Lõpu- ja kutseeksamid


Kutseõppe lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada kutseeksam, kui see on sellel erialal võimalik. Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab oskuste vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Õppeaja jooksul või üks aasta pärast õpingute lõpetamist on kutseeksami sooritamine õpilasele tasuta. Hariduslike erivajadustega õpilastele on kutseeksami tegemine vabatahtlik.

Kui õpitud erialal kutseeksamit läbi ei viida, lõpetatakse õpingud kooli erialase  lõpueksamiga. Ka kutseeksami ebaõnnestumise korral on õpingud võimalik lõpetada kooli erialase lõpueksamiga.

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema läbitud õppekava ja likvideeritud kõik õppevõlgnevused.

Kutseeksam toimub käesoleval õppeaastal järgmistel õppegruppidel:

 • Keevitaja K-21
 • Majutuskorraldus MJK-20
 • Kokk KK-21
 • Maaler M-21
 • Plaatija P-21
 • Pottsepp-sell  PS-21
 • IT süsteemide nooremspetsialist ITSp-19
 • Metallilõikepinkidel töötaja MTp-19
 • Tisler Tp-19
 • Toitlustusteenindus TTp-19
 • Mehhatroonik MHp-19
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus KBp-19
 • Ärikorralduse spetsialist ÄKS-20

 

Erialane koolieksam toimub järgmistel õppegruppidel:

 • Mehhatroonik  MH-20
 • Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog MTTj-21
 • Puittoodete tehnoloog PTT-20

Kutseõppe lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada kutseeksam, kui see on sellel erialal võimalik. Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab oskuste vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Õppeaja jooksul või üks aasta pärast õpingute lõpetamist on kutseeksami sooritamine õpilasele tasuta. Hariduslike erivajadustega õpilastele on kutseeksami tegemine vabatahtlik.

Kui õpitud erialal kutseeksamit läbi ei viida, lõpetatakse õpingud kooli erialase  lõpueksamiga. Ka kutseeksami ebaõnnestumise korral on õpingud võimalik lõpetada kooli erialase lõpueksamiga.

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema läbitud õppekava ja likvideeritud kõik õppevõlgnevused.

Kutseeksam toimub käesoleval õppeaastal järgmistel õppegruppidel:

 • Keevitaja K-21
 • Majutuskorraldus MJK-20
 • Kokk KK-21
 • Maaler M-21
 • Plaatija P-21
 • Pottsepp-sell  PS-21
 • IT süsteemide nooremspetsialist ITSp-19
 • Metallilõikepinkidel töötaja MTp-19
 • Tisler Tp-19
 • Toitlustusteenindus TTp-19
 • Mehhatroonik MHp-19
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus KBp-19
 • Ärikorralduse spetsialist ÄKS-20

 

Erialane koolieksam toimub järgmistel õppegruppidel:

 • Mehhatroonik  MH-20
 • Metallide töötlemise tehnik-tehnoloog MTTj-21
 • Puittoodete tehnoloog PTT-20