Kalender

Filtreeri sündmusi

Kõik RKT Töötukassa Tasuline

Õppeaastad

Kõik KevadsemesterKevadsemester Sügissemester 2019Sügissemester 2019 SuviSuvi SügissemesterSügissemester

Kuupäev
 
Sügissemester(34)

Koolituse lõppedes:

Oskab valmistada sooje taimseid suppe ja salateid

Oskab kasutada umbrohtu toiduna

Oskab kasutada sügisande toitude ja hoidiste valmistamiseks

Oskab valmistada jõululauale taimetoitu

 

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20

Aeg: 12.09.- 7.11.2018 kell 16.00- 19.45,    12., 19. september ja 3. oktoober ning 7. november

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse koolitaja Kadri Karu

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

Täienduskoolitus väikeettevõtete personalitöötajatele, oma ametikohal personalitöö ja selle korraldamisega tegelevatele töötajatele nagu raamatupidajad, projektijuhid, juhiabid jt.


Õppesisu:
Personalitöö korraldus organisatsioonis
Personaliarvestus
Töösuhete administreerimine
Töö korraldamine, töö analüüs, personali planeerimine
Personali värbamine ja valik
Personali motiveerimine, tasustamine ja hindamine
Personali arendamine ja koolitamine
Personalitöötaja ning juhi koostöö, personalitöötaja suhtlemisoskused
Personalitöö praktiline korraldamine 


Kestus: 6 õppepäeva

Maht: 48

Aeg: 13.9.2018 - 15.10.2018

Koolitus toimub järgmistel aegadel: 13.09, 14.09, 05.10, 08.10, 12.10 ja 15.10 kell 9 - 16

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

NB! Kui olete registreerunud, siis enne koolitusgruppi arvamist võtame ühendust.

 

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes:

tunneb CNC seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid;

töötleb puitu ja puidupõhiseid materjale CNC pinkidega järgides lõiketöötlemise režiime, tööjooniseid ja etteantud kvaliteedi nõudeid;

töötab meeskonnaliikmena, järgib töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;

oskab hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandab oma karjääri.

 

Kestus:14 õppepäeva

Maht: 100

Aeg: 13.09.2018 - 06.12.2018 neljapäeviti kell 9.00- 16.00,

September: 13,20,27; Oktoober: 4,11,18,25; November: 1,8,15,22,29; Detsember: 6

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitajad ja mööbli- ja puidutöötlemise kompetentsikeskuse TSENTER töötajad Jörgen Dobris ja Randi Sepping

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee,

Sulge

Koolituse lõppedes:
mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes tööalastes teenindussituatsioonides.

 

Kestus: 20 õppepäeva, 4 akadeemilist tundi korraga

Maht: 80

Aeg: 17.9.2018 - 21.11.2018 (September: 17,19,24,26; Oktoober: 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31; November: 5,7,12,14,19,21)

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee

Sulge

Täienduskoolitus IKT lahendustest kaubandusettevõttes, erinevate süsteemide (tellimise, kassasüsteemid jm) kasutamisest, töökohal vajalike IKT lahenduste ja süsteemide kasutamisest, IKT süsteemide tellimise ja uuendamise põhimõtetest.
Koolitusele on oodatud müüjad, klienditeenindajad, müügikorraldajad ja töötud, kes vajavad hulgi- või jaekaubanduses töökohale asumiseks täiendavaid teadmisi ja oskusi.

 

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 24

Aeg: 17.9.2018 - 18.10.2018

Koolituse ajakava võib muutuda.

 

Registreeru kursusele

 

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koostab juhendi alusel menüü vastavalt tervisliku toitumise põhimõtetele, menüü koostamise alustele lähtuvalt kliendi soovidest ja vajadustest. Koostab kalkulatsioonikaardid, arvutab kogused nii bruto kui netokaaludes, arvestab kuum- ja külmtöötlemiskadusid.

 

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20

Aeg: 17.9.2018 - 1.10.2018 (September: 17,24,26; Oktoober: 1)

Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Liilia Raik.

