Meist

Tööpakkumised

Toitlustuse ja teeninduse valdkonna kutseõpetaja

Võrumaa Kutsehariduskeskus kuulutab välja avaliku konkursi toitlustuse ja teeninduse valdkonna kutseõpetaja tööle võtmiseks.

Toitlustuse ja teeninduse valdkonna kutseõpetaja - õppetöö läbiviimine ja õppearendustegevus toitlustuse ja teeninduse valdkonna õppeainetes.

Pakume Sulle

Osalise kuni täiskoormusega tööd, mis sõltub paljuski Sinu valmisolekust erinevate teemade õpetamisel; sisseelamiseks vajalikku tuge; väga suure mõjuga tähendusrikast tööd; võimalust osaleda õppija ja kooli arengu kujundamisel; tuge sinu enda professionaalses arengus, sh koolitusi ja stažeerimisvõimalust (VKHKl on Erasmus+ akrediteering); võimalust osaleda koostöövõrgustike töös; 56 päeva puhkust ja täiskohaga õpetaja palka vähemalt 1750 eurot. Täpse tunnikoormuse lepime kokku Sinuga koostöös.

Oled sobiv kandidaat kui

Õpetaja ametisse kandideerides on Sinul minimaalselt keskharidus või kutsekeskharidus ning erialane töökogemus õpetatavas valdkonnas või kehtiv kutsetunnistust õpetatavas valdkonnas. Eelistatult on Sinul kõrgharidus õpetatavas valdkonnas või kõrgharidus ja töökogemus õpetatavas valdkonnas ning õpetamisala ettevalmistus.

Sind iseloomustab hea koostöövõime, ettevõtlikkus, empaatiavõime ja uuendusmeelsus. Täpsem info juhtivõpetajalt Viibeke Turba, viibeke.turba@vkhk.ee või tel 523 8072.

Kandideerimiseks esita palun CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning motiveeritud avaldus hiljemalt 9. augustiks e-posti aadressile vkhk@vkhk.ee.