News

Eelkutsevaliku programm 2022 28. November Elis Luik


Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimub kaks elukutsevalikut toetavat programmi: eelkutsevaliku programm põhikoolide 8. klasside õpilastele ning tasemeõppena kutsevaliku õpe kõigile huvilistele.

Eelkutsevaliku programmist võtab tänavu sügisel osa 160 õpilast Võru maakonna koolide 8. klassidest. See on kahepäevane programm, kus esimesel päeval õpitakse tundma oskuste ja kutsetasemete maailma, konstrueeritakse õpiteid ning tutvutakse kaasaegse kutsekooli õppekeskkonnaga. Teisel päeval aga osalevad õpilased enda poolt valitud eriala töötoas. Õpilased osalevad ehituse, puidu, metalli, toitlustusteeninduse, IT ja mehhatroonika töötubades. Esimene eelkutsevaliku programmi päev on 18. november.

“Põhikoolilõpetaja elukogemus on veel nii õhuke, et me ei saa eeldada, et nad teeksid oma tuleviku osas teadlikke valikuid, kui neile pole teadlikult pakutud võimalust kogeda erinevaid erialasid ja õpinguid,” sõnas Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane. 

Esmakordselt toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse eelkutsevaliku programm eelmise õppeaasta kevadel. Kevadisse programmi oli kaasatud 80 õpilast.

“Eelkutsevaliku läbinud noor tajub ühelt poolt paremini, milline eriala võiks talle sobida või siis mitte sobida - ka see teine teadmine on tähtis. Ning teiselt poolt avardub silmaring, sest lõpuks on igal erialal töötades tarvis oskust mõista ja teha koostööd teiste kutsete esindajatega. Personalitöötaja peab mõistma inseneri, tisler puhastusteenindajat ja arst peab veidigi teadma keevitaja töö omapära. Nii lihtne see ongi - ükski eriala ei tegutse vaakumis,” sõnas Kuklane.

Kutsevaliku õppekava on seevastu pooleaastane tasemeõppe programm inimestele, kes vajab aega oma oskustes, huvides ja võimetes paremale selgusele saamiseks. Kutsevaliku programmi käigus läbib inimene mitmete erialade sissejuhatusmoodulid nii teoorias kui praktikas, et tal oleks parem ülevaade iseenda oskustest, huvidest ja võimetest. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu suhtlemisoskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele.

“Kutsevaliku õppekava on Võrumaa Kutsehariduskeskuses viimaste aastate jooksul läbinud 27 erinevas eas inimest. Enamus neist on õppekava läbimise järel teinud juba teadlikuma erialavaliku edasiõppimise osas või liikunud edasi tööle,” sõnas Kuklane.

Kutsevaliku õppesse saab kandideerida sisseastumise infosüsteemis SAIS kuni 16. jaanuarini.

Võrumaa Kutsehariduskeskuses toimub kaks elukutsevalikut toetavat programmi: eelkutsevaliku programm põhikoolide 8. klasside õpilastele ning tasemeõppena kutsevaliku õpe kõigile huvilistele.

Eelkutsevaliku programmist võtab tänavu sügisel osa 160 õpilast Võru maakonna koolide 8. klassidest. See on kahepäevane programm, kus esimesel päeval õpitakse tundma oskuste ja kutsetasemete maailma, konstrueeritakse õpiteid ning tutvutakse kaasaegse kutsekooli õppekeskkonnaga. Teisel päeval aga osalevad õpilased enda poolt valitud eriala töötoas. Õpilased osalevad ehituse, puidu, metalli, toitlustusteeninduse, IT ja mehhatroonika töötubades. Esimene eelkutsevaliku programmi päev on 18. november.

“Põhikoolilõpetaja elukogemus on veel nii õhuke, et me ei saa eeldada, et nad teeksid oma tuleviku osas teadlikke valikuid, kui neile pole teadlikult pakutud võimalust kogeda erinevaid erialasid ja õpinguid,” sõnas Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Eveli Kuklane. 

Esmakordselt toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse eelkutsevaliku programm eelmise õppeaasta kevadel. Kevadisse programmi oli kaasatud 80 õpilast.

“Eelkutsevaliku läbinud noor tajub ühelt poolt paremini, milline eriala võiks talle sobida või siis mitte sobida - ka see teine teadmine on tähtis. Ning teiselt poolt avardub silmaring, sest lõpuks on igal erialal töötades tarvis oskust mõista ja teha koostööd teiste kutsete esindajatega. Personalitöötaja peab mõistma inseneri, tisler puhastusteenindajat ja arst peab veidigi teadma keevitaja töö omapära. Nii lihtne see ongi - ükski eriala ei tegutse vaakumis,” sõnas Kuklane.

Kutsevaliku õppekava on seevastu pooleaastane tasemeõppe programm inimestele, kes vajab aega oma oskustes, huvides ja võimetes paremale selgusele saamiseks. Kutsevaliku programmi käigus läbib inimene mitmete erialade sissejuhatusmoodulid nii teoorias kui praktikas, et tal oleks parem ülevaade iseenda oskustest, huvidest ja võimetest. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu suhtlemisoskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vaja minevate teadmiste arendamisele.

“Kutsevaliku õppekava on Võrumaa Kutsehariduskeskuses viimaste aastate jooksul läbinud 27 erinevas eas inimest. Enamus neist on õppekava läbimise järel teinud juba teadlikuma erialavaliku edasiõppimise osas või liikunud edasi tööle,” sõnas Kuklane.

Kutsevaliku õppesse saab kandideerida sisseastumise infosüsteemis SAIS kuni 16. jaanuarini.