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele

 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel. 7850818, e-post merle.vilson@vkhk.ee. Aeg: September: 17,19,24; Oktoober: 1; Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Kertu Pehlak

Sulge

Koolituse lõppedes:
1. Oskab valmistada ette töökoha, seadistada keevitusseadmed vastavalt etteantud tööülesandele ja ohutustehnika nõuetele,
2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart, WPS) ning vajadusel korrigeerib keevitusseadme re?iime.
3. Lõpetab tööprotsessi, kontrollib töö teostust etteantud tehnilistele nõuetel ja teostab vajadusel defektide parandused.
4. Jälgib töö teostamisel ohutustehnika, keskkonnaohutuse nõudeid.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40

Aeg: 17.09.-24.10.2018 kell 16.00-19.45 September: 17, 19, 24, 26; Oktoober: 3, 10, 17, 24;

 

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;  Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Aivar Kalnapenkis

 

Projektijuht

Vilson, Merle

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele 

 

Sulge

Koolituse lõppedes:
Karkassi ettevalmistamine
Lõikab pehmendus- ja alusmaterjali
Lõikab pealistusmaterjali (kangas või nahk)
Pealistab (liimib) pehmendus- ja alusmaterjali
Õmbleb mööblikatte (lukud, tepingud jm)
Polsterdab karkassi ja monteerib toote

Kestus: 16 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: : 24.9.2018 -15.11.2018, kell 16.15- 20.00,  september: 24, 27, oktoober: 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, november: 1, 5, 8,12,15

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, http://www.vkhk.ee/täiskasvanute koolitus/koolituskalender, https://facebook.com/vkhktk; Koolitus toimub kooli tehnomajas . Kaasa palume võtta restaureerimiseks oma diivan või tugitool. Kui pole eset restaureerimiseks, palun anna teada koolitusjuhile. Leiame.

Õppekava lühiandmed

 

Kursusele registreerimine 

 

Sulge

Täienduskoolitus smuutide valmistamisest,
komponentidest ja tehnoloogiatest,
menüüsse sobitamisest ja serveerimisest .

Koolitus toimub 28.9.2018 - 15.10.2018, 5 õppepäeva, kokku 20 tundi

28.09, 5.10, 8.10  ja 15.10 kl 16.00 - 19.00

Täpsem info ja registreerumine: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

Koolituse lõppedes:

• Teadvustab ettevalmistuse ning teadliku esinemisoskuste rakendamise mõju esinemise tulemuslikkuse kindlustamisel.
• Valmistub esinemiseks, tuleb toime esinemisärevusega, kasutab enesekindluse saavutamiseks sobilikke võtteid.
• Loob esinedes silmside kuulajatega, kontrollib tempot ja kasutab sõnumi ilmestamiseks sobival viisil ?este.
• Koostab esinemise toetuseks esitluse, kasutades selleks enimlevinud arvuti programme.

Kestus: 4 õppepäeva

Maht: 20 tundi

Aeg: 01.10.2018 - 17.10.2018

Koolitus toimub 01.10.2018 kell 9.00- 16.00,  09.10.2018 kell 16.00-19.00 ,   10.10.2018. kell 16.00- 19.00,   17.10..2018. kell 9.00-16.00

Koolitaja:  kutsega suhtlemistreener Kadri Kõiv

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk.

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

 

Sulge

Koolituse lõppedes:
 adub projektitöö erinevust püsitegevustest
 teab projekti tunnuseid ja eristab projekti osade hierarhiat
 oskab sõnastada probleemi/vajadust ja formuleerida sellele vastavad eesmärgid
 saab aru enamikes taotlusvormides esitatud nõuetest ja terminoloogiast
 oskab otsida ja leida rahastusallikaid
 oskab töötada rahastaja juhenditega ja jälgida hindamise eripärasid
 on suuteline koostama projekti või projektitaotlust

Kestus: 10 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: 01.10.2018 - 03.12.2018, (10 õppepäeva, 8 akadeemilist tundi korraga), esmaspäeviti kell 9.00-16.00 oktoober: 1, 8, 15, 22, 29; November: 5,12,19, 26; detsember: 3

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info merle.vilson@vkhk.ee või kooli kodulehel www.vkhk.ee

 

