praktika on õpilase kui noore spetsialisti arengus kriitilise tähtsusega etapp. Väärtuslik praktikakogemus aitab õppijaid tublisti edasi professionaalses arengus – läbi vilumuste, uute teadmiste, kontaktide ning kogetud töökultuuri ja -protsesside. Iga praktikaettevõte annab endast loomulikult parima, et praktikal veedetud aeg oleks kahepoolselt mõtestatud. Aitäh kõigile! Aga kindlasti suured tänud neile praktikaettevõtetele, keda koolimeeskond tänavu eriliselt esile soovis tõsta." kommenteeris Eveli Kuklane.

Tunnustuse pälvisid parimad praktikaettevõtted:

 • Õppekavarühm Ehitus -  Plaadiboss OÜ
 • Õppekavarühm Materjalide töötlemine (puit) - Wermo AS
 • Õppekavarühm Juhtimine ja haldus - ERELA OÜ
 • Õppekavarühm Elektroonika ja automaatika - Toftan AS
 • Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö - QTH OÜ
 • Õppekavarühm Majutamine ja toitlustamine - Lydia Hotell
 • Õppekavarühm Infotehnoloogia - Lõuna – Eesti Haigla AS

Kindlasti soovime omalt poolt välja anda signaali, et kool on ettevõtetele avatud. Nii praktikaettepanekutele kui muudele koostööpakkumistele ja soovidele. Kontakti loomine õppijate ja ettevõtete vahel on üks VKHK õpingute lisaboonus ja seda soovime me igal juhul võimaldada nii õppijate poolt vaadates kui ettevõtete poolt vaadates.

Praktikaettevõtete ja -juhendajate teadlikkus, motivatsioon ning soov praktikaprotsessi arendada ja koostööd teha on väga suur. 

Praktikajuhendajate koolitusele eelnesid valdkondlikud koostööseminarid. Igas õppekavarühmas toimus kaks seminari – kontaktseminar ja virtuaalne. Kokku toimus  neliteist koostööseminari ning neist võttis osa ligi kaheksakümmend tööandjate ja ettevõtjate esindajat, sh Eesti Töötukassa Võrumaa ja Põlvamaa osakond ning Võrumaa Arenduskeskus. Koostööseminaridel kuulati ettekandeid ja arutleti järgmistel teemadel: praktika tähendus Võrumaa Kutsehariduses, kuidas saada praktikaettevõtteks ja milline on praktikaprotsess, kvaliteetne praktika, tööturg ja tööjõuturu muudatused, töökohapõhine õpe, õppekavad ja praktika korraldus ning praktika hindamine, aruandlus ja tagasiside. Töörühmad tegid konkreetseid ettepanekuid praktikasüsteemi arendamiseks ning veelgi paremaks koostööks. 

Suur tänu koolitusel ja koostööseminaridel osalejatele ja palju õnne tunnustatud ettevõtetele!
 

Praktikajuhendajate koolitus toimus ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ toetusel. 
Koolitusseminaril olid kohal kõikide õppekavarühmade praktikattevõtted, osalejaid oli kokku üle viiekümne. Koolitusel omandati  teadmisi ja oskusi praktikajuhendamisest, praktikakorraldusest, praktika nõuetest kutsehariduse õppekavades, tagasisidest ja hindamisest, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemist, tööjõu ja oskuste vajadustest. Väga olulisteks teemadeks oli õppimise juhendamine, suhtlemine ja koostöö õppeprotsessis, õppija ja tema arengu toetamine, motiveeriva keskkonna loomine, edasiviiva tagasiside andmine ning kooli ja ettevõtte koostöö õppeprotsessis. Käsitleti ka töömaailma muutusi, vajalikke oskusi tänapäeva töömaailmas, praktika arenguprogrammide võimalusi ettevõttes ja töökohapõhist õpet, sh profiõpet noortele. 
Kooli poolt tunnustasime seminaril esmakordselt parimaid praktikaettevõtteid. 

"Praktika on õpilase kui noore spetsialisti arengus kriitilise tähtsusega etapp. Väärtuslik praktikakogemus aitab õppijaid tublisti edasi professionaalses arengus – läbi vilumuste, uute teadmiste, kontaktide ning kogetud töökultuuri ja -protsesside. Iga praktikaettevõte annab endast loomulikult parima, et praktikal veedetud aeg oleks kahepoolselt mõtestatud. Aitäh kõigile! Aga kindlasti suured tänud neile praktikaettevõtetele, keda koolimeeskond tänavu eriliselt esile soovis tõsta." kommenteeris Eveli Kuklane.

Tunnustuse pälvisid parimad praktikaettevõtted:

 • Õppekavarühm Ehitus -  Plaadiboss OÜ
 • Õppekavarühm Materjalide töötlemine (puit) - Wermo AS
 • Õppekavarühm Juhtimine ja haldus - ERELA OÜ
 • Õppekavarühm Elektroonika ja automaatika - Toftan AS
 • Õppekavarühm Mehaanika ja metallitöö - QTH OÜ
 • Õppekavarühm Majutamine ja toitlustamine - Lydia Hotell
 • Õppekavarühm Infotehnoloogia - Lõuna – Eesti Haigla AS

Kindlasti soovime omalt poolt välja anda signaali, et kool on ettevõtetele avatud. Nii praktikaettepanekutele kui muudele koostööpakkumistele ja soovidele. Kontakti loomine õppijate ja ettevõtete vahel on üks VKHK õpingute lisaboonus ja seda soovime me igal juhul võimaldada nii õppijate poolt vaadates kui ettevõtete poolt vaadates.

Praktikaettevõtete ja -juhendajate teadlikkus, motivatsioon ning soov praktikaprotsessi arendada ja koostööd teha on väga suur. 

Praktikajuhendajate koolitusele eelnesid valdkondlikud koostööseminarid. Igas õppekavarühmas toimus kaks seminari – kontaktseminar ja virtuaalne. Kokku toimus  neliteist koostööseminari ning neist võttis osa ligi kaheksakümmend tööandjate ja ettevõtjate esindajat, sh Eesti Töötukassa Võrumaa ja Põlvamaa osakond ning Võrumaa Arenduskeskus. Koostööseminaridel kuulati ettekandeid ja arutleti järgmistel teemadel: praktika tähendus Võrumaa Kutsehariduses, kuidas saada praktikaettevõtteks ja milline on praktikaprotsess, kvaliteetne praktika, tööturg ja tööjõuturu muudatused, töökohapõhine õpe, õppekavad ja praktika korraldus ning praktika hindamine, aruandlus ja tagasiside. Töörühmad tegid konkreetseid ettepanekuid praktikasüsteemi arendamiseks ning veelgi paremaks koostööks. 

Suur tänu koolitusel ja koostööseminaridel osalejatele ja palju õnne tunnustatud ettevõtetele!