Väimela Põllutöökoolis said õpilased ettevalmistuse õppinud põllupidaja kutseks. Peamisteks õppeaineteks olid: taimekasvatus, loomakasvatus, aiandus-mesindus, ehitus, masinaõpetus, loomade tervishoid jt.

Kool on kandnud aegade jooksul mitmeid nimesid ning muutnud õppekorraldust. Koolitatud on siin maamajandusele vajalikke spetsialiste: agronoome, zootehnikuid, veterinaarvelskreid ja tehnik-elektrikke.

Seoses kutsehariduse ümberkorraldamisega 1997. aastal oli Väimela Põllumajandustehnikumis võimalik õppida kahel erialal: põllumajanduse elektrifitseerimine ja maaturism. Põllumajanduse sidumine turismiteenindusega oli tekkinud kohalikest vajadustest.

Pildigalerii Väimela Põllutöökoolist

Language
Estonian
Pictures: 
Õpilased katseklaase leegil soojendamas (mustvalge foto)
Õpetaja valgetes kitlites õpilastele tarkusi jagamas (mustvalge foto)
Tabbed content page type: 
Publications
Saki järjekord: 
10