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele 

Sulge

Koolituse lõppedes:
• tunneb tasapinnalist tööruumi
• loob detaile ja vaateid mõõtkavas
• koostab detailidest sõlmesid
• vormistab joonist, kirjanurka ja mõõtkava.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Algus: 01.10.2018- 28.11.2018, kell 16.00 - 20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info merle.vilson@vkhk.ee või tel.: 7850818

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:
• mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
• mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
• vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes
tööalastes teenindussituatsioonides

Kestus: 15 õppepäeva

Maht: 60 tundi

Aeg: 02.10.2018 - 20.11.2018, koolitus toimub teisipäeval ja neljapäeval,  Oktoober: 2,4,11,16,18,23,25,30; November: 1,6,8,13,15,20 kell 16.00-19.10

Märkused: Koolitusele registreerumine merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, koolitaja Irina Porohnja

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Täienduskoolitus APJ painutuspinkide
tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolitaja: Jaanis Tigas - mehhaanikainsener, metallide töötlemise valdkonna õpetaja.

Kvalifikatsioon: tase 4 APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori osakutse - lehtmetalli APJ painutuspinkide operaator

Koolitus toimub 03.10 - 06.12.2018. a., kokku 80 tundi

kolmapäeviti ja neljapäeviti, õppegrupiga kokkulepitud ajal
 

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes:
• Õppija teab koristamise üldtehnoloogiat; mustuse tekkimist, mustuse liike ja oskab määratleda koristusvajaduse
• Õppija oskab valida, doseerida ja kasutada puhastusaineid, koristustarvikuid ja - masinaid
• Õppija oskab rakendada koristusmeetodeid igapäevasel ja suurpuhastusel

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 03.10.-29.10.18. , E, K kell 16.00- 20.00 Oktoober: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29

Märkused: Koolitusele registreerumine e-posti teel: merle.vilson@vkhk.ee , tel.: 785 0818, koolitaja Kai Rehe

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele:

Sulge

Koolituse lõppedes:

tunneb FIE kui ettevõtlusvormi eeliseid ja puuduseid;
tunneb FIE tegevust puudutavat seadusandlust;
koostab FIE raamatupidamisdokumente;
oskab liigitada varad, kohustused, tulud ja kulud;
teab kassa- ja tekkepõhise arvestuse erinevusi ja oskab arvestuste üldpõhimõtteid;
määratleb FIE ettevõtluse tulud ja kulud ning eristada isiklikku ja ettevõtluses kasutatavat vara;
teab FIE maksustamise põhimõtteid;
oskab koostada FIE tuludeklaratsiooni;
oskab tekkepõhiste arvestusandmete alusel koostada FIE kassapõhist tuludeklaratsiooni;
teab FIE maksumuudatusi 2018. aastal.

Kestus: 3 õppepäeva

Maht: 30 tundi

Aeg: 04.10.2018 - 18.10.2018,  koolitus toimub 4, 11 ja 18 oktoobril kell 9.00-16.30. Koolitaja Merike Prätz

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk,

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:
• oskab lugeda pneumoskeeme;
• teab pneumoseadmete ehitust;
• dimensioneerib pneumoseadmeid;
• loob pneumojuhtimise süsteeme;
• paneb kokku, häälestab ja hooldab pneumojuhtimise süsteeme.

 

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 4.10.- 30.18., T, N kell 16.00-20.00

Oktoober: 4, 9, 11; 16, 18, 23, 25,30 Koolitaja Võrumaa Kutsehariduskeskuse mehhatroonika eriala kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk;

 

Õppekava lühiandmed

Registreeru koolitusele


 


 


 


 

Sulge

Täienduskoolitus klienditeenindajatele, kaubanduses ja teeninduses töötajatele ning töötutele, kes ei valda nõutaval tasemel erialast eesti keelt (vähemalt B1 tase) või kui vastav, siis puudub praktiline rakendamine (oskused on aegunud). Koolitusel saab osaleda, kui algtasemelt (A) on vaja edasi liikuda järgmisel tasemele (B - tase). Osaleda saavad töötajad ja töötud, tööotsijad ja kodused inimesed.

Kestus: 20 - 25 õppepäeva

Maht: 60

Aeg: 8.10.2018 - 17.12.2018 kl 16.00 - 17.30

Registreeru koolitusele 

Õppekava lühiandmed

NB! Kui olete registreerunud, siis enne koolitusgruppi arvamist võtame ühendust.

