News

Projekti „Teaching and Learning in Heterogenous Classis“ koolitusseminar ja stažeerimine Saksamaal 19. November terje.kruusalu

4. – 8. novembrini toimus Saksamaal, Wiesbadenis projekti „Teaching and Learning in Heterogenous Classis“ koolitusseminar, kus osalesid projekti partnerid: Jyväskyla Ülikool Soomest, Hesseni Õpetajate Akadeemia Saksamaalt ning Tallinna Ülikool ja Võrumaa Kutsehariduskeskus.


Eesmärgiks oli tutvuda  heterogeensete õppegruppide õppimisvõimaluste ja õppemeetoditega kutsehariduses ning õpetajate koolituse ja haridussüsteemiga.  Koolitusseminari üheks osaks oli erinevate kutseõppeasutuste külastamine, tundide vaatlemine ja analüüs ning tagasiside õpetajatele ja õpetajate koolitajatele.  Meie töörühm osales Hadamari Kutsekoolis (Glasfachule) ja Darmstadi Kutsekoolis (Martin-Behaim-Schule) õpetajate koolitajate Patricia Böse ja Kai Vogti tundides.  Wiesbadenis, Hesseni Õpetajate Akadeemias tutvustasid õppetöö korraldust, õppemeetodeid ja materjale õpetajate koolitajad Sylvia Radler, Ralf Hölzer-Germann ja osakonnajuhataja Markkus Abel.

Koolikülastuste, tundide analüüsi ning projekti partnerite kogemuste põhjal koostasime töörühmades  prototüübi, kuidas juhtida koolitusprotsessi, korraldada ja läbi viia õppetööd heterogeensetetes õpperühmades, kuidas tunde planeerida, milliseid efektiivseid õppemeetodeid valida, et erineval tasemel, sh õpiraskuste ja haridusliku erivajadusega õpilased saavutaksid nõutavad õpiväljundid, võtaksid õppeprotsessis vastutuse, arendaksid koostööd ja sotsiaalseid oskusi.  Eraldi analüüsisime keeletundlike, sisserännanud õpilaste õpetamist ja õppimist.

Koolitusseminaril esitlesime koostatud prototüüpi ja põhjalikke materjale. Kokkuvõtteid olid kuulama tulnud Saksamaa Kultuuriministeeriumi rahvusvahelise koostöö (Erasmus+ jt programmid) spetsialistid, kellega koos toimus ka projekti arutelu ja erinevate riikide kogemuste tutvustus.  Töörühmades loodud prototüübid vormistatakse projekti lõpuks e-raamatuna, kasutamiseks  õpetajatele ning täiskasvanute ja õpetajate koolitajatele.

Eesmärgiks oli tutvuda  heterogeensete õppegruppide õppimisvõimaluste ja õppemeetoditega kutsehariduses ning õpetajate koolituse ja haridussüsteemiga.  Koolitusseminari üheks osaks oli erinevate kutseõppeasutuste külastamine, tundide vaatlemine ja analüüs ning tagasiside õpetajatele ja õpetajate koolitajatele.  Meie töörühm osales Hadamari Kutsekoolis (Glasfachule) ja Darmstadi Kutsekoolis (Martin-Behaim-Schule) õpetajate koolitajate Patricia Böse ja Kai Vogti tundides.  Wiesbadenis, Hesseni Õpetajate Akadeemias tutvustasid õppetöö korraldust, õppemeetodeid ja materjale õpetajate koolitajad Sylvia Radler, Ralf Hölzer-Germann ja osakonnajuhataja Markkus Abel.


Koolikülastuste, tundide analüüsi ning projekti partnerite kogemuste põhjal koostasime töörühmades  prototüübi, kuidas juhtida koolitusprotsessi, korraldada ja läbi viia õppetööd heterogeensetetes õpperühmades, kuidas tunde planeerida, milliseid efektiivseid õppemeetodeid valida, et erineval tasemel, sh õpiraskuste ja haridusliku erivajadusega õpilased saavutaksid nõutavad õpiväljundid, võtaksid õppeprotsessis vastutuse, arendaksid koostööd ja sotsiaalseid oskusi.  Eraldi analüüsisime keeletundlike, sisserännanud õpilaste õpetamist ja õppimist.

Koolitusseminaril esitlesime koostatud prototüüpi ja põhjalikke materjale. Kokkuvõtteid olid kuulama tulnud Saksamaa Kultuuriministeeriumi rahvusvahelise koostöö (Erasmus+ jt programmid) spetsialistid, kellega koos toimus ka projekti arutelu ja erinevate riikide kogemuste tutvustus.  Töörühmades loodud prototüübid vormistatakse projekti lõpuks e-raamatuna, kasutamiseks  õpetajatele ning täiskasvanute ja õpetajate koolitajatele.