News

Seminar 28.02 - edasi lükatud 03. February Elis Luik


Elamute rekonstrueerimine, ettevalmistused rohepöördega seotud tegevusteks ja toetuste taotlemine (KredEx)

Sihtgrupp: Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa jt eramute ja talude omanikud, kellel seisab ees oma elamute rekonstrueerimine ning KredEx toetuste taotlemine nende tööde finantseerimiseks.

Toimumiskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskus, kompetentsikeskus TSENTER (Võru maakond, Väimela, Pärna tee 2)

28.02.2023

09.30 - 10.00  Hommikukohv ja registreerimine

10.00 - 10.45  Ühepereelamute rekonstrueerimise peaeesmärk rohepöörde nõuetest  tulenevalt

 • Rekonstrueerimise võimalused energiatõhususe saavutamiseks
 • Väljakutsed energiatõhususe saavutamisel

Anti Hamburg PhD ; TTÜ ekspert ja TTK professor

10.45 - 12.15  KredExi toetused, mis on suunatud eramute omanikele

 • Taotlemise tingimused taotlejale ja hoonele
 • Taotluse ettevalmistamine ja esitamine
 •  Renoveerimise teostatavad ettevalmistus- ja ehitustööd                                                                       

Martin  Kikas BSc; TREA juhatuse liige

12.15 - 13.00    Soe lõuna

13.00 - 14.30 Teaduslikest rakendusuuringutest lähtuvad korrektsed lahendused, mida aktsepteerib KredEx

 • Rekonstrueerimist vajavate elamute energiatõhusus täna
 • Lahendused ja näited energiatõhususe saavutamiseks
 • Lahendused, mis on toetuse jaoks sobivad, kuid kuluoptimaalsust arvestades mittepiisavad

Anti Hamburg PhD ; TTÜ ekspert ja TTK professor

14.30 - 15.30 Usaldusväärse teostaja valik EKFML juhatuse toetusel

 • Konsultant tehniliste lahenduste valikul
 • Väärtuspõhine kavandamine – avatud eelarvete meetod teostusel
 • Omaniku järelevalve korraldamine oma ala asjatundja abil

Enn Tammaru MSc ; TTK lektor ; EKFML haridusnõunik

15.30 - 16.00  Küsimused ja vastused

 

• Osavõtutasu 98 EUR, üliõpilastele, õpilastele ja õpetajatele 58 EUR

  (Osavõtutasu sisaldab tunnistust, loengumaterjale ja toitlustust)

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega (saadetakse peale seminari digitaalselt).

 

Lisainfo ja registreerumine kuni 15.02.2023: Terje Kruusalu, terje.kruusalu@vkhk.ee, +372 7850817.
 

Elamute rekonstrueerimine, ettevalmistused rohepöördega seotud tegevusteks ja toetuste taotlemine (KredEx)

Sihtgrupp: Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa jt eramute ja talude omanikud, kellel seisab ees oma elamute rekonstrueerimine ning KredEx toetuste taotlemine nende tööde finantseerimiseks.

Toimumiskoht: Võrumaa Kutsehariduskeskus, kompetentsikeskus TSENTER (Võru maakond, Väimela, Pärna tee 2)

28.02.2023

09.30 - 10.00  Hommikukohv ja registreerimine

10.00 - 10.45  Ühepereelamute rekonstrueerimise peaeesmärk rohepöörde nõuetest  tulenevalt

 • Rekonstrueerimise võimalused energiatõhususe saavutamiseks
 • Väljakutsed energiatõhususe saavutamisel

Anti Hamburg PhD ; TTÜ ekspert ja TTK professor

10.45 - 12.15  KredExi toetused, mis on suunatud eramute omanikele

 • Taotlemise tingimused taotlejale ja hoonele
 • Taotluse ettevalmistamine ja esitamine
 •  Renoveerimise teostatavad ettevalmistus- ja ehitustööd                                                                       

Martin  Kikas BSc; TREA juhatuse liige

12.15 - 13.00    Soe lõuna

13.00 - 14.30 Teaduslikest rakendusuuringutest lähtuvad korrektsed lahendused, mida aktsepteerib KredEx

 • Rekonstrueerimist vajavate elamute energiatõhusus täna
 • Lahendused ja näited energiatõhususe saavutamiseks
 • Lahendused, mis on toetuse jaoks sobivad, kuid kuluoptimaalsust arvestades mittepiisavad

Anti Hamburg PhD ; TTÜ ekspert ja TTK professor

14.30 - 15.30 Usaldusväärse teostaja valik EKFML juhatuse toetusel

 • Konsultant tehniliste lahenduste valikul
 • Väärtuspõhine kavandamine – avatud eelarvete meetod teostusel
 • Omaniku järelevalve korraldamine oma ala asjatundja abil

Enn Tammaru MSc ; TTK lektor ; EKFML haridusnõunik

15.30 - 16.00  Küsimused ja vastused

 

• Osavõtutasu 98 EUR, üliõpilastele, õpilastele ja õpetajatele 58 EUR

  (Osavõtutasu sisaldab tunnistust, loengumaterjale ja toitlustust)

• Tunnistused seminarist osavõtjatele Eesti Ehitusinseneride Liidu täiendõppe arvestuspunktidega (saadetakse peale seminari digitaalselt).

 

Lisainfo ja registreerumine kuni 15.02.2023: Terje Kruusalu, terje.kruusalu@vkhk.ee, +372 7850817.