News

Mehhatroonikute õppekäik Toftan ASi 20. September Elis Luik


Koostöö piirkondlike ettevõtetega on kahtlemata meile kui kutseõppeasutusele äärmiselt oluline.

Seetõttu kogusid õpetajad Kertu Pehlak ja Aare Pedras nädala alguses I kursuse mehhatroonikud kokku ja viisid nad õpitee mooduli raames õppekäigule Toftan ASi.

Õppekäigu eesmärk oli värsketele õppijatele tutvustada töömaailma ja võimalikke tulevasi praktika- ning töökohti. Õppijatel õnnestus tutvuda nii Toftan 1 kui ka Toftan 2 tootmishoonete, seadmete ja töötajatega.

Pea neli tundi kestnud õppekäigust olid õppijad vaimustuses. Suure võimsa tehase tööga nii lähedalt pole olnud neil varasemalt võimalust tutvuda. Tekkis arusaam valitud eriala praktilistest väljunditest ja mõjust ühiskonnale.

Suur tänu õpetaja Indek Saarele korraldamise ja AS Toftan tehaste juhtidele vastuvõtmise eest!

 

Toftan AS on ka üks kahest ettevõttest, kes on asunud toetama VKHK õppijaid stipendiumitega. Toftani stipendiumile saavad kandideerida mehhatroonika eriala õpilased.

Koostöö piirkondlike ettevõtetega on kahtlemata meile kui kutseõppeasutusele äärmiselt oluline.

Seetõttu kogusid õpetajad Kertu Pehlak ja Aare Pedras nädala alguses I kursuse mehhatroonikud kokku ja viisid nad õpitee mooduli raames õppekäigule Toftan ASi.

Õppekäigu eesmärk oli värsketele õppijatele tutvustada töömaailma ja võimalikke tulevasi praktika- ning töökohti. Õppijatel õnnestus tutvuda nii Toftan 1 kui ka Toftan 2 tootmishoonete, seadmete ja töötajatega.

Pea neli tundi kestnud õppekäigust olid õppijad vaimustuses. Suure võimsa tehase tööga nii lähedalt pole olnud neil varasemalt võimalust tutvuda. Tekkis arusaam valitud eriala praktilistest väljunditest ja mõjust ühiskonnale.

Suur tänu õpetaja Indek Saarele korraldamise ja AS Toftan tehaste juhtidele vastuvõtmise eest!

 

Toftan AS on ka üks kahest ettevõttest, kes on asunud toetama VKHK õppijaid stipendiumitega. Toftani stipendiumile saavad kandideerida mehhatroonika eriala õpilased.