Новости

Praktikajuhendajate koolitusseminaril arendati koos ettevõtjatega praktikasüsteemi 02. октября terje.kruusalu


26. ja 27.septembril toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse praktikajuhendajate koolitusseminar Pühajärve Spa Hotellis. Koolitusseminar viidi läbi ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ raames, mille tegevusteks  on praktikajuhendajate koolitus ning praktikute kaasamine õppetöösse.

Koolitusseminari eesmärgiks oli teadmiste ja oskuste täiendamine kutseõppeasutuse õppekavas sätestatud nõuete täitmiseks, õpiväljundite saavutamiseks, tagasisideks ja hindamiseks ning  kooli,  praktikandi ja ettevõtete koostöö arendamine praktika korraldamisel ja läbiviimisel.

Koolitusel osales üle viiekümne praktikajuhendaja ettevõtetest ning koolist. Esindatud olid praktikaettevõtted teenindus- ja tehnoloogiavaldkondadest, kõikidest õppekavarühmadest.

Kooli direktori hr Tanel Linnuse avasõnadest jäi kõlama mõte, kui tähtis on koostöö ning koos tegutsemine.

Koolitajad käsitlesid kahel seminaripäeval uuendusi ja kõige olulisemat praktika valdkonnas: praktika korraldust, ettevõtete tunnustamist, õppekavasid ning hindamist, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemi, tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteemi OSKA. Lisaks jagasid koolitusel oma kogemusi praktikast nii juhendajad kui praktikandid ettevõtetest.

Töörühmades arutati läbi ja tehti ettepanekuid väga olulistel teemadel: praktika dokumentatsioon, praktikajuhendajate ettevalmistus ja koolitus ettevõttes, praktika hindamine ja tagasiside.

26. ja 27.septembril toimus Võrumaa Kutsehariduskeskuse praktikajuhendajate koolitusseminar Pühajärve Spa Hotellis. Koolitusseminar viidi läbi ESF projekti „Praktikasüsteemi arendamine Võrumaa Kutsehariduskeskuses“ raames, mille tegevusteks  on praktikajuhendajate koolitus ning praktikute kaasamine õppetöösse.

Koolitusseminari eesmärgiks oli teadmiste ja oskuste täiendamine kutseõppeasutuse õppekavas sätestatud nõuete täitmiseks, õpiväljundite saavutamiseks, tagasisideks ja hindamiseks ning  kooli,  praktikandi ja ettevõtete koostöö arendamine praktika korraldamisel ja läbiviimisel.

Koolitusel osales üle viiekümne praktikajuhendaja ettevõtetest ning koolist. Esindatud olid praktikaettevõtted teenindus- ja tehnoloogiavaldkondadest, kõikidest õppekavarühmadest.

Kooli direktori hr Tanel Linnuse avasõnadest jäi kõlama mõte, kui tähtis on koostöö ning koos tegutsemine.

Koolitajad käsitlesid kahel seminaripäeval uuendusi ja kõige olulisemat praktika valdkonnas: praktika korraldust, ettevõtete tunnustamist, õppekavasid ning hindamist, kutse- ja kvalifikatsioonisüsteemi, tööjõuvajaduse seire ja prognoosisüsteemi OSKA. Lisaks jagasid koolitusel oma kogemusi praktikast nii juhendajad kui praktikandid ettevõtetest.

Töörühmades arutati läbi ja tehti ettepanekuid väga olulistel teemadel: praktika dokumentatsioon, praktikajuhendajate ettevalmistus ja koolitus ettevõttes, praktika hindamine ja tagasiside.