Täpsem info: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes:
• Oskab ette valmistada tööpingi
• Oskab hooldada tööpinki
• Oskab töödelda detaile APJ frees- ja treipinkidel

Kestus: 12 õppepäeva

Maht: 80 tundi

Aeg: 16.10. - 20.11.18.   T kell 16.00-19.45;   K 8.30-16.30

Oktoober: 16, 17, 23, 24, 30, 31 November: 6, 7, 13, 14, 20

Koolitaja: Võrumaa Kutsehariduskeskuse metallitehnoloogia eriala juhtivõpetaja Jüri Post

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:

Teab toitlustusteeninduse põhimõtteid ja oskab teenindusprotsessi planeerida

Oskab kasutada toitlustusteeninduse alast terminoloogiat ning tuleb toime teenindussituatsioonides nõutaval tasemel eesti, vene ja inglise keeles.

Oskab koostada ja kirjutada teeninduses vajalikke lihtsamaid tekste eesti, vene ja inglise keeles.

Teab ja tunneb erinevaid kultuure, nendevahelisi erinevusi ning oskab neid teadmisi rakendada toitlustusteeninduses. 

Kestus: 12 õppepäeva

Maht: 60 tundi

Aeg: 17.10.2018 - 06.12.2018, kell 16.00- 20.00, Oktoober: 17, 18, 25, 31; November: 1, 8, 15, 22, 28, 29; Detsember: 5, 6

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

 

Sulge

Koolitusgrupp on komplekteeritud.

Täienduskoolitus väikeettevõtjatele, sh FIE - dele, samuti töötavatele ja töötutele isikutele, väikeettevõtlusega alustajatele ning neile, kes vajavad täiendavaid teadmisi ja oskusi turundusest.
Koolitusel läbitakse järgmised teemad:
Turundus - põhimõisted ja turundustegevused
Ettevõtte sihtgrupid ja turundusstrateegiad
Turundusmeetodid, -tegevused ja -kanalid
Internetiturundus, IKT kasutamine turunduses
Reklaam
Sisuturundus
Turundusplaani koostamine
 

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Lisainfo ja koolitusele registreerumine: tel 7850817, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Täienduskoolitus APJ laserlõikepinkide
tööpõhimõtetest ja tehnoloogiatest,
töökoha korraldamisest vastavalt tööohutuse nõuetele,
lehetöötluse materjalidest ja töövahenditest,
tööprotsessiks vajaliku dokumentatsiooni täitmisest,
töötlemistehnoloogia koostamisest,
proovidetailide valmistamisest,
vajadusel lõikerežiimide korrigeerimisest,
detailide valmistamisest ja tööprotsessi lõpetamisest.

Koolitaja: Jaanis Tigas, mehaanika ja metallitöö õpetaja
Koolitus toimub 24.10 - 22.11. 2018. a. kolmapäeviti ja neljapäeviti, õppegrupiga kokkuleppel.

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse lõppedes:

Mõistab nõustamis-ja konsulteerimisoskuste kasutamise vajadust ning näidustust oma töös;

Teadvustab konsultandi/nõustaja rolli ja sellega kaasnevat vastutust, sh eetikat;

Juhib nõustamisprotsessi, teadvustab tegevuse eesmärke erinevates etappides ja oskab valida nende saavutamiseks sobivad meetodid;

Loob nõustamiseks usaldusliku ning sobiva õhkkonna kasutades psühholoogilise kontakti loomise oskusi;

Juhib nõustamisvestlust aktiivse kuulamise tehnikate kaudu.

Kestus: 3 õppepäeva

Maht: 18 tundi

Aeg: 29.10.2018 - 12.11.2018, Koolitus toimub 29.10.;   05.11. ja  12.11. 2018 kell 9.00-14.30

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee,  https://facebook.com/vkhktk, Koolitaja kutsega suhtlemistreener Kadri

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:
• oskab lugeda hüdroskeeme;
• teab hüdroseadmete ehitust;
• dimensioneerib hüdroseadmeid;
• loob hüdrojuhtimise süsteeme;
• paneb kokku, häälestab ja hooldab hüdrojuhtimise süsteeme.

