Школьная жизнь

2021. aasta kutsehariduse rahulolu- ja koolikeskkonna küsitlus

15. märtsist kuni 11. aprillini on avatud 2021. aasta riiklikud kutsehariduse rahuloluja koolikeskkonna küsitlused. 


Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärk on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppijate ja õpetajate heaolu ning toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Andmeid kasutatakse koolidele õppijate ja õpetajate heaolu ning erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta tagasiside andmiseks.

Küsitluste läbiviimist korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Küsitluses osalevad kõikidel õppetasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavad õppijad ja kõik õpetajad.

Õppijate küsitluse veebilink:
https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=974849&token=CN3wHvZQCiDCGEF&lang=et


 

Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärk on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppijate ja õpetajate heaolu ning toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Andmeid kasutatakse koolidele õppijate ja õpetajate heaolu ning erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta tagasiside andmiseks.

Küsitluste läbiviimist korraldab Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Küsitluses osalevad kõikidel õppetasemetel ja õppekavadel kutseharidust omandavad õppijad ja kõik õpetajad.

Õppijate küsitluse veebilink:
https://kysimustik.edu.ee/index.php?r=survey/index&sid=974849&token=CN3wHvZQCiDCGEF&lang=et