Oluline

Algas talvine vastuvõtt! 05. aprill jaan.stein


22. novembrist kuni 10. jaanuarini võtame vastu uusi õpilasi:

Väikeettevõtte turundusspetsialist, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe.

Võrumaa Kutsehariduskeskus on koostanud turunduse ja müügispetsialisti õppekava, mis on suunatud inimestele, kes juba töötavad valitud erialal ning soovivad ennast täiendada eelkõige turunduse ja müügi valdkonnas.

Väikeettevõtte edukuses on määravaks teguriks ettevõtte efektiivne juhtimine ning oskus oma tooteid või teenuseid müüa. Väikeettevõtte turundusspetsialisti õppekava läbinul on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada väikeettevõtte turundusspetsialistina. Üheaastase õppe läbinud õppur tuleb toime ettevõtte tegevuse hindamise ja turunduseesmärkide püstitamisega, turundustegevuse planeerimise, organiseerimise ja korraldamisega. On võimeline korraldama ressursside jagamist, enda ja teiste tööd ning vastutama selle eest. Rakendab tulemuslikult suhtlemisoskusi, meeskonnatööd, info ja kommunikatsioonitehnoloogiaid väikeettevõtte turundustegevuse korraldamisel.

Vastuvõtu eelduseks on keskharidus ja töökogemus või 4. tasemele vastavad ärialased kompetentsid.

Õppeaeg on 1 aasta (veebruar–juuni 2022; september 2022–jaanuar 2023). Õpe on mittestatsionaarne ja toimub üks kord nädalas.

Tutvu õppekavaga siin: https://www.vkhk.ee/et/erialad/vaikeettevotte-turundusspetsialist#vaikeettevotte_turundusspetsialist

 

Kutsevaliku õppekava,  2. taseme kutseõpe.

Võrumaa Kutsehariduskeskus ootab kutsevaliku õppekavale õppima õppureid, kes veel täpselt ei tea, milline eriala on temale kõige sobilikum. Õppekavale õppima asunud õpilasel on võimalus tutvuda erinevate erialadega (puit, metall, ehitus, toitlustus, majutus, IT) ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu suhtlemisoskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vajaminevate teadmiste arendamisele.

Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad. Õppeaeg on 5 kuud (veebruar–juuni 2022). Õpe on statsionaarne. Kutsevaliku õpe aitab leida endale meelepärase ameti!

Tutvu õppekavaga siin: https://www.vkhk.ee/et/erialad/kutsevaliku-oppekava#kutsevaliku_oppekava

Vastuvõtt toimub Sisseastumise Infosüsteemis sais.ee ja kohapeal  tööpäeviti 9.00-15.00.

Täiendav info tel 785 0800, 785 0804, 785 0824.

 

22. novembrist kuni 10. jaanuarini võtame vastu uusi õpilasi:

Väikeettevõtte turundusspetsialist, 5. taseme kutseõppe jätkuõpe.

Võrumaa Kutsehariduskeskus on koostanud turunduse ja müügispetsialisti õppekava, mis on suunatud inimestele, kes juba töötavad valitud erialal ning soovivad ennast täiendada eelkõige turunduse ja müügi valdkonnas.

Väikeettevõtte edukuses on määravaks teguriks ettevõtte efektiivne juhtimine ning oskus oma tooteid või teenuseid müüa. Väikeettevõtte turundusspetsialisti õppekava läbinul on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad töötada väikeettevõtte turundusspetsialistina. Üheaastase õppe läbinud õppur tuleb toime ettevõtte tegevuse hindamise ja turunduseesmärkide püstitamisega, turundustegevuse planeerimise, organiseerimise ja korraldamisega. On võimeline korraldama ressursside jagamist, enda ja teiste tööd ning vastutama selle eest. Rakendab tulemuslikult suhtlemisoskusi, meeskonnatööd, info ja kommunikatsioonitehnoloogiaid väikeettevõtte turundustegevuse korraldamisel.

Vastuvõtu eelduseks on keskharidus ja töökogemus või 4. tasemele vastavad ärialased kompetentsid.

Õppeaeg on 1 aasta (veebruar–juuni 2022; september 2022–jaanuar 2023). Õpe on mittestatsionaarne ja toimub üks kord nädalas.

Tutvu õppekavaga siin: https://www.vkhk.ee/et/erialad/vaikeettevotte-turundusspetsialist#vaikeettevotte_turundusspetsialist

 

Kutsevaliku õppekava,  2. taseme kutseõpe.

Võrumaa Kutsehariduskeskus ootab kutsevaliku õppekavale õppima õppureid, kes veel täpselt ei tea, milline eriala on temale kõige sobilikum. Õppekavale õppima asunud õpilasel on võimalus tutvuda erinevate erialadega (puit, metall, ehitus, toitlustus, majutus, IT) ja omandada esmased teadmised nii teoorias kui praktikas. Samuti pööratakse õppe käigus tähelepanu suhtlemisoskuse, karjääriplaneerimise ja igapäevaelus vajaminevate teadmiste arendamisele.

Õppima asumisel haridusnõuded puuduvad. Õppeaeg on 5 kuud (veebruar–juuni 2022). Õpe on statsionaarne. Kutsevaliku õpe aitab leida endale meelepärase ameti!

Tutvu õppekavaga siin: https://www.vkhk.ee/et/erialad/kutsevaliku-oppekava#kutsevaliku_oppekava

Vastuvõtt toimub Sisseastumise Infosüsteemis sais.ee ja kohapeal  tööpäeviti 9.00-15.00.

Täiendav info tel 785 0800, 785 0804, 785 0824.