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 01.11.- 27.11.18., T, N kell 16.00-20.00 ; November: 1, 6, 8,13;15, 20, 22, 27

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 785 0818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, https://facebook.com/vkhk,

Koolitaja mehhatroonika eriala kutseõpetaja Viktor Dremljuga

Õppekava lühiandmed

 

Kursusele registreerimine 

 

Sulge

Koolituse lõppedes:
1. Valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks MIG/MAG keevitusseadmetel vastavuses kehtivate kutsestandardite ja ohutustehnika nõuetega.
2. Valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme tööreziime
3. Lõpetab tööprotsessi ja annab detailid üle vastavalt juhendile

Kestus 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 01.11.-29.11.2018  kell 16.00-20.45,  November: 1, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 29

Märkused: Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee, , https://facebook.com/vkhktk;

Õppekava lühiandmed

 

Registreeru koolitusele

Sulge

Koolituse lõppedes:

Omandab õmblustööks vajalikud oskused töötamaks õmblusmasinatel

Õmbleb ja viimistleb erinevaid tootesõlmi ja jälgib kvaliteedinõudeid

Õmbleb ja viimistleb erinevaid kodutekstiile jälgides kvaliteedinõudeid

Kavandab, konstrueerib ning õmbleb erinevaid kodutekstiile kasutades sobivaid materjale ja tehnoloogiat jälgides kvaliteedinõudeid ja ajakava
 

Kestus: 8 õppepäeva

Maht: 40 tundi

Aeg: 5.11.2018 - 28.11.2018,  November: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 kell 16.00-20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 7850818.  Võimalik kaasa võtta oma riie padja, kardina õmblemiseks ja õmblusniit

Õppekava lühiandmed

Kursusele registreerimine 

Sulge

Täienduskoolitus põranda PVC rullmaterjalidest ja nende paigaldamisest.
Praktilisel täienduskoolitusel omandatakse teadmised ja oskused
põrandate PVC rullmaterjalidest,
aluspindade ettevalmistamisest ja töötlemisest,
materjalide paigaldamisest tootjajuhiseid ja tööülesandeid ning
töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid järgides.
 Koolitus toimub teisipäeviti ja neljapäeviti kl 17 - 20.45 järgmistel kuupärvadel: 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27. ja 29.novembril.

Koolitaja: Andres Aruväli - ehituse õppekavarühma õpetaja

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:

tel 7850817, 56905389, terje.kruusalu@vkhk.ee

Sulge

Koolituse läbinu:

Suupistete valmistamisel käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi.

Suupistelaua valmistamisel lähtub majanduslikust mõtlemisest ning oskab käidelda toidutooret ja toitu säästlikult.

Täidab enesekontrolli tegevusi.

Oskab oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida.

Oskab töötada iseseisvalt ja meeskonnas.

Valmistab suupisteid vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Planeerib eri tüüpi laudade katmist vastavalt kliendi vajadustele, soovidele ja sündmusele.

Teeb juhendi alusel ettevalmistustööd eri tüüpi laudade katmiseks.

Teenindab erinevaid laudu ning teeb järeltööd laudade katmisel.

Koolitus toimub 12.11.2018 - 4.12.2018, 8 õppepäeva, kokku 40 tundi

12.,13.,19., 20., 26. ja 27. novembril ning 3., 4. detsembril kell 16.00 - 19.45 

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:  tel 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

Indrek Saar,  indrek.saar@vkhk.ee, IT õppetooli juhtivõpetaja, kõrgharidus IT alal , töökogemus 15.a.Koolituse läbinu:

oskab koostada keerukamaid tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki

rakendab töö lihtsustamiseks teksti-, kuupäeva-, loogika-, rahanduse-, otsingu- ja viitefunktsioone

  •  

Koolitaja: Indrek Saar, IKT juhtivõpetaja

Koolitus toimub 7.11.2018 - 22.11.2018 

6 õppepäeva,  (a`4 akadeemilist tundi), kokku 24 tundi

7., 8.,  13., 14., 15.,  21. ja 22. novembril kell 16.00 - 19.10

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

 

Koolituse lõppedes:

