Projekti eesmärk on tagada Võrumaa Kutsehariduskeskuses kvaliteetne, kaasaegne,

uuenduslik, paindlik, mitmekesiste valikutega tööjõuturu vajadusi arvestav säästlik

õppetöö korraldamine nii teoreetilisel kui praktilisel tasandil, soetades keevitus- ja

elsimulaatorid.

Projekti raames soetatakse 6 elsimulaatorit ning 2 keevitussimulaatorit.

 

Projekti kestvus:

14.09.2018 – 13.03.2019

Projekti eelarve:

Toetus 390 312 EUR

 

Rakendusüksus: SA Innove

Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt

Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine.

 

Projektijuht:
Siret Lillemäe
+372 78 50 821
siret.lillemae [at] vkhk.ee

Язык
Эстонский
Pictures: 
Euroopa Sotsiaalfondi logo
Tabbed content page type: 
Archived projects
Saki järjekord: 
50