1) valib ja valmistab ette tööks vajalikud materjalid ja töövahendid, arvestab vajaliku materjalide koguse ja tööaja;
2) teostab pindade ettevalmistuse järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
3) viimistleb pindu dekoratiivvärvi ja -seguga järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
4) kasutab pindade viimistlemisel jäljendustehnikat (aaderdamine ja marmoreerimine) järgides materjali tootja etteantud juhiseid ja tööde tehnoloogiat;
5) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ja töö- ja keskkonnaohutusnõudeid

Kestus: 4 õppepäeva

Maht 20 tundi

Algus: 15.11.2018- 27.11.2018, November: 15,20,22,27, kell 16.00-20.00

Märkused: Koolitusele registreerumine ja täpsem info e-post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 7850818.

Õppekava lühiandmed:

 

Kursusele registreerimine 

Sulge

Täienduskoolitus IKT vahendite, tarkvara ja süsteemide rakendamisest transpordiettevõttes -
transpordivahendite diagnostikas, hoolduses ja remondis.
Koolitusel käsitletakse navigaatorite ja nutiseadmete võimalusi,
identifitseerimisseadmeid, RFID süsteeme ja muid praktilisi rakendusi.

Koolitus toimub 22.11.2018 - 20.12.2018,

8 õppepäeva, kokku 40 tundi

 

Täpsem info ja registreerumine: tel 7850817, 56905389 või terje.kruusalu@vkhk.ee

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

Sulge

Koolituse läbinu:

valmistub kliendikontaktiks teadvustades enda ja partneri huvisid ja eesmärke
koostab enesetutvustuse ja esitleb ennast erinevates suhtlemissituatsioonides sobivalt
arvestab telefonisuhtluse eripäradega
kasutab viisakusvestlust klientidega suhtlemisel ja vestluseks sobiva õhkkonna loomiseks
valmistub esinemiseks, tuleb toime esinemisärevusega, kasutab enesekindluse saavutamiseks sobilikke võtteid
loob silmside kuulajatega, kontrollib tempot ja kasutab sõnumi ilmestamiseks sobival viisil žeste ja visuaalseid abivahendeid

Koolitaja:  kutsega suhtlemistreener Kadri Kõiv

Koolitus toimub 26.11.2018 - 10.12.2018, 3 õppepäeva, kokku 20 tundi,

26. novembril, 3. ja 10. detsembril kell 9.00 - 16.00

Täpsem info ja koolitusele registreerumine:  tel. 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

 Õppekava lühiandmed

Sulge

Koolituse läbinu:

omab arusaama pilveteenuste võimalustest, et teha efektiivsemalt meeskonnatööd

oskab koostada dokumenti ja tabeleid, neid kujundada ja teostada väljatrükki pilveteenust pakutavas keskkonnas
oskab anda faili või kausta ühiskasutusse, järgides jagamise õigusi
paigaldab ja eemaldab kontoritööks vajalikku vabavara,
kasutab vajadusel töö lihtsustamiseks erinevaid funktsioone

Koolitaja: Indrek Saar, IKT juhtivõpetaja

Koolitus toimub 28.11.2018 - 13.12.2018 kell 16.00 - 19.10, 6 õppepäeval (a`4 akadeemilist tundi).

Registreerumine ja täpsem info:  merle.vilson@vkhk.ee, 7850818 

Registreeru kursusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge

Koolituse lõppedes õppija:
valmistab ette töökoha ning detailid keevitustöödeks TIG keevitusseadmetel, jälgides tööohutuse reegleid
valmistab ja kontrollib detaili/koostu vastavalt tööülesandele (joonis, tehnoloogiline kaart WPS) ning korrigeerib keevitusseadme töörežiime.

Koolitaja: Aivar Kalnapenkis, mehaanika ja metallitöö õpetaja

Koolitus toimub 3.12.2018 - 18.12.2018 kell 16.00-19.45 järgmistel kuupäevadel:

Detsember: 3., 4., 6.,10.,11.,13.,17., 18

Täpsem info ja koolitusele registreerumine tel.: 7850818, e-post: merle.vilson@vkhk.ee

Registreeru koolitusele

Õppekava lühiandmed

 

Sulge
täna, 11.detsember